• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
birželio 13, 2024, 13:32:35

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Dangus ir Pragaras

Pradėjo Andrius4, balandžio 25, 2017, 15:12:41

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Andrius4

Citata iš: Pilgrim  balandžio 29, 2017, 18:25:40
O Raštai sako - Jo vardas bus ... ... ... Amžinasis Tėvas, bet ne Jis yra ... Amžinasis Tėvas.
Pilgrim, tai ką dabar rašai yra savęs apgavinėjimas. Tai bandymas pritemti Raštus pagal tą mokimą kurio tiki tu. Kaip Jo vardas (čia tarp kitko yra netikslus vertimas, tikslesnis yra, "Jis bus vadinamas.... Amžinuoju Tėvu") Tai kaip Jis gali buti vadinamas Amžinuoju, nebūdamas Amžinasis? Ir kaip Jis gali buti vadinamas Tėvu, nebūdamas Tėvas?

Citata
ir prie ko čia Paulius ?
Prie to, kad tu atskyrei Pauliaus Evangelija nuo Kristaus Evangelijos.


Citata
kada arba kitaip nuo kokio ilgio plaukai pasidaro ilgais ?
Nesupik, bet čia yra labiau jau ateistinis klausimas.

Pilgrim

Citatabet čia yra labiau jau ateistinis klausimas
nesuprantu, ką man kalbi.

Saulius

Na iš tiesų apie ilgus vyrų plaukus yra parašyta ST knygose (nepasakysiu tiksliai kur - senokai apie tai skaičiau: jei gerai pamenu net keli vyrai juos turėjo: Nemedzijas ir Samsonas).
Auginti plaukus ar nusikirpti juos yra iš esmės tas pat - tai daroma prieš priimant labai svarbius pasiryžimus gyvenime ir tai tikrai padeda neužsimiršti, tęsėti savo įžadą.
Taigi, apie madą kas pridera, o kas nepridera ima kalbėti tik Paulius (jei klystu - pataisykit). Todėl manau, kad nei plaukų auginimas, nei jų nusikirpimas nėra esminis dalykas. Kitas reikalas jei plaukus augina vyras norėdamas būt kuo panašesnis į moterį (homoseksualumas)- tai jau yra nuodėmės pasekmė (yra apie tai parašyta to paties Pauliaus laiškuose apie Dievo bausmę ištvirkėliams ir palaidūnams).

Andrius4

Citata iš: Pilgrim  gegužės 01, 2017, 12:57:10
nesuprantu, ką man kalbi.

Nes tai suktas klausimas. Nes Biblija nenurodo atsakymo, kiek man žinoma. O žmonių nuomonių kiek nori gali buti. Todėl ir manau, kad tai labiau ateistinis klausimas, nes ateistai labai mėgsta tokiais  klausimais užversti tikinčius :)

kukulis


Saulius

...ką gi netiksliai išsireiškiau, todėl paieškojau ST. 
Ilgus plaukus nešiojo Samsonas (tiesa, turėjo metuose kartą trumpinti, nes jie buvo labai sunkūs), Samuelis ir Jonas Krikštytojas.  Naziro įžadus davę izraelitai turėjo nesikirpti plaukų, nevartoti vynuogių jokiame pavidale (net ir sėklų). Toks pasišventimas Dievui galėjo būti duodamas naziro įžadu tam tikram laikotarpiui arba visam gyvenimui. Kaip tvirtinama išnašose naziro įžadus praktikuodavo ir pirmose krikščionių bendruomenėse (Sk6,1-5). Ačiū Kukuliui už pagalbą :)

Andrius4

Naziras, tai buvo pašvęstas, ar pasišventęs Dievui žmogus. Nerašau vyras, nes moterys irgi galėjo pasišvęsti. Suprantama pasišvęsti Dievui galima ir šiandien ir tai turbūt yra geriausias žmogaus pasirinkimas koks tik gali buti. Bet pasikeitus Kunigystei, manau pasikeitė ir pasišventimas. Nes Naujam Testamente neberandu tokio pasišventimo, kaip Senajam Testamente. Naujajam Testamente randu tai
   
1 Pt 1   15 Šventas yra tasai, kuris jus pašaukė, tad ir jūs patys tapkite šventi visu savo elgesiu, 16 kaip parašyta: Būkite šventi, nes aš esu šventas.

