• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
kovo 01, 2024, 11:22:23

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Paskutiniai įrašai

Puslapiai 1 2 3 4 5 6 ... 10
31
Sudėtingi pokalbiai / Ats: New age "tiesa" kas mes e...
Last post by kotletas - vasario 02, 2021, 11:23:47
Pradžioje pagalvojau "???", nes kaip ir visi turėjo suprasti, apie ką čia kalbama. Pasirodo, čia buvo tik mano asmeninis įsitikinimas. Bet po to dar pagalvojau. Gerai, aš supratau, bet nereiškia, kad ir kiti privalo tai suprasti. Todėl dėkoju už tai, kad savo paprastu pasakymu parodei mano savivokos ribas ir kur galėčiau tą dar labiau plėsti. Iš to turiu ko pasimokyti ir kaip judėti dar toliau. Nuoširdžiai esu dėkingas už tai. Turbūt tokie smulkūs dalykėliai irgi gali parodyti, koks Dievas yra didis ir kaip jis veikia per žmones, kurie nebūtinai tokie įžvalgūs kaip įsivaizduoju besitikintis. Nepaisant to, įžvalgumo, supratimo stoka nėra Dievui problema, nes mes visi esame jo sūnūs ir dukros, sukurti pagal Jo paveikslą. Bet taip, apie tai, kas buvo pasakyta, tikrai apie tai nepagalvojau.

Grįžtant dabar prie temos. Apie ką kalbama? Kalbama apie Donatą, kuris yra šios temos, kurioje ir parašiau, autorius.
32
Sudėtingi pokalbiai / Ats: New age "tiesa" kas mes e...
Last post by Silvija - vasario 02, 2021, 10:20:56
"Donatas galimai išties tiki tuo ką sako..."

Forume turime du Donatus, todėl reiktų aiškiau įvardinti, apie ką kalbama, kad nekiltų kokių nors problemų.
33
Sudėtingi pokalbiai / Ats: Logikos klaidos
Last post by kotletas - vasario 02, 2021, 09:20:49
"Galiu padėti teiginiu. Nėra nei vieno žmogaus kuris SPECIALIAI norėtu blogo. Todėl, kad Dievas juos sukūrė pagal savo paveikslą. Sukūrė GERUS"
Tokį teiginį neigti būtų panašu į paties Dievo neigimą. Ir tai žmogus, neigiantis Dievą, greičiausiai tą darys iš nežinojimo.

"Ar žmogus tyčia daro blogį?"
Labai geras klausimas. Ir norėčiau pasidalinti savo ir žmonos nesena patirtimi. Mes studijavome neseniai vieną New Age judėjimą (remdamiesi principu, kad "tiesa išlaisvina"). Konkrečiai tai buvo Ascended Masters mokymas. Žmona į tai buvo įklimpusi, aš į tai žiūrėjau labai kritiškai. Bet ir nešnekėjau, kad jie čia nusišneka, yra blogiečiai ar dar kokie neaiškūs. Juk ir raštuose yra duota pakankamai užuominų, kad bus ne vienas ir ne du pranašai, kurie jį paaiškins tiek kartų kiek reikės, kad mes jį suprastume. Tai reikia į viską žiūrėti atvirai, bet kritiškai, išeitų.

Po to aš ėmiau ieškoti informacijos, kaip gi tiksliai tie AM mokymų "messengers" gauna tas žinutes, kaip tokiais tampama. Ir taip "netyčia" atradau istoriją apie tai, kaip vienas iš jų elgėsi ir kaip iš tikrųjų jis tą mokymą sukonstravo. Ir iškart pasidarė aišku, kad jis buvo ne Šventosios Dvasios įkvėptas, o sukonstravo mokymą, kad pateisintų savo nuodėmes. Mes iš žmonių tobulumo nesitikime, bet, jeigu stato jie save į kažkokią pranašo poziciją, tikimės, kad jie bus linkę pasimokyti iš savo praeities klaidų. To neradau. Ką radau, tai tik to konkretaus asmens buvusios žmonos žeminimą, niekinimą ir kaltinimą.

