• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
gruodžio 08, 2023, 05:47:22

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Šiuolaikinė ikona

Pradėjo Varlė keliauninkė, vasario 18, 2015, 16:45:18

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Varlė keliauninkė

Daugiausia ikonos srityje dirba visgi ortodoksai - lenkai ir ukrainiečiai. Keletas jų darbų.

Silvija


Varlė keliauninkė


Giedrė

A. Žiupsnytės darbai - super. Labai patiko.

Pilgrim

Gal ne vietoje  :( bet klausimas toks  :-\ kas yra ikona ?

Diak. Tomas M.

Mūsų forume jau galima sakyti atsirado toks dalykas, kaip:

"Čia priėjo Pilgrim ir paklausė..." :D

Varlė keliauninkė

Laukiau šito klausimo ;-)
Pilgrim, dabar uždėk akcentą ant "šiuolaikinė" (šiuolaikinė = moderni, angl. "modern"), pasidarys aiškiau. Apie teisingą tikros ikonos supratimą rasi čia http://www.ikona.lt/. Nors mano kvaila galva, tikroji ikona yra - Turino drobulė..

Neturėjau tikslo pristatyti tradicinės ikonos, o būtent šiuolaikinius (modernius) darbus. Lenkai ir ukrainiečiai, kurių darbus čia įkėliau, yra profesionalūs, jei galima taip išsireikšti, ikonų rašytojai - jų darbų bagaže ir tradicinės ir šiuolaikinės ikonos. Bet kaip ir sakiau, neturiu tikslo užkrauti forumo tradicinėmis. Jų galima pasižiūrėti ten pat www.ikona.lt ar kitur internete..

Kas dėl Žiupsnytės darbų - per daug detalių, kurios tikrai blaško. Bet gražu akims ir estetiška, tokia savotiška lietuvių liaudies ikona.

kukulis

Na, tai ir aš savo trigrašį kyštelsiu ;)

Ikona yra paveikslas, kuris patraukia ne tiek estetika, o jame atvaizduota prasme. Todėl įkeltieji šioje temoje pavyzdžiai yra tikros ikonos ta prasme kad vaizduojama ne vien estetika, bet ir tam tikro tikėjimo klausimo prasmė.

Pvz. labai ryškiai ta prasmė rodoma pačioje pirmoje ikonoje, kurią įkėlė V. Keliauninkė: "Dievas yra visur ir jis apgaubia mus savo meile". Kažkokį panašų sakinį galima pasakyti apie kiekvieną iš likusių ikonų.

Va tas paskutinis Silvijos įkeltas nelabai man aiškus. Ten tarsi vaizduojama trejybė.. bet nesuprantu ką reiškia tie dobilai ir ta per vidurį lėkštė ar kas ten ..

Pilgrim

Keliauninke  :)
o aš laukiau atsakymo savo žodžiais ;) nuo savo galvos
Mano galva  ;) modernios ikonos nėra  :-\ yra arba ikona arba ne ikona,
nes ikona ne piešinys ir tikroji ikona yra Jėzus.
Labiau patinkanti nuoroda  :)
http://www.polia.info/Ikona/Ivadas.htm

kukulis

Citata iš: Pilgrim  vasario 20, 2015, 03:13:19
nes ikona ne piešinys ir tikroji ikona yra Jėzus.

Nesuprantu šito teiginio.

Pilgrim

Citata,,Kaip šv.Raštas žodžiu perduoda mums išganymą, taip ikona perduoda tą patį forma ir spalvomis" (Nikėjos II susirinkimas 787 m.). Ikona, tarsi liturginė knyga - istoriškai rašoma teptuku.

Tačiau ne visi paveikslai yra ikonos. Svarbiausias ikonos tikslas - kelti žmonių širdis ir protus į dangiškuosius dalykus. Dažnai gili žodžio ,,ikona" prasmė yra iškreipiama: ,,Mūsų vakarietiška mąstysena yra linkusi nuolat sutapatinti ikoną su bendru religiniu paveikslu" (M.Quennot'as ,,L'icône. Fenêtre sur l'Absolu"). Būdama neišskiriamai susijusi su savo pavyzdžiu bei Bažnyčios tradicija, ikona yra jų įkvėpta ir puoselėjama.

