• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
liepos 19, 2024, 23:58:02

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Kas kalbėjo per Jėzų ? (Mt 28, 19—20).

Pradėjo Andrius4, liepos 23, 2017, 04:09:07

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Silvija


Keistuolis

"Retai vartojam", yra išlyga, kuria tamsta norėtum pagrįsti pirmą savo teiginį. Bet pats "retai vartojam" tik patvirtina, kad krikščionys neigia Jėzų Mesiją esant Mesiju ir apie tai šneka vien išimties būdu.

Silvija

Citata"Retai vartojam", yra išlyga, kuria tamsta norėtum pagrįsti pirmą savo teiginį.

Nieko aš negrindžiu ir man nesunku ištarti kaip Petrui: Jėzau, Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!

Matai, faktų kalba ne visada yra tikėjimo kalba.

Pilgrim

CitataApaštalas Petras tokio žodžio ,,Kristus" išvis nežinojo
Kuo pagrįstas šis teiginys ?

Keistuolis

Citata iš: Pilgrim  liepos 26, 2017, 04:38:04
CitataApaštalas Petras tokio žodžio ,,Kristus" išvis nežinojo
Kuo pagrįstas šis teiginys ?
Pagrįstas klausimas ir mano klaida. Kiek patirštinau sakydamas ,,nežinojo", kai turi būti ,,nesinaudojo". Kuo tai pagrįsta tas ,,nesinaudojo", paaiškinsiu plačiau. Apaštalas Petras, kaip ir apaštalas Jonas, Jėzaus Mesijaus mokinys, žodžio ,,Mesijas" reikšmę suprato puikiai ir todėl savo laiškuose vartojo vien sąvoką ,,Mesijas", o ne svetimvardį ,,Kristus". Tikiuosi, kad tai savaime suprantama visiems, kas neturi atskiro priešiškumo tuo klausimu.

O graikai su daugybe savo dievukų anuomet, neturėjo jokio supratimo apie judėjiškojo Mesijo sąvokos reikšmę. Graikai anuomet tikrai net nemąstė apie kokį tai judėjiškąjį ,,pateptąjį gelbėtoją". Todėl ir neturėjo ,,Mesijo" sąvokos atitikmens. Nes graikams jo tiesiog nereikėjo, kadangi anuomet jie turėjo pakankamai daug dievų. Todėl ir žodis ,,Chrestus", lietuviškai ,,Kristus", negali būti judėjiškojo Mesijo graikiškasis atitikmuo.

O kur apaštalas Jonas savo laiškuose paminėjo Kristų ar krikščionis (kristus - daugiskaitoje), kažkoks gudruolis iš praeities prirašė prefiksą ,,anti" ir atitinkamai žodį ,,Mesijas" pakeitė žodžiu ,,Kristus". Taip atsirado garsusis ,,Antikristas" apaštalo Jono laiškuose.

Kaip suprantu, sąvoka ,,Antikristas" turėtų prilygti sąvokai ,,Antimeisjas". Bet jeigu sąvoka ,,Antikristas" kaip ir sąvoka ,,Antimeisjas" turi racionalią reikšmę, kiekvienas, kuris vartoja sąvoką ,,Kristus" vietoje sąvokos ,,Mesijas", yra pats tikriausias ,,Antimeisjas"! Taigi, krikščionys vengia vartoti žodį ,,Mesijas".

Geriausias to įrodymas yra 1972. metų lietuviškas Naujasis Testamentas. Kur 550. psl. sakoma: ,,Kas yra melagis, jei ne tas, kuris neigia Kristų esant Mesiju". (1. Jn. 2,22) O tai, yra visiška nesąmonė!

Taip atsiranda tikras paradoksas: žodžiu ,,Kristus", tariamai norima garbinti Jėzų Mesiją, o tuo pačiu net tik žodis ,,Mesijas", bet ir pats Jėzus Mesijas, visiškai ignoruojamas. Kodėl krikščionys taip bijo ,,Mesijo" sąvokos, yra visiškai nesuprantama. Manau, kad krikščionių vadovai patys netiki, jog Jėzus iš Nazareto yra Mesijas.

