• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
liepos 20, 2024, 00:17:59

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Šiuolaikinis požiūris į Lectio Divina 09 – Lectio divina praktika

Pradėjo Silvija, spalio 23, 2012, 05:24:53

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Silvija

Pateiksime vieną iš  :bible: skaitymo lectio divina būdu pavyzdžių.

Suradę tinkamą laiką šiam tikslui, pasistenkite įsileisti savin tylą, giliai įkvėpkite ir iškvėpkite, nuošaly palikdami visus rūpesčius. Paprašykite Šventosios Dvasios skaitant pripildyti jūsų širdį ir kalbėti per šį įkvėptą tekstą. Galima uždegti žvakę ir kitaip pažymėti šį šventą su Dievu buvimo laiką.

Atsiverskite 139 psalmę ir garsiai skaitydami ją melskitės. Sustokite ties eilutėmis, kurios paliečia, panirkite į meditatio, oratio ir contemplatio, po to – vėl grįžkite prie lectio  :read:. Palietusias eilutes galite užsirašyti dienoraštyje.

Keturi psalmės posmai kalba apie labai artimą autoriaus santykį su Dievu, kuris jį pažįsta, yra visada ir visur kartu. Net paskutinis posmas, kuris galbūt mus šokiruoja savo neapykanta, hebraiškai išreiškia psalmininko artumą su Dievu, atsiribojant nuo nedorėlių ir pasiduodant visa žinančiam ir visur esančiam Dievui.

Meditatio

Psalmės tema yra jos autoriaus šūksnis: ,,Tu mane pažįsti!". Apmąstykite kiekvieną palietusią frazę, kaip Dievas jus pažįsta, įsivaizduokite, kad Jis pažinojo jus dar negimusį ir kaip tai yra nuostabu!

Oratio

Labiausiai palietusių frazių žodžius įtraukite į savo maldą. Iš vidaus plūstančius jausmus ir mintis skirkite Dievui.

Contemplatio

Ilsėkitės apgaubti nuostabaus Dievo rūpinimosi mumis  :happy: ir žinokite, kad Jis ir myli be galo. Pasirinkite vieną žodį ar frazę iš tų, kurie jums krito į širdį ir ilgai ją kontempliuokite dienos bėgyje.

Operatio

Kaip keičia ir ugdo tai, jog Dievas pažįsta ir permano viską? Kaip Jo meilė ir pažinimas veda jus didesnio savęs ir savo artimo pažinimo ir meilės link? Ką daryti, kad vestų ,,amžinuoju keliu"?Labai verta praktikuojant lectio divina rašyti dienoraštį ir savo Biblijoje, tiesiog šalia teksto, pasižymėti pastabas, apibraukti žodžius ar eilutes pieštuku. Tai nieko blogo.

Ankstyvųjų amžių vienuoliai sudarinėdavo florilegium – maldoje jiems kalbėjusių eilučių rinkinį. Kasdien užsirašydami po vieną ar dvi, kol susikaupdavo daugybė eilučių iš viso maldingo skaitymo, jie lengviau įsisąmonindavo įžvalgas ir Dievo Dvasios palytėjimus, pastebėdavo pažangą Šventojo Rašto skaityme, bet svarbiausia, tai juos atvesdavo į susitikimą su gyvuoju Dievu.

Lectio divina tradicija kviečia į visą gyvenimą besitęsiantį Šventojo Rašto skaitymą, kuris pamažu taps jūsų krikščioniško gyvenimo šerdimi.
CitataŠtai aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. (Apr 3,20)Silvija