• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
liepos 18, 2024, 08:41:29

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Dangus ir Pragaras

Pradėjo Andrius4, balandžio 25, 2017, 15:12:41

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Andrius4

Dar syki kreipiuosi į jus visus. I prisiregistravusius narius ir į svečius kurie skaitote ir sekate kas čia yra rašoma. Gręžkitės į Dievo žodį į Bibliją, nes kas Biblijoje yra parašyta, tai yra TAIP SAKO VIEŠPATS, o kas parašyta ar pasakyta tikėjimo mokimuose, bažnyčių mokimuose ir panašiai. Tiksliau net nesvarbu kur tai parašyta, ar kas taip pasakė, kad ir pats popiežius. Jeigu tai neatitinka Šventų Raštų, tuomet laikykitės nuo to ko toliau. Tai rimta, tai labai rimta. Įkeliu video ir prašau skirkite laiko ir pažiūrėkite ji visa. Tai juk jūsų sielos GELBĖKITE JAS. Gal tas video jums parodys tai, ko vis man nepavyksta parodyti.


https://www.youtube.com/watch?v=5g54QjuJCzU

Saulius

esu žiūrėjęs šį roliką ir daugybę panašių. Tai kažkurios protestantų bendruomenės patyrimai (kiek prisimenu, yra tokie petidesiantnikai, gal ir daugiau panašių bendruomenių yra - kuriems kalba Šv.Dvasia -bent jie taip tvirtina).
Bet RKB laikosi nuomonės, kad visas Dievo Apreiškimas yra užbaigtas ir nieko papildyti nebereikia. O asmeniniai apreiškimai ar regėjimai esa privatus dalykas. Kaip pažiūrėsi. Jei vadovaujiesi Romos katalikų mokymu -turėtum tai atmesti (yra forumiečių, turintys didesnę patirtį, kurie duos išsamesnį atsakymą). Galiu pasakyti tik ką pats manau. Kai aš žiūriu panašius filmus apie pragarą ar apie dangų (yra labai daug rimtų liudijimų). Priimu tai kaip paraginimą: uoliau melstis, stengiuosi būt nuolankesnis, labaiu atsigręžiu į savo artimo poreikius, kovoju su tinginyste ir kitomis ydomis, žinoma šaukdamasis Dievo pagalbos, nes kai žmogus pats mėgina pasiekti pažangos (užmiršdamas pakviesti Dievą į pagalbą), dažnai išlipdamas iš vienos "duobės" - greitai įkrenta į kitą. Kartais aš net imu abejoti ar žmogus savo valia gali save kardinaliai pakeisti. Tačiau, daugybę kartų mačiau kaip Dievas gali žmogų pakeisti - neatpažįstamai. Jau vien dėl tos priežasties verta melstis už tuos kurių nemėgsti, kurių gal būt nekenti ir nenorėtum susitikti... tikinčiųjų liudijimai - gėris, padeda neužmigti kasdienybėje  ;)

Diak. Tomas M.

Nereikia protestantų, vienas katalikų šventasis yra pasakęs, kad pragaro grindinys yra grįstas vyskupų kaukolėmis... Tai visiems įspėjimas, kad priklausymas Vienai Šventai Visuotinei Apaštalinei Bažnyčiai, dar nieko negarantuoja, jei pats neseksi Kristumi.

O kas liečia neatitikimo Raštams, tai jau beviltiška diskutuoti, nes tu Andriau, remiesi vienu savo "pranašu", o mes remiamės 2 tūkstančių metų tradicija, kuri kyla iš Apaštalų. Tau tik galiu patarti skaityti Apaštalų ir jų mokinių raštus, gal tuomet suprasi kur yra tikroji Bažnyčia ir kas yra žodžiu perduota tradicija, kurios dalimi beje, buvo ir visos Evangelijos, kol nebuvo užrašytos.