Pilgrim

CitataApaštalas Petras, kaip ir apaštalas Jonas, Jėzaus Mesijaus mokinys, žodžio ,,Mesijas" reikšmę suprato puikiai ir todėl savo laiškuose vartojo vien sąvoką ,,Mesijas", o ne svetimvardį ,,Kristus"
1 Pt 1,7 kad jūsų išbandytas tikėjimas, brangesnis už pragaištantį auksą, nors ir ugnimi ištirtą, būtų pripažintas vertas gyriaus, garbės ir šlovės, kai apsireikš Jėzus Kristus.
palyginimui - ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου, διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου, εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ.
1 Pt 1,13 Todėl, susijuosę savo proto strėnas, būkite blaivūs ir visiškai pasitikėkite malone, kuri bus jums suteikta, kai apsireikš Jėzus Kristus.
1 Pt 2,21 Juk jūs tam pašaukti; ir Kristus kentėjo už mus, palikdamas mums pavyzdį, kad eitumėte Jo pėdomis.
palyginimui - εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν, ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ: 
1 Pt 3,18 Ir Kristus vieną kartą kentėjo už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą, beje, kūnu numarintas, bet atgaivintas Dvasia.
1 Pt 4,1 Kadangi Kristus kentėjo kūnu už mus, tai ir jūs apsiginkluokite ta pačia mintimi,-nes kas kenčia kūnu, tas pametė nuodėmę,
2 Pt 1,14 Žinau, kad greitai ateis mano palapinės nugriovimo metas, kaip ir mūsų Viešpats Jėzus Kristus man apreiškė.
CitataO kur apaštalas Jonas savo laiškuose paminėjo Kristų ar krikščionis
1 Jn 5,6 Jis yra Tas, kuris atėjo per vandenį ir kraują,-Jėzus Kristus; ne vien per vandenį, bet per vandenį ir kraują. Ir Dvasia tai liudija, nes Dvasia yra tiesa.
palyginimui - Οὗτός ἐστιν ὁ ἐλθὼν δι' ὕδατος καὶ αἵματος, Ἰησοῦς Χριστός: οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μόνον ἀλλ' ἐν τῷ ὕδατι καὶ ἐν τῷ αἵματι: καὶ τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ μαρτυροῦν, ὅτι τὸ πνεῦμά ἐστιν ἡ ἀλήθεια.
Citatakažkoks gudruolis iš praeities prirašė prefiksą ,,anti" ir atitinkamai žodį ,,Mesijas" pakeitė žodžiu ,,Kristus". Taip atsirado garsusis ,,Antikristas" apaštalo Jono laiškuose.
kuo remiesi šitai teigdamas ?
CitataKaip suprantu, sąvoka ,,Antikristas" turėtų prilygti sąvokai ,,Antimeisjas".
kuo pagrįstas toks tavo supratimas ?

p. s. vienas iš seniausių rankraščių
http://www.codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx

Keistuolis

Visiškai aišku, jog krikščionys neriasi iš kailio, kad sąvoka ,,Mesijas" būtų ištrinta iš kasdieninės terminologijos..!

Jie apsimeta kvailiais, tariamai nesuprantantys elementarių dalykų, klausinėja nesąmones, sabotuodami pokalbius, kad tik niekas nekalbėtų apie Jėzų Mesiją... Jie net kodeksus dar ketvirtame šimtmetyje perrašė tam, kad būtų garbinamas maištininkas Kristus, o ne Jėzus Mesijas.

Kadangi patys nekalčiausi pasisakymai šiame ,,forume" dingsta be pėdsakų, nematau reikalo diskutuoti toliau... Man visiškai aišku, kad krikščionybė yra suokalbis prieš Jėzų Mesiją ir nieko bendro su Jėzaus Mesijo mokymu neturi! Visiškai nesuprantu ko Krikščionys tikisi: apmulkinti patį Dievą? O šiame ,,forume" kalbėtis su krikščionimis bet kuriuo klausimu tiesiog beprasmiška!Kairėje Turino drobulės atvaizdo rekonstrukcija.
Dešinėje oficialus Vatikano pateiktas Jėzaus Kristaus atvaizdas.

