• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
liepos 20, 2024, 01:26:04

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Apaštalas Paulius - ginčytina figūra?

Pradėjo Silvija, birželio 16, 2017, 10:48:37

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Andrius4

Citata iš: Pilgrim  liepos 05, 2017, 14:25:52
ar įmanoma turėti tiesą  :-\
ir kitas klausimas - ką reiškia būti krikščioni ?

Tiesą turėti įmanoma, ir taip sako Šventi Raštai (2 Jn 1,1) Ir Jėzus sako, kad jeigu busime Jo mokiniais, pažinsime Tiesą ir Tiesa padarys mus laisvais (Jn 8,31-32). Tad kiekvienas tikras krikščionis pažins Tiesą, tai Jėzaus pažadas. O kas yra Tiesa žinome, kad tai yra Dievo Žodis.

Ką reiškia būti Krikščioniu?  Tai mylėti Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu ir mylėti savo artimą kaip save patį.

Pilgrim

turėti ...
aš turiu automobilį ... jis stovi garaže. Aš turiu Bibliją ... padėta trečios lentynos antroje eilėje. Aš turiu ... turiu ir žinau kur tai yra ...
turėti tiesą ... ne pažinti, ne žinoti kur ji yra, bet turėti ... ?
turėti ar būti ?
aš turiu automobilį ar ... esu vairuotojas, turiu vaikų ar ... esu tėvas, turiu medicinos išsilavinimo diplomą ar ... esu gydytojas ?
turiu ar ...

... mylėti Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu ir mylėti savo artimą kaip save patį ... tai skirta žmogui
ir klausimas tas pats - ką reiškia būti krikščioniu ?
gal prieš tai neatsakytas šis klausimas - kas yra krikščionis ?

Andrius4

Pilgrim, Tiesą galima turėti, kaip ir drąsą galima turėti, kaip ir tikėjimą galima turėti, taip ir Tiesą. Sakai tu turi Bibliją, štai tau ir turėjimas Tiesos. Biblijoje yra surašyta Tiesa, nes Biblija yra Dievo žodis, o Dievo žodis yra Tiesa. Tai štai ponas, turi Tiesa Biblijoje, bet turi Ją pažinti. Ir juk negali pažinti to ko nėra, o jeigu tai yra, tai reiškias galima ir turėti.

Citata iš: Pilgrim  liepos 06, 2017, 16:35:05

... mylėti Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu ir mylėti savo artimą kaip save patį ... tai skirta žmogui
ir klausimas tas pats - ką reiškia būti krikščioniu ?
gal prieš tai neatsakytas šis klausimas - kas yra krikščionis ?
Sakai tai skirta žmogui, o kas yra krikščionis? Ne žmogus? Visi žinom nuo ko kilo šitas pavadinimas "krikščionys". Nuo Kristaus sekimo, tai žmonės kurie seka Kristu, eina Jo pėdomis, nes Jis yra Kelias ir Gyvenimas. Ir aš specialiai pasirinkau atsakyti tau tais dvejais įsakymais, kurie išpildo viska, nes kiekvienas krikščionis ir nori išpildyti viska, visa Dievo valią.  Meilė Dievui, meilė artimui ir meilė net priešui. Agape Meilė, be to mes tik žvangantis cimbolai ir vadinkis kaip nori, jeigu to neturi.

Pilgrim

turėti ... na turiu automobilį, dar vieną kitą knygą, buteliuką vandens ... turiu ir kai paprašo duodu ir knygą, ir vandens, ir automobilį, nes turiu.
kam davei ... tikėjimą, drąsą ...
turėti tiesą ... "įkalintą" Biblijoje ...
turėti ar būti ?

žmogus ir krikščionis ... kas žmogų padaro krikščioniu arba kitaip kaip tampama krikščioniu

Andrius4

Ar nėra sakoma, kad "gavo Šventąją Dvasią"?

Apd 8   17 Tuomet apaštalai dėjo ant jų rankas, ir tie gavo Šventąją Dvasią.


