• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
liepos 20, 2024, 00:04:41

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ar mokslas yra nuo Dievo?

Pradėjo Andrius4, birželio 18, 2017, 19:48:07

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Andrius4

Citata iš: Silvija  birželio 18, 2017, 11:54:32
Citata iš: Andrius4  birželio 18, 2017, 03:53:45
Citata iš: Silvija  birželio 18, 2017, 02:18:22
.... Bet ap. Paulius tikrai nėra aukščiau už Jėzų Mesiją (Kristų). Jo teologija nėra Evangelija, o tik mokymas to meto bažnyčioms....
Silvija, Paulius yra apaštalas, ne teologas. Ir jam buvo atverta Evangelija, o tiksliau visas Šventas Raštas. Jis žinojo ką skelbia, jam nereikėjo daryti kažkokių prielaidų.

(...)

Dievo Šventoji Dvasia, atskleidžia Dievo gelmes, Jo mintis, Jo planą. Kas turi Šventąją Dvasią, turi ir Tiesos pažinimą. Dievo žodžio pažinimą, nes Dievo žodis yra Tiesa. Ir ar Dievas ne Savo Dvasia veikiančia per žmonės surašė Šventą Raštą? Tad tik žmogus turintis Šventąją Dvasia ir gali suprasti Šventus Raštus. Kitokiu atveju, tai tik teologija, prielaidos ir spėliojimai ir Evangelijos iškraipymai. Todėl ir minėjau, kad žmogus neturinis Šventos Dvasios negali net lipti į sakykla ir pamokslauti, nes pamokslauja iš savo žmogiško supratimo, kas ir priveda prie neteisingu mokimų. Kurie išeina iš žmogaus, o ne iš Dievo Šventosios Dvasios.

Teologija (gr. θεος, theos 'Dievas' + λογος logos 'mokslas, žodis') – sistematinis mokslas apie Dievą.

Nori pasakyti, Andriau, kad moksle negali būti Dievo dvasios? Sušneki taip, kad rodos teologai negali turėti savyje Šventosios Dvasios!  :o ar jauti, koks tai absurdiškas teiginys?
Tiki tuo ar ne, bet teologas gavės Šventąją Dvasią tampa nebe teologas, o naujai atgimęs Dievo vaikas. Ir nori ar nenori jis pataps teologu oponentu. Nes jis pažino Dievą, jam nebereikės teorijų ir spėlionių ir jis bandys įrodyti teologams, buvusiems kolegoms, kad jie klysta, kaip ir jisai kažkada klydo. Bet jo kolegos pamanys, kad tam kolegai pasisuko protelis. Nebent jie taip pat gaus Šventąją Dvasią ir atgims į Dievo Karalyste.


Citata
Mokslas, tame tarpe teologija, kuo toliau, tuo vis daugiau atskleidžia apie Dievo buvimą ir tai, pasirodo :), visai nesikerta su Apreiškimu. Ar tame nėra Dievo dvasios?

Ne, deja, bet mokslas nėra nuo Dievo. Nors ir kaip tai butu sunku patikėti, bet jeigu sekti Senojo Testamento įvykius, tai yra matyti. Kad Adomo linija augindavo gyvulius  ir gyvendavo palapinėse. O štai nuo Kaino linijos matome, kad ten prasidėjo mokslo istorija. Jie ėmė statyti miestus, ėmė pažinti įvairiausius metalus, įdirbti juos ir t.t. O Raštuose yra parašyta, kad Kainas buvo nuo piktojo (1 Jn 3,12). Tarp kitko pirmojo pasaulio dienomis mokslas buvo pažengęs daug daugiau, nei turime pažengimą šiai dienai. Aišku turbūt vėl Silvija pasakysi, kad padariau logikos klaida, nes juk Dievas viska juk sutvėrė galima sakyti mokslo pagrindais. Be Fizikos žinojimo nepakabinsi žemes rutulio visatoje ir žeme neturės traukos ir t.t. Be Chemijos supratimo nesutversi jokio gyvo kūno, nes viskas susideda iš cheminių elementu ir t.t. Ir tai yra tiesa ir tarp kitko mokslo pagalba mes visa tai žinome šiai dienai. O ir kaip sakai, kad " Mokslas, tame tarpe teologija, kuo toliau, tuo vis daugiau atskleidžia apie Dievo buvimą" Ir čia negaliu su tuo ginčitis. Viskas teisingai. BET yra didelis BET. Nes atskleisti  Dievo buvimą yra viena, BET ar galima mokslo pagalba pažinti Dievą? Nemanau.

Taip Dievas yra didis viskame. Bet Dievas žmonėms neperdavinėjo mokslo pažinimo, tai padarė šėtonas. Dievas nori, kad pažintume Ji per tikėjimą ir per Jo žodį. Dievui nereikia mokslininkų, ar kokiu tai gėnijų. Nes viskas yra sutverta, viskas užbaigta. Visos sąlygos egzistavimui buvo padarytos. Ar dar reikia ką nors tobulinti? Ir ar Dievo darbas buvo padarytas netobulai? Viskas buvo tobula. Edenas, edeno sodas, gamta, gyvūnija, Adomas ir Ieva. Dievas Tėvas jo kūrinija ir Jo vaikai.