Pilgrim

CitataJie net kodeksus dar ketvirtame šimtmetyje perrašė tam, kad būtų garbinamas maištininkas Kristus, o ne Jėzus Mesijas.
kuom remiesi šitaip teigdamas ? kokiais šaltiniais ?

CitataDešinėje oficialus Vatikano pateiktas Jėzaus Kristaus atvaizdas.
Vatikano ... ??

Kaip rašo ,,Daily Mail", tikėtiną Jėzaus Kristaus veidą antropologinės rekonstrukcijos ekspertas R. Neave'as pabandė atkurti pasitelkęs semitų tautos atstovų kaukoles, duomenis apdorojo moderniomis antropologinės rekonstrukcijos technologijomis.
http://www.alfa.lt/straipsnis/49954102/mokslininkai-atkure-jezaus-kristaus-veida

p. s. keletas minčių apie Jėzaus atvaizdą
CitataTaigi, Bažnyčios oficiali pozicija yra tokia, kad ji netvirtina kad Turino drobulėje tikrai yra JK atvaizdas.
Per tokius dalykus įsitikinu kaskart, kad Vatikane ne dundukai sėdi, jie kol visko neišsiaiškina iki smulkmenų, tl neskelbia kas yra tikra o kas ne. Na tai iš esmės paneigia Šarikovo tvirtinimą kad visi tikintieji atitrūkę nuo realybės dundukai :) Žodžiu, kas dėl turino drobulės, tai kol moksliškai nebus įrodyta kad tai neabejotinai JK drobulė, tol Vatikanas ir nesakys, kad ten tikrai JK atvaizdas, o jei kas nori tuo tikėti tai prašom, čia jau jūsų pačių atsakomybė
http://anomalija.lt/forum/index.php?topic=3330.0

CitataVienas mėgstamiausių ateistų, antiteistų bei agnostikų naudojamų argumentų, ,,triuškinančių" krikščionybės vertybes yra išsakomas priekaištas dėl netikslaus Jėzaus Kristaus atvaizdo – bažnyčiai neturint jokių vizualinių įrodymų (pvz., nuotraukos), kad Dievo Sūnus atrodė būtent taip, kokiu yra įprasta Jį vaizduoti, peršasi logiška išvada, kad tikintieji meldžiasi išgalvotam, dirbtinai sukurtam, o galbūt ir išvis falsifikuotam stabui.

Skaitykite daugiau: http://kultura.lrytas.lt/istorija/2015/12/07/news/apie-tikejima-is-esmes-kas-pozavo-kristaus-portretams--501611/?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy


Keistuolis

Citata iš: Pilgrim  liepos 29, 2017, 15:22:11
CitataJie net kodeksus dar ketvirtame šimtmetyje perrašė tam, kad būtų garbinamas maištininkas Kristus, o ne Jėzus Mesijas.
kuom remiesi šitaip teigdamas ? kokiais šaltiniais ?
Kuo remiasi tamstos klausimas, kokiais šaltiniais?

Keistuolis

Citata iš: Pilgrim  liepos 29, 2017, 15:22:11
CitataDešinėje oficialus Vatikano pateiktas Jėzaus Kristaus atvaizdas.
Vatikano ... ??

Tikrai neberadau to Vatikano puslapio, kur tas nendartalietis buvo įvardintas Kristumi. Ką žinau, gal tai tikras Kristaus atvaizdas buvo, bet kai dingo, tai nebeįrodysi...

Bet čia tai tikrai oficialiai nuo Vatikano radijo:Kairėje du atvaizdai iš turino drobulės, likusieji atvaizdai aiškiai Kristus...