Pilgrim, jei tiki, kad gavai Šventąją Dvasią, reiškias tu turi Ją. Ar gali Ją kam nors duoti? Paskolinti? Ar galėčiau į Ją žvilgtelti?  Kotais nemanau. Ir aplamai siūlau to nebetęsti, nes nebus galo. Juk ne čia esmė :) ar galima turėti Tiesą, ar negalima. Ar galima Ją tik pažinti. Ar galima tik būti Tiesoje. Ar Ji gali būti tavyje. Svarbiausia yra gebėti atskirti Ją nuo melo ir žinoti kur Ji yra :)

Citata iš: Pilgrim  liepos 07, 2017, 06:18:16
turėti tiesą ... "įkalintą" Biblijoje ...
Pasakyk man, kodėl Biblija (Šventas Raštas) vadinama Dievo žodžių? Gal šiaip sau?

   

Citata iš: Pilgrim  liepos 07, 2017, 06:18:16
žmogus ir krikščionis ... kas žmogų padaro krikščioniu arba kitaip kaip tampama krikščioniu
Aš gi suprantu, kad tik sutikęs Jėzų, gali sekti paskui Jį. Bet turi žinoti ar tikrai sutikai Jėzų? Ar tai ką sutikai tikrai yra Jėzus? Ar tikrai seki paskui Jį?  Kaip atskirti Pilgrim? Kaip tu atskyriai? Kaip žinai, kad paskui Jėzų seki, o ne paskui kažką apsimetusi Juo? Nes pasakysiu, kad dauguma krikščionių ne paskui Jėzų seka ir to nežino. Jie seka paskui ta kuris juos pražudys. Ir manai, kad ta dauguma einanti į pražūti neturi išgyvenimo? O taip jie kažką sutiko, jie kažką pamatė, kažką išgyveno. Ir palaiminimų gavo ir panašiai ir gal kalbomis kalba, ir demonus išvarinėja, ir ligonius gydo ir t.t. Bet seka visai ne Jėzų, nes Jėzus jų net nepažįsta. Jėzus pažįsta tik savus, o savi pažįsta Jį, nes jie yra viena :). Tad kiekvienas te ištiria save, ar pažįsta  tikrą Jėzų? Ar tikrai sutiko tikrą  Jėzų?

Silvija

O tu, Andriau, kaip atskiri, kad seki TĄ Jėzų?

Pilgrim

kažko nesupratau ...
tai apie tikėjimą, tai apie drąsą ... tai apie Šventąją Dvasią
tokie minčių viražai ... visai pasimesti galima

... gavo Šventąją Dvasią ...
kitomis kalbomis (vertimai) -
Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святаго.
arba kitame vertime
Тогда Пётр и Иоанн стали возлагать на них руки, и Святой Дух снисходил на них.
originalas
τότε ἐπετίθεσαν τὰς χεῖρας ἐπ' αὐτοὺς καὶ ἐλάμβανον πνεῦμα ἅγιον.
ἐλάμβανον - priėmimas, priimti (angliškai to take, seize, receive)
tiksliau turėtų skambėti plg. Apd 2, 4 Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ...
- priėmė ir buvo pripildyti, pasidarė pilni
Jėzus sakė atsiųsiu Globėją ir ... Šv. Dvasia yra siunčiama žmonėms, kurie Ją priima (gauna) ir tampa pripildyti.

Dievo žodis
iš Dogminės konstitucijos Dei Verbum:
Šventasis Raštas yra Dievo kalba ta prasme, kad parašytas Šventosios Dvasios įkvėpimu,  ... ir jų (Šventųjų Raštų) dėka iš pranašų bei apaštalų lūpų suskamba Šventosios Dvasios balsas.
Šventosioms knygoms užrašyti Dievas pasirinko žmones, kurie, būdami įrankiai, naudojosi savo sugebėjimais bei jėgomis, kad, Dievui veikiant juose ir per juos, kaip tikri autoriai užrašytų visa ir tik tai, ko jis norėjo.