Svarbu išvengti tam tikrų išankstinių nusiteikimų: ikona nėra praeities menas, nėra meno kolekcijų objektas, nėra laimės nešėja: ,,Ikona – tai deganti lempa" (Krug'as). Ikona yra vaizdžiai išreikšta malda ir skirta maldai. Todėl esančiam ties ja, svarbu darbo metu nepamiršti maldos, ji daug dalykų ikonoje paaiškins be žodžių, padarys aiškiais, artimais, dvasioje parodys kas yra tikra.

Ikona gali būti nutapyta labai arba nepakankamai meniškai, tačiau jos pagrindas yra Bažnyčia, kuri remiasi apaštaline tradicija – veiksmingas tikros patirties suvokimas: ,,Krikščioniškojo menininko vizija yra veido atskleidimas, kaip to reikalauja Kristaus, tikro Dievo ir tikro žmogaus, įsikūnijimas" (M.Quenot'as).

Bažnyčia ikonomis neketina pavaizduoti nei Kristaus dieviškumo, nei žmogiškumo: ji yra vaizduojamas asmuo, Dievo-žmogaus asmuo, jungianti šias dvi prigimtis, jų nesumaišydama ir nepadalindama.

Ikona yra regimas nematomo simbolis. Ikonos atvaizdais išreiškia dvasinę realybę, kuri yra neišreiškiama žodžiais ir nepasiekiama mūsų racionaliam protui.

tęsinys ir plačiau čia
http://www.polia.info/Ikona/Ivadas.htm

CitataTėvas yra matomas Sūnuje - tikras Tėvo atvaizdas yra Kristus (Jn 14, 8-9; Kol 1,15 ,,Jis yra neregimojo Tėvo atvaizdas" [gr. eikon]).

kukulis

Ačiū. Ypač už antrą citatą :)

Dėl paveikslo .. :)
Tavo įdėtoje citatoje parašyta: ne visi paveikslai yra ikonos. Tačiau iš to teiginio neseka toks teiginys: ikonos nėra paveikslai. Nes iš tiesų visos ikonos yra paveikslai.
Čia panašiai kaip su teiginiu: visos silkės yra žuvys, bet ne visos žuvys yra silkės. ;)

Pilgrim

CitataIkona yra regimas nematomo simbolis. Ikonos atvaizdais išreiškia dvasinę realybę, kuri yra neišreiškiama žodžiais ir nepasiekiama mūsų racionaliam protui.

Pvz. kuomet tu susipažinai savo būsimą žmoną ir jūs pradėjote bendrauti tai po kažkiek laiko atsirado, na šito nežinau kas, bet tada atsiranda katytės, debesėliai, zuikučiai ir pan. Na ji juk netapo nei kačiuku, nei debesėliu, bet tas simbolis "pvz. "debesėlis" kalbėjo apie kažką daugiau, jis reiškė kažką daugiau, kalbėjo apie kitokią tikrovę. Tas pats ir čia, ikona simbolis, tarsi ledkalnio viršūnė, kuri matoma ir dar yra nematoma dalis paslėpta po vandeniu. Ikona ir yra tai kas veda link tos nematomos dalies. Tai simbolis kuris kalba apie kitą tikrovę., kuris kreipia link to kas neišreiškiama atvaizdu.

CitataKlaidinga manyti, kad ikona yra gražus religinis paveikslėlis, kuris skatina žmogaus dievotumą, nesigilinant į tai, kas joje pavaizduota, kokia jos esmė. Klaidinga vertinti ikoną iš meninio taško:
CitataNuo kitų paveikslų ikona skiriasi taip, kaip Šventraštis skiriasi nuo kitų knygų: ,,Tikrasis krikščioniškasis menas, kuriuo pilnutinai dalinamės su broliais stačiatikiais, yra tas, kuris jausminio suvokimo dėka leidžia pajusti, jog Viešpats tikrai yra savo Bažnyčioje, kad Išganymo istorijos įvykiai turi prasmę ir kryptį mūsų gyvenime, ir kad mums pažadėta garbė jau paliečia mūsų buvimą" (Jonas Paulius II).
http://www.polia.info/Ikona/Ivadas.htm

kukulis

Ačiū :)

O gal kas gali paaiškinti tuos dobilus? :D

Silvija

Citata iš: kukulis  vasario 20, 2015, 03:11:12
Va tas paskutinis Silvijos įkeltas nelabai man aiškus. Ten tarsi vaizduojama trejybė.. bet nesuprantu ką reiškia tie dobilai ir ta per vidurį lėkštė ar kas ten ..