Turbūt pasikeitus Kunigystei jau vien kad  sekti Jėzų Kristų, reikia tikrai rimtai pasišvęsti sekti Jį. Ir dabar Dievas reikalauja šventumo. Jėzus aišku nepanaikino seno įstatymo, bet ji sustiprino. Nes Jeigu ST svetimavimas buvo tik kūniškas. Tad dabar užtenka geidulingai pažiūrėti ir jau svetimauji. Manau ir čia panašiai. ST reikėjo pasišvęsti kažkuriems dalykams dėl Dievo, o dabar turime buti šventi ir tobuli viskam dėl Dievo. Kristus žemėje juk buvo tobulas. Ir sakė:


Mt 5   48 Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas".


Tad reikia tikro pasišventimo, kad siekti šventumo ir tobulumo. Nes tam reikia atsisakyti alkoholinių gėrimu, pasaulio pramogų. Šokių, klubų, barų, kino ir ypač  Holivudo, koncertų, vakarėlių. Televizoriaus ir visokiu laidų. Nebūti juokiu sirgalių, kaip pvz. krepšinio, futbolo ir t.t. Nebūti jokiu žvaigždžių gerbėju. Nedainuoti ir neklausyti pasaulio dainų ir nešokti jo šokių. Žodžiu išeiti iš pasaulio purvo ir sekti Jėzų ir maitintis tik Dievo žodžiu :) 

Todėl nemanau, kad dabar tam reikia auginti plaukus. Kitaip Paulius butu užsiminęs, kad pasišventusiems vyrams yra ne gėda auginti ilgus plaukus. Arba visai butu nieko nesakęs apie vyrų plaukus.

kukulis

Pas tave bobiškas mąstymas.
"Jeigu neparašyta kad galima, tai reiškia kad negalima".

O vyriškas yra toks:
"Jegu neparašyta kad negalima, tai reiškia kad galima" :D

Atsiprašau moterų jeigu įžeidžiau  :ashamed:
Bet aš čia ne apie moteris, o apie bobas rašiau :D

Ir ne apie tave, Andriau, o tik apie tavo mąstymą šiame kontekste :)

Andrius4

Tai nėra mano mastymas Kaštone, kuri bandai man priklijuoti. Tai pasaulio mastymas, o aš nepriklausau jam. Aš kalbėjau apie pasišventimą Dievui ir čia nėra jokios kalbos, ko galima, ar ko negalima. Kiekvienas tai daro savo noru iš meilės Dievui. Todėl iš viso nelabai supratau tavo humoro.

kukulis

Kam apskritai tada pasaulis sutvertas, jeigu čia viskas blogai?

Ir šiaip ar mes čia apie dangų ir pragarą diskutuojam ar apie ką?

Donatas


Saulius

Andriau, su šiuo tavo teiginiu visiškai sutinku: "...jau vien kad  sekti Jėzų Kristų, reikia tikrai rimtai pasišvęsti sekti Jį."
O grįžtant arčiau temos, daug tikinčių abejojančiu pirmiausia pragaro egzistavimu, ką lkalbėti apie netikinčius. Tačiau, laiko lieka vis mažiau.
Apsižvalgius kas vyksta aplinkui - suvoki kad jo neliko. Dėkoju prisijungusiems moldomis už tikybos mokytoją Loretą Raudytę. Tikiuosi, tie kurie seka šiuos įvykius, susipažino su mokytojos atvirai puplikuotu šaltiniu apie homoseksualų judėjimą.
Perskaitęs šią medžiagą supranti, kad pragaras persikelia į Žemę, nes sveiko proto žmogus, koks jis amoralus bebūtų - negalėtų taip elgtis. Laikas tikrai labai "trumpas". Daug kam atsivertų akys, jei tik ši informacija būtų vieša. Daugiau tokių tikybos mokytojų. Stebiuosi, kaip dar to straipsnio neuždraudė. Pasidalinkite - turime žinoti tiesą.
http://infa.lt/14978/loreta-raudyte-man-kaip-tikybos-mokytojai-svarbu-kad-lietuvos-jaunoji-karta-uzaugtu-dora/

Andrius4

Citata iš: Pilgrim  balandžio 27, 2017, 18:33:20
Jono evangelijoje, kaip jau esu minėjęs kitoje vietoje, vartojamas terminas Žodis (Logos) nėra Šv. Rašte esantis žodis.
Dar syki pabandysiu parodyti, kad Jono Evangelijoje vartojamas terminas Žodis, yra Šventam Rašte esantis žodis.
Pradėsiu nuo Senojo Testamento pranašų. Iš Senojo Testamento matome, kad Dievo žodis ateidavo pranašam. Visada Dievo žodį atneša pranašai.

