• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
liepos 19, 2024, 23:29:55

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).

Pradėjo Andrius4, liepos 23, 2017, 04:09:07

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Andrius4

Citata iš: Pilgrim  liepos 22, 2017, 10:40:31
Kas tavo manymu per Jėzų kalbėjo? (Mt 28, 19—20).
Tas pats kas ir per Apaštalą Petrą kalbėjo (Apd 2,38  ). Šitos dvi Rašto vietos (Mt 28,19-20) ir (Apd 2,38) turi susilieti į vieną, nes prieštaravimų Biblijoje nėra.

Tad gal norėtum leistis į Biblijos kelionę ir ištirti kodėl Jėzus pasakė, kad "vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios"? O Apaštalas Petras ir visi kiti Apaštalai mokė, kad "vardan Jėzaus Kristaus"? Ir Apaštalų mokiniai ir jų mokinių mokiniai negalėjo mokinti kitaip, nei "vardan Jėzaus Kristaus", nes Petras pasakė: "Juk jums skirtas pažadas, taip pat jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks Viešpats, mūsų Dievas"." (Apd 2,39 ).

Keistuolis

Citata iš: Andrius4  liepos 23, 2017, 04:09:07Tad gal norėtum leistis į Biblijos kelionę ir ištirti kodėl Jėzus pasakė, kad "vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios"? O Apaštalas Petras ir visi kiti Apaštalai mokė, kad "vardan Jėzaus Kristaus"? Ir Apaštalų mokiniai ir jų mokinių mokiniai negalėjo mokinti kitaip, nei "vardan Jėzaus Kristaus", nes Petras pasakė: "Juk jums skirtas pažadas, taip pat jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks Viešpats, mūsų Dievas"." (Apd 2,39 )
Mielai!

Apaštalas Petras niekada ir jokiomis aplinkybėmis nėra sakęs: "vardan Jėzaus Kristaus"! Nes tai būtų visiškas absurdas. Apaštalas Petras tokio žodžio ,,Kristus" iš vis nežinojo, nebent jam pasipainiojo po kojomis koks Chrestus. Nes tas vardas Kristus (transkribavus nuo Chrestaus) buvo populiarus Romos imperijoje. O žydai, kaip ir apaštalas Petras ar apaštalas Jonas garbino ir skelbė Jėzų Mesiją, o ne kokį griakišką Kristų. Yra visiška nesąmonė, jei kas mano, jog Jėzaus apaštalai nesuprato žodžio ,,Mesijas" reikšmės ir buvo priversti kreiptis į Jėzų Mesiją, kokiu tai graiko ,,Kristaus" vardu. Be to Jėzus save niekur ir niekada nevadino ,,Kristumi". Nes Jėzus niekada nebuvo krikščionis ir jokios krikščionybės neskelbė!

Tai va Andriau, tu pats sakai, kad raštą galima paaiškinti raštais. Kad būtų aiškiau, apie ką tikrai kalba Mt. 28, 19-20, pateikiu pilną to subepizodo tekstą iš dar 1995 metasi atkurtos apaštalo Petro padiktuotos Evangelijos.

Citata iš: Subepizodas: apaštalų siuntimas – Mt. 28, 16-20 ir toliau (Mk. 16, 15-20;  Lk. 24, 44-53)
Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, nors kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: "Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik jums liepiau. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki laikų pabaigos".

Ir jis tarė jiems: "Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Įtikėjusiu lydės tokie ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbomis jie skelbs naujiena, plikomis rankomis pakels gyvates ir jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks".

Ir paaiškino papildydamas: "Tai ir yra mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis: nes turi išsipildyti visa, kas parašyta apie mane Mozės Įstatyme, Pranašų knygose ir Psalmėse". Tuomet atvėrė jiems protą, kad jie suprastų Raštus, ir pasakė: "Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių ir, pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Ir štai aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano Tėvas. Jūs pasilikite mieste, kol būsite apgaubti jėga iš aukštybių".

Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie iškeliavę visur skelbė žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo. Jėzus nusivedė juos palei Betaniją ir, iškėlęs rankas, palaimino juos. Laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Jie pagarbino jį, paskui, didelio džiaugsmo kupini, sugrįžo į Jeruzalę. Jie nuolat lankė šventyklą ir šlovino Dievą.

