• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
balandžio 23, 2024, 05:57:39

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?

Pradėjo Silvija, rugpjūčio 23, 2017, 23:04:09

0 Nariai ir 3 Svečiai peržiūrinėja šią temą.

Keistuolis

Citata iš: Pilgrim  rugpjūčio 28, 2017, 15:26:52paskui dar kartą patikslinu, kad kalbu apie
Citata iš: Pilgrim  rugpjūčio 28, 2017, 04:39:59pasikartosiu - Jėzus nėra Šventajame Rašte.
Kristaus dvasia čia nė prie ko.
Kalbu apie Jėzų iš Nazareto,
O kaip tu Pilgrim'ai apie Jėzų Meisją sužinojai, jei "Jėzus (Meisjas) nėra (randamas) Šventajame Rašte"?

Andrius4

Citata iš: Pilgrim  rugpjūčio 28, 2017, 15:26:52Andriau,
kalbu apie Jėzų Mesiją, Kristų ... ne apie Kristaus dvasią
apie Gyvą Jėzų
Tad man ir paaiškink, kaip tu gali atskirti Kristu, nuo Jo Dvasios?

Citata
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 28, 2017, 02:29:58Ir kaip tave Kristus nuves tave pas Tėvą?
labai paprastai susitikus Gyvajį Jėzų
ir susitikus Jis paims už rankos ir nuves.
Na Pilgrim,  tu jau turėjai buti nuvestas pas Tėvą. Tu jau turėjai būti sutikęs Gyvąjį Jėzų Mesiją.
Man toks jausmas, kad tu Pilgrim matai kūniškai, ne dvasiškai.

Pilgrim

Citata iš: Keistuolis  rugpjūčio 28, 2017, 16:34:45O kaip tu Pilgrim'ai apie Jėzų Meisją sužinojai, jei "Jėzus (Meisjas) nėra (randamas) Šventajame Rašte"?
Ai, toks Keistuolis, atrastas forumo raštuose, pasakė apie apie Jėzų Meisją

Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 28, 2017, 18:07:17Tad man ir paaiškink, kaip tu gali atskirti Kristu, nuo Jo Dvasios?
Andriau,
kur tu matei mano pasakymą apie atskyrimą
sakiau tik tai, kad -
kalbu apie Jėzų Mesiją, Kristų ... ne apie Kristaus dvasią
apie Gyvą Jėzų

Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 28, 2017, 18:07:17toks jausmas, kad tu Pilgrim matai kūniškai, ne dvasiškai.
taip kaip apaštalas Tomas
Jn 20,25 Tad kiti mokiniai jam kalbėjo: "Mes matėme Viešpatį!" O jis atsakė: "Jeigu aš nepamatysiu Jo rankose vinių dūrio ir neįleisiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu Jo šono-netikėsiu".
Andrius4

Čia ir esmė Pilgrim. Kaip tu gali kalbėti apie Jėzų Mesiją Kristų ir ne apie Kristaus Dvasia? Paaiškink man. Tai tas pats, kad aš kalbėčiau apie tave, bet ne apie tavo dvasia. Bet tu ir esi dvasia, be dvasios tavo  kūnas nepajudės. Todėl ir sakau, kad tavo pasisakymas atskiria Kristų, nuo Jo paties Dvasios? O tu nepaaiškini, bet nurodai vėl ką rašei. Aš žinau ką tu rašei. Aš nesuprantu kodėl Kristaus Dvasia ne prie ko? Kai kalbama apie Jį.

kukulis

Manau vėl eina nesusikalbėjimas terminuose.
Piligrimas, kai sako "nėra Šventame Rašte" tai sako, kad ontologiškai nėra Jėzus Šventame Rašte.

Andrius, kai sako, kad "yra Šventame Rašte", tai sako, kad apie Jėzų rašoma Šventame Rašte.

Ar teisingai supratau?

Andrius4

Ne Kukuli, dabar  viskas rimčiau. Nes Pilgrimas apie kūniškus dalykus, o aš apie dvasiškus.

Pilgrim

Kukuli,
tu teisingai supratai, ką noriu pasakyti.

