• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
balandžio 19, 2024, 19:18:35

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Apie Komunijos davimą išsiskyrusiems ir vėl be Bažnyčios palaiminimo vedusiems žmonėms

Pradėjo Pilgrim, kovo 16, 2014, 16:59:13

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Diak. Tomas M.

Citata iš: Pilgrim  vasario 13, 2015, 03:44:51...Šiuo atveju leidimas Komunijai nėra esminis  dalykas.

Man atrodo, kad tas klausimas yra kaip potvynio damba - užtenka skylutę prakirsti ir srovė viską išneš gabalais... panašiai kaip buvo su homoseksualaus elgesio reabilitavimu vakaruose. Jei nuodėmė tampa ne nuodėme ir šventumas neturi būti apsaugomas, tai kaip seneliai sakydavo "nieko švento nebelieka". Tuomet gali turėti didžiausią pasaulyje tikinčiųjų skaičių ir gražiausias bažnyčias, bet viskas bus viso labo miražas, už kurio slėpsis sielos mirtis  :-\

Pilgrim

Kad nebūtų spekuliacijų esminė mintis, kurią norėjau pasakyti tokia
Šiuo atveju diskusija dėl leidimo priimti Komuniją nėra esminis  dalykas.
tai yra detalė ir labiau reikia ieškoti esminio dalyko o ne kaip tik viską nukreipti į detales.
Mano supratimu sąlygos dėl priėmimo ar nepriėmimo yra pakankamai aiškios ir keisti jų nereikėtų.
Tai ką skaitome ir girdime yra teologijos ekspertų darbinė diskusija - dalinimasis teologinėmis nuomonėmis.Iš čia svarbu išgirsti mums šį momentą - teologijos ekspertų, teologinėmis nuomonėmis.


kukulis


Pilgrim


kukulis

Pagrindimas: bet kuris angelas žino apie Dievą daugiau negu bet kuris žmogus.

kukulis

Žodžiu, pratęsiant mintį - autoritetas ne tas kuri moka gudriai išlankstyti mintį, o tas, kuris savo šventumą parodo savo gyvenimu.

Pilgrim


kukulis


Pilgrim

Nea  :no-no: tiesiog aiskinuosi terminus, nes nežinau kas yra teologija. O šėtonas nėra teologijos ekspertas  ;)

kukulis

Šituo posakiu norima paakcentuoti, kad ne visad žinių kiekis rodo teigiamą žmogaus dvasinę būklę.

Pilgrim

CitataVasario pradžioje kardinolas Kurt Koch, vadovaujantis Popiežiškajai krikščionių vienybės tarybai, dalyvavo katalikiškos asociacijos ,,Tu es Petrus" surengtoje konferencijoje, kuri vyko Italijos pietuose ir čia pasidalijo savo mintimis apie šeimą, praėjusio ir būsimo vyskupų sinodo perspektyvoje.
http://lt.radiovaticana.va/news/2015/02/26/kardinolas_koch_analizuoja_%C5%A1eimos_kriz%C4%99/1125899

Diak. Tomas M.

CitataTrečiadienio bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie šeimą. Jose Šventasis Tėvas nevengia paliesti sunkių klausimų – apie nesutarimus, nesupratimą, apie žaizdas. Šioje katechezėje Pranciškus kalbėjo apie tuos, kurie išgyveno nebeatgręžiamą santuokinio ryšio žlugimą ir užmezgė naują sąjungą.

Bendroji trečiadienio audiencija: antrą sąjungą sudariusieji nėra ekskomunikuoti!

CitataIšsami paskaita apie tai, kaip šeimai skirtą Sinodą vos neužgrobė prieš šeimą nukreiptas požiūris.

Paskaita buvo perskaityta 2015 m. gegužės 8 d. Romoje, forume ,,Už Gyvybę" [Paskaitos vaizdo įrašą anglų kalba galima pamatyti čia].

