• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
kovo 01, 2024, 09:22:32

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Dievo Žodis

Pradėjo Andrius4, gegužės 12, 2017, 19:42:06

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

nf

Citata iš: Andrius4  liepos 11, 2017, 13:55:16

Štai dar vienas straipsnis ir ten visur rašomas Dievo Žodis didžiąją "Ž". Ar ir tas žmogus neskiria sąvokų?
CitataBe abejonės, Biblija pati tvirtina esanti Dievo Žodis
Piligrim su Silvija gan aiškiai parodė kada didžioji "Ž" rašoma, tai gan panašu, kad tas žmogus neskiria sąvokų.(o gal vertimo klaida, nes straipsnis lygtai verstas)
Kitų straipsių neskaičiau, bet klysta visi žmonės net ir šventieji, ir tai normalu.

Andrius4

Citata iš: Silvija  liepos 11, 2017, 15:11:58
Kokius žodžius? Ar kad esi primanipuliavęs sąvokomis Dievo žodis ir Dievo Žodis? Juk ir dabar pasakytum, kad tame nėra jokio skirtumo, kad tik iš pagarbos visi rašo didžiąją, o ne dėl to, kad ten, kur didžioji, yra minimas antrasis Švč. Trejybės asmuo. Juk viskas vėl susiveda į tai, kad tu neigi Trejybę ir uždarai Dievo Žodį (prieš visus amžius gimusį iš Tėvo) į Dievo žodį (Šventąjį Raštą).
Tai tada nori pasakyti, kad ir Vatikano radijas rašo iš pagarbos, ar irgi sąvokų neskiria? Tu pati paklausk savęs. Kas tau yra Dievo žodis Biblijoje? Nes man tai yra gyvenimas (Jn 6,68).

Ir gali mane Silvija kaltinti kuo tik nori. Ir aš dėl to tavęs nekaltinu. Aplamai ne žmonės reikia kaltinti, turėtum suprasti, kad dvasiniai dalykai eina ne iš žmogaus, o per žmogų. Ir prašau parodyk man kur yra parašyta, kad Kristus yra gimės iš Tėvo? Ar Jis nėra amžinas? Nes amžini dalykai neturi nei pradžios nei pabaigos. Nes Kristus negimė, o išėjo iš Tėvo (Jn 16,28).

Citata iš: Pilgrim  liepos 11, 2017, 16:28:23
Dievas Šventajame Rašte kalbėjo žmogišku būdu per žmones." Dievas kalba žmogui ir ši kalba užrašoma Šventajame rašte. Tačiau ... jeigu sakome, kad Dievas yra visagalis, tai ir "leiskime" juo būti. Kaip žmogus atranda ne vieną būdą išreikšti žodį - garsu, raštu, vaizdu ir t. t. Tai kodėl Dievui "leidžiame" kalbėti tik per Šventąjį Raštą. Dievo žodis jau negali būti kitur ?
Pr 1, 9-10 Dievas tarė: ,,Tebūna sutelkti vandenys po Dangumi į vieną vietą ir tepasirodo sausuma!" Taip ir įvyko. Dievas pavadino sausumą Žeme, o vandenų telkinį Jūromis.
Pr 1, 14-15 Dievas tarė: ,,Tebūna šviesuliai dangaus skliaute dienai nuo nakties atskirti! Teženklina jie šventes, dienas ir metus, tebūna jie šviesuliai dangaus skliaute žemei apšviesti!" Taip ir įvyko.
Dievas kalba ir šie žodžiai dėliojasi kitoje knygoje - Gamtos knygoje. Vadinasi jau turime dvi knygas  :) Šventąjį raštą ir Gamtos knygą.
Keistai čia susakyta. Knygos kurios yra tikrai nuo Dievo, tai kiek jų bebūtu, jos kalbės viena ir ta pati. Biblijoje yra 66 knygos ir jos kalba visos ta pati, ne prieštaraudamos viena kitai. Tad negi dabar gamtos knyga  ims kalbėti ką nors kitaip? Ta pati gamta tik patvirtina išsakyto Dievo žodžio galia. "Dievas tarė...... taip ir įvyko." Ar galėjo taip neįvykti? Ne, negalėjo, nes Dievo žodis negrįžta tuščiai.