Am 3   7 Tikrai, Viešpats DIEVAS nedaro nieko, pirma neapreiškęs savo užmojo saviesiems tarnams – pranašams.
 
Ir toliau iš (1 Pt 1,10-11) Matome, kad Seno Testamento pranašuose veikė Kristaus Dvasia

1 Pt 1   10 Šito išganymo ieškojo ir jį tyrinėjo pranašai, kurie ir pranašavo apie jums skirtąją malonę. 11 Jie nagrinėjo, kurį ir kokį laiką nurodė juose veikianti Kristaus Dvasia, išpranašavusi Kristaus kentėjimus ir juos lydinčią šlovę.

Matome, kad pranašams ateina Dievo žodis ir matome, kad pranašai turi Kristaus Dvasią. Nes Kristus ir yra Žodis, Dievo žodis kuris ateina pranašams ir kuris yra surašytas Biblijoje. O štai jau Naujajame Testamente, Jono evangelijoje sakoma, kad Žodis tapo kūnu (Jn 1,14) ir žinome, kad tai Jėzus Kristus. Ir štai koki vaizdą matome toliau. Žinome, kad Jonas krikštytojas buvo pranašas ir štai Jėzus Kristus (Žodis, Dievo žodis) pirma ateina pas pranašą. Štai gyvas Dievo žodis tapęs kūnu, kaip ir priklauso pirma atėjo pas pranašą, pas Joną krikštytoją. Ar ne taip pat kaip Senam Testamente? tik dabar jau Žodis tapęs kūnu atėjo pas pranašą.

Toliau Jėzus maldoje sako:

Jn 17   17 Pašventink juos tiesa! Tavo žodis yra tiesa.

Ir dar Jėzus sako:

Jn 14   6 Jėzus jam sako: ,,Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.

Matom, kad Dievo žodis yra Tiesa. O Tiesa ji gi viena. Ir matom, kad ta pati Tiesa yra ir Kristus. Dievo žodis yra Tiesa ir Kristus irgi yra Tiesa. Štai ir vėl gi matome, kad Kristus yra Dievo žodis. O tai jau taip aišku. Bet turiu dar kai ką. Parašyta:

Žyd 4   12 Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies sumanymus bei mintis.

Ar Kristus negalėjo skaityti širdies minčių?

Lk 9   47 Išskaitęs jų širdies mintis, Jėzus pasišaukė vaiką, pasistatė šalia savęs

Mt 9   4 Skaitydamas jų mintis, Jėzus tarė: ,,Kam taip piktai mąstote savo širdyje?

Pilgrim, negi vis tiek dar netikėsi? Kad Kristus yra Dievo žodis?

kukulis

Andriau, mes visi žinome kad Kristus yra Dievo žodis.
Na ir keistas tu ... nesuprantu kam reikia įrodinėti tai, su kuo ir taip visi sutinka.

Saulius

Pokalbis apie Dangų ir pragarą prasidėjo nuo Andriaus pateikto filmo, o baigėsi ginču "kas geriau išmano".
Siūlau dar vieną filmą, (rusų k.), bet nesiūlau ginčytis. Čia aiškiai išdėstomi kai kurie nuslepiami faktai tiesiogiai susiję su šių dienų įvykiais pasaulyje - prieštvaninė istorija kartojasi...

https://www.youtube.com/watch?v=rnx4pYJB-s0

Andrius4

Citata iš: kukulis  gegužės 09, 2017, 07:37:47
Andriau, mes visi žinome kad Kristus yra Dievo žodis.
Na ir keistas tu ... nesuprantu kam reikia įrodinėti tai, su kuo ir taip visi sutinka.
Tuomet čia painiava kokia tai gaunasi.

Citata iš: Pilgrim  balandžio 02, 2017, 12:32:28
Aiškumo dėlei nedidelis komentaras - Šventas Raštas (kitaip tariant Dievo žodis pasakytas pasitinkant žmogų) nėra Jėzus.
Hmm. Kiek suprantu Pilgrimas sako, kad ne.

Citata iš: Silvija  sausio 10, 2017, 05:29:40
Citata iš: Andrius4  sausio 09, 2017, 17:03:35
(...)
Negi manai Silvija, kad pas pati Dievą. Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievą galima ateiti kitaip? Nesilaikant Jo žodžio ir ji apeinant?