Sigitas

Citata iš: Andrius4  balandžio 25, 2017, 15:12:41

https://www.youtube.com/watch?v=5g54QjuJCzU
Peržiūrėjau. Video apsunkintas nereikalingais priedais, įvadais ir kt marazmais. Pats Andželikos ir jos mamos liudijimas yra tikras brangakmenis. Tikrai  verta pasižiūrėti, o teisingiau pasakius - pasiklausyti (!) nuo pradžios iki galo. Įdomi smulkmena - du kartus tame video ištariamas Dievo vardas - "Jehova", nors pats video tikrai nėra jehovistų gamybos, greičiausia taip gaunasi dėl vertimo, nes video verčiamas iš ispanų kalbos į anglų o iš anglų kalbos į rusų kalbą, priedo senesniuose (20a vidurio) angliškuose arba ispaniškuose Biblijos vertimuose gali būti naudojamas būtent toks Dievo vardo interpretavimas. ... Žinoma, sukėlė neigiamų išgyvenimų tai, jog video kalbama apie popiežių Joną Paulių II. Na, mes nežinome ar šis popiežius yra šventas, galime tik pasirinkti kuo tikėti. Kadangi esu katalikas, renkuosi tikėti Romos Katalikų Bažnyčios mokymu (Magisterium). Toks yra mano apsisprendimas. Tikiu, jog Mergelė Marija ir kiti šventieji žino, kas vyksta čia, šioje ašarų pakalnėje. Neabejoju, jog Išganytojas tėra tik vienas - Viengimis Dievo Sūnus Viešpats Jėzus Kristus, vien jo krauju esame išgelbėjami. Ir dar vienu dalyku neabejoju - esu nusidėjėlis, labai dažnai apgaunamas ir sugundomas velnio, nemyliu ir nemoku mylėti Dievo bei žmonių taip, kaip reikėtų.  :ashamed:

P.S. patiko, jog tame video nekalbama apie skaistyklą;  :celebrate: nes tie, katrie eina per skaistyklą, eina link dangaus!  :thumbup: Taip Dievo tauta žygiuoja prie to vaišių stalo.  :angel-2:

P.S.2. pasidomėjęs labiau, sužinojau, jog šitą filmuką platina tokia krikščionių protestantų bažnyčia "Kristus grįžta" (sekmininkų pakraipa, kaip kad brolis Kristuje Saulius ir rašė).

Saulius

...sekti Kristumi asmeniškai - svarbiausia, teisingai Tomo pasakyta. Užkliuvo akys už vieno straipsnio, kuriame emeritas popiežius Benediktas XVI nurodo Bažnyčios krizės priežastis, panašiai skamba antraštė "Benediktas XVI: Didžiulės Bažnyčios krizės priežastis yra Dievo išstūmimas iš liturgijos ir gyvenimo centro".
Kam įdomu galite rasti:  https://scholacantorumvilnensis.wordpress.com/2017/04/25/benediktas-xvi-didziules-baznycios-krizes-priezastis-yra-dievo-isstumimas-is-liturgijos-ir-gyvenimo-centro/

Andrius4

Citata iš: Saulius  balandžio 25, 2017, 17:02:44
Bet RKB laikosi nuomonės, kad visas Dievo Apreiškimas yra užbaigtas ir nieko papildyti nebereikia.
Taip teisingai, prie Biblijos nieko daugiau nepridėsi. Bet liudijimai apie užrašytus Biblijoje dalykus liudija, kad Dievo žodis tikras. Tam video nieko naujo nekalbama, o tik perspėjama, kad tai, kas yra rašoma Biblijoje yra tikra. Ir perspėjama dėl neteisingu tradicijų.
Citata iš: Tomas M.  balandžio 26, 2017, 04:08:01
O kas liečia neatitikimo Raštams, tai jau beviltiška diskutuoti, nes tu Andriau, remiesi vienu savo "pranašu", o mes remiamės 2 tūkstančių metų tradicija, kuri kyla iš Apaštalų.
Gerai Tomai, fariziejai rėmėsi kažkur tūkstantmete tradicija, kuri kilo iš Mozės. Ir atėjo vienas pranašas Jonas krikštytojas ir išvadino juos angių išperomis. Štai tau ir tūkstantmete tradicija, prieš Dievo žodį. Ir visoje Biblijoje matome, kaip Dievas siunčia vieną asmenį atstatyti tai, ką žmonės iškraipė. Ir nesakyk Tomai, kad tą katalikų tradicija kyla iš Apaštalų. Apaštalai nieko tokio nemokino, ką mokina KB.
Citata iš: Saulius  balandžio 26, 2017, 18:00:01
...sekti Kristumi asmeniškai - svarbiausia, teisingai Tomo pasakyta.
Tai kodėl nesekama? Kodėl tik kalbama?