Iz 55   11 taip ir žodis, išeinantis iš mano burnos: jisai nesugrįš pas mane bergždžias, bet įvykdys, ko trokštu, ir atliks, ko siųstas".

Čia jau net panašu, kad kalba eitu, kaip apie asmenį. Ir ar nesutampa tai ką Jėzus sakė.

Jn 16   28 Išėjau iš Tėvo ir atėjau į pasaulį. Vėl palieku pasaulį ir grįžtu pas Tėvą".
   
Ir Jis grižo pas Tėvą, bet prieš tai įvykdė viska ko buvo siustas. Ar tai nieko nepasako jūsų širdims?

Citata
p. s. Apreiškimo knyga 19, 13 originalo kalba:
καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον αἵματι, καὶ κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ.
Jo? tai tada pažiūrėk kaip parašyta originalo kalboje (1 Kar 12,22),(1 Krn 17,3),(Rom 9,6),(1 Kor 14,36),(Lk 8,11) ir visur kur tik yra parašyta Dievo žodis, originale rašoma "λόγος τοῦ θεοῦ"

Citata iš: nf  liepos 12, 2017, 06:54:13
Piligrim su Silvija gan aiškiai parodė kada didžioji "Ž" rašoma, .....
Žinoma, kad aiškiai, aš gi suprantu, kas yra sakoma, bet negaliu priimti ir sutikti su tuo, kas yra neteisingai sakoma. Plius kadangi Švenčiausioji Trejybė buvo priimta trys šimtai kažkelintais metais ir Ji yra priimtina ir visoms denominacijoms ir organizacijoms, o Biblijos ir yra tiek katalikų ir kitu organizacijų ir denominacijų spausdinamos, tai jie ir išskyrė "Ž" ir "ž" Originale visur   "λόγος τοῦ θεοῦ"  Dievo žodis yra rašomas didžiąją ir "Logos". Tad ir niekuo nebesiskiria nuo (Jn 1,1-...)

Silvija

Sveikas grįžęs! :) Kur buvai dingęs tris dienas? Gal kas nutiko?

Man atrodo, Andriau, kad mes ginčijamės apie tą patį, tu tiki Tą Patį Jėzų Kristų, kaip ir mes, Dievo Žodį, aprašytą Biblijoje, kuris teikia mums gyvybę ir duoda gyvenimą, nes mes galime būti tik per Jį, su Juo ir Jame, kaip Vynmedyje šakelės. Kaip Kristaus kūnas. Bet mes taip pat dar gyvename žemėje, kaip ir Jėzus kadais gyveno, ir todėl esame jau ir dar ne. Gyvas Kristaus kūnas - Bažnyčia, dar draskomas susiskaldymų karuose ir dėl to kenčiantis. Bet visa tai - dėl nesusikalbėjimo, nesupratimo, dėl nemeilės. Kažkada visa tai baigsis.

Aš atsiprašau už kaltinantį toną, kartais pritrūkdavo kantrybės šitame nesusikalbėjime. Nes ir po paskutinio tavo komentaro matosi, kad dar negirdime vieni kitų. Bandysiu nuosekliai paaiškinti savo poziciją, neakcentuodama Trejybės, kurios tu negali priimti.

Tu sakai, kad Kristus yra amžinas, neturintis nei pradžios nei pabaigos - taip! Ir mūsų tikėjimas taip sako. Mes nesutariam dėl žodžių gimęs ir išėjęs? Bet juk jie šiuo atveju yra sinonimai! Sakai, Biblijoje nėra žodžio gimęs? Bet yra žodis Sūnus,  Tėvo vien-gimis (Jn 1, 18).

Apie Jį ir kalba Vatikano radijas, kai rašo Dievo Žodis.

CitataTai tada nori pasakyti, kad ir Vatikano radijas rašo iš pagarbos, ar irgi sąvokų neskiria?