Iš tiesų manau kiek kitaip. Į Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievą visi ateisim tik per Kristų, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas, o ne laikantis Raštuose išskaitytų principų. Tik tikras asmuo - Jėzus Kristus - mus gali pervesti iš mirties į gyvenimą.
Kiek suprantu ir Silvija nelabai sutinka.

Citata iš: Pilgrim  balandžio 01, 2017, 10:17:13

Jėzus yra pirmiau ir svarbiau visų Raštų
nes per Jį ateina išgelbėjimas, tik per Jį ...
O čia kiek suprantu Pilgrimas atskyrė Jėzų Kristų nuo Dievo žodžio

kukulis

Andriau, ar žinai pasakymą: visos silkės yra žuvys, bet ne visos žuvys yra silkės.

Taip ir čia Šventas Raštas yra Dievo Žodžio dalis, bet ne visas Dievo Žodis telpa Šventame Rašte.

Andrius4

Citata iš: Saulius  gegužės 04, 2017, 15:47:48
O grįžtant arčiau temos, daug tikinčių abejojančiu pirmiausia pragaro egzistavimu, ką lkalbėti apie netikinčius. Tačiau, laiko lieka vis mažiau.
Apsižvalgius kas vyksta aplinkui - suvoki kad jo neliko.
Citata iš: Saulius  gegužės 09, 2017, 18:00:10
Siūlau dar vieną filmą, (rusų k.), bet nesiūlau ginčytis. Čia aiškiai išdėstomi kai kurie nuslepiami faktai tiesiogiai susiję su šių dienų įvykiais pasaulyje - prieštvaninė istorija kartojasi...

https://www.youtube.com/watch?v=rnx4pYJB-s0
Taip Sauliau, tu labai teisingai matai, laiko jau beveik nebeliko. ".... prieštvaninė istorija kartojasi..." Kartojasi Nojaus dienos, kartojasi Sodomos ir Gomoros dienos. Ir jau priartėjo ta diena:

Mal 3  19 Štai! Arti ta diena, liepsnojanti kaip krosnis! Visi įžūlieji ir nedorėliai bus ražiena, – ateinanti diena juos taip sudegins, – kalbėjo Galybių VIEŠPATS, – kad nepaliks jiems nei šaknies, nei šakos.

Mūsų Viešpats Dievas, Dangiškasis Tėvas daug mums kalbėjo ir daug mums kalba per Savo Šventą Žodį, per Jėzų Kristų Savo Sūnų.

Mt 24   35 Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis.

Mt 5   18 Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys.

Šventi raštai nepraeis. Įsikibkite Šventų Raštų, nes niekas kita daugiau neišstovės. Tik Dievas ir Jo Žodis ir kas Jame, nes tai VIENA

Pilgrim

CitataĮsikibkite Šventų Raštų, nes niekas kita daugiau neišstovės.
Reikia įsikibti į Jėzų, ne į raštus, bet į Jėzaus rankas. Jėzus ne rašte, Jėzus - Eucharistijoje.

Silvija

Citata iš: Andrius4  gegužės 06, 2017, 19:51:22
Citata iš: Pilgrim  balandžio 27, 2017, 18:33:20
Jono evangelijoje, kaip jau esu minėjęs kitoje vietoje, vartojamas terminas Žodis (Logos) nėra Šv. Rašte esantis žodis.
Dar syki pabandysiu parodyti, kad Jono Evangelijoje vartojamas terminas Žodis, yra Šventam Rašte esantis žodis.


O aš pabandysiu parodyti, kad nėra :)

47 Kas klausys mano žodžių,
bet jų nesilaikys,
to aš neteisiu, nes atėjau
ne teisti pasaulio, bet gelbėti.
48 Kas mane niekina ir mano žodžių nepriima,
tas jau turi savo teisėją:
pats žodis, kurį aš kalbėjau,
nuteis jį
paskutiniąją dieną.


(Jn 12)Andriau, ar žodis, kurį tu ištari  esi tu pats? Tarkim, tu subari savo vaiką, ir tavo žodis jam giliai įstringa į širdį, keičia jo elgesį ir t.t. Tu tuo tarpu eini ir darai kitus dalykus, dar daug visokių dalykų.

Yra skirtumas tarp tavęs kaip asmens ir tavo ištarto žodžio?