• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
liepos 15, 2024, 00:13:53

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Vyriškas dvasingumas

Pradėjo Diak. Tomas M., sausio 09, 2015, 02:54:32

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Pilgrim

Raseinių krašto televizijos laida

https://www.youtube.com/watch?v=r3paWAdolCg
į temą manau bus
o padalinimas bažnyčioje į vieną ir kitą pusę, moterų ar vyrų, sukėlė mintį
įdomią, parutuliosiu kelias valandas
čia tas tavo Silvija klausimas kodėl yra toks padalinimas

Diak. Tomas M.

Su Silvijos mintimi, kad abu dvasingumai (vyriškas ir moteriškas) kažkaip turi būti apjungti, sutikčiau tuo aspektu, kad Bažnyčios Šventųjų, tiek vyrų, tiek moterų dvasingumo patirtis patenka į bendrą Bažnyčios patirties lobyną, kuris kitiems Bažnyčios nariams leidžia suprasti įvairius dvasingumo dalykus.

Tačiau ta atskirtis tarp lyčių dvasingumų yra pirmiausiai ne dvasinis dalykas, kaip kad Silvijai atrodo (man taip šviečia), bet grynai psichologinis, todėl ir tas apjungimas nėra realus sprendimas. Tiesiog vyrai ir moterys skirtingai bendrauja grupėse ir skirtingai save išreiškia.

Anksčiau pateikti resursai (gaila, kad tik angliškai...) labai gerai išnagrinėja tą problemą ir kaip video siužeto pranešėjas gerai pasako:

"Vyras gali nesekti kieno nors idėja, bet jis seks kitu vyru..."

Vyrų genuose yra įaugęs atsidavimas kovos draugui/broliui, ištikimybė bendram siekiui, todėl ir tikėjime tuo reikia pasinaudoti.

Šią problemą gana taikliai įvardina ir Dykumos Tėvai:

Citata3. Abos Sizojaus mokinys jam tarė: ,,Tėve, tu sensti. Grįžkime, apsigyvenkime arčiau žmonių." Senolis atsakė: ,,Apsigyvenkime ten, kur nėra moterų." Mokinys tarė: ,,O kur dar nėra moterų, išskyrus dykumą?" Senolis atsakė: ,,Tada nuvesk mane į dykumą."

:)

Silvija

Katalikai kalba MR laidoje šia tema, remdamiesi šv. Juozapo charakteristikomis, o t. Severinas užsimena ir apie tai, ką nesėkmingai bandžiau aš perteikti:
http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=59206/

Savąją mintį dar norėtųsi išsakyti ir šiais ne kataliko sakytais žodžiais: "Išminčius nėra nei vyras nei moteris, nei vaikas nei suaugęs. Kam nors įžiebus šviesą tamsoje neklausiama, kas tai padarė." (Jei dvasingumas, kaip kalbėjom anksčiau, tai - Dievo ieškojimo kelias.)

P.s. atsiskyrėlio pašaukimą gauna vienetai, todėl manau ta eremito išmintis ne visiems yra skirta. Įdomu dar ir tai, kad ortodoksai antru šventuoju pagal reikšmę po Mergelės Marijos laiko Joną Krikštytoją, o katalikai - šv. Juozapą.

kukulis

Gal būt tai rodo, kad katalikai labiau orientuojasi į šeimą, o ortodoksai į vienuolinį gyvenimą, kai kalbama apie dvasingumą.
Vis dėl to, pas ortodoksus yra galimybė būti kunigu, ir tuo pačiu metu būti vedusiam šeimos žmogumi.

Žodžiu yra skirtumai, bet jie neliečia dogmatinių tikėjimo klausimų šiaip ar taip :)

Pilgrim

Silvija, moteriška intuicija šnabžda visai gerai  ;)
atsakymo paieškos glūdi Bažnyčios mistikų raštuose, pradžiai
būtų šv. Kryžiaus Jonas ir šv. Teresė Avilietė.
Kukuli, deja dvasingumo skirtumai turi ryšio su skirtingu dogmatiniu traktavimu
ortodoksai griežtai pasmerkia kai kurias katalikų dvasingumo mokyklas
pvz. ignaciškąjį (jėzuitų) dvasingumą, Teresės Avilietės dvasingumo (karmelitiško)
mokymą.
Na ir dar šventumo reikšmingumas  :) įdomus formulavimas, tiesiog yra skirtingos tradicijos,
kurios išryškina truputį kitus aspektus ir joms suskirstymas šventųjų toks gaunasi.
Atsiskyrėliais yra tapę taip pat ir šeimos žmonės.

Diak. Tomas M.