Ne, nenoriu to pasakyti. Vatikanas aiškiai skiria, kai kalba apie Kristų ir kai apie Dievo žodžius, surašytus Biblijoje. Nes Dievas taip pasirinko Save apreikšti - žmogiškais žodžiais. Man tie žodžiai yra labai brangūs, nes per juos ateina Dievo pažinimas. Jie tikinčių užrašyti Šv. Dvasioje ir skaitomi  joje. O jei dar jų klausomasi ir jie vykdomi - tas žmogus Šv. Dvasios galia sudievinamas (tampa dvasiniu žmogumi). Galima sakyti, mes tebevalgome pažinimo vaisių ir tampame dievais (ši mintis bus pretekstas naujam ginčui, bet tu neskubėk). Dievas nusižemina iki mūsų, nuodėmingųjų ir nepaklusniųjų, kad mus išgelbėtų. Bet mes turime mirti su Kristumi, kad gyventume amžinąjį gyveņimą - tame mūsų dieviškumo paslaptis. To moko Dievo žodis ir tai persikelia į mūsų realų gyvenimą, kur toliau Kristus gyvena per kiekvieną Jį tikintį žmogų.

Todėl ir sakau, kad Dievo Žodžio negalima sutalpinti vien Dievo žodyje - Biblijoje (fiziškai, kūnišai), Jis gyvena toliau dvasiniu būdu tarp mūsų. Nors filosofiškai žiūrint ir galima būtų pasakyti, kad mūsų visų gyvenimai su nuopuoliais, pakilimais ir apokalipse taip pat ten užrašyti.

Pilgrim

CitataJo? tai tada pažiūrėk kaip parašyta originalo kalboje
gerai ...
1 Kar 12, 22
Pirmoji karalių knyga 12, 22
כב  וַיְהִי דְּבַר הָאֱלֹהִים, אֶל-שְׁמַעְיָה אִישׁ-הָאֱלֹהִים לֵאמֹר.
Bet Dievo vyrui Šemajui atėjo Dievo žodis
1 Krn 17, 3
pirmoji kronikų knyga 17, 3
ג  וַיְהִי, בַּלַּיְלָה הַהוּא; וַיְהִי, דְּבַר-אֱלֹהִים, אֶל-נָתָן, לֵאמֹר.
Bet tą pačią naktį Dievo žodis atėjo Natanui, tardamas
Rom 9,6
Laiškas romiečiams 9, 6
Οὐχ οἷον δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ. οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ Ἰσραήλ, οὗτοι Ἰσραήλ
Netiesa, kad gali neišsipildyti Dievo žodis. Ne visi, kilę iš Izraelio, priklauso Izraeliui.
1 Kor 14, 36
Pirmasis laiškas korintiečiams 14, 36
ἢ ἀφ' ὑμῶν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐξῆλθεν, ἢ εἰς ὑμᾶς μόνους κατήντησεν
Argi iš jūsų išėjo Dievo žodis? ar tik jus vienus pasiekė?
Lk 8, 11
Evangelija pagal Luką 8, 11
στιν δὲ αὕτη ἡ παραβολή: Ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ
Palyginimas štai ką reiškia: sėkla yra Dievo žodis

jau minėjau ta pati situacija tarp terminų
ὁ λόγος
ir
ὁ λόγος τοῦ θεοῦ

CitataOriginale visur   "λόγος τοῦ θεοῦ"  Dievo žodis yra rašomas didžiąją ir "Logos"
kur čia didžiosios raidės ?

p. s. lietuviškas vertimas iš tiesų "prašosi" būti atnaujintas: atėjo žodis - kalbėjo

Varlė keliauninkė

Taip pat ir hebrajų k. didžiųjų nėra ir niekada nebuvo.

nf

 Kol maniau, kad didžiosis "Ž" rašymas tai tik gramatika buvo aiškiau

Citata iš: Silvija  liepos 15, 2017, 00:04:20

CitataTai tada nori pasakyti, kad ir Vatikano radijas rašo iš pagarbos, ar irgi sąvokų neskiria?

Ne, nenoriu to pasakyti. Vatikanas aiškiai skiria, kai kalba apie Kristų ir kai apie Dievo žodžius, surašytus Biblijoje. .

Kaip suprasti šitą eilutę iš Vatikavo radijo:
    nes Bažnyčia sudabartina Dievo Žodį ištikimu jo perdavimu,  ?