Tai va. Sudėjus nelogiškumus tuose mokymuose su vadinamo "mokytojo" idėjomis pasidarė kaip ir aišku, kas ten per reikalas. Netgi tikėčiau, kad pats Dievas kažkokia forma man apreiškė tuos dalykus tokius, kokie jie yra. Kodėl taip tikėčiau? Nes tuo metu turėjau pasirinkimą. Arba sekti tuo dalyku, kai matau viską tarsi ant delno, arba atsisakyti to. Pasirinkau to atsisakyti. Ir iš to suvokiau, kad net ir aš esu linkęs į gero darymą, vadinasi, esu sukurtas pagal Dievo paveikslą kaip ir mes visi. O iki tol mano tikėjimas buvo su daugybe abejonių, šlubavimų. Bet po šių įvykių tikėjimas kaip tik sustiprėjo. Tad manau, jog tai yra geras įrodymas to, kad mes esame išties sukurti pagal Dievo paveikslą ir patys iš savęs esame linkę tik į gera, o į blogį eiti jau yra labai stiprus vidinis pasirinkimas.

Todėl aš manau, jog esi visiškai teisus teigdamas dėl absoliutaus blogio darymo. Tik pridėčiau, kad žmogui tai atrodo gerai. Bet jeigu jam Dievas apreikštų tiesą tokią, kokia ji yra, jis iškart atsisakytų tą daryti. Aišku, Dievui greičiausiai reikėtų tą apreikšti pritaikant pagal to asmens suvokimo lygį, bet jis iškart po to eitų tuo keliu.

Žinoma, galima kelti klausimą. O kodėl Dievas to neapreiškia? Aš turiu tokią versiją. Ir ją norėčiau lyginti su gimusiais neįgaliais žmonėmis. Žmonės gimsta neįgalūs ir Dievas gali per akies mirksnį ir greičiau viską išgydyti, bet Jis to nedaro. Kodėl Jis to nedaro? Aš manau, kad Dievas to nedaro todėl, kad nori sustiprinti žmonijos bendruomeniškumą. Tai yra, o kam iš tikrųjų yra naudingiau, kad neįgalus žmogus bus pagydytas? Mums ar jam pačiam? Manau, kad mums, nes neįgalus žmogus, jeigu toks yra nuo gimimo, su tuo yra puikiausiai susitaikęs ir tiesiog tikisi, kad mes, kaip visuomenė, jam padėsime viskuo kuo galime. O mes va galvojame apie lėšas, skiriamas tokiems žmonėms, galvojame, kaip jam sunku (nors išties sunkiau mums, nes mes turime juo rūpintis, kadangi jis to padaryti tuo metu negali). Tai yra, mes savo bendruomenišką savanaudiškumą bandome teisinti, kad tam nukentėjusiam reikia kažkokios pagalbos, jis kenčia, todėl neva Dievas privalo įsikišti dėl... mūsų savanaudiškiems interesams patenkinti. Bet galbūt Dievas mus nori išmokyti kažko? Pavyzdžiui, galbūt juo pasirūpinsime, galbūt sukursime technologijas, kurios jį išgydytų. Tai yra, manau, Dievas to žmogaus negydo per savo galią vien dėl to, kad mums, kaip visuomenei, padėtų bręsti, augti ir tapti geresnei bei teisesnei prieš Dievą. Manau, jeigu tas neįgalus žmogus tikrai kentėtų, nesugebėtų su tuo niekaip susitaikyti, Dievas padarytų ką reikia, kad jis tą sugebėtų padaryti arba tiesiog paimtų ir jį išgydytų (tokių atvejų, beje, yra pilna pasaulyje).
34
Sudėtingi pokalbiai / Ats: Universalus mokymas
Last post by kotletas - vasario 02, 2021, 08:55:57
Dar kartą atrašysiu šioje temoje, tik iš kitokios perspektyvos. Mačiau ir šiame forume, kad kažkuris narys (lyg ir tas pats Kaštonas) buvo numetęs vieną nuorodą su peticija. Bet aš numesiu dar geresnę: http://lightofchristtruth.com/Asc_masters/main.html . Čia to paties Kim Michaels buvusios žmonos pasakojimas apie tai, kaip ji patikėjo Ascended Masters mokymu, net pati buvo vadinamoji "messenger", o po to nuo to atsiribojo. Ten yra ir detalių apie tai, kaip jai sekėsi santuoka su tuo Kim Michaels.

