• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
balandžio 19, 2024, 18:35:19

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Apie Komunijos davimą išsiskyrusiems ir vėl be Bažnyčios palaiminimo vedusiems žmonėms

Pradėjo Pilgrim, kovo 16, 2014, 16:59:13

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Pilgrim

Citatakardinolas Walter Kasper Popiežiui ir kitiems kardinolams skaitė paskaitą apie galimybę duoti Komuniją išsiskyrusiems ir vėl be Bažnyčios palaiminimo vedusiems žmonėms
teko gyvai klausytis žmogaus, girdėjusio tą paskaitą ir dalyvavusio diskusijose, išgirsti jo įžvalgas, kurios reikalingos Lietuvai, įžvalgas pasaulio kardinolų ... mes šiek tiek klaidingai interpretuojame tiek Popiežių, tiek kardinolo Kasper pranešimą ... arba kartais lendame ten, kur trūksta žinių, supratimo, įžvalgumo ...
"kai kuriais atvejais" ... ar galime įvardinti tokį atvejį ?


Diak. Tomas M.

Citata iš: Pilgrim  kovo 16, 2014, 16:59:13
...mes šiek tiek klaidingai interpretuojame tiek Popiežių, tiek kardinolo Kasper pranešimą ... arba kartais lendame ten, kur trūksta žinių, supratimo, įžvalgumo ...

Pilgrim, tu visiškai teisus ta prasme, kad jei aš daryčiau kažkokius teiginius, tai būtų tiesiog juokinga... atėjo žmogus iš gatvės ir moko kardinolus. Dėl tos priežasties, aš nedarau savo išvedžiojimų, bet skaitau ir remiuosi tų, kurie kai ką išmano, kaip pvz. kardinolas Carlo Caffarra, Bolonijos Arkivyskupas  8)

Diak. Tomas M.

Kažkaip laiko nelabai turėjau, beje yra originalas italų kalba:

http://www.ilfoglio.it/soloqui/22326

o ir translate.google.com galima pasinaudoti ;)

O jei labai trumpai, tai: jei jau diskutuojama apie leidimą išsiskyrusiems ir vėl susituokusiems žmonėms (po atgailos laikotarpio) gauti leidimą eiti prie Komunijos, tai automatiškai iškelia klausimą dėl antrų vedybų legalizavimo (tikriausiai panašiai, kaip pas ortodoksus). Bet kadangi RKB visada mokė, kad Jėzus pasakė labai aiškiai, tuomet kaip bus su pirma santuoka? Jau daug kartų Popiežiai buvo įvardiję šią problemą ir tai, kad Popiežius neturi galios spręsti to (nes kaip suprantu Jėzus tai jau nusprendė ir pasakė... kas buvo sujungta Danguje...)...

Pilgrim

Silvijos nurodytas straipsnis bernardinai.lt puslapyje, labai aiškiai dėsto tai kas buvo nagrinėta Kardinolų kolegijoje.
Turėjau dovaną klausytis žmogaus dalyvavusio konsistorijoje. Dėl antrų vedybų legalizavimo diskusijos nebuvo. Klausimas buvo iškeltas, ką daryti gyvenantiems antroje, šiuo atveju civilinėje santuokoje, kaip turi vykti jų sielovada ir kaip jiems nuoširdžiai ieškant tikėjimo išlikti Bažnyčios nariu.

Diak. Tomas M.

Jis taip ir nesakė, kad tenai buvo svarstomas antrų vedybų klausimas. Idėja tame, kad jei jau kalbi apie pirmą, tai teks neišvengiamai kalbėti ir apie antrą (antras vedybas).

Diak. Tomas M.

Kardinolas Burke, kuris prie Popiežiaus Benedikto XVI, kiek suprantu, buvo atsakingas už kanonų teisės reikalus, pavadino kardinolo Kasper idėjas klaida:

http://rorate-caeli.blogspot.com/2014/03/card-burke-there-are-many-difficulties.html

Diak. Tomas M.

Taip atrodo, kad slaptos paskaitos istorija eina prie pabaigos. La Stampa rašo, kad apie 85% kardinolų yra nusistatę prieš kardinolo Kasper idėjas, nemažai jų tai išreiškė stipriais posakiais. Yra ir angliška straipsnio versija:

http://rorate-caeli.blogspot.com/2014/03/very-relevant-exclusive-for-la-stampa.html

Silvija

Norėdama daugiau sužinoti apie dieviškąją filantropiją, vienam dokumente radau tokį sakinuką:

CitataSakramentai neriboja Dievo galios: Deus virtutem suam nos alligavit sacramentis quin possit sine sacramentis effectum sacramentorum conferre (Dievas savo galios nesusiejo su sakramentais taip, kad sakramentų vaisiaus negalėtų suteikti be sakramentų)


Diak. Tomas M.