Saulius

...jau Tomas dalinai atsakė, kad gali priklausyti vienai ar kitai bažnyčiai, bet jei neturi asmeniško santykio su Kristumi - nesi išgelbėtas. Deja, kūniškas tingumas, kasdieniški rūpesčiai ir pasaulio dvasia nuolat skatina užmiršti Dievą. Modernus žmogus, anot jų teoretikų, neturi prisirišti prie tikėjimo, nes tikėjimas žmogų padaro laisvu, jį sunkiau valdyti.
Žinau iš savo patirties, kad gali lankyti bažnyčią kiekvieną sekmadienį, bet neturėti asmeninio santykio su Kristumi. O atradus tą santykį -jokiu būdu negalima sustoti, nes sielai nuolat reikia dvasinio maisto, vos tik ji pradeda alkti, kūnas suka link žemės: ugnis ima gęsti, imi mažiau melstis arba nustoji visai, o sekmadienio šventimas tampa ritualu, kurį dar palaikai iš inercijos.
Deja nesame visai saugūs  ir turėdami tą santykį, kaip parašyta "budėkite, nuolatos melskitės" (iš Pauliaus laiškų).
Man asmeniškai, nenugrimzti į rutiną padeda kasrytinė malda ir Dievo Žodžio skaitymas, tada dienos bėgyje kelis kart jį prisimeni, o kiekviena situacija dienoje gali paskatinti trumpai širdies maldai. Ypatingai padeda rekolekcijos - tai tikras gėris, kai kasdieninė rutina, nors ir laikinai - "išjungiama" visiškai.
Sutinku, kad tikrai nemažai tikinčiųjų gali neturėti asmeninio santykio su Dievu, tokiu atveju jiems ir minčių nekyla važiuot kažkur, ieškot kaip pagilinti tikėjimą. Blogiausia, kad jiems patiems atrodo, jog nieko taisyti nereikia. 
Kodėl taip yra? negaliu vienareikšmiškai atsakyti, gal kas daugiau parašys, bet man atrodo, kad gal iš dalies trūksta tikinčiųjų uolumo ir gero pavyzdžio, yra nemažai papiktinimų, be to žmogus linkęs labiau kitus kritikuoti, negu save - tada lengva smerkti klystančius tikinčiuosius, kunigus ir t.t. Puikybė, puikybė - juk grumiamės ne su kūnu ir krauju... (Ef6,10-12)
O liudijimų tikrai yra pakankamai, štai dar vienas JT asamblėjoje, iš tokios tribūnos skelbiama ir kokia reakcija? 
https://www.youtube.com/watch?v=HE8E8zHwzkA

Saulius

Palaimintas esi Andriau4, tiesiog neleisk kasdienybei ir pasauliui, tai tikėjimo ugniai užgęsti :)

Silvija

Aš vieno nesuprantu, jūs man paaiškinkit :)

Jėzus sakė "palaimintas, kas nepasipiktins manimi", o krikščionys, kurie turėtų būti su Juo(Jame), piktinasi vieni kitais praktiškai dėl to, kad nesupranta vieni kitų. Ar gali jie būti apskritai palaiminti? Ar tame pasipiktinime nėra išniekinimas pats Kristus?