Pilgrim

Citata iš: Keistuolis  liepos 29, 2017, 15:35:06
Citata iš: Pilgrim  liepos 29, 2017, 15:22:11
CitataJie net kodeksus dar ketvirtame šimtmetyje perrašė tam, kad būtų garbinamas maištininkas Kristus, o ne Jėzus Mesijas.
kuom remiesi šitaip teigdamas ? kokiais šaltiniais ?
Kuo remiasi tamstos klausimas, kokiais šaltiniais?
štai šiuo Tavo sakiniu:
Citata iš: Keistuolis  liepos 29, 2017, 12:50:50
... Jie net kodeksus dar ketvirtame šimtmetyje perrašė tam, kad būtų garbinamas maištininkas Kristus, o ne Jėzus Mesijas.

Pilgrim

CitataBet čia tai tikrai oficialiai nuo Vatikano radijo:
tikrai taip. Pasidalinta tų dienų įvykiais pasaulyje.
2015 metų gegužės pradžioje pasaulyje nuskambėjo žinia, kad Italijos detektyvai pasinaudodami kompiuterinės kriminalistikos pasiekimais
iš Turino drobulės atvaizdo pabandė "išgauti" kaip galėjo atrodyti Jėzus būdamas paaugliu.
Tuo metu Turino drobulė buvo demonstruojama viešai ir 2015 m. birželio 20-21 d. Turine lankytis turėjo popiežius Pranciškus.
Apie tai rašė viso pasaulio spauda.
http://www.independent.co.uk/news/people/italian-police-reveal-what-jesus-looked-like-as-a-young-boy-10223989.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3068381/Is-face-Jesus-child-Italian-detectives-reverse-ageing-process-image-Turin-Shroud-create-photo-fit-Christ-young-boy.html
http://www.jpost.com/Christian-News/Police-discover-what-Jesus-looked-like-as-a-young-boy-402247
https://news.artnet.com/exhibitions/shroud-of-turin-jesus-as-a-boy-294761
čia dar detalesnė nuotraukų eilė
https://www.christiantoday.com/article/is.this.what.jesus.would.have.looked.like.as.a.boy/53429.htm

Keistuolis

Citata iš: Pilgrim  liepos 29, 2017, 16:36:35
Citata iš: Keistuolis  liepos 29, 2017, 15:35:06
Citata iš: Pilgrim  liepos 29, 2017, 15:22:11
CitataJie net kodeksus dar ketvirtame šimtmetyje perrašė tam, kad būtų garbinamas maištininkas Kristus, o ne Jėzus Mesijas.
kuom remiesi šitaip teigdamas ? kokiais šaltiniais ?
Kuo remiasi tamstos klausimas, kokiais šaltiniais?
štai šiuo Tavo sakiniu:
Citata iš: Keistuolis  liepos 29, 2017, 12:50:50
... Jie net kodeksus dar ketvirtame šimtmetyje perrašė tam, kad būtų garbinamas maištininkas Kristus, o ne Jėzus Mesijas.
Jei turi kitą nuomonę tuo klausimu, pasisakyk. Pagaliau prasidės diskusija. O rašyti atskiras knygas su nuorodomis į šaltinius čia, kai daugiau nei pusė mano pasisakymų jau nutrinta, nežiūrint jokio objektyvumo, nematau jokio reikalo.

Taigi, jei nori pasakyti, kad krikščionys turi ir kitus šaltinius, nei kad iš ketvirto šimtmečio, būtų įdomu sužinoti kokie tie šaltiniai. Tikiuosi nepradėsi mėtytis poteriais apie kokius nors 5000 tūkstančius nuotrupų, kurios nekeičia esmės, kaip šitas avataras. Kai net Euzebijaus "Bažnyčios istorija" senesnė už didesnę daugumą (perrašytų ir suredaguotų!) kodeksų.

O svarbiausia iš vis ne tai. Svarbiausia tai, jog krikščionys neriasi iš kilio tam, kad Jėzaus Mesijo sąvoka būtu ištrinta iš kasdieninės terminologijos..!