Andrius4

Citata iš: Silvija  liepos 07, 2017, 15:41:05
O tu, Andriau, kaip atskiri, kad seki TĄ Jėzų?
Na aš paklausiau Pilgrimo ir tikėjausi kad jis atsakys, bet deja. Na bet aš atsakysiu.

Aš kaip įtikėjau supratau vieną dalyką labai aiškiai. Ir būna, kad užduodu toki klausimą. Kada žmogų galima apgauti? Tik tada, kada žmogus nežino tiesos, kitu atveju neįmanoma. Pažiūrėkim, ką yra  pasakęs Jėzus?

Mk 13   22 nes atsiras netikrų mesijų ir netikrų pranašų. Jie darys ženklų ir stebuklų, mėgindami suvedžioti, jei tai įmanoma, net išrinktuosius.

"Jei tai įmanoma, net išrinktuosius". Bet, kas žino gerai Naują Testamentą, tai žino, kad išrinktųjų suvedžioti neįmanoma. Nes:

Jn 8    31 Jėzus kalbėjo įtikėjusiems jį žydams: ,,Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai; 32 jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus".


Neįmanoma suvedžioti (apgauti) išrinktųjų, nes jie pažins Tiesą. Ką gauna išrinktieji? Išrinktieji gauna Šventąją Dvasią. O Šventoji Dvasia taip pat yra ir Tiesos Dvasia (Jn 15,26). O Alialiuja! Reiškias kas turi Šventąją Dvasią, tas žino Tiesą, Amen! O kas žino Tiesą, žino kas yra Jėzus Kristus. Ir tokio žmogaus niekas nesuklaidins, jis žino ką jisai sutiko ir ką jisai seka. O kas yra Jėzus Kristus?

Jn 1   1 Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. 2 Jis pradžioje buvo pas Dievą. 3 Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. 4 Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. 5 Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė.... ...9 Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį. 10 Jis buvo pasaulyje, ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. 11 Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. 12 Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki jo vardą, 13 kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimę. 14 Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.


Tai gyvas Dievo Žodis "pas savuosius atėjo, o savieji Jo nepriėmė". Jie ne tik jo nepriėmė, bet nepriėmė ir tai, ką Jisai kalbėjo. O ką jisai kalbėjo?

Jn 12   49 Aš juk kalbėjau ne iš savęs, – Tėvas, kuris mane siuntė, davė man priesaką, ką aš turiu sakyti, ką skelbti.


Dievo žodžius Jis kalbėjo. Jie nepriėmė Dievo žodžių. Jie atmėtė Dievo žodį. Nes jiems tai netiko. Dabar pasvarstykit gerai. Ar pats Jėzus jiems netiko, ar netiko tai ką Jisai kalbėjo? Nes jeigu jiems butu patikę, ką Jėzus kalbėjo, tai ar nebūtu jie Jo priėmė? Žinoma kad butu. Šiandien niekas nepasikeitė. Jei kas nepriima Dievo žodžio, tad nepriima ir Jėzaus ir neseka Juo, o seka kita žodį, tai organizacijos, denominacijos ir dar ten koki. Nes Jie žiūri ką jų organizacija, ar denominacija sako ir nebežiūri, ką Šventas Raštas sako. Tad ar jie turi Tiesos Dvasią? Ne, nes jie atstumia Šviesą ir pasilieka tamsoje. Vėlgi, kas yra Tiesos Dvasia?

Jn 6   63 Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas.


Štai ir vėl žodis, Dievo žodis yra dvasia. Tad kas sakosi turis Šventąją Dvasią ir nepriima Dievo žodžio yra melagis. Nes Šventoji Dvasia yra Tiesos Dvasia, o kas yra Dievo žodis? TIESA. Kas yra Kristus? TIESA. Aleliuja!
Tad ištirkite save, ar esate Dievo žodyje? Ar esate Kristuje? Ar sekate Ji?

Citata iš: Pilgrim  liepos 07, 2017, 16:12:28
kažko nesupratau ...
tai apie tikėjimą, tai apie drąsą ... tai apie Šventąją Dvasią
tokie minčių viražai ... visai pasimesti galima
Ten tik viena mintis Pilgrim, tik viena.