Andrius4

Keistuoli, tu pacitavai Evangeliją, kurioje aš neįžvelgiu nieko kažko tokio kas paaiškintu, kodėl Apaštalas Petras ir kiti Apaštalai mokino krikštytis vardan Jėzaus Kristaus? Tau užkliuvo žodis Kristus ir sakai, kad Mesijas. Žinoma tai Mesijas. Tai tada sakykim, kad Apaštalas  Petras mokino krikštytis vardan Jėzaus Mesijo. Nes tu pacitavai Evangeliją, o Evangelijoje yra aprašyti Jėzaus Mesijo žodžiai, bet tu nepacitavai, kaip pats Petras mokino žmonės krikštytis. Aš gi žinau, kas Evangelijose yra rašoma. Ir kalba yra, kodėl Apaštalai mokino krikštą į Jėzaus Mesijo vardą? Kai Jėzus sakė į Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardą. 

Tad gal gali man pacituoti iš savo šaltiniu, kaip Apaštalai mokino krikštą?

Keistuolis

Citata iš: Andrius4Keistuoli, tu pacitavai Evangeliją, kurioje aš neįžvelgiu nieko kažko tokio kas paaiškintu, kodėl Apaštalas Petras ir kiti Apaštalai mokino krikštytis vardan Jėzaus Kristaus?
Ir negalėjai įžvelgti, nes apaštalas Petras niekam neliepė krikštytis vardan Jėzaus Kristaus. O Jėzus (ne apaštalas Petras), sako: "... padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik jums liepiau." Taigi apaštalas Petras jiems sako: "Atgailaukite, ir kiekvienas tepasikrikštija Jėzaus Mesijaus vardu, kad būtų atleistos jūsų nuodėmės, ir jūs gausite Šventosios Dvasios dovaną." (Apd. 2, 38) Vadinasi taip, kaip Jėzus Mesijas pamokė: ,,krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios".

Citata iš: Andrius4Tau užkliuvo žodis Kristus ir sakai, kad Mesijas...
Man neužkliuvo joks žodis. Aš vien įvardinau keletą faktų: tai, kad Jėzus Mesijas nevadino save Kristumi, nebuvo krikščionis ir neskelbė krikščionybės. Įvardinau ir tą faktą, kad Jėzaus Mesijaus apaštalai neturėjo supratimo, ką reiškia "Kristus", bet puikiai žinojo, ką reiškia Mesijas! Žodžiu, neišsakiau savo nuomonės tuo klausimu, o tamsta spėjai mane apkaltinti nepakantumu: "Tau užkliuvo žodis Kristus". Keista...

Man neužkliuvo žodis "Kristus", bet nepatinka tai, kad krikščionys neigia Jėzų Mesiją esant Mesiju ir pravardžiuoja Jėzų Mesiją anouo metu populiaraus piktadario vardu!

Andrius4

Citata iš: Keistuolis  liepos 23, 2017, 16:08:01
Taigi apaštalas Petras jiems sako: "Atgailaukite, ir kiekvienas tepasikrikštija Jėzaus Mesijaus vardu, kad būtų atleistos jūsų nuodėmės, ir jūs gausite Šventosios Dvasios dovaną." (Apd. 2, 38) Vadinasi taip, kaip Jėzus Mesijas pamokė: ,,krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios".
Na viskas teisingai Keistuoli :) Tai kodėl dabar niekas nebekrikštija taip kaip Jėzus Mesijas pamokė?   

CitataMan neužkliuvo žodis "Kristus", bet nepatinka tai, kad krikščionys neigia Jėzų Mesiją esant Mesiju ir pravardžiuoja Jėzų Mesiją anouo metu populiaraus piktadario vardu!
Pirma aš nesu girdėjas, kad krikščionys neigtu Jėzų Mesiją esant Mesiju. Nežinau kodėl taip manai?

Antra žodis "Kristus" reiškia ta pati, ką ir žodis "Mesijas" Tik Mesijas yra žydų kalboje (Mašiach - Pateptasis). O Kristus yra graikų kalboje (Christos - Pateptasis)

Tai dabar  Keistuoli,  jeigu aš pavadinsiu lietuviu kalboje "Jėzus Pateptasis", tai ką aš klysiu? Todėl ir sakau, bet nekaltinu, o sakau, kad jeigu tau užkliūna žodis "Kristus" tai kad neįžeisti tavęs aš galiu palaikyti tave ir vadinti Jėzų, Jėzų Mesiju, nematau jokiu problemų :) Mes dažniau vartojame "Jėzus Kristus" todėl kad Šventuose Raštuose dažnai jis yra minimas Jėzumi Kristumi ir tiek :) Ar tai pravardžiavimas? Jeigu žodžio reikšmė tapati "Pateptasis"?