Dabar pažiūrėkim ką padarė mokslo pažinimas. Žemes ašys  dėl mokslo pažinimo yra pasvirusi tam tikru kampu, o kažkada buvo nepasvirus. Dėl mokslo pažinimo iš žemes yra išpompuojama geležies rūda, kuri yra žemes plutoje. Išpompuojama nafta, kuri tai pat  randama žemes plutoje. Kas visumoje to gaunasi? Mes mokslo pagalba pažeidžiame ir susilpninam žemes plutą, kuri yra galime sakyti žemės karkasas, ir nuo to tik atsirado ir daugėja žemės drebėjimų. Bet užtai turime metalo pramone, automobilius, lėktuvus. Kam viso to reikia jeigu griauname žemę? Ar Dievas sutvėrė žemę, kad griautume? Nemanau.  Naftą, to paties mokslo pagalba, paverčiame ją kuru, važinėjame ir skraidome patenkinti, tuo pačiu sėkmingai teršdami atmosferą. Ar tam ją Dievas sukūrė? Nemanau. Tuo pačio mokslo pagalba žmonės išrado ir sukūrė neirstančias ir kenksmingas medžiagas ir baigiame užversti žemę ir vandenynus, bei jūras šiukšlėmis   
https://www.youtube.com/watch?v=kuqIs5Sp2G0   O kas Dievo sutverta viskas suirsta ir neapkrauna žemės. Ir tikrai vis dar manai, kad mokslas yra mums duotas nuo Dievo? Ar Dievas nori kad mes naikintume tai ką Jisai sutvėrė? Bet yra vienas tipas, kuris to nori, ir tai yra šėtonas. Štai kas pasiūlė žmogui mokslą. Ir štai ką mokslas žmogaus rankose padarė ir ką dar padarys. 

Silvija

Tai gal ir patį žmogų nurašykim kaip "nuvairavusį" civilizaciją į susinaikinimą, šėtoniškai prigimčiai??

Nesutiksiu niekada su tavo požiūriu. Juk žinome, kad ne žmogus blogas, o jo polinkiai. Nuodėmė viską kreipia į blogį. Taigi, ne pats mokslas yra blogas, o polinkis jį naudoti blogam. Ta pati nuodėmė. Geram tikslui pasitarnavęs mokslas yra gėris. Dievas liepė žmogui valdyti pasaulį ir ne pats mokslas trukdo tai padaryti gerai, o nuodėmė, kuri limpa prie visko. Taip pat ir ne teologija yra blogis, o erezija teologijoje. Dievas nori būti pažintas - tam Jis ir atsiskleidžia tikinčiam Jį žmogui - bet žmogus turi jungti pažinimą su meile, paklusnumu Dievo valiai. Vaisiaus nuo pažinimo medžio nebuvo leista skinti ne todėl, kad pats pažinimas yra blogis, o dėl to, kad apsaugoti žmogų nuo negebėjimo susitvarkyti su taip dideliu dalyku - pažinimu. Taigi, šėtonas ne patį mokslą pasiūlė, o nuodėmę - nepaklusnumą Dievo valiai.

Silvija

Dar daugiau pasakysiu: Kristus atpirko mus iš nuodėmės, vadinas, nuo To Įvykio mes laisvi naudotis visomis gėrybėmis Jo vardu. Mokslu - taip pat, teologija - irgi. Su viena sąlyga - kad tai pasitarnaus Dievo karalystės kūrimui.

Teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje  [-O<

Andrius4

Citata iš: Silvija  birželio 18, 2017, 23:02:37
Tai gal ir patį žmogų nurašykim kaip "nuvairavusį" civilizaciją į susinaikinimą, šėtoniškai prigimčiai??
Ne, nes ši pasaulį vairuoja šėtonas per žmogų.

Citata
Nesutiksiu niekada su tavo požiūriu. Juk žinome, kad ne žmogus blogas, o jo polinkiai. Nuodėmė viską kreipia į blogį. Taigi, ne pats mokslas yra blogas, o polinkis jį naudoti blogam.
Aš tik norėjau pasakyti, kad mokslas nėra mums duotas nuo Dievo. Tik tiek. Aš gi suprantu, kad viskas pasitarnauja Dievui, net pats šėtonas, kaip to ir nenorėtu, bet irgi pasitarnauja Dievui.  Niekas negali pakenkti Dievo tikslui ir planui :) Taip, pats mokslas nėra blogas, bet žmogus niekada nežinos kaip jį teisingai naudoti. Nes ką žmogus be darytu mokslo pagalba, vis tiek viskas nukrypsta į savęs ir žemės niokojimą. 


CitataTaip pat ir ne teologija yra blogis, o erezija teologijoje.

Vėlgi teologija yra mokslas, tai vėlgi tai nėra mums duota nuo Dievo. Ir per ja nepažinsi Dievo, o tik pažinsi tą sisteminį mokslą, o per mokslą negausi Šventosios Dvasios.   