Matthew McCusker. Glausta ataskaita apie 2014 m. neeilinį Sinodą šeimos tema

Šis straipsnis puikiai iliustruoja šiandieninę krizę aukščiausiuose Bažnyčios sluoksniuose, kuri be abejonės paveiks ir visus tikinčiuosius.

Sigitas

Citata iš: Pilgrim  vasario 13, 2015, 11:23:56
Klausimas iš kitos pusės kas yra teologija
Žodis ,,teologija" yra sudurtinis, iš dviejų graikiškų žodžių ,,teo" ir ,,logos", kurie reiškia ,,dievas" ir ,,žodis"; taigi sąvoka ,,teologija" apibrėžia mokslą apie Dievą, tyrinėja ne tiek patį Dievą (pamėgink, žmogau, Dievą uždaryti į laboratoriją), bet tai, ką žmogus gali sužinoti apie Dievą.
Krikščioniškosios teologijos pagrindinis šaltinis yra Biblija ir tradicija.
Trumpai tiek. :) .

,,...nekintantį Bažnyčios mokymą, kuriame sakoma, kad teisėtai sudarytos ir įgyvendintos sakramentinės santuokos negali išardyti jokia jėga žemėje ir kad išsiskyrę asmenys, sudarę naują civilinę santuoką, negali priimti atgailos sakramento ir Šv. Komunijos be tikros atgailos ir gyvenimo pakeitimo."
Citata iš brolio Kristuje Jėzuje, Tomo nurodyto straipsnio. Šituo konkrečiu klausimu atsakoma kartą ir visiems laikams! :D .

Silvija

Citata iš: Sigitas  rugpjūčio 07, 2015, 01:41:57

,,...nekintantį Bažnyčios mokymą, kuriame sakoma, kad teisėtai sudarytos ir įgyvendintos sakramentinės santuokos negali išardyti jokia jėga žemėje ir kad išsiskyrę asmenys, sudarę naują civilinę santuoką, negali priimti atgailos sakramento ir Šv. Komunijos be tikros atgailos ir gyvenimo pakeitimo."
Citata iš brolio Kristuje Jėzuje, Tomo nurodyto straipsnio. Šituo konkrečiu klausimu atsakoma kartą ir visiems laikams! :D .

Prieštaraučiau paryškintai minčiai - šios dienos Evangelijos ištraukoje skaitome Jėzaus žodžius, kuriais Jis vis dėlto daro vieną išimtį:

CitataTada jie klausė: ,,O kodėl Mozė liepė duoti skyrybų raštą atleidžiant žmoną?"
    Jis atsakė: ,,Mozė leido jums atleisti savo žmonas dėl jūsų širdies kietumo. Bet pradžioje taip nebuvo. Taigi aš jums sakau: kas atleidžia žmoną, – jei ne dėl ištvirkavimo, – ir veda kitą, svetimauja".

Taigi, teisėtai sudarytą sakramentinę santuoką, mano supratimu, turėtų būti galima teisėtai panaikinti dėl priežasties, kurią įvardina Pats Jėzus. Surišti ir atrišti žemėje yra duota galia Bažnyčiai, tad ir Komunijos davimo klausimas turėtų remtis Bažnytinių teismų išvadomis. Tad manyčiau viena svarbiausių užduočių šiandien- tų teismų darbo tobulinimas.

Diak. Tomas M.

Teismų darbo tobulinimas, bet kartu ir pačių žmonių pastangos, nes pats žinau, kad labai sunku prisiversti pradėti visą procesą ir jį iki galo užbaigti... Lietuvoje tai dar sunkiau, bet gal tai ir yra tas išbandymas, kur žmogus turi ilgai ir nuobodžiai belstis, kol jam bus atidaryta?  :-\

Kita vertus, jei sutuoktinis su meile atleidžia ištvirkavimą, tuomet jis ne tik įvykdo Senojo Įstatymo reikalavimus, bet žengia dar toliau, kur ir kviečia visus Jėzus.