Sigitas

Citata iš: Silvija  balandžio 27, 2017, 03:56:45
Aš vieno nesuprantu, jūs man paaiškinkit :)

Jėzus sakė "palaimintas, kas nepasipiktins manimi", o krikščionys, kurie turėtų būti su Juo(Jame), piktinasi vieni kitais praktiškai dėl to, kad nesupranta vieni kitų. Ar gali jie būti apskritai palaiminti? Ar tame pasipiktinime nėra išniekinimas pats Kristus?
Sese Kristuje, Silvija, kai cituoji reikia nurodyti ir konkrečią vietą iš kur cituoji. kitą kartą nepatingėk, bet nurodyk konkrečią vietą, o jei nežinai tiksliai, tai nerašyk kabutėse. Ieškojau Biblijoje, internete, radau šią vietą: ,,ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi" (Lk.7,23). Čia Jėzus kalba apie tikėjimą, Č. Kavaliausko vertime yra paaiškinimas: ,,Lk 7,23: Nepasipiktins – neatsisakys tikėti."

O žmonės piktinasi, nes yra kupini puikybės. Velnias sėja savo sėklą ir toji sėkla bręsta, dygsta, auga taip pat nepastebimai, kaip ir dangaus karalystės sėkla, tik vėliau, kai sutvirtėja ir kaip reikiant įsišaknyja, tik tad pamatai kiek daug piktžolių yra tavo rūtų darželyje, kuriuo taip neva rūpinaisi, jog susipykai su kaimynais ir giminėm...

Ir mes nesame tie mažutėliai, apie kuriuos kalbėjo Jėzus. Tikrai tikrai nesame! Esame papiktintojai, tokia yra realybė. Esame dviveidžiai,  dvilypiai žmonės, kaip kad kalba toji mergina iš Andriaus pasidalinto video įrašo.

Andrius4

Ačiū Sauliau už nuoširdu pasisakymą :)

Citata iš: Saulius  balandžio 27, 2017, 02:31:15
...jau Tomas dalinai atsakė, kad gali priklausyti vienai ar kitai bažnyčiai, bet jei neturi asmeniško santykio su Kristumi - nesi išgelbėtas.
Taip, tai yra tiesa. Bet ar tiki Sauliau, kad Kristus yra Žodis tapęs kūnų? Nes Kristus kalbėjo Tėvo žodžius. O Tėvo žodžiai ir sudaro Bibliją. Kiekvienas žodis užrašytas Šventuose Raštuose yra Kristaus dalelė. Todėl kas priima visa Dievo žodį, priima Kristų. O atmesk nors vieną žodį iš Šventų Raštų ir atmesi Kristų. Sekti Kristumi, reiškias vykdyti Dievo valia, kaip Kristus ją vykdė. Vykdyti Dievo žodį, kaip Kristus ji vykdė. Gyventi kiekvienų Dievo žodžių, kaip Kristus gyveno. Nepridėti nieko prie jo ir nieko neatimti. Mes turime tapti Dievo žodžių, kaip ir Kristus juo tapo, tik taip galime buti Kristuje. Tik taip galima turėti santykį  su Kristumi. Oh, kad tik tai pamatytu žmogus. Pamatytu kiek jame yra teologijos, filosofijos ir žmonių sukurtos tradicijos ir kad tame Kristaus visai nėra. Nes taip tik išpažįstamas Kristus lupomis, o širdis toli nuo Jo. Nes darbai kalba garsiau už tokio žmogaus liudijimą.

Sigitas dažnai mini skaistykla. Sigitai jeigu tokia ir yra, tai ji čia  ir dabar. Išsiskaistinti turime dabar, kol dar esame gyvi. Nes po mirties lieka tik teismas ir vargas tam kuris vertas pragaro liepsnų ir kitų kankinimų per amžių amžius iki antrosios mirties.