Silvija

Sakyčiau - nelabai vykęs išsireiškimas :-\

Manau, čia kalbama apie Kristų. Imkime platesnį ištraukos kontekstą:
CitataKrikščioniškasis tikėjimas remiasi įsitikinimu, jog Dievo Žodis visuomet klesti ir auga kiekviename istorijos tarpsnyje. Tai tęsiasi ir dabartiniais laikais, nes Bažnyčia sudabartina Dievo Žodį ištikimu jo perdavimu, Sakramentų šventimu ir tikinčiųjų liudijimu. Todėl savo tikėjimo istorijoje išlaikome tęstinumą su pirmąja krikščionių bendruomene, nes gyvename tąja pačia gyvybės sula

Paryškinta frazė primena Vynmedį, seną Vynmedį, kurio jauniausios šakelės - dabartinė Bažnyčia.   Sudabartina Dievo Žodį - skelbia Kristų šiai kartai. O Kristus juk - Prisikėlęs Jėzus + kiekvienas esantis vienybėje su Juo.

Jn 15

1 ,,Aš esu tikrasis vynmedis,
o mano Tėvas – vynininkas.
2 Kiekvieną mano šakelę,
neduodančią vaisiaus,
jis išpjauna,
o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo,
kad ji duotų dar daugiau vaisių.
3 Jūs jau esate švarūs
dėl žodžio, kurį jums kalbėjau.
4 Pasilikite manyje,
tai ir aš jumyse pasiliksiu.
Kaip šakelė
negali duoti vaisiaus pati iš savęs,
nepasilikdama vynmedyje,
taip ir jūs bevaisiai,
nepasilikdami manyje.
5 Aš esu vynmedis, o jūs šakelės.
Kas pasilieka manyje ir aš jame,
tas duoda daug vaisių;
nuo manęs atsiskyrę,
jūs negalite nieko nuveikti.
6 Kas nepasiliks manyje,
bus išmestas laukan
ir sudžius kaip šakelė.
Paskui surinks šakeles,
įmes į ugnį, ir jos sudegs.
7 Jei pasiliksite manyje
ir mano žodžiai pasiliks jumyse, –
jūs prašysite, ko tik norėsite,
ir bus jums suteikta.
8 Tuo bus pašlovintas mano Tėvas,
kad jūs duosite gausių vaisių
ir būsite mano mokiniai.
9 Kaip mane Tėvas mylėjo,
taip ir aš jus mylėjau.
Pasilikite mano meilėje!
10 Jei laikysitės mano įsakymų,
pasiliksite mano meilėje,
kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus
ir pasilieku jo meilėje.
11 Aš jums tai kalbėjau,
kad jumyse būtų manasis džiaugsmas
ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.
12 Tai mano įsakymas,
kad vienas kitą mylėtumėte,
kaip aš jus mylėjau.
13 Nėra didesnės meilės,
kaip gyvybę už draugus atiduoti.
14 Jūs būsite mano draugai,
jei darysite, ką jums įsakau.
15 Jau nebevadinu jūsų tarnais,
nes tarnas nežino,
ką veikia jo šeimininkas.
Jus aš draugais vadinu,
nes jums viską paskelbiau,
ką buvau iš savo Tėvo girdėjęs.
16 Ne jūs mane išsirinkote,
bet aš jus išsirinkau ir paskyriau,
kad eitumėte, duotumėte vaisių
ir jūsų vaisiai išliktų, –
kad ko tik prašytumėte Tėvą mano vardu,
jis visa jums duotų.
17 Aš jums tai įsakau:
vienam kitą mylėti!"

Pilgrim

Citatanes Bažnyčia sudabartina Dievo Žodį ištikimu jo perdavimu

iš dogminės konstitucijos Dei Verbum:
10. ... ... ... O pareiga autentiškai aiškinti užrašytąjį arba perduotąjį Dievo žodžį pavesta tik gyvajam Bažnyčios Magisteriumui, kuris savo autoritetu naudojasi Kristaus vardu. Tas Magisteriumas neperžengia Dievo žodžio, bet tarnauja jam, mokydamas tik to, kas yra perduota, nes dievobaimingai klauso Dievo Žodžio, jo liepiamas ir Šventosios Dvasios padedamas, šventai jį saugo ir ištikimai aiškina. Iš šio vieno tikėjimo lobyno jis semiasi visko, ką pateikia tikėti kaip Dievo apreiškimą. ... ... ...
12. ... ... ... Mat dėl Šventojo Rašto aiškinimo visa galutinai sprendžia Bažnyčia, dievišku paskyrimu einanti Dievo žodžio saugotojos ir aiškintojos pareigas.