Bernardinai.lt: Kelios sunkios tiesos apie skyrybas ir šv. Komuniją

Kardinolas R. Burke'as: priešinčiausi popiežiui, jei jis pažeistų doktriną...

Citata,,Aš negaliu pritarti, kad Komunija gali būti suteikiama žmogui, esančiam netvarkingoje sąjungoje su kitu žmogumi, nes tai yra svetimavimas. O kalbant apie tos pačios lyties žmones, tai neturi nieko bendro su santuoka. Tai tiesiog yra skausmas, kurį patiria kai kurie žmonės, nes juos seksualiai traukia tos pačios lyties žmonės."

Paklaustas, ,,Jei, sakykime, popiežius užsispyrusiai tęs tokią kryptį, ką Jūs darysite?", kardinolas atsakė: ,,Turėsiu priešintis, kito varianto nėra. Be abejonių, tai sunkus metas, labai sunkus." Kardinolas sutiko, kad situacija yra skausminga ir kelianti nerimą.

kukulis

Aš kažkaip pasitikiu popiežiumi.
Manau kad jis tuos klausimus kelia ne tam, kad paniekintų sakramentus, bet tam, kad iškeltų problemą nagrinėjimui. O kadangi problema skausminga, tai ir sukelia įvairias reakcijas, kuriomis po to kai kas nepatingi tendencingai pasinaudoti.

Diak. Tomas M.

Tu matau mažai skaitęs ta tema, sužinotum, kas vyksta užkulisiuose, tai tas tikėjimas, kaip ir kardinolui, pasidarytų skausmingas, BET vilties visada yra ;)

Pilgrim

Laužom tas ietis  :) tačiau ar tikrai žinom dėl ko  :-\
bet klausimas kitoks ... rudenį Vyskupų Sinodas tęs darbą, o kiek mes konkrečiai
kiekvienas prisidedam prie šio Sinodo. Paklausit kaip ?
Sinodo generalinio sekretoriato parengtas būsimosios Sinodo asamblėjos parengiamasis dokumentas, lot. Lineamenta, kuris buvo išsiųstas visoms Vyskupų konferencijoms. Dokumentą sudaro spalį vykusios Sinodo asamblėjos baigiamosios ataskaitos tekstas ir jį palydintys 46 klausimai. Visų vyskupų konferencijų prašoma atidžiai išnagrinėti parengiamąjį dokumentą ir atsakymus bei savo pastabas Sinodo sekretoriatui atsiųsti iki ateinančių metų balandžio 15 d. 
Nežinau kaip kitur, bet pas mus (kalbu apie Kauną) jis yra išverstas į lietuvių kalbą visi klebonai jį žino ir aktyvūs pasauliečiai gali savo parapijose rengti diskusijas kartu su kunigais bei pateikti savo nuomonę, kuri vėliau bus pristatyta nuolatinėse kunigų konferencijose.
palydintys klausimai surūšiuoti į tris temines dalis.
Pirmojoje kalbama apie šeimų gyvenimo kontekstą, apie socialinę ir kultūrinę aplinką, kurioje šeimos gyvena, apie pačios šeimos sampratą.
Antrojoje dalyje kalbama apie krikščionišką šeimos sampratą, kuri remiasi Jėzaus mokymu Evangelijoje ir per visą išganymo istoriją nusidriekusia dieviškąja pedagogika. Šioje dalyje dar kartą primintas santuokos neišardomumas, paliesti su šeimos tematika susiję Bažnyčios mokymo dokumentai.
Trečiojoje temų grupėje kalbama apie dabartinės šeimų gyvenimo situacijos metamus iššūkius Bažnyčios pastoracinei misijai. Čia kalbama ir apie sužadėtinių parengimą santuokos sakramentui, ir apie šeimų pastoracinį palydėjimą, ir dėmesį tiems, kurie gyvena sudarę tik civilinę santuoką ar savo ryšio niekaip neformalizavę. Šioje dalyje kalbama tai pat apie išsiskyrusius ir civilinę santuoką sudariusius katalikus, apie homoseksualius asmenis, apie demografinę krizę, apie sutuoktinį vaidmenį evangelizavimo misijoje, ypač pagalbą krizę išgyvenančioms šeimoms.
pagal http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-12-10-paskelbtas-busimo-vyskupu-sinodo-parengiamasis-dokumentas/125184

Pasiskaitymui
Vatikanas paskelbė pirmąjį 2015-ųjų metų spalio mėnesį Sinode dalyvausiančių vyskupų sąrašą.
http://www.biciulyste.com/index.php/religija/9074-pirmasis-2015-uju-sinode-dalyvausianciu-vyskupu-sarasas-dziugina-daug-istikimu-gyvybei-bei-seimai-vardu

Doktrinų karai? Abipusis apsišaudymas dėl Komunijos išsiskyrusiems ir pakartotinai susituokusiems
http://www.nzidinys.lt/677029/naujienos/siandiena/doktrinu-karai-abipusis-apsisaudymas-del-komunijos-issiskyrusiems-ir-pakartotinai-susituokusiems

- Visgi skyrybų klausimas Lietuvoje yra itin aštrus, tačiau ar Bažnyčia šiandien turi taikytis prie kartais atsainaus žmogaus elgesio, ar žmogus prie Bažnyčios reikalavimų? - ,,Vakaro žinios" paklausė Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko.
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/nuodeminga_meile/

Varlė keliauninkė


Diak. Tomas M.