Pilgrim

... kaip atskiri ...
Iš to kaip keičiasi gyvenimas.
Iš gyvenimo pokyčių.

Andrius4

O.K.  Bet turėtum žinoti kad:

Mt 5   44 O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, 45 kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų.


Lk 6   35 Bet jūs mylėkite savo priešus, darykite gera ir skolinkite nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų lauks didelis atlygis, ir jūs būsite Aukščiausiojo vaikai: juk jis maloningas ir nedėkingiesiems, ir piktiesiems".


Matom, kad Dievo palaiminimų ir Dievo malonę gauna ir neteisieji ir nedėkingieji ir net piktieji. Jie taip pat turi gerų gyvenimo pokyčių, kurie tikrai leidžia manyti, kad jie ant teisingo kelio ir Dievo darbus dirba ir pan. Bet dauguma tokiu bus pavadinti nedorėliais ir nuvyti šalin.

Mt 7   Tikrieji sekėjai

21 ,,Ne kiekvienas, kuris man šaukia: 'Viešpatie, Viešpatie!', įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią. 22 Daugelis man sakys, anai dienai atėjus: 'Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu?!' 23 Tuomet jiems pareikšiu: 'Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, jūs nedorėliai!'
24 Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį namą ant uolos."Įeis į dangaus karalystę, tik tas, kuris vykdo dangiškojo Tėvo valią" ir toliau matome kas vykdo Tėvo valią. "Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo" O kieno žodžius kalbėjo Jėzus? Tėvo. Štai ir vėl matome, kad viskas susyja su Dievo žodžiu. Nes tas kas vykdo Dievo žodį yra "panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusi namą ant uolos" O kas yra Uola? Jėzus yra ta Uola (1 Kor 10,4). Juk tai yra akivaizdu, kas yra Kristus? Gyvas Dievo Žodis. Pilgrimas sakai tai Logos. Taip tai Logos. O kas yra "žodis"? Tai išreikšta mintys. Ir ar Logos nėra Dievo Mintis? Kuri buvo pradžioje ir buvo išreikšta Žodžiu ir tas Žodis tapo Kūnu ir tas Kūnas vaikščiojo tarp mūsų. Tai mūsų Viešpats Jėzus Kristus ir Dievo pilnatvė Jame. Dievo Dvasia Jame. Ir dabar tapati Dievo Dvasia ir yra Šventoji Dvasia mumyse . Tas pats Dievas, tas pats Kristus vienoje Dvasioje. Užtai Kristus ir sakė:


Jn 14   23 Jėzus jam atsakė: ,,Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime.


"Mes pas ji ateisime ir apsigyvensime" Dievo žodis turi apsigyventi mumyse ir tapti gyvas mums. Tik Dievo žodyje mes galime buti viena. Kito būdo nėra.

Tad Pilgrim, gyvenimo pokyčiai neįrodo kad seki tikra Jėzų, jeigu nevykdomas Dievo žodis. Jis  tokiu nepažįsta, tai tuo labiau ir tokie nepažįsta Jo. Tai kaip jie tada žino ką seka? Ogi nežino. Žmogus nežinantis Tiesos yra didelėje bėdoje, nes šėtonas gali pakišti ką tik nori.


Keistuolis

Seniai reikėjo atsakyti į Silvijos klausimą. Tik va vis neradau laiko...

Citata iš: Silvija  birželio 16, 2017, 10:48:37Mano klausimas būtų skirtas oponentui Keistuoliui: kokie argumentai nurodo į Paulių, kaip "blogosios naujienos" skelbėją?

Aš Paulių nevertinu taip ,,filosofiškai", kaip ji mėgina aprašyti ,,Krikščionybės kronika". Mane domina vien faktai, kurie seka iš kanonizuotų knygų. O jei kuris istorinis šaltinis papildo kanonizuotų knygų pateikiamus faktus, mielai ir jais pasinaudoju.