nf

Gal tad neverta tokių straipsių skaityti, kuries suprasti dar reikia atskiro išaiškinimo?
Citata
       Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено, там ни одного. Где нет простоты, там одна пустота. 
Iš:      15 мудрых мыслей святого Амвросия Оптинского       

Pilgrim

Galimas dar vienas atsakymo variantas:
tiesiog gyventi krikščionio gyvenimą.

Andrius4

Citata iš: Silvija  liepos 15, 2017, 00:04:20
Sveikas grįžęs! :) Kur buvai dingęs tris dienas? Gal kas nutiko?
Ačiū, kad domiesi, kas man nutiko ir tikiuosi, kad tai yra nuoširdu. Nes man atrodo, kad tau sukeliu antipatija greičiau. Ir kai tai skaitau yra sunku suprasti, ar tai rimta, ar pajuokimas. Tad ir nežinau kaip reaguoti? Bet jeigu tu nuoširdžiai, tai galiu pasakyti, kad nieko man nenutiko. Tiesiog mano laikais  paskutiniu metu yra labai apribotas. Tai dažnai tenka tik vėlai vakarais prisėsti ir tai jeigu nuovargis nepaima viršaus. Ir per viena vakarą būna, kad neatrašau, nes rašau pirma ant juodraščio. Nes man atrašyti būna užima iki 3 val. ir daugiau. Tad tai gali nusitęsti ir į trys vakarojimus ir daugiau, ir tik vienam pasisakymui.

CitataMan atrodo, Andriau, kad mes ginčijamės apie tą patį, tu tiki Tą Patį Jėzų Kristų, kaip ir mes, Dievo Žodį, aprašytą Biblijoje, kuris teikia mums gyvybę ir duoda gyvenimą, nes mes galime būti tik per Jį, su Juo ir Jame, kaip Vynmedyje šakelės. Kaip Kristaus kūnas. Bet mes taip pat dar gyvename žemėje, kaip ir Jėzus kadais gyveno, ir todėl esame jau ir dar ne. Gyvas Kristaus kūnas - Bažnyčia, dar draskomas susiskaldymų karuose ir dėl to kenčiantis. Bet visa tai - dėl nesusikalbėjimo, nesupratimo, dėl nemeilės. Kažkada visa tai baigsis.
Aš nuoširdžiai abejoju Silvija, kad mes tikim į ta pati Jėzų Kristų. RK labiau tiki į tai, ką sako RKB tėvai ir popiežius. O juo labiau, kad popiežiaus žodžiai RK yra neginčijami ir nesvarstomi, nes jis yra paskelbtas neklystančių. Ir vien jau tai yra neteisinga. Ir paradoksas, kad Dievo žodis yra svarstomas ir ginčijamas, ir aš matau čia neteisybę. O ir Jėzus Kristus jums yra antrasis Trejybės Asmuo. O man Jis yra Pirmasis ir Paskutinis, Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga.

Citata
CitataTai tada nori pasakyti, kad ir Vatikano radijas rašo iš pagarbos, ar irgi sąvokų neskiria?
Ne, nenoriu to pasakyti. Vatikanas aiškiai skiria, kai kalba apie Kristų ir kai apie Dievo žodžius, surašytus Biblijoje.
Tuomet nori pasakyti, kad tam straipsnyje visur kalbama tik apie Jėzų Kristų ir ne apie Dievo žodi? Nes aš kotais abejoju.

CitataNes Dievas taip pasirinko Save apreikšti - žmogiškais žodžiais. Man tie žodžiai yra labai brangūs, nes per juos ateina Dievo pažinimas. Jie tikinčių užrašyti Šv. Dvasioje ir skaitomi  joje.
Jeigu  tau Dievo žodžiai tikrai tokie brangus kaip ir sakai, tuomet pirmoje eilėje turėtum skubiai atgailauti ir krikštytis Jėzaus Kristaus Vardu, kaip Dievo Šventoji Dvasia kalbėjo per apaštalus, kas ir yra tikrieji Bažnyčios tėvai.