Keistuolis

Citata iš: Andrius4  liepos 23, 2017, 18:55:02
Citata iš: Keistuolis  liepos 23, 2017, 16:08:01
Taigi apaštalas Petras jiems sako: "Atgailaukite, ir kiekvienas tepasikrikštija Jėzaus Mesijaus vardu, kad būtų atleistos jūsų nuodėmės, ir jūs gausite Šventosios Dvasios dovaną." (Apd. 2, 38) Vadinasi taip, kaip Jėzus Mesijas pamokė: ,,krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios".
Na viskas teisingai Keistuoli :) Tai kodėl dabar niekas nebekrikštija taip kaip Jėzus Mesijas pamokė?
Ko nežinau, to nežinau...

Nors tamstai atrodo, kad nesi girdėjas, jog krikščionys neigia Jėzų Mesiją esant Mesiju, tikrai žinau, kad tai tamsta girdi diena dienon. Nes krikščionys, tiesiog neriasi iš kailio, kad žodis ,,mesijas" būtų ištrintas iš kasdieninės terminologijos. Tam siekiui pateisinti krikščionys naudoja teiginį, tariamai "Kristus" reiškia ta pati, ką ir žodis "Mesijas". 

Ką ir tamsta mėgini atkartoti:
Citata iš: Andrius4  liepos 23, 2017, 18:55:02Tik Mesijas yra žydų kalboje (Mašiach - Pateptasis). O Kristus yra graikų kalboje (Christos - Pateptasis)
Taip tikrai nėra.

Dėl žodžio Mesijas, čia nedidelė ištrauka iš platesnės diskusijos tuo klausimu:
Citata iš: Kodėl Kristus vadinamas mesiju?
Tai va, o mes nesusikalbame, nes jums atrodo,
kad Kristus ir Jėzus, tai vienas ir tas pats. O aš manau taip, kaip ir sakiau:
Citata iš:  Nežinukas...krikščionys žodį "Kristus" vartoja kaip antrą(!!!) Jėzaus vardą.
Štai oficiali citata iš oficialaus krikščionių leidinio:
Citata iš: Naujasis Testamentas, Vilnius-Kaunas 1972, Psl. 25
Kur šis žodis žymi pasiuntinybę, verčiamas ,,Mesiju", kur vartojamas kaip antras Jėzaus vardas - "Kristumi"
Ir išeina, kad krikščionys tiesiog ,,perkrikštijo" savo Dievą.
O kas dėl žodžio Mesijas, žvilgtelkim pvz. į translate.google.de ir bus aišku, kad žodis Mesijas verčiamas graikiškai žodžiu ,,Μεσσίας". Apie Kristų čia negali būti net kalbos. Šaltinis: Kodėl Kristus vadinamas mesiju?

Mesijas reiškia Dievo pateptąjį Išganytoją, o ne šiaip patepimą ar kokį pateptąjį. Ir aš esu pateptas, bet per tai netampu Mesiju! Taip ir ,,Kristus" (su sąlyga, net jei reiškia ,,pateptasis"), toli gražu nėra Išganytojas! Taigi, jei tamsta sakysi lietuviškai: "Jėzus Pateptasis", tikrai neišsakysi žodžio ,,Mesijas" esmės. Žodžio ,,Mesijas" esmę lietuviškai išsako terminas ,,Išganytojas".

Citata iš: Andrius4  liepos 23, 2017, 18:55:02Todėl ir sakau, bet nekaltinu, o sakau, kad jeigu tau užkliūna žodis "Kristus" tai kad neįžeisti tavęs aš galiu palaikyti tave ir vadinti Jėzų, Jėzų Mesiju, nematau jokiu problemų...
Manimi nereikia rūpintis, pats Mesijas manimi pasirūpins. Geriau pasirūpink suprasti ar tikrai neįžeidi Mesiją parvardžiuodamas Kristumi. Mano supratimu Kristus, nors ir gali būti pateptasis – ar taip yra, tikrai nežinau – net ir kaip pateptasis, jis tikrai per tai netampa Išganytoju. Sakyčiau, jei yra vos 0,01% tikimybė, kad krikščionys meldžiasi maištininkui Kristui, o tokia galimybė tikrai yra, krikščionys 100% rizikuoja nebūti išgirstais!

kukulis


Keistuolis

Citata iš: kukulis  liepos 25, 2017, 07:43:45
Kas kalba per Keistuolį?
Faktai! 

Per teisingą faktų pažinimą, pažįstama tiesa...
O Šventoji Dvasia yra Tiesos dvasia!