Sigitas

Brangieji! Jėzus toje vietoje kalba ne apie šeip palaidumą, kai, liaudiškai kalbant, vyras žmonai, ar žmona vyrui, ragus įstato; ten kalba eina apie kraujomaišą. Tačiau tai vis tiek NIEKO NEKEIČIA, nes jei gyveni nedorai ir negauni pas kunigą per išpažintį nuodėmių išrišimo, tai ir Kristaus Kūno negausi. Viskas paprasta.
Pats gyvenu po skyrybų jau 20 metų vienas, nes man brangiau yra Kristus, sakramentai, nei kūno geiduliai. Pažįstu dar kelis žmones, kuriems irgi nepasisekė šeimyninis gyvenimas, bet jie brangina dvasinį gyvenimą labiau, nei kūninį, todėl stengiasi gyventi skaisčiai ir praktikuoja sakramentus.
Be to pažįstu vieną porą, kurie abu susituokę antrą kartą, turi vaikų iš abiejų santuokų ir visai neseniai gavo iš bažnyčios teismo jiems gerą žinią, kuri leido jiems susituokti bažnyčioje ir jau kuris laikas gali pilnateisiai dalyvauti Mišiose.

Kaštonas

"Brangieji! Jėzus toje vietoje kalba ne apie šeip palaidumą, kai, liaudiškai kalbant, vyras žmonai, ar žmona vyrui, ragus įstato; ten kalba eina apie kraujomaišą. Tačiau tai vis tiek NIEKO NEKEIČIA, nes jei gyveni nedorai ir negauni pas kunigą per išpažintį nuodėmių išrišimo, tai ir Kristaus Kūno negausi. Viskas paprasta."

OHO.
Iškilo vieno seminaro prisiminimas apie druską.
Buvo užduotas klausimas, kam reikalinga druska, kas yra druska?!
Auditorijoje pasigirdo tokis atsakymas, kad druska izrailitams buvo reikalinga mėšlui pasūdyti- mėšlą pamėšlinti.

Jei glaustai, eilutė  (Skaitymo vieta) kalba apie Šventosios Trejybės regimą paveikslą ir Bažnyčios paveikslą...


Ps google + moteris + vyskupė + lesbietė. Šitaip atsiranda iš nuomonių skirtumo. Tada kai leidžiame sau interpretuoti Raštą kaip kam patinka.


Andrius4

Sveiki,

Kadangi aš esu išsiskiręs ir antra kart vedęs ir Silvijai paklausus, ką aš manau dėl Komunijos davimo antrą kart susituokusiems. Negaliu daug ką manyti, nes visada pirmoj eilei žiūriu ką sako žodis.  Antra, kas yra Komunija? Žodis Komunija reiškęs bendravimą. Bendravimą su Kristumi, vakariene.

Jono 13,4-8
4 Jėzus pakilo nuo stalo, nusivilko viršutinius drabužius ir persijuosė rankšluosčiu.
5 Po to įpylė vandens į praustuvą ir ėmė plauti mokiniams kojas bei šluostyti rankšluosčiu, kuriuo buvo persijuosęs.
6 Taip Jis priėjo prie Simono Petro. Šis Jam tarė: ,,Viešpatie, nejaugi Tu plausi man kojas?"
7 Jėzus jam atsakė: ,,Tu dabar nesupranti, ką Aš darau, bet vėliau suprasi".
8 Petras atsiliepė: ,,Tu neplausi man kojų per amžius!" Jėzus jam atsakė: ,,Jei nenuplausiu tavęs, neturėsi dalies su manimi".

Ar tai reiškęsi , kad tie kurie susituokę antra karta, yra pasmerkti neprileidimui prie Komunijos, vakarienes, ir kojų plovimui Kristaus atminimui ir iš jų atimta dalis su Kristumi? Juo labiau kad visi mes taip pasielgėme būdami pasaulyje, ar būdami pasaulyje mes žinojome kanos apie Biblija? Žmones įtiki i Dievą įvairiame amžiuje ir kita syki būna ir trečia karta vedę. Tai ar jie veltui įtikėjo tada? Ar Biblijoje nėra parašyta?