Ir kaip sakyta, kartais padarau savo apibendrinimus. Jei kas mano apibendrinimus norėtų papildyti, paneigti ar pakoreguoti, net diskusija galėtų užsimesti. Visokios spėlionės apie mane nieko neduoda... Tad nereikia mane grūsti ir į musulmoniškus rėmus. Ne ką geresni ir musulmonai, kurie turi ,,dvigubą" Koraną, kiek žinau, viena suitišką, kitą sunitišką. Todėl pešasi tarpusavyje ne mažiau už krikščionis. Bet kokie religiniai rėmai tampa svetimi žmogui, kai jį aplanko Tiesos dvasia.

Vakar prabėgomis iš LRT World ekrano išgirdau pasakymą: ,,...ir kaip Paulius (...) pamokė... Ėjo kalba apie Eucharistijos žodžius. Pagal tą pasakymą, kurį vartoja katalikų bažnyčia mišiose išeina, kad Paulius paskelbė Eucharistiją!

Ir tikrai, 1. laiške korintiečiams (11,23) Paulius sako: ,,Aš tai gavau iš Viešpaties ir tai perdaviau jums...". Tikra fantastika, jei ne sąmoningas melas! Nes bėda, kad tokios progos ,,tai gauti iš Viešpaties", nei Saulius nei Paulius niekada neturėjo. Tada vienas iš dviejų: arba Paulius meluoja, arba reikia fantazuoti, kad Pauliui Eucharistija buvo perduota tariamai ,,apreiškimu". Galima tikėti stebuklais, bet aš nesu lengvatikis ir netikiu melu. Beje, savo Eucharistijos versijoje Paulius ne tik kalba netiesą, jog gavo tai iš Viešpaties, bet ir skelbia vien Viešpaties mirtį – jokio prisikėlimo. Pagal tą tekstą, net ir Viešpaties prisikėlimas įvyks per sugrįžimą: ,,...skelbiate Viešpaties mirtį, kol jis ateis". Ir primeta tą skelbimą savo klausytojams: "...skelbiate Viešpaties mirtį"! Na, o tas atėjimas, pagal Paulių, kaip jis sako kitoje vietoje, priklauso vien nuo to, kada satanas to panorės... Čia puikiai matosi su kokia sistematika formuojamas sąmokslas prieš Jėzaus Mesijo mokymą.

Be to teigiama, kad Pauliaus laiškai buvo parašyti anksčiau už Evangelijas. Ir tikrai, Paulius panaudoja citatą iš Evangelijos pagal Luką, kuri tikrai buvo parašyta vėliau, nei 1. laiškas korintiečiams. Bet tai ką sako Paulius, tai, ką vėliau užrašė Evangelijoje Lukas, yra vien ištrauka iš pirmosios Evangelijos. Kas parodo, jog Paulius disponavo pirmosios Evangelijos tekstais. O sekant Apaštalų darbų knygą, pirmoji Evangelija buvo užbaigta apie 39. – 40. m. e. metus. Apie Evangelijas kalbu čia, nes tema Evangelijų kilmės klausimais šiame ,,forume" buvo ištrinta. Tai, kad ta tema buvo nutrinta, dar kartą rodo, su kokiu užsidegimu vis dar trinamas bet koks tiesos pažinimo siekimas, krikščionių tarpe... Ir taip tęsiamas sąmokslas prieš Jėzaus Mesijo mokymą. O sekant vien kanonizuotų knygų tekstus, visa tai, vien Pauliaus nuopelnas.

Evangelija apie Eucharistijos paskelbimą, kalba kiek kitaip nei Paulius. Tai nuo pradžios iki galo kontekstą sekantis pasakojimas, kaip Jėzus Mesijas pats asmeniškai paskelbia Eucharistijos žodžius! Be jokių ,,apreiškimų", be jokių Pauliaus tarpininkavimų, be jokių mistifikavimų! O Paulius ,,tai gauti iš Viešpaties" turėjo vienintelę galimybę: kai šnipinėjo Jėzų Mesiją paskutinės vakarienės metu!