Silvija, tu ne visai taip supratai, kokiu tikslu sukūriau šią temą. Čia mes nekalbame apie tai, kad moterų dvasingumo patirtis yra svetima vyrams - visai ne ;)

Vyriškas dvasingumas - tai bendra įvairių faktorių suma, kuri pastumia vyrus į dvasinį gyvenimą ir padeda jiems ten išlikti, kartu nepaliaujamai tobulėjant. Vyrai visai sėkmingai gali studijuoti Šv. Teresės "Sielos pilį", bet jie tai darys truputį kitaip nei moterys ir jų nagrinėjamos temos gali kiek skirti nuo tų, kurios labiau aktualios moterims. Čia tik toks pvz.

Silvija

Tikriausiai, Tomai, bet nieko, tikiuosi, kad šis mažytis ginčas irgi prisidės prie temos išsėmimo  ;) Kaip sako t. Severinas, brandžiam dvasingumui pasiekti vyrui svarbu yra surasti savo vidinę moterišką pusę (moterims atvirkščiai - vyrišką), jis cituoja kažkokį jėzuitą, kuris sako, kad po 30-ties metų jis nepriimdavo svarbių sprendimų, neišklausęs išmintingos moters patarimo, tam, kad nepasilikti tik tame AŠ. "Man tai atrodo labai svarbu, kad aš kaip vyras nelikčiau tik tarp vyrų ir kaip dvasininkas, vienuolis. Žinoti, kad man padeda/tarnauja moteris tam, kad aš galėčiau tarnauti moterims ir vyrams".

kukulis

Šiaip ar taip moterų bažnyčiose daugiausia, taip kad, Silvija, nemanau, kad tokia tema keltų pavojų moterims prarasti daugumą bažnyčiose ;)

Man į temą pasirodė dar toks vienas klausimas: kodėl Kristus buvo vyras, o ne moteris; ir atsakymas: dėl to, kad jo misijos pobūdis buvo vyriškas. Vyrams reikalingi iššūkiai, kur yra pavojus prarasti gyvybę, pasiaukojimas; moterims tuo tarpu labiau būdingas gyvybės palaikymas, jos išsaugojimas ir puoselėjimas, tarnavimas šeimai...

Iš čia ir silpnosios bei stipriosios vyriškos bei moteriškos savybės.
Vyrai drąsūs, iniciatyvūs, lojalūs, tačiau labiau išpuikę, agresyvesni.
Moterys tuo tarpu nuolankesnės, kantresnės, rūpestingesnės, tačiau jos labiau vadovaujasi emocijomis, yra impulsyvesnės; tam tikromis akimirkomis pasielgs labiau kaip joms parodys jausmas ar intuicija, nei kad kaip yra pasižadėjusios ar kaip liepia vadovas ar vadovė.

Silvija

Na, aš atsiprašau, kad įkeliau koją į vyrišką temą, bet tikrai nesu kokia nors feministė :)

Dieve, laimink vyrus ir vyriškumą Bažnyčioje!

Pilgrim

Kodėl Jėzus buvo vyras ...  :-\ atsakymo nėra. O visa kita tik asmeninės nuomonės.
Pokalbių eilutėse kalba nuopolio paženklintas vyriškumas. Vyro dvasingumas tai ganytojo dvasingumas. Vyras - gerasis ganytojas, kurio balso klauso avys. Juk sakoma vyras šeimos
vyskupas.
Kažkada Marijos radijas transliavo ciklą laidų apie vyriškumą, kurias vedė kun. K. Brilius MIC,
reikia susirasti ir klausyti, kad atpažintumėme vyriškumą pagal Dievo mintį, o ne pagal savo išprotavimus.
Tai visų mūsų, vyrų, bėda  :( mes nepažįstame savo dvasingumo, savo misijos, savo prigimties, tačiau
įsivaizduojame, kad žinome, ir esame labai įsitikinę tuo (vyras uola ... ir esame tvirtos uolos  ;) savo nuomonės, savų įsitikinimų) o paskui tenka mus traukti iš visokių gyvenimo patvorių.

Silvija, per moterį vyras ateina į pasaulį, per moterį vyras atranda ir savo pašaukimą, kartu ir pažįsta save. Jėzuitas ... tiesiog geras jėzuitas buvo  :D Tačiau moteriai reikalinga uola, ant kurios ji bus saugi ir saugioje aplinkoje galės kurti
save. Taigi  :) niekur nepabėk ir toliau iškedenk tuos tvirtus vyriškus įsitikinimus.