CitataO jei dar jų klausomasi ir jie vykdomi
Nesuprantu, ar pas tikra krikščionį dar gali buti ir kitaip?

Citata...Bet mes turime mirti su Kristumi, kad gyventume amžinąjį gyveņimą - tame mūsų dieviškumo paslaptis. To moko Dievo žodis ir tai persikelia į mūsų realų gyvenimą, kur toliau Kristus gyvena per kiekvieną Jį tikintį žmogų.
Va čia būtu įdomu sužinoti, ką reiškia kiekvienam asmeniškai "mirti su Kristumi"? Ar mes aplamai suprantame ką tai reiškia?

CitataTodėl ir sakau, kad Dievo Žodžio negalima sutalpinti vien Dievo žodyje - Biblijoje (fiziškai, kūnišai), Jis gyvena toliau dvasiniu būdu tarp mūsų. Nors filosofiškai žiūrint ir galima būtų pasakyti, kad mūsų visų gyvenimai su nuopuoliais, pakilimais ir apokalipse taip pat ten užrašyti.
Na jeigu mes žinome, kad Dievas yra visagalis, tai kodėl Jisai negali sutalpinti Save Savo žodyje? Juk Dievas yra Dvasia, o ir Jo žodžiai yra tai pat Dvasia. Tai gal taip manydama  tu ir apriboji Dievą? Juk Dievui nėra nieko neįmanoma. Arba kaip toksai Begalinis Dievas ėmė ir sutilpo Jėzuje Kristuje? Arba įsivaizduok Pilgrimas man ką nors iš savęs pasakė, ir aš pasakiau tau. Ir tu paklausi, kas tau taip sakė? Aš atsakau Pilgrimas. Ir ką tavo dvasia išvista tame Pilgrimo pasakytame žodyje? Ogi Pilgrimą, ne pusia jo ir ne gabaliuka, o visa Pilgrimą tame žodyje. Tai ar turi Pilgrimas tilpti į tą žodį kuri jis pasakė? Ar tai tiesiog išėjo iš jo ir tai atstovauja ji?

Ir deja, bet tu visiškai teisi manydama, kad mūsų gyvenimai yra surašyti Biblijoje. Kiekvienas gali tenai save rasti. Tik klausimas kokiame vaidmenyje tenai save randame? Ar geram? Ar blogam? 

Citata iš: Pilgrim  liepos 15, 2017, 14:51:56
CitataOriginale visur   "λόγος τοῦ θεοῦ"  Dievo žodis yra rašomas didžiąją ir "Logos"
kur čia didžiosios raidės ?
Čia turiu atsiprašyti, nes čia mano klaida. Ir tikiu, kad ta klaida ne šiaip sau įvyko. Nes tai mane privertė daugiau pasigilinti. Ir štai ką radau, kad (Apr 19,13) graikų kalboje yra ir taip parašyta "Dievo Žodis" didžiosiomis.

καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον αἵματι, καὶ κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ.
http://biblehub.com/text/revelation/19-13.htm

Silvija

Citata iš: nf  liepos 17, 2017, 10:38:39
Gal tad neverta tokių straipsių skaityti, kuries suprasti dar reikia atskiro išaiškinimo?
Citata
       Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено, там ни одного. Где нет простоты, там одна пустота. 
Iš:      15 мудрых мыслей святого Амвросия Оптинского       

Slėpinių aiškinimasis nėra "просто" :)  daugelis žinomų dvasinių žmonių yra teigę, kad apreikštoji tiesa ją supratusįjį nudžiugina savo paprastumu, bet ją perduoti, paaiškinti kitam nėra taip paprasta. Įkeliu įdomų tekstą apie pirmaisiais krikščionybės amžiais buvusią slėpinio perdavimo praktiką, vadinamą disciplina arcani.

Varlė keliauninkė


Keistuolis

Citata iš: Andrius4  rugsėjo 11, 2017, 18:27:17O Biblijoje juk parašyta kas yra Dievo žodis...
Kur?

Kai tik pasakysi kur KONKREČIAI biblijoje įvardintas Dievo žodis, tapsiu ir aš protingesnis. Esu skaitęs, kad Žodis tapo Kūnu, bet kad būtų parašyta, jog biblija tapo Dievo žodžiu - neskaičiau. Greičiausiai pražiopsojau. Tik prašau be išvedžiojimų...