CitataDievas nori būti pažintas - tam Jis ir atsiskleidžia tikinčiam Jį žmogui - bet žmogus turi jungti pažinimą su meile, paklusnumu Dievo valiai.
Štai šitas tavo sakinis turi teisingą raktą. Šitam sakini tarp eilučių, aš matau visai kita kontekstą (kitas durys). Turi raktą, bet bandai rakinti ne tas durys :) Šiuo sakinių reikia rakinti tikėjimo į Dievo žodį durys, ne mokslo. Šiuo sakiniu mokslo durys neatsirakins. Nes pažinti Dievą, kaip asmenį, galima tik per Jo žodį. Nėra kito būdo.

CitataVaisiaus nuo pažinimo medžio nebuvo leista skinti ne todėl, kad pats pažinimas yra blogis, o dėl to, kad apsaugoti žmogų nuo negebėjimo susitvarkyti su taip dideliu dalyku - pažinimu. Taigi, šėtonas ne patį mokslą pasiūlė, o nuodėmę - nepaklusnumą Dievo valiai.
Žinoma, kad šėtonas ne patį mokslą pasiūlė, bet mokslas įėjo į tą šėtono planą. Nes pati sakai " Vaisiaus nuo pažinimo medžio nebuvo leista skinti ne todėl, kad pats pažinimas yra blogis, o dėl to, kad apsaugoti žmogų nuo negebėjimo susitvarkyti su taip dideliu dalyku - pažinimu."
Tai dabar ar Dievas pats būtu nuo savęs davęs pažinti žmogui mokslą, žinodamas, kad žmogus su tuo nesusitvarkys ir ims niokoti save ir Dievo kūriniją? Tikrai nemanau. Todėl mokslas negali būti nuo Dievo mums duotas. :)

Silvija

Tada ir tai, ką čia darom yra ne nuo Dievo, nes tai filosofavimas :))) ir Dievo žodis užrašytas neteisėtai, nes rašyba - mokslas! Ir kompu naudojimasis - naudojimasis mokslo pasiekimais! Ajajai, Andriau, kaip negerai - tu gyveni dvigubais standartais, žinai, kad daugelis dalykų kilę iš mokslo, o mokslas ne nuo Dievo, bet vistik jais naudojiesi!!! :))))

Silvija

Kita vertus, aš suprantu, ką tu nori pasakyti. Bet kam kelti klausimą būtent taip: mokslas nuo Dievo ar ne nuo Dievo, jei vistiek juo naudojiesi?

Mokslas radosi dėl to, kad žmogus yra protinga būtybė. Bet Dievą pažinti/patirti gali ir protiškai neįgalus, tai gal tada turime klausti, ar ir protas nuo Dievo? :)

Sigitas

,,Ateis toks laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet, pasidavę savo įgeidžiams, susivadins sau mokytojų krūvą, kad tie dūzgentų ausyse" (2Tim.4,3).
Citata iš: Andrius4  birželio 18, 2017, 19:48:07BET ar galima mokslo pagalba pažinti Dievą?
,,Kas nori vykdyti jo valią, supras, ar tas mokslas iš Dievo, ar aš kalbu pats iš savo galvos" (Jn.7,17).
,,Jėzus kalbėjo įtikėjusiems jį žydams: ,,Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai" (Jn.8,31).
,,Mylimieji, aš jums nerašau naujo įsakymo, bet seną įsakymą, kurį nuo pradžios esate gavę. Tasai senas įsakymas yra mokslas, kurį jūs girdėjote." (1Jn.2,7).
,,Broliai, jei aš imčiau ir ateičiau pas jus kalbėdamas kalbomis, kokia jums būtų nauda, jeigu jums neskelbčiau apreiškimo, mokslo, pranašystės ar pamokymo?" (1Kor.14,6).
,,Aš raginu jus, broliai, vengti tų, kurie kelia nesutarimus bei papiktinimus, prieštaraudami mokslui, kurio jūs išmokote. Saugokitės jų!" (Rom.16,17).
,,O kas daugiau virš to, mano vaike, būk įspėtas! Knygos dauginamos be galo, daug mokslo nuvargina kūną" (Koh.12,12).
,,Kvailiui išmintis yra tarsi namų griuvėsiai, bukapročiui mokslas yra padriki tauškalai." (Sir.21,18).

Andrius4

Sigitai, tavo įkeltos citatos kalba apie Evangelijos mokimą :) išskirus (Koh.12,12) ir (Sir.21,18).

Citata iš: Silvija  birželio 20, 2017, 14:50:40
.... Dievą pažinti/patirti gali ir protiškai neįgalus, tai gal tada turime klausti, ar ir protas nuo Dievo? :)

Bet yra pasaulio protas ir Dievo protas, ir vienas tik nuo Dievo. Ir aš nežinau, ar gali protiškai neįgalus pažinti Dievą. :-\

Sigitas

Citata iš: Andrius4  birželio 20, 2017, 17:43:58
Sigitai, tavo įkeltos citatos kalba apie Evangelijos mokimą :) išskirus (Koh.12,12) ir (Sir.21,18).