Andriau klausimas tau
ar Jėzus dabar turi fizinį kūną ?

Silvija


Andrius4

Citata iš: Pilgrim  rugpjūčio 29, 2017, 08:56:11Andriau klausimas tau
ar Jėzus dabar turi fizinį kūną ?
Taip, Jis turi kūną. Bet ar tas kūnas fizinis, ar ne? Aš nežinau, nes fizinis kūnas kiaurai sienas nevaikšto. Ar tu gali pereiti kiaurai sieną? Aš ne.

Jn 20   26 Po aštuonių dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: ,,Ramybė jums!"

Ir leisk dabar man tavęs paklausti. Juk tu Pilgrim tiki, kad esi Jėzaus Kristaus Kūno narys? Manau, kad taip. Tad reiškias tu esi Jėzaus Kristaus Kūne, Taip? Bet juk tavęs fiziškai nėra tame Kūne kur kiaurai sieną praėjo. Ar yra? Tai gaunasi. Tu esi Jėzaus Kristaus Kūne ir tuo pat metu tavęs nėra ten. O gal Jėzus turi tada du kūnus? Kaip tada čia išeina?

Pilgrim, nemaišyk kūniško supratimo su dvasišku.

1 Kor 2   13 Apie tai ir kalbame ne mokytais žmogiškosios išminties žodžiais, bet tais, kurių išmokė Dvasia, – dvasiniais žodžiais aiškindami dvasines tiesas. 14 Deja, juslinis žmogus nepriima to, kas ateina iš Dievo Dvasios. Jis tai laiko kvailyste ir nepajėgia suprasti, kad tuos dalykus reikia vertinti dvasia. 15 Dvasinis žmogus gali spręsti apie viską, bet niekas negali spręsti apie jį.


Todėl Pilgrim, tu tai matai, ar nematai. Supranti, ar nesupranti. Bet Šventi Raštai yra užrašytas Dievo žodis ir Dievas yra savo žodyje.

Jn 1   1 Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. 2 Jis pradžioje buvo pas Dievą. 3 Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę....
....14 Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.


Tai mano Viešpats Jėzus Kristus, Mesijas. Kur tik yra užrašytas, ar pasakytas, ar pamastytas  Dievo žodis, ten yra ir Jis. Nes Dievo žodis yra Gyvas. Ir nereikia sprausti Jėzaus fiziškai į Dievo žodį, ką Pilgrimas visad ir bando padaryti, už tat  jam ir nepavyksta, nes masto kūniškai. Pažvelkite į tai dvasiškai.

Kaštonas

"aip? Bet juk tavęs fiziškai nėra tame Kūne"

vadinasi Piligrimas moka vaikščioti per duris  :thumbup: Nežino.  [-O<


"tu tai matai, ar nematai."
nepadek kada rūkydamas."jam ir nepavyksta, nes masto kūniškai. Pažvelkite į tai dvasiškai."
Pažvelgiu Andriau. Pasiklausyk kaip pasisveikinsiu su Piligrimu.

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

Ar matai ką?


Silvija

ĮVYKIAI PO PRISIKĖLIMO

Lk 24

39 Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia gi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint". 40 Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas. 41 Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: ,,Ar neturite čia ko nors valgyti?" 42 Jie padavė jam gabalą keptos žuvies. 43 Jis paėmė ir valgė jų akyse.


Jėzus irgi kalbėjo apie kūniškus dalykus :)


nf

Gal šita Pauliaus laiško vieta sujungs abiejų pozicijas:
   1 Kor 15  
    44 Sėjamas juslinis kūnas, keliasi dvasinis kūnas. Jeigu esama juslinio kūno, tai esama ir dvasinio 45 Taip ir parašyta: Pirmasis žmogus Adomas tapo gyva būtybe; paskutinis Adomas tapo gyvybę teikiančia dvasia. 46 Ne dvasinis esti pirmiau, bet juslinis, ir tik paskui dvasinis. 47 Pirmasis žmogus yra iš žemės, žemiškas; antrasis žmogus iš dangaus.      

p.s. į temą:
Jei pasakymą  "gimęs iš Dievo" suprasti kaip kūno tapimą dvasiniu, kai jau gali vaikščioti vandeniu ar pan., tai nebelieka prieštaravimo tarp    1 Jn 1. 8-10 ir 1 Jn 3 9   .