Citata iš: Andrius4  rugsėjo 11, 2017, 18:27:17Tad ar reikia dideles išminties, kad vertinti, kas yra Dievo žodis ir kas nėra? Nes parašyta, kad Dievo žodis yra Tiesa...
Tikrai reikia išminties, kad galėtum vertinti kas yra kas. Aš jos neturiu tiek. Tik va stebiuosi, kodėl meluoji, kai sakai: ,,Nes parašyta, kad Dievo žodis yra Tiesa...". Tu čia kaip Paulius, sako: ,,kaip parašyta", o pilsto iš tuščio į kiaurą. Kur tai (KONKREČIAI) parašyta, kad Dievo žodis yra Tiesa? Tik prašau be išvedžiojimų... Nes kalbu vien apie tai, kur tai parašyta, o ne apie tai ar Dievo žodis yra tiesa!

Taigi, kas yra Dievo žodis, visiškai neaišku..!

P.S. Kiek nervina tipiškai rusiškas, gal net ir angliškas pasakymas: ,,tiki į". Lietuviškai reiktų sakyti tikiu Dievu, tiki Dievu, tikiu Dievo žodžiu, tiki Dievo žodžiu(?), ir panašiai – tuo, kuo tiki...

Andrius4

2 Sam 7   28 Dabar tad, Viešpatie DIEVE, tu esi Dievas, tavo žodžiai yra tiesa ir tu davei savo tarnui šį malonų pažadą.


Jn 17   17 Pašventink juos tiesa! Tavo žodis yra tiesa.

Keistuolis

Citata iš: Andrius4  rugsėjo 12, 2017, 13:47:032 Sam 7 28 Dabar tad, Viešpatie DIEVE, tu esi Dievas, tavo žodžiai yra tiesa ir tu davei savo tarnui šį malonų pažadą.

Jn 17 17 Pašventink juos tiesa! Tavo žodis yra tiesa.
Dėkoju!

Na, o dabar sakyk, kur parašyta, kad biblija yra Dievo žodis?

kukulis

Daug ką priimame tikėjimu.

O įtikime dėl asmeninės patirties.

Andrius4

Citata iš: Keistuolis  rugsėjo 13, 2017, 06:11:00Na, o dabar sakyk, kur parašyta, kad biblija yra Dievo žodis?
Kur parašyta, kad Biblija yra Dievo žodis? Manau, kad tikrai rasčiau kur tai parašyta. Bet manau, kad tu nori paklausti: Iš kur galime žinoti, kad Biblijoje yra Dievo žodis? Ir kad tai tiesiog ne pačių žmonių žodžiai? Ir tikrai, nes dauguma žmonių tiesiog netiki, kad šių dienų Biblijoje yra Dievo žodžiai. Ir žinoma. Kas gali įrodyti, kad šių dienų Biblijoje yra Dievo žodžiai, o ne tam tikru žmonių sąmokslas valdyti žmoniją? Kaip ir klausimai be atsakymu.

Bet yra atsakymas. Ir jisai kiekvienam asmeniškai yra atsakomas. Pats Dievas patvirtina ir atsako kiekvienam asmeniškai. Aš negaliu ir niekas kitas negali, tik Dievas. Tai žmogaus išgyvenimas su Dievu.

Pvz. Aš kažkada vaikščiojau pagal žmonių žodį ir pagal savo geidulius ir supratimą ir mano gyvenimas neturėjo stabilumo ir galu galiausiai ėmė griūti ir nebuvo, kas galėjo man padėti. Ėmiau griebtis psichologijos ir filosofijos, bandžiau rasti tenais išminties, bet mano širdis nebuvo paguosta ir nuraminta, mano gyvenimas virto griuvėsiais. Žmonių žodžiai ir žmonių išmintis negalėjo man suteikti jokios paguodos, jokios gyvybės.