Citata iš: Silvija  birželio 20, 2017, 14:50:40
.... Dievą pažinti/patirti gali ir protiškai neįgalus, tai gal tada turime klausti, ar ir protas nuo Dievo? :)

Bet yra pasaulio protas ir Dievo protas, ir vienas tik nuo Dievo. Ir aš nežinau, ar gali protiškai neįgalus pažinti Dievą. :-\
Gudriai parašei: ,,aš nežinau, ar gali protiškai neįgalus pažinti Dievą". Nežinai, bet ar nori sužinoti? Yra daug galimybių savanoriškai padirbėti su proto invalidais ir, manau, tik tokios praktikos metu sužinotum ar beprotis gali pažinti Dievą.

,,Jėzus kalbėjo įtikėjusiems jį žydams: ,,Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai; jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus"." (Jn.8,31-32).
Apie ką čia Jėzus kalba? Apie kažkokį tai Šventosios Dvasios Apreiškimą, be kurio neįmanoma būti tikru krikščionimi? Ne, jis kalba apie labai paprastus ir protu suvokiamus bei kasdien padaromus dalykus - artimo meilės darbai, kuriems nereikia nei mokėjimo skaityti nei skaičiuoti, nei laukti įkvėpimo ar kažkaip ypatingai melstis...
Kas yra tas Jėzaus mokslas? Ar jis kuo nors skiriasi nuo gamtos mokslo ar pedagogikos, psichologijos mokslo?

Andrius4

Citata iš: Sigitas  birželio 21, 2017, 13:32:21Gudriai parašei: ,,aš nežinau, ar gali protiškai neįgalus pažinti Dievą". Nežinai, bet ar nori sužinoti? Yra daug galimybių savanoriškai padirbėti su proto invalidais ir, manau, tik tokios praktikos metu sužinotum ar beprotis gali pažinti Dievą.
Sigitai, kur tą gudrumą matai? Normali išreikšta mintis, nes aš nežinau. O ar tu žinai? Ar pats asmeniškai dirbai su protiškai neįgaliais  žmonėmis? Mano žmona yra dirbus su sergančiais alzhaimerio sindromais, nes įvairiu ten jų yra. Net nežinau ar tai bent jau kažkas panašaus, liginant su protiškai neįgaliais  žmonėmis? Aš toje srityje nedaug išmanau ir nemanau, kad galiu nors ką nors apie tai kalbėti. O ir tema ne apie tai. Man yra tik žinoma tai, kad protiškai neįgalus žmonės neneša atsakomybės prieš Dievą.


Citata,,Jėzus kalbėjo įtikėjusiems jį žydams: ,,Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai; jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus"." (Jn.8,31-32).
Apie ką čia Jėzus kalba? Apie kažkokį tai Šventosios Dvasios Apreiškimą, be kurio neįmanoma būti tikru krikščionimi?
Sigitai, Dievas Savo Bažnyčia stato ant Apreiškimo. Be Apreiškimo tu net negalėtumei pavadinti Jėzaus Kristaus Dievo Sūnumi. Nes tu tiesiog to nematytum ir nesuvogtum, kaip to nemato ir nesuvokia netikintis. Tu be Apreiškimo būtum netikintis. Nes TAIP, BE ŠVENTOSIOS DVASIOS APREIŠKIMO NEGALIMA (NEĮMANOMA) BŪTI TIKRU KRIKŠČIONIMI. 
     

CitataNe, jis kalba apie labai paprastus ir protu suvokiamus bei kasdien padaromus dalykus - artimo meilės darbai, kuriems nereikia nei mokėjimo skaityti nei skaičiuoti, nei laukti įkvėpimo ar kažkaip ypatingai melstis...

Kas yra tas Jėzaus mokslas? Ar jis kuo nors skiriasi nuo gamtos mokslo ar pedagogikos, psichologijos mokslo?
O čia tie du sakiniai einantis vienas po kito, prieštarauja vienas kitam. Vienas sakinis teigia, kad "nereikia jokio mokėjimo nei skaityti, nei skaičiuoti" nes "Jis kalba apie labai paprastus ir protu suvokiamus....dalykus". Kas man tikrai labiau suprantama.   O kitas staiga teigia, kad Jo mokimas niekuo nesiskiria nuo psichologijos mokslo.  O taip skiriasi Sigitai, psichologijos mokslas neskelbę  Dievo Karalystės ir nemokina apie Ją

Sigitas

Apreiškimas yra užbaigtas ir užantspauduotas, paskutinė Apreiškimo knyga yra vadinama "apreiškimu apaštalui Jonui" ji yra galinė Biblijoj, specialiai įdėta ten nors istoriškai ji nėra parašyta vėliau kitų Biblijos knygų. Taigi, naujo apreiškimo nėra, o jei kas skelbia kažką naujo, tam taikytini apaštalo Pauliaus žodžiai: ,,... mes patys ar angelas iš dangaus imtų jums skelbti kitokią evangeliją, negu esame jums paskelbę, – tebūnie prakeiktas!" (Gal.1,8).

Dabar norėčiau pasiaiškinti su terminu: "mokslas". Ką šis žodis reiškia, kokią prasmę jis turi Šventajame Rašte ir kokią reikšmę turi kokiame nors kitame rašte. Kiek man teko studijuoti, tai žodis, ar kitaip tariant sąvoka "mokslas" tą patį reiškia tiek Dievo žodyje tiek žmogaus žodyje ir kalbant paprastais žodžiais galima apibūdinti kaip sistemingą ir nuoseklią tam tikros srities informacijos aibę. Ar aš klystu?