Andrius4

Nf, čia Paulius parodo, kad juslinis (kūniškas) žmogus turi mirti ir gimti dvasinis. Tai ir kūniškas supratimas  turi mirti, nes tik dvasinis supratimas gali pamatyti dangaus karalyste ir ją paveldėti.

Citata iš: Silvija  rugpjūčio 29, 2017, 14:47:11ĮVYKIAI PO PRISIKĖLIMO

Lk 24

39 Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia gi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint". 40 Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas. 41 Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: ,,Ar neturite čia ko nors valgyti?" 42 Jie padavė jam gabalą keptos žuvies. 43 Jis paėmė ir valgė jų akyse.


Jėzus irgi kalbėjo apie kūniškus dalykus :)
Taip pat kalbėjo ir kad:

Jn 3 5 Jėzus atsakė: ,,Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: kas negims iš vandens ir Dvasios, neįeis į Dievo karalystę.


Silvija

Tu nenusuk kalbos kaip tau norėtųsi, o geriau paaiškink kaip supranti tai, kad Jėzus po Prisikėlimo dar vis buvo fiziniam kūne, Jis valgė ir aiškiai pasakė, kad yra ne dvasia. Gal ir Jį pakaltinsi Dvasios atskyrimu nuo Jo Paties? Ką, beje, labai norėjai padaryti su Pilgrim'u?

Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 29, 2017, 07:47:08Čia ir esmė Pilgrim. Kaip tu gali kalbėti apie Jėzų Mesiją Kristų ir ne apie Kristaus Dvasia? Paaiškink man. Tai tas pats, kad aš kalbėčiau apie tave, bet ne apie tavo dvasia. Bet tu ir esi dvasia, be dvasios tavo  kūnas nepajudės. Todėl ir sakau, kad tavo pasisakymas atskiria Kristų, nuo Jo paties Dvasios? O tu nepaaiškini, bet nurodai vėl ką rašei. Aš žinau ką tu rašei. Aš nesuprantu kodėl Kristaus Dvasia ne prie ko? Kai kalbama apie Jį.

Andrius4

Žinai kaip man norėtųsi Silvija? Kad niekas nepražūtu, kad niekas nebūtu išvis puolęs nuo pat pradžios. Bet deja, todėl ir kalbu ne kaip man norėtus, bet kaip Raštai sako.

Tai nebebuvo daugiau toksai fizinis kūnas kokiame Jisai vaikščiojo žemėje tuos 33 metus. Jis dabar yra šlovės Kūne, tas Kūnas nei sensta, nei serga, daugiau nebe. Ir visi išrinktieji gaus tokius šlovės kūnus nebegendančius daugiau, amžinus.

Ir iš kur tu Silvija ištraukei, kad Jėzus pasakė, kad Jis yra ne dvasia? Jėzus patikslino, kad Jisai ne "vaiduoklis", nes vaiduoklis neturi kūno. Dvasia be kūno yra vaiduoklis, o su kūnu nebe. Bet kūne yra dvasia Silvija. Kūnas yra tik padangtė kurioje gyvena dvasia, tai tikrasis žmogus, kuris yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą.

Silvija

CitataIr iš kur tu Silvija ištraukei, kad Jėzus pasakė, kad Jis yra ne dvasia?

Neištraukiau nieko daugiau, nei parašyta. Prašau nekalbėt už mane, kaip kad čia:

Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 26, 2017, 18:06:53
Citata
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 26, 2017, 12:01:38koks iš tiesu turi buti Kristaus Kūnas
toks koks buvo prieš 2000 metų su kaulais, audiniais, krauju.
Manau supratai, kad Silvija kalbėjo apie dvasini Kristaus Kūną. Apie tai ir aš kalbėjau.