Saulius

Sutinku Andriau, su darbais yra sunkesnis reikalas, todėl ir manau kad labai prasmingas yra Pauliaus paraginimas "be paliovos melskitės" (1 Tesalonikiečiams 5:17) ypač naudingas. Nes ką reiškia be paliovos melstis, jei ne tai, kad žmogus nuolatos paniręs Dievo Žodyje, t.y Kristuje, kada visa diena užpildyta malda-padėka ir darbu, kuris liudija tikėjimą.

Saulius

Citata iš: Silvija  balandžio 27, 2017, 03:56:45
Aš vieno nesuprantu, jūs man paaiškinkit :)

Jėzus sakė "palaimintas, kas nepasipiktins manimi", o krikščionys, kurie turėtų būti su Juo(Jame), piktinasi vieni kitais praktiškai dėl to, kad nesupranta vieni kitų. Ar gali jie būti apskritai palaiminti? Ar tame pasipiktinime nėra išniekinimas pats Kristus?

Silvija, tavo mintys teisingos, bet jos iškrenta iš šios temos konteksto - kur čia įžiūrėjai, kad kas nors kuo piktinasi...

Andrius4

Bet Sauliau. Ar atgailavai ir krikštijaisi Jėzaus Kristaus vardu? Nes Dangiškasis Tėvas to nori. Ar prašai visko tik Dangiško Tėvo, Jėzaus Kristaus vardu? Nes Dangiškasis Tėvas taip nori. Ar skelbi tokia Evangelija kuria skelbė Paulius? Ar dalyvauji kojų plovime? Ar atiduodi Dievui savo dešimtinę? Ar tiki kad vyrams yra gėda nešioti ilgus plaukus? Ar tiki kad moterims nevalia kirptis plaukų ir nešioti vyriškus drabužius, nes tai pasibjaurėjimas Dievui? Ar tiki kad yra nevalia žmonėms tatuiruotis savo kūno ir kitaip jo niokoti, rūkyti, gerti, keiktis ir t.t.? Tai taip pat yra darbai ir jų vaisiai Sauliau.

Pilgrim

CitataKiekvienas žodis užrašytas Šventuose Raštuose yra Kristaus dalelė.

Andriau
pasikartosiu, kad -
Mes (Romos katalikų bažnyčia) tikime ir išpažįstame, kad Jėzus iš Nazareto, žydas, gimęs iš Izraelio dukros Betliejuje, karaliaus Erodo Didžiojo ir imperatoriaus Cezario Augusto I dienomis, dailidė, miręs nukryžiuotas Jeruzalėje, Poncijui Pilotui esant prokuratoriumi, valdant imperatoriui Tiberijui, yra amžinasis Dievo Sūnus, tapęs žmogumi; kad Jis yra ,,išėjęs iš Dievo" (Jn 13, 3), ,,nužengė iš dangaus" (Jn 3, 13; 6, 33), kūne atėjo,5 nes ,,Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome Jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.[...] Tikrai, iš Jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės" (Jn 1, 14. 16).
ir RKB  nemokina, kad žodis užrašytas Šv. Rašte yra sudedamoji Kristaus dalelė. Jėzus yra taip toks pats kūniškas kaip ir mes kiekvienas. Jono evangelijoje, kaip jau esu minėjęs kitoje vietoje, vartojamas terminas Žodis (Logos) nėra Šv. Rašte esantis žodis.

Pilgrim

CitataAr atgailavai ir krikštijaisi Jėzaus Kristaus vardu?
Esu pakrikštytas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios
ir priimu Jėzų savo Gelbėtoju ir Išganytoju

CitataAr prašai visko tik Dangiško Tėvo, Jėzaus Kristaus vardu?
prašau ir Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios

CitataAr skelbi tokia Evangelija kuria skelbė Paulius?
skelbiu ir liudiju tą Evangeliją, kurią skelbė Jėzus

kukulis

Na, manau, reiktų vengti magizmo, kai jeigu kažką ne taip padarysi ar ne taip pasakysi, tai Dievas tave nusiųs į pragarą.