Andrius4

Citata iš: Sigitas  birželio 22, 2017, 13:13:55
Apreiškimas yra užbaigtas ir užantspauduotas, paskutinė Apreiškimo knyga yra vadinama "apreiškimu apaštalui Jonui" ji yra galinė Biblijoj, specialiai įdėta ten nors istoriškai ji nėra parašyta vėliau kitų Biblijos knygų. Taigi, naujo apreiškimo nėra, o jei kas skelbia kažką naujo, tam taikytini apaštalo Pauliaus žodžiai: ,,... mes patys ar angelas iš dangaus imtų jums skelbti kitokią evangeliją, negu esame jums paskelbę, – tebūnie prakeiktas!" (Gal.1,8).
Sigitai, apreiškimas taip pat reiškia, kai tau kas nors buvo atidengta. Sakykim Biblijos slėpinys, kuris nėra naujas, bet tu niekaip negalėjai jo suprasti, pamatyti ir panašiai. O čia šast ir vieną dieną tau patapo aišku. Kas įvyko? Tu gavai apreiškimą, tau tapo atidengta tai. Todėl Evangeliją skelbia tas kuris turi apreiškimą (supratimą apie ką kalba) Dabar paskelbta Evangelija didėliai miniai žmonių, sakykim atvėrė akis tiktai 20% žmonių. Kas nutiko 80% žmonėms? Jiems nebuvo apreikšta, jie nieko nesuprato ir grižo namo, kaip niekur nieko. O tas 20 procentas žmonių grižo džiūgaudami ir šlovindami Dievą. Biblija yra visiems prieinama ir matoma, bet jos turinis yra paslėptas ir be  apreiškimo to nepamatyti. Be apreiškimo yra tik spėliojimas, gal tai reiškia tą, gal aną ir t.t. Bet kai tu gauni apreiškimą tu tada žinai, kad tai reiškia nei tą, nei aną, bet  ŠTAI KĄ.

CitataDabar norėčiau pasiaiškinti su terminu: "mokslas". Ką šis žodis reiškia, kokią prasmę jis turi Šventajame Rašte ir kokią reikšmę turi kokiame nors kitame rašte. Kiek man teko studijuoti, tai žodis, ar kitaip tariant sąvoka "mokslas" tą patį reiškia tiek Dievo žodyje tiek žmogaus žodyje ir kalbant paprastais žodžiais galima apibūdinti kaip sistemingą ir nuoseklią tam tikros srities informacijos aibę. Ar aš klystu?
Žodis "mokslas" mano supratimu yra tam tikras žinių gavimas. Bet mokslas yra skirstomas į šakas/sritys. Dabar ką Jėzus mokino? Matematiką? Fiziką? Chemiją? Psichologiją? Teologiją? Kuria mokslo sritį?    Jis mokino apie Dievo Karalyste. Ir kaip Jėzus pasakė?

Jn 18   36 Jėzus atsakė: ,,Mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Bet mano karalystė ne iš čia".

Jn 7   16 Jėzus jiems atsakė: ,,Mano mokslas ne mano, bet to, kuris yra mane siuntęs.

Tad ir mokslas, kuri Jėzus mokino, nėra iš šio pasaulio. Yra pasaulio mokimas ir yra Dievo mokimas, yra pasaulio supratimas ir yra Dievo supratimas. Yra pasaulio išmintis ir yra Dievo išmintis. Bet vėl gi, be apreiškimo to nepamatyti.

Silvija

Ir vis dėlto pabėgai, Andriau, nuo nepatogaus tau klausimo - teigdamas, kad mokslas ne nuo Dievo, vistik naudojiesi mokslo pasiekimais? Esi suvirintojas - juk galima būnant tokiu specialistu (mokslo išradimas) pasitarnauti ir Dievo karalystės statybai?

Daugelis išradėjų būtent Dievo Kūrėjo dvasios vedami padarė savo atradimus. Neteisinga yra teigti, kad mokslas yra ne nuo Dievo! Kitaip turėtum gyventi baisioje sąžinės graužatyje  :-\

nf

Citata iš: Silvija  birželio 23, 2017, 02:20:47
Esi suvirintojas - juk galima būnant tokiu specialistu (mokslo išradimas) pasitarnauti ir Dievo karalystės statybai?
Visai nebesuprantu, kas yra "Dievo karalystė", jei ją galima statyti įrankių pagalba ? ? ?

Citata iš: Andrius4  birželio 22, 2017, 19:12:46
Todėl Evangeliją skelbia tas kuris turi apreiškimą (supratimą apie ką kalba) .............

Jei skelbiantieji Evangeliją patys sakosi, kad turi apreiškimą, bet interpretuoja skirtingai, kokiais kriterijais atskirti kas Evangeliją skelbia turėdamas apreiškimą o kas tik mąnosi kad turi?
CitataBiblija yra visiems prieinama ir matoma, bet jos turinis yra paslėptas ir be  apreiškimo to nepamatyti. Be apreiškimo yra tik spėliojimas, gal tai reiškia tą, gal aną ir t.t. Bet kai tu gauni apreiškimą tu tada žinai, kad tai reiškia nei tą, nei aną, bet  ŠTAI KĄ. 
O kur žmogaus laisva valia lieka, jei negali pats žmogus nuspręsti kaip tikėti?