Trumpa to istorija. Žodžiu, Kim savęs nevadina dvasiniu guru, mokytoju, tiesiog kažkokiu "messenger", kuris gauna idėjas iš dvasinės karalijos. Visgi iš tos nuorodos pamatysite, kad visos jo "gautos" idėjos yra paremtos tuo, kad jos greičiau sukurtos jo paties siekaint pateisinti šiuos dalykus:
1. Kodėl jis susirado kitą ir paliko buvusią žmoną.
2. Kodėl jis buvusią žmoną niekino, žemino ir tyčiojosi iš jos.
3. Jo paties neadekvačius troškimus šiame pasaulyje.

Krikščioniui net minties nekiltų palikti savo gyvenimo partnerį, nes jis prisiekė prieš patį Dievą. Laužyti priesaiką Dievui - tai dar blogiau nei visą amžinybę degti pragare. Jeigu sunku santuokoje, bus ieškoma kitų būdų. Pavyzdžiui, prašoma Dievo pagalbos per maldą, dirbant su psichologais, psichiatrais, jeigu to reikia. Tai yra, tikras krikščionis niekada nepaliks savo pasirinkto gyvenimo partnerio. Na o čia... Atsirado nauja "mėsytė" ir jau palieku esamą žmoną su vaikais, ją skaudinu kaip noriu ir dar ją apkaltinu, kad čia ji pati kalta, jog taip reaguoja.

Kiek pasidomėjau tuo Kim Michaels, tai jis yra ypač gudrus psichologinis manipuliatorius, tironas. Dar jis kažkada turėjo (o gal ir turi?) planų būti valdžioje. Tai, žinokite, geriau valdžioje būtų kažkas iš psichiatrinės ligoninės negu šitas. Sergantis psichiškai bent žalos žmonėms nepadarys, o šitas gali tapti ir antru Hitleriu.

Dabar dėl sąmonės lygio atsakysiu. Manau, žmonių sąmonės lygis bendrąja prasme yra šiek tiek pakilęs. Pavyzdžiui, mes jau galvojame daugiau vieni apie kitus, apie klimato kaitą, apie bado, skurdo problemas Afrikoje. Anksčiau mums tas tikrai nerūpėjo. Ir jeigu būtume žemame sąmonės lygyje, tai tokie manipuliatoriai kaip Kim Michaels turėtų kur kas daugiau pasekėjų. O dabar mes sugebame juos išvilkti į dienos šviesą.
35
Sudėtingi pokalbiai / Ats: New age "tiesa" kas mes e...
Last post by kotletas - vasario 02, 2021, 08:49:09
Donatas galimai išties tiki tuo ką sako. Tokių pavyzdžių pilna. Juk ir Hitleris tikėjo, kad čia apvaizda yra kažkokia, kuri jam liepia naikinti kitataučius, būti neva pasaulio išgelbėtoju nuo blogio. Net įtikino kai kuriuos vokiečius, jog reikia žudyti žydus, nes jie nukryžiavo Jėzų (pamirštant tą faktą, kad Jėzus pats pasirinko tokią lemtį, jog įvykdytų Dievo planą žmonijai). Dar gal pasiskaitė kokių tekstų, susijusių su visokiais New Age. Galbūt vaikystėje neturėjo religinio auklėjimo arba tas auklėjimas buvo neadekvatus jo paties atžvilgiu. Iš tikrųjų pastebėsiu, kad New Age turi daug teisingų idėjų (o jos visos arba beveik visos paimtos iš kitų didžiųjų religijų). Bet tos teisingos idėjos yra gudriai sumaišytos su melais, dėl ko tai pavirsta ypač gudria ir išmania psichologine manipuliacija žmonėmis, kurią naudoja ne kas kitas, o kaip tų judėjimų lyderis. Ką tai rodo? Tai rodo, kad su tokiais žmonėmis diskusija sunkiai įmanoma. Būkime jiems atlaidūs, tolerantiški. Ateityje jie susidurs su savo tikėjimo nelogiškumais realybėje ir patys pradės tai kvestionuoti, o po to ir sugrįš pas Dievą. Galime net ir taip sakyti - pasitikėkime Dievu, kad Jis jiems padės išmokti reikiamas pamokas.

