• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
gruodžio 01, 2023, 19:33:15

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Spalio mėnesį meldžiamės

Pradėjo Silvija, rugsėjo 30, 2012, 08:29:19

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Silvija

Spalio mėnuo, kaip primena Popiežiaus ir Bažnyčios balsas Vatikano radijas, bus skiriamas Mergelės Marijos pagerbimui, todėl viso pasaulio katalikai šį mėnesį meldžiasi Rožinį.

Popiežiaus intencijos šiam mėnesiui:

bendroji - už naujosios evangelizacijos raidą ir pažangą tarp senojo žemyno krikščionių.

misijų - kad Pasaulinės misijų dienos šventimas taptų proga atnaujinti savo įsipareigojimą skelbti Evangeliją.

Ir kaip visada jungiamės prie Kauno arkivyskupijos intencijos - kad Lietuvos žmonės išsirinktų Seimą, kurio nariai gintų krikščioniškąsias vertybes, ypač gyvybę, šeimą ir blaivumą.

Jazminas


Silvija

Popiežiaus intencijos spalio mėnesį:

bendrojikad tie, kurie jaučiasi gyvenimo sugniuždyti ir nori jį nutraukti, pajustų Dievo meilės artumą;

misijųkad Pasaulinės misijų dienos šventimas padėtų visiems krikščionims suvokti, kad esame ne tik Dievo žodžio gavėjai, bet ir skelbėjai.
Prisijungdami prie Kauno arkivyskupijos meldžiamės, kad visi lietuviai suvoktų šeimos ir gyvybės vertę.
Junkimės šį mėnesį kas tik galime į Gyvąjį Rožinį, išgyvenkime Gerosios Naujienos žinią padedant Mergelei Marijai, kad šitaip vis labiau suprastume ir pažintume Jėzaus Kristaus mokslą.

ritajuo


arabele


Silvija

Popiežiaus intencijos spalio mėnesį

bendrojikad Viešpats suteiktų taikos dovaną karų ir smurto slegiamiems pasaulio regionams;

misijų: kad Pasaulinė misijų diena sužadintų visuose tikinčiuosiuose troškimą uoliai skelbti Evangeliją visam pasauliui.
Kauno Arkivyskupijos intencija šį mėnesį: už šeimas ir Vyskupų Sinodą, kuris spręs šeimų sielovados klausimus.
Spalio mėnesį Bažnyčia kviečia tikinčiuosius kasdien kalbėti Rožinį.

vida


Pilgrim

Brangūs bičiuliai, dėkojame visiems, kurie su mumis dalyvavote nepertraukiamoje Rožinio maldos grandinėje ir pasninkavote Dievo Gimdytojos intencijomis už Ukrainą. Jūs parašėte mums, kad noriai ir su džiaugsmu įsijungėte į šią noveną: daugelis parapijų, maldos grupių ir pavieniai tikintieji.
Viename iš paskutiniųjų pranešimų Dievo Motina kvietė mus, kad būtų nuolatos pastoviai meldžiamasi, kad išsipildytų Josios taikos planas. Tai pažadino mus tęsti maldą drauge bent spalio mėnesį. Spalis - Marijos mėnuo. Nuo spalio 1 iki 31 mes norėtume padovanoti Dievo Motinai nenutrūkstamą Rožinio maldą ir Pasninką, kad Jos planai už taiką visame pasaulyje išsipildytų. Jeigu norėtumėte prisijungti  prie besimeldžiančių  malda ir pasninku, atidarykite internete: http://bzooco.com/     ir užsiregistruokite. Ačiū jums Svet Marii  (Marijos šviesa)

Silvija

Popiežiaus intencijos spalio mėnesį:

bendroji:  kad visiškai išnyktų šiuolaikinė vergijos forma – prekyba žmonėmis;
misijų: kad Azijos krikščionių bendruomenės su misionierišku užsidegimu skelbtų Evangeliją tiems, kurie jos dar laukia.

Kauno arkivyskupijos intencija šį mėnesį:

meldžiamės, kad Vyskupų Sinodas padėtų visuomenei, ypač katalikams, vėl atrasti šeimą kaip džiaugsmo, stiprybės, taip pat pasiaukojimo ir bendrystės erdvę.

VilmaT