Silvija

Citata iš: nf  birželio 23, 2017, 06:14:01
Citata iš: Silvija  birželio 23, 2017, 02:20:47
Esi suvirintojas - juk galima būnant tokiu specialistu (mokslo išradimas) pasitarnauti ir Dievo karalystės statybai?
Visai nebesuprantu, kas yra "Dievo karalystė", jei ją galima statyti įrankių pagalba ? ? ?

Tikrai! :) Kiek juokingai čia mano išsireikšta :D

O ar galima šios klaviatūros pagalba kurti Dievo karalystę tarp mūsų? O ne Dievo? Manau taip.

Žinoma, kūnas ir kraujas nepaveldės Dievo karalystės, ir kas genda, nepaveldės to, kas negenda:) Bet kaip Dievo karalystė gali išaugti į didžiulį medį iš mažo grūdelio, tai taip pat ir stebint gero specialisto darbą - kai jis dirba ne tiek dėl uždarbio, kiek iš pašaukimo - aplinkiniai džiaugiasi to darbo vaisiais ir jiems teikiama paslauga.

Tikintis žmogus pašventina patį procesą. Šitaip įmanoma pasaulį "vairuoti" ir prieš šėtono norus. Ką pasakysite?

Andrius4

Citata iš: Silvija  birželio 23, 2017, 02:20:47
Ir vis dėlto pabėgai, Andriau, nuo nepatogaus tau klausimo....
Nuo kurio būtent? Nes lig tais ir nebėgau.

CitataDaugelis išradėjų būtent Dievo Kūrėjo dvasios vedami padarė savo atradimus. Neteisinga yra teigti, kad mokslas yra ne nuo Dievo! Kitaip turėtum gyventi baisioje sąžinės graužatyje  :-\
Šis pasaulis vis dar kol kas priklauso šėtonui. Ir čia yra jo karalystė, jo taisyklės. Šitam pasaulyje žmogus turi dirbti, kad galėtu apsirengti, pavalgyti ir aprūpinti viskuo savo šeimą. Ir tam iš pradžių reikia eiti į mokyklą, kad išmokti tiksliųjų mokslų, įgyti koki tai išsilavinimą ir specialybės diplomą, kuris leistu tau teisėtai šitam pasaulyje dirbti pagal tam tikrą specialybę. Tai yra nustatytas toksai kelias šioje cezariaus karalystėje. O kas cezariaus, Kristus sakė atiduoti cezariui. O kol žmogus eina tuo keliu, jam sėkmingai yra kišamos visokios Darvino teorijos ir kitokiu begale dalyku, kas teigia, kad pasaulis susikūrė  savaime ir panašiai. Žodžiu žmogus nuo mažumės yra mokslo nuteikinėjamas prieš Dievo egzistavimą.

Bet taip, Dievas gali atverti išradėjams, tuo paties mokslo pagalbą. Sakykim vaistus kokius nuo kokios mirtingos ligos, ar koki tai prietaisą neįgaliam  žmogui, kad palengvini jo situacija ir panašiai. Bet kodėl dabar Dievui tenka taip padaryti? Kodėl jam nereikėjo to daryti Abraomo dienomis? Abraomo dienomis nebuvo  mokslo tiek suniokotas pasaulis. Žemė nebuvo tiek užkrėsta, nebuvo hibridinių sėklų, kurios neša mirtį ir ligas, nebuvo tiek chemijos maisto produktuose, nebuvo tokia užteršta atmosfera, nes neskraidė lėktuvai ir nevažinėjo automobiliai ir t.t. Nes pasaulis nebuvo dar tiek išsimokslinęs. Bet dabar, nebeliko nieko natūralaus, viskas iškreipta, viskas, net žmonių mąstymas. Ir pasakyk man Silvija, kad už to nestovi mokslo pažengimai žmogaus rankose. Jau geriau neturėti mokslo pažengimų ir gyventi natūraliose sąlygose, tokiose kaip buvo Dievo sutverta, negu kaip dabar šėtono yra viskas iškreipta, viskas aukštin kojomis.  Bet taip turėjo įvykti, nes Šventi Raštai sako, kad taip bus:
 
Mt 24   37 ,,Kaip yra buvę Nojaus dienomis, taip bus ir Žmogaus Sūnui ateinant.