Mt 12,31 "Sakau jums: kiekviena nuodėmė ir piktžodžiavimas bus žmonėms atleisti, bet piktžodžiavimas Dvasiai nebus jiems atleistas.

Ar pas Dievą pasibaigę malone? Tikrai ne. Ar Dievas ne tas pats vakar, šiandien ir rytoj?

Diak. Tomas M.

Dievo Žodis yra labai gilus, kartais tiesiog neaprėpiamas, todėl mes negalime jį aiškinti vien tik pagal savo supratimą, nes taip kilo daug klaidų. Tokiu būdu mes žiūrime, kaip Šv. Raštą suprato šventieji vyrai ir moterys, ypatingai artimai bendravę su Dievu ir iš kurių patirčių yra sudarytas bendras Bažnyčios mokymas.

Tokiu būdu mes galime įgyvendinti ir labai Kristaus vertinamas savybes - paklusnumą ir nusižeminimą.

Palyginti mūsų troškimui susivienyti su Kristumi, priimant Švč. Sakramentą, kai galbūt tai negalime padaryti, pasitelksiu vieną dvasinį žygdarbį, kurį kai kurie teologai mano esant vienu didžiausių dvasinių žygdarbių kada nors padarytų.

Kalba eina apie Šv. Joną Krikštytoją ir jo nuolankų Dievo valios vykdymą. Šv. Jonas Krikštytojas pažino Jėzų dar būdamas savo motinos Šv. Elzbietos įsčiose. Bažnyčios mokymas sako, kad tikriausiai būtent tada, kai Švč. Mergelė Marija aplankė Šv. Elzbietą, Jėzus, būdamas Jos įsčiose, apvalė būsimąjį savo pranašą nuo gimtosios nuodėmės. Galime tik įsivaizduoti, koks tamprus buvo ryšys tarp Jėzaus ir jo pranašo.Ir dabar įsivaizduokime Šv. Joną Krikštytoją kaip jauną vyrą, prie Jordano einantį savo tarnystę. Jis išgirsta, kad Mesijas keliauja po šalį ir skelbia Gerąją Naujieną, darydamas didžius stebuklus, savo paties žodžiu mokantis tikrojo gyvenimo kelio. Galime įsivaizduoti, kaip Šv. Jonas Krikštytojas norėjo būti ten - šalia savo Viešpaties, girdėti iš Jo lūpų sklindančią išmintį, regėti Jo darbus, sekti Juo.

Bet pranašas pasilieka savo vietoje, prie Jordano. Štai šitas dvasinis susilaikymas, atsisakymas to saldaus artumo ir vadinamas vienu didžiausių dvasinių žygdarbių.

Taip ir mes turime kiekvienas pamąstyti apie tai, kad net tai, kas mums gali atrodyti gera, kartais gali nebūti taip gera, ypač jei mes nesame nuolankūs Bažnyčios mokymui ir sprendimams.

Gal tavo atveju galima kreiptis į Bažnytinį Teismą ir pasiteirauti dėl galimybės ištirti ar Bažnyčios manymu tavo santuoka buvo tikrai įvykusi.

Silvija

Labai palietė abiejų jūsų Žodžio interpretacijos! Štai ir problema - visa kaip ant delno.

Andriau, vieną dalyką norėčiau pasakyti: Komunija, tokia forma, kokia Ji yra šiandien, juk Bažnyčios sukurta ir nustatyta (aišku, per Kristų), tai nuoseklu ir logiška būtų ir toliau vadovautis tuo, ka nurodo tos pačios Bažnyčios mokymas. Ar ne? :-\ Ir todėl rudeninis Sinodo verdiktas, kad ir koks jis bebūtų, taps Bažnyčios žmogui nuoroda iš Kristaus ir Jo Šventos Dvasios. O jei mes darome išlygas patys sau, tai gal tai ir yra ėjimas prieš Šv. Dvasią?

Labai tau ačiū už pasidalijimą.