Na pavyzdžiui:
Citata iš: Keistuolis  liepos 23, 2017, 10:21:40
Apaštalas Petras niekada ir jokiomis aplinkybėmis nėra sakęs: "vardan Jėzaus Kristaus"! Nes tai būtų visiškas absurdas. Apaštalas Petras tokio žodžio ,,Kristus" iš vis nežinojo, nebent jam pasipainiojo po kojomis koks Chrestus. Nes tas vardas Kristus (transkribavus nuo Chrestaus) buvo populiarus Romos imperijoje. O žydai, kaip ir apaštalas Petras ar apaštalas Jonas garbino ir skelbė Jėzų Mesiją, o ne kokį graikišką Kristų. Yra visiška nesąmonė, jei kas mano, jog Jėzaus apaštalai nesuprato žodžio ,,Mesijas" reikšmės ir buvo priversti kreiptis į Jėzų Mesiją, kokiu tai graiko ,,Kristaus" vardu. Be to Jėzus save niekur ir niekada nevadino ,,Kristumi". Nes Jėzus niekada nebuvo krikščionis ir jokios krikščionybės neskelbė!

Arba:
Citata iš: Keistuolis  liepos 25, 2017, 07:17:11Nors tamstai atrodo, kad nesi girdėjas, jog krikščionys neigia Jėzų Mesiją esant Mesiju, tikrai žinau, kad tai tamsta girdi diena dienon. Nes krikščionys, tiesiog neriasi iš kailio, kad žodis ,,mesijas" būtų ištrintas iš kasdieninės terminologijos...

Kartais, nors rečiau, Keistuolis išsako ir savo nuomone aptariamų faktų atžvilgiu.

Varlė keliauninkė

Citata iš: Keistuolis  liepos 25, 2017, 09:53:30
Citata iš: kukulis  liepos 25, 2017, 07:43:45
Kas kalba per Keistuolį?
Faktai! 

Per teisingą faktų pažinimą, pažįstama tiesa...
O Šventoji Davsia yra Tiesos dvasia!

Tai patikrinkime faktus atidžiau. Taip pat turėdami galvoje, kad biblinis ivritas ir biblinė graikų kalba skiriasi nuo dabartinės, na pavyzdžiui, kaip lietuviška Donelaičio 'Metų' kalba nuo dabartinės šnekamosios.

Varlė keliauninkė

taip pat patarčiau Keistuoli, dažniau naudoti profesionalius žodynus, o translate.google rečiau, nes jis nelabai moka gerai versti.

Pilgrim

Mt 16, 16 Tada Simonas Petras atsakė: ,,Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!"

ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν, Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος.

palyginimui
Codex Sinaicus
http://www.codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=33&chapter=16&lid=en&side=r&verse=16&zoomSlider=0
Codex Vaticanus
http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1209

p.s. kad lietuviškasis Švento Rašto vertimas "prašosi" naujos redakcijos yra faktas

Varlė keliauninkė

Citata iš: Keistuolis  liepos 25, 2017, 07:17:11
Mesijas reiškia Dievo pateptąjį Išganytoją, o ne šiaip patepimą ar kokį pateptąjį. Ir aš esu pateptas, bet per tai netampu Mesiju! Taip ir ,,Kristus" (su sąlyga, net jei reiškia ,,pateptasis"), toli gražu nėra Išganytojas! Taigi, jei tamsta sakysi lietuviškai: "Jėzus Pateptasis", tikrai neišsakysi žodžio ,,Mesijas" esmės. Žodžio ,,Mesijas" esmę lietuviškai išsako terminas ,,Išganytojas".

Mesijas kaip Išganytojas hebrajų kalboje yra - 'Mesijas Dovydo sūnus' (žr. jpg aukščiau). Lietuviškai ir kitose verstinėse kalbose sakoma tiesiog 'Mesijas'.

Keistuolis

Citata iš: Varlė keliauninkė  liepos 25, 2017, 10:22:34
Citata iš: Keistuolis  liepos 25, 2017, 09:53:30
Citata iš: kukulis  liepos 25, 2017, 07:43:45
Kas kalba per Keistuolį?
Faktai! 

Per teisingą faktų pažinimą, pažįstama tiesa...
O Šventoji Dvasia yra Tiesos dvasia!

Tai patikrinkime faktus atidžiau. Taip pat turėdami galvoje, kad biblinis ivritas ir biblinė graikų kalba skiriasi nuo dabartinės, na pavyzdžiui, kaip lietuviška Donelaičio 'Metų' kalba nuo dabartinės šnekamosios.