P. S. daugelyje forumo diskusijų vietų mes tiesiog prieiname prie ribos, kuomet iš proto racionalios srities turėtume pereiti į dvasios (širdies) sritį. Tam kad pažinti giliau, reikalingos dvasinės pratybos. Tada toje vietoje turi keistis bendravimo santykis ir kaip sako rytų krikščionys širdis į širdį, o tam "šaltos" forumo eilutės nėra pilnai tinkamos.

kukulis

Na taip .. formalioje terpėje tenka formaliai bendrauti. Nors, skaitant dvasinius tekstus kažkokiu būdu tarsi pajunti ir tą dvasinį lygmenį. Matomai čia yra minties perdavimo raštu meistriškumo klausimas.

Diak. Tomas M.

Įdomus video, kur du anglakalbiame katalikų pasaulyje žinomi vyrukai prie alaus šnekasi, kas vyrus traukia Tridento (Ekstraordinarinės formos) Šv. Mišiose ir kodėl. Daug įdomių įžvalgų :)


From Ordinary to the Extraordinary: Why Men are Drawn to the Latin Mass.

Diak. Tomas M.

JAV vyskupas kviečia vyrus į kovą atsikovoti vyriškumą įkvepiančiame video:


A Call to Battle - A Short Film on 'Society's Crisis in Masculinity'

Plačiau apie projektą:

http://www.intothebreach.net

https://www.lifesitenews.com/news/call-to-battle-catholic-bishop-challenges-men-to-be-men-in-awesome-new-vide

Apskritai pastaraisiais metais vienas po kito atsiranda rimti projektai, nukreipti į vyrišką dvasingumą, jo atgaivinimą. Manoma, kad pagrindinė Katalikų Bažnyčios krizės priežastis yra katalikiškos šeimos subyrėjimas, nes šeima yra Bažnyčios ląstelė. Kadangi vyras veda savo šeimą, yra svarbu jį pastatyti atgal ant didvyriško tikėjimo paprastame gyvenime vėžių.

kukulis


vida

Taip , vyras šeimos kunigas.

kukulis

O kaip dėl konkretikos?

Kaip supratau, pagrindinis kvietimas - burtis vyrams į grupeles?

Sigitas

O tai ką, jūs dar nedalyvaujate vyrų maldos grupelėse?
Mes va, Klaipėdoj, organizuojam taip vadinamą "Žemaitijos vyrų konferenciją". Klaipėdos "Kristaus Karaliaus" parapijos klebonas kunigas Virgis vadovauja, kiekvieno mėnesio trečią sekmadienį renkamės. Susirenka apie 20-33 vyrus (ne vien iš Klaipėdos).
Ir savo parapijos bendruomenės vyrų maldos grupelėj renkamės kiekvieną sekmadienį po vakarinių Mišių.

kukulis

Bet pats principas, tai tas, kad vyrai taptų dvasiniais lyderiais visuomenėje.
Kiek suprantu - dalyvavimas grupelėse - tai tik pagalbinė priemonė to pasiekti.

O pati esmė kame? Tapimas dvasiniu lyderiu - kokios turi būti savybės, ką konkrečiai turėtų vyras daryti tam tikrose situacijose, kaip elgtis ir t.t. ?

Kiek supratau iš video - pirmas žingsnis, pradėti sekmadieniais dalyvauti šventose mišiose. Bet juk tą daro ir moterys ...  ::)

Vyrams dar buvo paminėta, kad turi aukotis už šeimą, dirbti ...
Bet tą daro ir ne krikščionys .. Tai kame gi ta esmė, vis dėl to? :)

Silvija

Esmė siekime vis didesnio panašumo su Jėzumi Kristumi - vyrų Vyru ;) Grupelės, konferencijos, susirinkimai, jei renkamasi Jo vardu, padeda vis geriau Jį pažinti ir įgauti Jo savybių. Ypač patartina kartu su kitais skaityti Bibliją. O paskui jau nešti Jėzų į pasaulį.

Diak. Tomas M.

Citata iš: kukulis  sausio 08, 2016, 10:02:24
Kiek supratau iš video - pirmas žingsnis, pradėti sekmadieniais dalyvauti šventose mišiose. Bet juk tą daro ir moterys ...  ::)

Tai tame ir esmė, kad vyrų žymiai mažiau eina į Šv. Mišias. Jei nori būti Dievo kariu, bet neini bendrauti su Dievu, kaip tapsi Jo kariu? Tad jie ir pradeda nuo paprasto, t.y. iš pradžių padarai 10 atsispaudimų, palakstai krosą 15 min. Ir taip vis didini krūvį.

Aukotis už šeimą... o kiek vyrų aukojasi? Baruose ar sporto varžybose - t.y. yra begalė vietų, kur galima "pasninkauti" ir tą aukos būdu atlaisvintą laiką panaudoti šeimai ir Dievui.