Kai svarstome stiprias idėjas (kartais jos gali būti ir destruktyvios, kaip beje ir visos istorijos žinomos erezijos), reikia pažiūrėti į tų idėjų šaltinį. Šiuo atveju tas šaltinis - Kard. Kasper teologija, kurią Popiežius remia.

Jau seniau Kard. Kasper rašė, kad pasakius žmonėms, kad jų antra santuoka yra ir visą gyvenimą bus paleistuvystė, jie bus įžeisti. Vadinasi pagal Kardinolą, Kristus kalbėjo įžeidžiančiu tonu...

Dabar žmonės pradėjo labiau gilintis į Kardinolo Kasper raštus, nes jie pradedami leisti masiškai, dėl jo populiarumo ir neva Popiežiaus paramos tai teologijai. Taigi, paaiškėjo, kad Kard. Kasper mano, kad dauguma Jėzaus padarytų, taip vadinamų "gamtos stebuklų" nebuvo tikri, bet yra legendos: Apreiškimo stebuklai, audros nuraminimas, Jėzaus atsimainymas, Jėzaus ėjimas vandeniu, žmonių pamaitinimas padauginant žuvį ir duoną. Kardinolas net nekreipia dėmesio į II Vatikano dokumentus (Dei Verbum, 19), kurie skelbia, kad viskas, kas užrašyta Evangelijose yra tiesa. Ištrauka iš Kardinolo knygos "Jėzus Kristus":

Citata"A number of miracle stories turn out in the light of form criticism to be projections of the experiences of Easter back into the earthly life of Jesus, or anticipatory representations of the exalted Christ. Among these epiphany stories we should probably include the stilling of the storm, the transfiguration, Jesus' walking on the lake, the feeding of the four (or five) thousand and the miraculous draught of fishes. The clear purpose of the stories of the raising from the dead of Jairus's daughter, the widow's son at Naim and Lazarus is to present Jesus as Lord over life and death. It is the nature miracles which turn out to be secondary accretions to the original tradition.

"The result of all this is that we must describe many of the gospel miracle stories as legendary. Legends of this sort should be examined less for their historical than for their theological content. They say something, not about individual facts of saving history, but about the single saving event which is Jesus Christ. To show that certain miracles cannot be ascribed to the earthly Jesus does not mean that they have no theological or kerygmatic significance...The probability is that we need not take the so-called 'nature miracles' as historical." (Jesus the Christ, p. 90-91)

Tai jei Popiežiaus teologas netiki, kad Dievas, gyvendamas žemėje galėjo padaryti "gamtos stebuklus" ir sako, kad Jo žodžiai yra įžeidžiantys, ko mes dar galime tikėtis... belieka tik melstis  [-o<

kukulis


Silvija

Vokietis jis.

Man tai atrodo viskas čia bus gerai. Jei žmonės neišgirstų argumentų už ir prieš, o tik paskutinį verdikta, kad Bažnyčia to ar ano neleidžia, jie nepasidomėtu nei kitais svarbiais argumentais. O dabar, atsiradus politinėms įtampoms (gal jos tyčia sukurtos?), išryškėja ir labai svarbūs pačiam žmogui dalykai.

Beje, teko skaityti, kad būtent tie, kurie Komunijos negauna ir kuriem tai labai aktualu, net ir nenori lengvomis sąlygom iškovoti tos teisės. Sąmoningi krikščionys nori aiškumo, galbūt geresnio teismų darbo ir pan. O susiskaldymo žinom kas siekia. Todėl melskimės ir nepaliaukime.

Pilgrim

Kardinolo Kasper teologinių įžvalgų negaliu komentuoti, kadangi  :( kalbos barjeras. Nors viduje kažkas sako, kad kažkurį momentą praleidžiame ir todėl kyla neaiškumai.
Ar Popiežius remia ?  :-\ Nesu tikras. Gal leidžia o tai visai kitas dalykas.

Apskritai šiose diskusijose yra daug "miglos" t. y. daug brukamų sąmoningai pašalinių dalykų, kad atitraukti nuo esmės. Nuo esmės - tai ką iš tikrųjų norima pasakyti arba atpažinti esamą situaciją. Šiuo atveju leidimas Komunijai nėra esminis  dalykas.

kukulis

Melsiuosi, kad popiežiui užtektų drąsos eretikus atskirti nuo Bažnyčios.