Pritariu Keliauninkei, kad Žiupsnytės paveiksluose perdaug detalių, kad juos be ginčo laikytume ikona. Na ir visos Pilgrim įdėtos citatos kalba apie tai.

Bet.

Jei kalbėsim ar įmanoma atvaizduoti Trejybę, tai prieisim išvados, kad ne. Kaip ir kiekvieną iš Dieviškųjų Asmenų. Tradicinė ikona yra, galima sakyti, Šventasis Raštas tiems, kas nemoka/nenori/negali skaityti. Kuriems vizualusis Dievo kalbėjimas per atvaizdą suprantamesnis. Ar galime sakyti, kad šioje Rubliovo ikonoje pilnai atsiskleidžia Švč. Trejybė?Turbūt taip pat ne.

Kaip šv. Augustinas kad rašė savo patirtį, kai vaikščiodamas jūros pakrante ir svarstydamas apie Trejybės slėpinį pamatė berniuką, semiantį jūros vandenį ir pilantį jį į duobutę. Tuomet šventasis ir gavo supratimą, kad šio Slėpinio neįmanoma išsemti.

Simbolis, kuriame mažai detalių, labiausiai priartėja prie esmės.

Todėl Žiupsnytės moderni ikona (vistiek jaučiu, kad galiu ją taip vadinti, nes įsitikinus, kas ji tapyta maldos dvasioje) - tai ne tradicinė - čia panašiai kaip ir su architektūra - bet joje galima išskaityti menininkės suvokimą apie Trejybę: ta dobiliukų pieva, panašiai kaip ir šv. Augustino jūra, liejasi be pabaigos...

Varlė keliauninkė

Citata iš: Pilgrim  vasario 20, 2015, 03:13:19
o aš laukiau atsakymo savo žodžiais ;) nuo savo galvos
Pilgrim, aš atsakiau tavo stiliuje ;-), o jei rimtai - neturiu daug laiko, darbas...

Citata iš: Pilgrim  vasario 20, 2015, 03:13:19
Mano galva  ;) modernios ikonos nėra  :-\
Na, būk nuoseklesnis.. Tada negali būti ir modernios liturgijos. O ji yra ;-) Vis prisimenu pernykštes naujametines Šventąsias Mišias jėzuituose su džiazo elementais ir vaizdais monitoriuose..

Citata iš: Pilgrim  vasario 20, 2015, 03:13:19
tikroji ikona yra Jėzus.
Pritariu. Kodėl tai negalėtų būti vadinamoji Turino drobulė - Jėzaus asmens išorinis net ne atvaizdas, o tikras atspaudas?

O čia nuoroda į labai netikėtą ir įdomų A. Kurajevo Švč. Trejybės ikonos (Silvijos įkeltą) paaiškinimą. Nuo 11:20 min (ten apie 6-7 minutes, toliau biškį jis nusivažiuoja aiškindamas...)
https://www.youtube.com/watch?v=tMhXooboT1I


Pilgrim

Keliauninke, o tu ir atsakei labai šauniai, būtent tokio atsakymo su galva ir tikėjausi.  ;)
Kitokio ir nereikia.
Moderni ikona, na paskui tas pats ir moderni liturgija. Mintis tokia ... Ikona ar liturgija yra kaip būdas, kaip simbolis perteikti tam tikrą turinį, tam tikrą tikrovę, tam tikrą esmę. Toliau yra priemonės, kurios užpildo šį būdą, šį simbolį, kitaip perteiki visa tai. Pvz. Šventas Raštas, jį galima perrašyti ranka ir skaityti tokį va rankraštį, jį galima turėti atspausdintą, na ir galima turėti labai "modernų" telefone. Bet Šventas Raštas visur išlieka Šventu Raštu, jo turinys nekinta. Taip pat ir liturgija ar ikona, kurios savo turiniu, savo esme nekintančios. Ir mums reikia išmokti atpažinti šį turinį, nepriklausomai kokios priemonės jį perteikia. Bet tada iš esmės nelieka sąvokos "moderni ikona", "moderni liturgija".  Turinys tas pats tik pasirenkamos skirtingos perteikimo priemonės.
Dėl Turino drobulės ... paskaityk apie ikonas nurodytoje mano nuorodoje, apie patį ikonos suvokimą ir gamybą, gal pasidarys šviesiau. Jei ne ... ieškosim progos ir galimybės.

Varlė keliauninkė


Silvija


Varlė keliauninkė

Štai šita tiktų prie minimalistinio interjero. Nors gal tai net ne ikona..