Juk Dievas žvelgia į  žmogaus širdį. Ir net jeigu didžioji dalis to ką manau apie Dievą bus klaidinga, aš vis vien kliausiuosi Dievo gailestingumu.

Saulius

ačiū Pilgrim, jis labai vaizdžiai ir išsamiai atsakė už mus abu (iš kart pasijutau geriau  :angel-2:, nors apie save dažnai esu blogesnės nuomonės): aš taip pat išpažįstu Jėzų Kristų kaip savo asmeninį gelbėtoją ir gyvenime vadovaujuosi Jo žodžiu.
Dėl plaukų nesutinku (jei suprasčiau kitaip - nusikirpčiau) ir aplamai nepriklausau puritonams, bet kaip minėjo ir Pilgrim, mes priklausome RKB.
Kukulis labai teisingai pasakė, kad Dievas žiūri į žmogaus širdį, neturėtume lygiuotis tik į rašto aiškintojus. Andriau, suprantu tavo rūpestį - taip ir turi būti bažnyčioje, kad nešiojame vieni kitų naštas  :hug:

Andrius4

Ačiū Pilgrim, kad pasikartojai. Tuomet ir aš pasikartosiu, kad nėra tokio kaip amžinasis Dievo Sūnus. Yra tiesiog Dievo Sūnus. Nes gi žiūrėkim ką sako Raštai.

Iz 9   5 Nes kūdikis mums gimė! Sūnus duotas mums! Jis bus mums valdovas. Jo vardas bus ,,Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis". 6 Jo viešpatavimas be ribų, o taika begalinė. Jis viešpataus Dovydo soste ir valdys jo karalystę: tvirtins ir palaikys ją teismu ir teisumu dabar ir per amžius. Galybių VIEŠPATIES narsa tai įvykdys!


Tai kad Amžinasis Tėvas tapo žmogumi Jėzumi Kristumi.

Citata iš: Pilgrim  balandžio 27, 2017, 19:17:32
CitataAr skelbi tokia Evangelija kuria skelbė Paulius?
skelbiu ir liudiju tą Evangeliją, kurią skelbė Jėzus
O tai kokia Evangelija skelbė Paulius tavo manimu?

Citata iš: kukulis  balandžio 28, 2017, 05:10:15
Na, manau, reiktų vengti magizmo, kai jeigu kažką ne taip padarysi ar ne taip pasakysi, tai Dievas tave nusiųs į pragarą.
?

Citata
Juk Dievas žvelgia į  žmogaus širdį. Ir net jeigu didžioji dalis to ką manau apie Dievą bus klaidinga, aš vis vien kliausiuosi Dievo gailestingumu.
Gailestingumas Dievo dabar ir čia, po mirties tik teismas. Gailestingumas yra tai, kad mes dar jo gailestingumo dėka esame gyvi ir vis dar turime galimybę padaryti viska taip, kaip Dievas sako padaryti.
Citata iš: Saulius  balandžio 28, 2017, 11:44:33
...aš taip pat išpažįstu Jėzų Kristų kaip savo asmeninį gelbėtoją ir gyvenime vadovaujuosi Jo žodžiu.
Dėl plaukų nesutinku (jei suprasčiau kitaip - nusikirpčiau)...
1 Kor 11   14 Argi pati prigimtis jūsų nemoko, jog vyrui gėda nešioti ilgus plaukus?


Bet taip sako Viešpats ir kaip galima su tuo nesutikti?

Pilgrim

O Raštai sako - Jo vardas bus ... ... ... Amžinasis Tėvas, bet ne Jis yra ... Amžinasis Tėvas.

ir prie ko čia Paulius ?

kada arba kitaip nuo kokio ilgio plaukai pasidaro ilgais ?