Būkit žmonės, jeigu jau garbinate savo (Pauliaus) bažnyčią labiau negu Jėzų Mesiją, bent nesityčiokite iš Jėzaus Mesijo ir iš jo mokinių.

Kaštonas

visko neskaičiau...

" Ir tikrai, Paulius panaudoja citatą iš Evangelijos pagal Luką"

ŠV. LUKAS, EVANGELISTAS

"Lukas buvo šv. Pauliaus mokinys, lydėjęs jį misijų kelionėse. Lukas buvo šalia šv. Pauliaus ir jo paskutinio įkalinimo metu - paskutiniame laiške apaštalams Paulius sako: "Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Todėl manęs laukia teisumo vainikas, kurį aną dieną man atiduos Viešpats, teisingasis Teisėjas, - ir ne tik man, bet ir visiems, kurie su meile laukia jo pasirodant. Paskubėk veikiai atvykti pas mane, nes Demas, pamilęs šį pasaulį, paliko mane ir iškeliavo į Tesaloniką, Kreskas - į Galatiją, Titas - į Dalmatiją. Vienas Lukas tėra su manimi " (2 Tim 4, 7-11).
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2008-10-18-sv-lukas-evangelistas/7441


"Jei kas mano apibendrinimus norėtų papildyti, paneigti ar pakoreguoti, net diskusija galėtų užsimesti. "

o kam to reik ?!

Silvija

Citata iš: Keistuolis  liepos 31, 2017, 05:32:52
...
Ir kaip sakyta, kartais padarau savo apibendrinimus. Jei kas mano apibendrinimus norėtų papildyti, paneigti ar pakoreguoti, net diskusija galėtų užsimesti.

Diskusija neįmanoma dėl tamstos nepagarbaus tono ir jau pasitaikiusio melo bei melagingų šaltinių naudojimo:

http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,1497.msg22828/topicseen.html#msg22828

Citata iš: Keistuolis  liepos 31, 2017, 05:32:52
...
Būkit žmonės, jeigu jau garbinate savo (Pauliaus) bažnyčią labiau negu Jėzų Mesiją, bent nesityčiokite iš Jėzaus Mesijo ir iš jo mokinių.

Mes esame Jėzaus Mesijo mokiniai, būk žmogus, nesityčiok iš mūsų.

Keistuolis

Citata iš: Silvija  liepos 31, 2017, 08:12:54
Citata iš: Keistuolis  liepos 31, 2017, 05:32:52
...
Ir kaip sakyta, kartais padarau savo apibendrinimus. Jei kas mano apibendrinimus norėtų papildyti, paneigti ar pakoreguoti, net diskusija galėtų užsimesti.

Diskusija neįmanoma dėl tamstos nepagarbaus tono ir jau pasitaikiusio melo bei melagingų šaltinių naudojimo:

http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,1497.msg22828/topicseen.html#msg22828

Miela Silvija, sakyčiau kaip tik tamstos tonas labai agresyvus. Ir tikrai nesuprantu apie kokį ,,nemandagų toną" tamsta kalbi. Nors pradedu manyti , kad krikščionys tuoj įžiūri priešiškumą, kurio nėra, jei kas pateikia nemalonius faktus...

Ir kokį melą tamsta turi omenyje, taip pat nesuprantu.
Paaiškintum konkrečiai kur aš suklydau, tai gal pasitaisyčiau.

Citata iš: Silvija  liepos 31, 2017, 08:12:54Mes esame Jėzaus Mesijo mokiniai, būk žmogus, nesityčiok iš mūsų.

Kalbate apie vieną, o garbinate kitą. Jūs garbinate ne Jėzų Meisją, o Jėzų Kristų ir tai yra vieša paslaptis. Deja tai ne mano išsigalvojimas, o jūsų!