Bet kaip Dievas man prakalbėjo per Šventus Raštus (Bibliją). Mano širdis, mano siela, mano dvasia pašoko iki dangaus. Dievas yra mano Tėvas!? Ar galima norėti dar geresnio Tėvo? Ar galima ko nors be bijoti kai tavo Tėvas yra Dievas? Žinoma, čia iš pradžių  buvo tiktais labai teigiamos emocijos kurias sukėlė Biblijoje parašyti žodžiai. Žinoma tai dar nieko neįrodo. Bet Dievo žodžiai ne žmogaus žodžiai. Dievo žodis kiekvienas išsipildo. Ir kai aš pradėjau gyventi Dievo žodžių, kai aš pradėjau vaikščioti pagal Dievo žodį. Kai aš pradėjau Dievo žodį vykdyti, Dievo  pažadai išsiliejo ant manęs, nes Dievas negali neįvykdyti Savo žodžio jeigu žmogus ima  vykdyti Jo žodį. Štai kur yra man įrodymas, tai išgyventas Dievo žodis, patirtas, pamatytas, pajaustas. Tad jeigu  Biblija butu parašyta be Dievo įkvėpimo, o tiesiog paties žmogaus įkvėpta, toksai žodis negalėtu savęs įvykdyti. Tad  man Dievas aiškiai atsakė, ar Biblijoje yra Jo žodis. Ir aš sakau TAIP YRA.

kukulis

Gerai parašei Andriau.

Jeigu mes būtume be sielos kaip robotai, tai niekaip negalėtume pasakyti, kad Biblija yra Dievo žodis, bet kadangi turime sielą, tai ateina gyvenime momentas, kada pajuntame Dievo prisilietimą. Vieniems tai ateina per Bibliją, kitiems - dar kažkaip kitaip; užtai galime būti dėkingi, kad gyvename tokioje šalyje, kurioje bet kuris turime galimybę pasiimti ir paskaityti Šventą Raštą.

Andrius4

Citata iš: kukulis  rugsėjo 15, 2017, 07:50:20Gerai parašei Andriau.
Ačiū Kukuli.


CitataJeigu mes būtume be sielos kaip robotai, tai niekaip negalėtume pasakyti, kad Biblija yra Dievo žodis, bet kadangi turime sielą, tai ateina gyvenime momentas, kada pajuntame Dievo prisilietimą. Vieniems tai ateina per Bibliją, kitiems - dar kažkaip kitaip;  
Taip Dievas žmogui gali per bet ką prakalbėti, per bet ką prisiliesti.

Dievas žmogui gali prakalbėti ir per saulę. Vienas pagyvenęs žmogus niekaip netikėjo Dievu. Nei pamokslai, nei liudijimai, nei Dievo žodis neatvėrė jam akių. Bet viena vakarą, kai jisai stebėjo saulėlydį staiga jisai suprato, kad jo saulė irgi jau leidžiasi ir kad laiko liko nebe daug. Ir tas žmogus atsivertė.

Taip pat Dievas gali prakalbėti ir per gėlę. Syki vienoje gyvenvietėje buvo irgi pagyvenęs vyrukas, kuris irgi netikėjo Dievu. Jis ėjo keliu ir iš priekio link jo ėjo linksmai nusiteikusi mergaitė. Ir jisai užkalbino ją. Jis paklausė iš kur ji keliauja? O ji atsakė, kad iš sekmadieninės mokyklos. Tuomet jis ėmė jai kalbėti, kad ko ten eiti ir klausytis apie tai, kas neegzistuoja ir panašiai. Mergaitė pasilenkė nuskynė gėlyte ir paklausė jo. Ar galėtumėte pasakyti, kaip šita gėlyte gyvena? Kokiu būdu? Ir padavus gėlytę vyriškiui ji nukeliavo toliau. Tuo tarpu vyriškis stovėjo sustingęs ir žiūrėjo į tą gėlytę ir jam ėmė skruostu riedėti ašaros. Dievas jam prakalbo per gėlyte ir jis atsivertė.

Tad Dievas gali prakalbėti per bet ką. Kitiems per stebuklą ir pan. Bet esmė yra, kad  ne esmė kokiu būdu Dievas žmogų patrauktu, bet sekantis žingsnis yra Dievo žodis. Nes tik per Dievo žodį galime pažinti Dievą ir Jo valią. Nes kaip kitaip įvykdyti Dievo valią? Nepažinus Dievo ir Jo valios?