O Nojaus dienomis mokslas buvo daug daugiau paženges, nei šią dieną, bet žmogui nebe daug trūksta pavyti anas dienas. Ir tada Dievas sunaikino ana civilizacija vandenių, o dabar sunaikins ugnimi. Kodėl? Nes žmogus tiek užkrėtė žemę, kad ja tik ugnis gali apvalyti. Štai ką padarė mokslas žmogaus rankose. Kitaip sakant, štai ką šėtonas padarė per netikinčius žmonės, suteigdamas jiems pažinimą, kurie nežino kaip su tuo susitvarkyti ir niekada nežinos. Bus tik blogiau ir blogiau, kol ugnis praris visa žemę. O iš kur atsiras ta ugnis? Ogi mokslo pagalba išrastomis atominėmis ir vandenilinėmis bombomis. Ir visos jau yra paruoštos ir nutaikytos į taikinius, ir tik laiko klausimas, kas ir kada paspaus pirmas tą viską naikinantį miktuką.
Citata iš: nf  birželio 23, 2017, 06:14:01
Citata iš: Andrius4  birželio 22, 2017, 19:12:46
Todėl Evangeliją skelbia tas kuris turi apreiškimą (supratimą apie ką kalba) .............

Jei skelbiantieji Evangeliją patys sakosi, kad turi apreiškimą, bet interpretuoja skirtingai, kokiais kriterijais atskirti kas Evangeliją skelbia turėdamas apreiškimą o kas tik mąnosi kad turi?
Apreiškimą žmogus gali turėti ir ne nuo Dievo. O atskirti galima tik vienu būdu, tikrinant  viska Dievo žodžiu, kito būdo nėra.

Citata
Citata
Biblija yra visiems prieinama ir matoma, bet jos turinis yra paslėptas ir be  apreiškimo to nepamatyti. Be apreiškimo yra tik spėliojimas, gal tai reiškia tą, gal aną ir t.t. Bet kai tu gauni apreiškimą tu tada žinai, kad tai reiškia nei tą, nei aną, bet  ŠTAI KĄ. 
O kur žmogaus laisva valia lieka, jei negali pats žmogus nuspręsti kaip tikėti?
Žmogus pats ir nusprendžia, kaip jam tikėti. Ar į Dievo mokimą, ar į žmogaus mokimą. Tik problema yra ta, kad Dievo mokimas yra vienas, o žmonių mokimų yra begale. Ir be apreiškimo nuo Šventosios Dvasios, žmogui niekada neatskirti Dievo mokimo, nuo žmonių mokimų.

Citata iš: Silvija  birželio 23, 2017, 07:26:24
O ar galima šios klaviatūros pagalba kurti Dievo karalystę tarp mūsų? O ne Dievo? Manau taip.
Taip žinoma internetas ir mobilusis ryšys žymiai palengvina šventųjų bendravimą. Aš esu Airijoje, bet akimirksniu galiu susisieki su bet kuriuo broliu, ar seserimi Kristuje. Ir tai yra mokslo pasekimas žinoma, kas gali tai paneigti. Ir tai yra iš vienos pusės geras ir patogus dalykas šiomis dienomis ir tai be galo didelis pliusas. Galima būtu pasakyti, kad 1:0 mokslo naudai :) .  Bet yra ir kita medalio pusė. Kompiuteriai ir mobilieji telefonai, jie gaminami masiškai, o tai reiškiasi ir išmetami masiškai ir yra pagaminti iš neirstamu medžiagų, gamta pati atsikratyti jų negali. Į perdirbimą, ar utilizavimą visi išmesti prietaisai nepapuola. O taip pat interneto ir mobiliųjų telefonų ryšiai yra žalingi tiek žmogui, tiek atmosferai.

Dabar pagalvokime. Dievas yra tobulas ir tai ką Dievas daro yra irgi tobula. Viską ką Dievas sutvėrė yra tobula, naudinga žmogui ir neteršia ir neapsunkina žemės. Taip? Tad kam Dievas duotu žmogui mokslą, kuris duoda vieną pliusą ir daugybe minusų, kurie kenkia tiek gamtai tiek žmogui. Dievas ne tam sutvėrė žmogų, kad jisai pats save naikintu. Tad jeigu jau mokslas mums butu duotas nuo Dievo, tai Dievas ir butu pasirūpinęs, kad žmogus teisingai ji naudotu.