Krikščionių interesus atitinkamai perrašyti kodeksai, tai tik vienas pavyzdys, kaip krikščionys trina Jėzaus Mesijaus sąvoką iš kasdieninės terminologijos. Dar vienas pavyzdys – o stebuklai – Tertulianas penkios kolionių knygos prieš Marcijoną, išliko iki mūsų dienų. Lyg koliojimasis krikščionių pasaulyje būtų šventas dalykas. Kur vargu ar bent vienas Tertuliano naudojamas teiginys prieš Marcijoną, priklauso pačiam Marcijonui. Bet va Papijaus knygos, su Jėzaus Mesijaus posakiais, kuriuos Papijas stropiai rinko ir surašė penkiose knygose, dingo be žinios! Žinoma, krikščionims Jėzaus Mesijo posakių rinkinys yra aiškiai per daug rizikingas, ir todėl menkavertis dalykas. Priešingai nei, kad Pauliaus keiksmai ar kokie Ireniejaus išvedžiojimai apie Antikristą ir gąsdinimai juo! O norint suprasti kas sunaikino ir manipuliavo nenusakomą daugybę seniausių raštų, belieka paklausti, kam tai naudinga?!

Esu tikras ir kalbu būtent apie tai, kad krikščionybė yra Pauliaus ir jo pasekėjų suokalbis prieš Jėzų Mesiją! Ko Saulius neįveikė kardu, tai užbaigė Paulius klasta ir melu...

Pilgrim

CitataKrikščionių interesus atitinkamai perrašyti kodeksai
Kokie kodeksai ? ... kas perrašė ? kokie autoriai perrašė ?
kaip perrašė ?
nesu apie tai girdėjęs ... tai ir klausiu kokiuose šaltiniuose parašyta, kad perskaityti ?

Keistuolis

Citata iš: Pilgrim  liepos 30, 2017, 14:14:13
CitataKrikščionių interesus atitinkamai perrašyti kodeksai
Kokie kodeksai ? ... kas perrašė ? kokie autoriai perrašė ?
kaip perrašė ?
nesu apie tai girdėjęs ... tai ir klausiu kokiuose šaltiniuose parašyta, kad perskaityti ?
Beveik visi šiandien žinomi kodeksai kilę iš ketvirto šimtmečio. O Redagavo juos ir perrašė (ne vien 4. šimtmetyje) tie, kam tai naudinga. Pats atrinksi kas jie... o jei ne, tai ir aš mažai galėsiu padėti. Surinkti ir įvardinti konkrečius šaltinius neturiu laiko ir jokio noro vėl gaišti laiką kilmės klausimu. Pamėgink per Google paieškoti.

Keistuolis

Citata iš: Keistuolis  liepos 27, 2017, 13:58:58
Citata iš: Pilgrim  liepos 26, 2017, 04:38:04
CitataApaštalas Petras tokio žodžio ,,Kristus" išvis nežinojo
Kuo pagrįstas šis teiginys ?
Pagrįstas klausimas ir mano klaida. Kiek patirštinau sakydamas ,,nežinojo", kai turi būti ,,nesinaudojo". Kuo tai pagrįsta tas ,,nesinaudojo", paaiškinsiu plačiau.

Apaštalas Petras, kaip ir apaštalas Jonas, Jėzaus Mesijaus mokinys, žodžio ,,Mesijas" reikšmę suprato puikiai ir todėl savo laiškuose vartojo vien sąvoką ,,Mesijas", o ne svetimvardį ,,Kristus". Tikiuosi, kad tai savaime suprantama visiems, kas neturi atskiro priešiškumo tuo klausimu.

O graikai su daugybe savo dievukų anuomet, neturėjo jokio supratimo apie judėjiškojo Mesijo sąvokos reikšmę. Graikai anuomet tikrai net nemąstė apie kokį tai judėjiškąjį ,,pateptąjį gelbėtoją". Todėl ir neturėjo ,,Mesijo" sąvokos atitikmens. Nes graikams jo tiesiog nereikėjo, kadangi anuomet jie turėjo pakankamai daug dievų. Todėl ir žodis ,,Chrestus", lietuviškai ,,Kristus", negali būti judėjiškojo Mesijo graikiškasis atitikmuo.