Pilgrim

CitataJūs garbinate ne Jėzų Meisją, o Jėzų Kristų ir tai yra vieša paslaptis.
tarp kitko -
KBK 423  Mes tikime ir išpažįstame, kad Jėzus iš Nazareto, žydas, gimęs iš Izraelio dukros Betliejuje, karaliaus Erodo Didžiojo ir imperatoriaus Cezario Augusto I dienomis, dailidė, miręs nukryžiuotas Jeruzalėje, Poncijui Pilotui esant prokuratoriumi, valdant imperatoriui Tiberijui, yra amžinasis Dievo Sūnus, tapęs žmogumi; kad Jis yra ,,išėjęs iš Dievo" (Jn 13, 3), ,,nužengė iš dangaus" (Jn 3, 13; 6, 33), kūne atėjo, nes ,,Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome Jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.[...] Tikrai, iš Jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės" (Jn 1, 14. 16).


Keistuolis

Citata iš: Pilgrim  liepos 31, 2017, 14:57:54
CitataJūs garbinate ne Jėzų Meisją, o Jėzų Kristų ir tai yra vieša paslaptis.
tarp kitko -
KBK 423 Mes tikime ir išpažįstame, kad Jėzus iš Nazareto...
Tu apie ką čia?

Ar kas tai ginčija, kad tamsta turi teisę tikėti, kas tamstai patinka.
Tik va patvirtinimo, kad krikščionys išpažįsta Jėzų Mesiją esant Mesiju,
o ne Jėzų Kristų esant Mesiju, tame tekste neradau...

Kaip ir sakiau, taip ir lieka mano supratimu:
krikščionys vengia pripažinti Jėzų Nazarieti esant Mesiju ir garbina Jėzų Kristų!

Varlė keliauninkė

Citata iš: Keistuolis  liepos 31, 2017, 15:28:06
krikščionys vengia pripažinti Jėzų Nazarieti esant Mesiju
Tikrai! Jie dar vengia fariziejus vadinti prušimais, sadukiejus - cdukimais, ir savo evangelijoje melagingai rašo, kad kraujoplūdžiu sirgusi moteris prisilietė prie Jėzaus, oi t. y.  Ješuos drabužio apvado, kai ten buvo iš tikrųjų cicitas! Jau nekalbant apie šabą, pesachą ir šchiną. Beje o kodėl Mesijas, kai turėtų būti Mašiachas?


Pilgrim

Keistuoli
tu irgi turi teisę suprasti, kaip tamstai patinka.

p. s.
Mt 11,25
Anuo metu Jėzus kalbėjo: "Aš šlovinu Tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams.

kukulis

Apaštalo Pauliaus labiausiai iš visų nekenčia musulmonai.

Net nežinau kodėl, gal dėl to, kad viską ką jis užrašė prieštarauja daugumai musulmonų doktrinos teiginių.

Keistuolis

Manau, kad kukulis vėl mėgina man primesti islamą:
Citata iš: kukulis  rugpjūčio 01, 2017, 03:04:48
Apaštalo Pauliaus labiausiai iš visų nekenčia musulmonai.

Ir aš sakau:
Citata iš: Keistuolis  liepos 31, 2017, 05:32:52Ne ką geresni ir musulmonai, kurie turi ,,dvigubą" Koraną, kiek žinau, viena suitišką, kitą sunitišką. Todėl pešasi tarpusavyje ne mažiau už krikščionis.
Bet tikrai nesuprantu, kodėl reikėtų Pauliaus nekesti?

Pauliaus melas yra melas, jo keiksmai yra jo keiksmai, Jėzaus Mesijaus mokymui prieštaraujantys Pauliaus pasisakymai ir nurodymai yra jo prieštaravimas Jėzui Mesijui. Tai yra faktai, apie kuriuos mėginu kalbėti. Be pykčio, be neapykantos, be siekimo ką pažeminti. Bet krikščionys yra tiek pikti, kad tuoj suveda bet kokį faktą, prieštaraujantį jų nusistatymui (kaip jie sako tikėjimui) į neapykantą oponentams. O kodėl reikėtų krikščionis ar jų Paulių nekęsti, tikrai nesuprantu.