Dabar tai ką parašysiu daugelis greičiausiai nusijuoks. Pvz. mobilusis telefonas yra tik šešėlis, kažko tikro, kas jau egzistavo dar prieš pasaulio sutverimą. Yra tam tikras sakykim dažnis, kurio gali skristi žmogaus mintys ir pasiekti kita žmogų kuris randasi sakykim už kažkiek tūkstančių kilometrų, be jokio mobilaus telefono pagalbos. Ir man teko tai išgyventi. Vieną dieną aš virinau šiltnamį Ispanijoje, vienas laukuose toli nuo žmonių. Tylu aišku nebuvo, nes šalia dirbantis ant dyzelio suvirinimo agregatas kėlė gan nemaža triukšmą. Bet staiga aiškiai savo mintyse, ar ausyse išgirdau savo mamos balsą ir žodžius, taip lig jinai butu stovėjusi šalia, o ji buvo tai Lietuvoje. Aš net nustojau virinęs, pasikėliau suvirinimo skydelį ir apsidariau aplinkui, bet buvau vienas, nieko aplinkui. Bet tikrai žinojau, kad girdėjau taip aiškiai, kad išgirdau kiekvieną žodį kuris buvo pasakytas. Bet kaip visada sudirbo žmogiškasis instinktas ir pamaniau, kad gal būt vis tik man pasigirdo. Nes nėra kaip to paaiškinti. Buvo mintis surinkti savo mobiliuoju mamos numeri ir pasiklausti, kas nutiko? Nes žodžiai man buvo perduoti tokie "ką žmonės daro" ir jie buvo perduoti su nerimu, nes galėjau tai atskirti, pagal išsakytus žodžius. Bet vėl sveikas protas mane sustabdė, nes pamaniau, kad vis tik gal man pasigirdo. Tuo istorija ir butu pasibaigus. Bet kitą dieną mano mama jau skambino man mobiliuoju ir pasakė, kad mano jaunesnis brolis buvo sumuštas ir viskas iš jo atimta. Tuomet aš suvokiau, kad man nepasigirdo. Ir aš pasakiau savo mamai, kad girdėjau vakar tavo balsą ir tu sakiai "ką žmonės daro" Ir ji nustebus man atsakė, kad taip, kažką taip ir sakiau. Žinoma ji tiksliai negalėjo atsiminti, nes tuos žodžius ji ištarė būdama šoko būsenoje, bet ji žinojo, kad kažką tokio sakė. Tai tik įrodo, kad egzistuoja ir kitoks tikras ir teisingas  mobilus ryšys, nenaudojant jokiu technologijų kurios daugiau kenkia, negu padeda. Štai va čia jau butu mokslas nuo Dievo, teisingas ir nieko nežalojantis mobilusis ryšys. Ir jis yra, nes aš jo neprisigalvojau, aš jį išgyvenau, jis egzistuoja. Ir tikiu, kad mes jį turėsime Dievo Karalystėje. O tai kas yra žemėja tai tik šėtono kopijos, kažkas padirbto, kas iš tikrųjų egzistuoja pas Dievą.       

CitataŽinoma, kūnas ir kraujas nepaveldės Dievo karalystės, ir kas genda, nepaveldės to, kas negenda:) Bet kaip Dievo karalystė gali išaugti į didžiulį medį iš mažo grūdelio, tai taip pat ir stebint gero specialisto darbą - kai jis dirba ne tiek dėl uždarbio, kiek iš pašaukimo - aplinkiniai džiaugiasi to darbo vaisiais ir jiems teikiama paslauga.

Tikintis žmogus pašventina patį procesą. Šitaip įmanoma pasaulį "vairuoti" ir prieš šėtono norus. Ką pasakysite?
Mes neturime vairuoti šitą pasaulį, nes jis eina į pražūti, mes turime išeiti iš jo, nedalyvauti pasaulio nuodėmėse, kad nežūtume kartu su juo. Mes turime prilipti prie Dievo ir Jo žodžio, prie Jėzaus Kristaus ir daryti Jo darus ir vykdyti Jo valia.

Silvija

Lozungai. Realiai tu šiame pasaulyje vistiek esi ir esi pagal jo taisykles, kitaip - ko neišvažiuoji kur nors į negyvenamą vietą?

Ar Jėzus buvo atsiskyręs nuo pasaulio?

Andrius4

Citata iš: Silvija  liepos 02, 2017, 15:56:21
Lozungai. Realiai tu šiame pasaulyje vistiek esi ir esi pagal jo taisykles, kitaip - ko neišvažiuoji kur nors į negyvenamą vietą?
Fiziškai aš šiame pasaulyje, bet dvasiškai nebe. Nes išeiti, atsiskirti nuo šio pasaulio ir nedalyvauti jo nuodėmėse, nereiškia išvažiuoti į negyvenamą salą. Bet negyventi taip, kaip pasaulis gyvena, o gyventi taip, kaip Dievo žodis sako.     


Citata
Ar Jėzus buvo atsiskyręs nuo pasaulio?
Dvasioje, taip. Ką ir mes turime padaryti, jeigu tikrai sekame Jį.

Silvija

Dėl šito niekas ir nesiginčija, visas ginčas kyla dėl ydingų tamstos formuluočių.

Nes paskelbdamas visą mokslą, taip pat ir teologiją, užu Šventosios Dvasios ribų, tu kažkuria prasme piktžodžiauji, įžeidinėji Dievą, kuris negali būti apribojamas. Jo Dvasia gali dalyvauti žmogui kuriant ar at(iš)randant naujus dalykus, gali sėkmingai bendradarbiauti ir su teologu, kalbančių apie Dievą. Absurdiška yra teigti, kad teologas nėra Dievo vaikas.

O gal paties mokslo terminą mes suprantame skirtingai?

Andrius4

Čia turbūt matau jau  paradoksas. Iš pradžiu tu kiek suprantu teigi, kad mokslas vis tik yra nuo Dievo. Paskui tu rašai (pacituosiu)
Citata iš: Silvija  birželio 20, 2017, 14:50:40
Kita vertus, aš suprantu, ką tu nori pasakyti....
Paskui tu vėl grįžti prie to nuo ko ir pradėjai ir dabar dar rašai, kad aš kažkuria prasme piktžodžiauju ir įžeidinėju Dievą?    Tad galiu drąsiai teigti, kad deja Silvija, tu visiškai nesupratai, ką aš noriu pasakyti. Kitu atveju nebūtum parašius tokio paskutinio savo pasisakymo.