(...)

Taigi, krikščionys vengia vartoti žodį ,,Mesijas".

Geriausias to įrodymas yra 1972. metų lietuviškas Naujasis Testamentas. Kur 550. psl. sakoma: ,,Kas yra melagis, jei ne tas, kuris neigia Kristų esant Mesiju". (1. Jn. 2,22) O tai, yra visiška nesąmonė!

Taip atsiranda tikras paradoksas: žodžiu ,,Kristus", tariamai norima garbinti Jėzų Mesiją, o tuo pačiu net tik žodis ,,Mesijas", bet ir pats Jėzus Mesijas, visiškai ignoruojamas. Kodėl krikščionys taip bijo ,,Mesijo" sąvokos, yra visiškai nesuprantama. Manau, kad krikščionių vadovai patys netiki, jog Jėzus iš Nazareto yra Mesijas.

Jei šito teksto nesupranti, vargu ar galiu padėti suprasti, kas kodeksuose buvo perrašyta.

Vienodai rodo kas perrašė, kada perrašė kokiu rašalu perrašė kiek dienų rašė, tai ne klausimai, o provokacija. Jums jie gal ir svarbūs, nes jūs viens iš kito priimate garbę.

Bet jūs net nemėginate suvokti kas yra esmę!

Silvija

O tu mėgini? Jau vien tavo bandymai su "negražiais" portretais subjauroti patį Kristų ko verti... akivaizdus melas pasisakyme #29.

Citata iš: Keistuolis  liepos 29, 2017, 12:50:50
Visiškai aišku, jog krikščionys neriasi iš kailio, kad sąvoka ,,Mesijas" būtų ištrinta iš kasdieninės terminologijos..!

Jie apsimeta kvailiais, tariamai nesuprantantys elementarių dalykų, klausinėja nesąmones, sabotuodami pokalbius, kad tik niekas nekalbėtų apie Jėzų Mesiją... Jie net kodeksus dar ketvirtame šimtmetyje perrašė tam, kad būtų garbinamas maištininkas Kristus, o ne Jėzus Mesijas.

Kadangi patys nekalčiausi pasisakymai šiame ,,forume" dingsta be pėdsakų, nematau reikalo diskutuoti toliau... Man visiškai aišku, kad krikščionybė yra suokalbis prieš Jėzų Mesiją ir nieko bendro su Jėzaus Mesijo mokymu neturi! Visiškai nesuprantu ko Krikščionys tikisi: apmulkinti patį Dievą? O šiame ,,forume" kalbėtis su krikščionimis bet kuriuo klausimu tiesiog beprasmiška!Kairėje Turino drobulės atvaizdo rekonstrukcija.
Dešinėje oficialus Vatikano pateiktas Jėzaus Kristaus atvaizdas.


Melas!
Gali toliau nebediskutuoti, kaip moderatorė turiu teisę trinti visus nepagarbius komentarus.

Nereikia faktų, nereikia įrodymų, kai vien iš žmogaus retorikos jaučiama pikta ir atstumianti dvasia. Taip, Keistuoli, tu nieko nelaimėsi.

Pilgrim

Citatakas kodeksuose buvo perrašyta.
ką tu konkrečiai turi mintyse, sakydamas "kodeksas"

Citatanes jūs viens iš kito priimate garbę
nesuprantu šio tavo sakinio prasmės. Paaiškink kas ta garbė, tavo supratimu.

Kaštonas

:) "Kas kalbėjo per Jėzų ? - Dievas kurio niekas nėra matęs

Ar buvo tokis atsakymas?

Andrius4

Citata iš: Kaštonas  liepos 31, 2017, 06:19:15
:) "Kas kalbėjo per Jėzų ? - Dievas kurio niekas nėra matęs

Ar buvo tokis atsakymas?

O kas kalbėjo per Apaštalą Petrą?