Mes nesame dabar tobuli, todėl tikrai nereikia pykti, kad jie klysta. Bet kuriuo atveju jie juk nėra kaip satanistai, kurie garbina velnią. Net ir atlikinėdami savo praktikas, jie gi ne velniui meldžiasi ar ką jie ten daro. O tai rodo, kad jie nori sukurti ryšį su Dievu, tik netiki, kad tą ryšį sukurs per kokią nors Krikščionybės atmainą. Manau, Dievas sugeba prisitaikyti prie mūsų supratimo lygio ir įvykdyti savo planą per mus bet kokioje situacijoje, nes Jam viskas yra įmanoma. Ar reikėtų tylėti tada, jog jie daro tas nesąmones? Aišku, kad ne. Mes galime nurodyti jų pačių tikėjimo nelogiškumus. Ir jeigu jie į tai nereaguoja, na tai tada kiekvieno pasirinkimo reikalas. Aš asmeniškai jau tylėčiau, nes, jeigu žmogus negali diskutuoti net logika remdamasis, tai kaip aš jį įtikinsiu? Gąsdindamas pragaro ugnimi? Neturiu tokio tikslo kažką gąsdinti. Juo labiau, ir gąsdinimai tokių neatmuš nuo klaidų. O sustiprinti gali. Tad galima protingai tai ignoruoti ir, dar kartą pakartosiu, pasitikėti Dievu.
36
Maldos klubas / Ats: Įrodymas, kad Rožinis yra...
Last post by Diak. Tomas M. - vasario 02, 2021, 06:31:31
Būtent :)
37
Praktinė katalikybė / Ats: Kaip būti geru krikšto tė...
Last post by Silvija - vasario 01, 2021, 11:50:58
Bet tai kaip smagu, kad negavus savo šeimoje krikščioniško auklėjimo iš likote!  :pentecostal:

Tikrai, kiekvienas atvejis individualus ir su patarimais reikia atsargiai...melskime, kad toks žmogus atsirastų 🙏
38
Praktinė katalikybė / Ats: Kaip būti geru krikšto tė...
Last post by Lina_Ieva.m - vasario 01, 2021, 07:46:07
Negaliėčiau pasakyti, kad vaikas auga nepraktikuojančioje šeimoje, be to aš pati augau tikrai nepraktikuojančioje šeimoje, mano krikštu susirūpino močiutė, o bažnyčią lankiau po to jau niekieno neverčiama ir eidavau viena. Dabar noriu, kad vaiką kažkas palaikytų ir vestų krikščionišku keliu, kad jis ne tik mano pavyzdį matytų, galų galė juk negaliu jam būti ir krikšto mama.. :)
Vyrams būna sudėtingiau su tikėjimo reikalais, nors su vyru tuokėmės bažnyčioje, ji kartu nevaikšto į mišias, kol kas :)
Aišku, skaudu, kai tapus krikšto tėvais tikrieji tėvai pradeda prieštarauti vaiko katalikiškam auklėjimui, čia sudėtinga, esu daug tokių istorijų girdėjusi..
nuostabiausia, kai žmogus randa kelią ir iš jo neišsuka, bet būna deja visaip.
39
Praktinė katalikybė / Ats: Kaip būti geru krikšto tė...
Last post by Lina_Ieva.m - vasario 01, 2021, 07:06:34
 Suprantu,kad sudėtinga, ir jei nepažįstamas žmogus prašytų pakrikštyti vaiką, susimąstyčiau..dėl to ir abejoju. ir vaikui būtų sudėtinga priimti žmones visai svetimus, ir man..todėl ir esu pasimetusi, prašau Dievo patarti ir nukreipti, ir tikiuosi, kad rasiu išeitį.
40
Praktinė katalikybė / Ats: Kaip būti geru krikšto tė...
Last post by Silvija - sausio 31, 2021, 05:40:14
Lina_Ieva.m, mano nuomone, jums verta jau dabar kreiptis į parapijos, kurioje krikstysit, kunigą. Prašant patarimo. Nes tai - visai normali šiems laikams situacija, kunigai ją žino. Ir jų pareiga rūpintis bendruomenės reikalais, jie geriausiai pažįsta žmonės. Gal, pvz, gali atsirasti tokių žmonių, kurie savo vaikų neturi ir rūpinsis jusiškio krikščionišku auklėjimu, kaip ir savo paties vaiko  :-\
Puslapiai 1 2 3 4 5 6 ... 10