Andriau, tau Raštai paaiškina Raštus, man Raštai irgi paaiškina Raštus, ką dabar darysime? :)

Iš mano cituotos ištraukos matyti, kad po Prisikėlimo Kristus pasirodė mokiniams turintis kūną. Taip ir visi, kas Kristuje, taip pat sudarome Jo Kūną, kuriam reikia pasimaitinti, reikia poilsio, bendrystės... Tai - mes, gyvieji. Jau ir dar ne (kadangi esame laike).

Ir tik dvasinis žmogus tai gali regėti. Kristų - kitame. Taigi, Jis - gyvas, esantis tarp mūsų, Jis gali kalbėti kiekvienam iš mūsų ir per kiekvieną iš mūsų. Kalbėti net tai, kas neparašyta jokiuose Raštuose.
Andrius4

Citata iš: Silvija  rugpjūčio 30, 2017, 12:00:21Taip ir visi, kas Kristuje, taip pat sudarome Jo Kūną, kuriam reikia pasimaitinti, reikia poilsio, bendrystės... Tai - mes, gyvieji. Jau ir dar ne (kadangi esame laike).

Ir tik dvasinis žmogus tai gali regėti. Kristų - kitame. Taigi, Jis - gyvas, esantis tarp mūsų, Jis gali kalbėti kiekvienam iš mūsų ir per kiekvieną iš mūsų. Kalbėti net tai, kas neparašyta jokiuose Raštuose.
Tai va ir pasakyk man dabar, ar čia kalbi ne apie Dvasini Kristaus Kūną??????

Silvija

Apie dvasinį+fizinį, kurį galiu paliesti, pamaitinti ir visaip kitaip pasirūpinti.

Primesdamas Pilgrim'ui Kristaus pažinimą kūno (arba jusliniu) požiūriu, tu visai kitus dalykus turi omenyje. Ar ne taip?

Silvija

O tu man pasakyk, ar šitaip pažįsti Jėzų Mesiją? Ar tik iš Raštų?

Andrius4

Citata iš: Silvija  rugpjūčio 30, 2017, 12:40:30Apie dvasinį+fizinį, kurį galiu paliesti, pamaitinti ir visaip kitaip pasirūpinti.
Pirmai nesupratau, kas vyksta, kodėl tokia makalynė pas jus. Bet dabar matau, nes jus suplakėt fizinį kūną prie dvasino. Silvija, tu taip pat esi dvasia ir siela. Ir aš esu dvasia ir siela. Ir jeigu tu mane pamaitinsi ir visaip kitaip pasirūpinsi manimi, tai tu prisiliesi prie mano dvasios. Silvija, Šventoji Dvasia mus visus jungia. O ką Jį jungia, kūnus ar dvasias? Kodėl žmogus turi atgimti iš dvasios? Silvija, šitie mūsų kūnai nepaveldės Dievo Karalystės, jie pavirs į dulkes. Mūsų dvasios atgimusios iš aukšto, štai kas paveldės Dievo Karalyste. Todėl tikiu, kad Kristaus kūnas yra tik dvasinis. Nes šie mūsų kūnai yra gendantis. Bet vieną dieną mūsų dvasios apsivilks negendančiais kūnais, šlovės kūnais.


CitataPrimesdamas Pilgrim'ui Kristaus pažinimą kūno (arba jusliniu) požiūriu, tu visai kitus dalykus turi omenyje. Ar ne taip?
Neprimetinėju rašau taip, kaip matau. Ir tavo klausimo nelabai suprantu, kokius kitus dalykus?

 
Citata iš: Silvija  rugpjūčio 30, 2017, 12:42:05O tu man pasakyk, ar šitaip pažįsti Jėzų Mesiją? Ar tik iš Raštų?
Aš pažinau Jį kaip Asmenį, Jo charakterį, kas Jam patinka ir kas ne. Jeigu žmogus nepažysta Jo, kaip Asmens (asmeniškai) tad kaip tada gali matyti kitame žmoguje Kristu? Kaip gali žinoti, kad kitame žmoguje veikia  Kristaus Dvasia? Turi pažinoti pirma JĮ Mesiją. Tuomet niekas tavęs neapgaus ir nesuklaidins. Tuomet ir atpažinsi žmonėse Jį :)