Keistuolio pateikti faktai kalba ne apie kalbas, bet apie tai, kad Jėzus yra Mesijas! Turi tam prieštaravimų, ar esi viena iš tų krikščionių, kurie iš kailio neriasi, kad žodis ,,Mesijas" būtų ištrintas iš kasdieninės terminologijos..?

Citata iš: Pilgrim  liepos 25, 2017, 10:29:45
Mt 16, 16 Tada Simonas Petras atsakė: ,,Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!"

ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν, Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος.
(...)
p.s. kad lietuviškasis Švento Rašto vertimas "prašosi" naujos redakcijos yra faktas
Tai tavo galva  naujoji redakcija turi galutinai išmesti Jėzų Mesiją iš lietuviškų Biblijos vertimų, kaip kokią ,,musę iš barsčių"?

O gal nori tuo pasakyti, kad Jėzaus Mesijaus apaštalai vartojo terminą ,,Kristus"?Varlė keliauninkė

nedėk man į burną žodžių kurių nesakiau, ir neįsivaizduok manantis ką manau..
sudariau schemą, kad pamatytum (!) kad "Kristos" yra iš žodžio 'Mesijas' :)
viskas.

kukulis

Citata iš: Keistuolis  liepos 25, 2017, 09:53:30
Citata iš: kukulis  liepos 25, 2017, 07:43:45
Kas kalba per Keistuolį?
Faktai! 

Čia kaip gatvėje evangelizuotojai ką nors pakalbina, ir jei tas pradeda ginčytis, tai jam sako:
"Tavo lūpomis kalba šėtonas"  ;D

Pilgrim

patikslinu mintį-
p.s. viso Švento Rašto (Seno ir Naujo Testamentų) vertimas "prašosi" naujos redakcijos, tiksliau reikalingas naujas viso Šv. Rašto vertimas į lietuvių kalbą.

o kas apaštalams draudė vartoti Χριστὸς ?

Keistuolis

Citata iš: kukulis  liepos 25, 2017, 11:22:48
Citata iš: Keistuolis  liepos 25, 2017, 09:53:30
Citata iš: kukulis  liepos 25, 2017, 07:43:45
Kas kalba per Keistuolį?
Faktai! 

Čia kaip gatvėje evangelizuotojai ką nors pakalbina, ir jei tas pradeda ginčytis, tai jam sako:
"Tavo lūpomis kalba šėtonas"  ;D
Ėėėėė..?

Tu čia su savo "perlais" apie savus ar apie kiaules, ar apie šunis?

Keistuolis

Dėl vertimų nesiginčysiu, jie tikrai tendencingi.

Citata iš: Pilgrim  liepos 25, 2017, 13:17:35... o kas apaštalams draudė vartoti Χριστὸς ?

Kad klausi, bet tingi pasiskaityti kas apie tai jau pasakyta, teks pasikartoti:
Citata iš: Keistuolis  liepos 23, 2017, 10:21:40
Apaštalas Petras tokio žodžio ,,Kristus" išvis nežinojo, nebent jam pasipainiojo po kojomis koks Chrestus. Nes tas vardas Kristus (transkribavus nuo Chrestaus) buvo populiarus Romos imperijoje. O žydai, kaip ir apaštalas Petras ar apaštalas Jonas garbino ir skelbė Jėzų Mesiją, o ne kokį graikišką Kristų. Yra visiška nesąmonė, jei kas mano, jog Jėzaus apaštalai nesuprato žodžio ,,Mesijas" reikšmės ir buvo priversti kreiptis į Jėzų Mesiją, kokiu tai graiko ,,Kristaus" vardu. Be to Jėzus save niekur ir niekada nevadino ,,Kristumi". Nes Jėzus niekada nebuvo krikščionis ir jokios krikščionybės neskelbė!

Silvija

Citata iš: Keistuolis  liepos 23, 2017, 16:08:01
Man neužkliuvo žodis "Kristus", bet nepatinka tai, kad krikščionys neigia Jėzų Mesiją esant Mesiju ir pravardžiuoja Jėzų Mesiją anouo metu populiaraus piktadario vardu!

Paryškinta frazė nėra tiesa.

CitataNes krikščionys, tiesiog neriasi iš kailio, kad žodis ,,mesijas" būtų ištrintas iš kasdieninės terminologijos...

Na, gal ir retokai mes naudojam Mesiją (man tai patiktų vartoti dažniau), bet nepasakyčiau, kad stengiamės kaip nors specialiai jį ištrinti :-\

Keistuolis

Antrasis tamstos teiginys prieštarauja pirmąjąm.