• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
gruodžio 02, 2023, 05:28:13

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Meditacijos psalmių temomis

Pradėjo Silvija, birželio 24, 2016, 06:30:43

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Silvija

Šios dienos atradimas  :pentecostal: -
https://www.youtube.com/watch?v=dcqPgJJh-vQ

Tai - Bençion Rabinowicz, vadinamo Benn (1905-1989) tapybos ir Jean-Rodolphe Kars fortepijono muzikos palydimos meditacijos pagal biblines psalmes. Kaip apie jas kalbėjo vysk. Patrick le Gall iš Prancūzijos, psalmėse atsispindi visa žmogaus jausmų paradigma. Ganytojas atkreipė dėmesį į dažną psalmininko perėjimą iš mirties į gyvenimą. Viskas apsiniaukia, blogai, ir štai viskas gerai. Psalmistai, anot jo, dažnai pereina iš nevilties į dėkojimą, kuris savo ruožtu virsta šokiu.

Išrinkau pirmosios meditacijos psalmių eilutes lietuviškai, galite pabandyti žiūrėdami ir klausydami sekti šiuos tekstus:

Ps 130

Iš nevilties gelmių šaukiuosi tavęs, VIEŠPATIE!
VIEŠPATIE, išgirsk mano balsą!
2 Tegu tavo ausys atsiveria mano maldavimui;
išgirsk jį ir būk gailestingas

Ps 13, 2

Kaip dar ilgai, VIEŠPATIE?
Nejau amžinai mane užmirši?
Kaip dar ilgai slėpsi nuo manęs savo veidą?

Ps 88, 10

Mano akys temsta iš širdgėlos;
šaukiuosi tavęs, VIEŠPATIE, kas dieną,
su malda tiesiu į tave rankas.

Ps 51, 13

Nevaryk manęs nuo savo Artumo,
nenuimk nuo manęs savo dvasios šventosios.

Ps 70, 6

Tekartoja nuolat: ,,Koks didis yra Dievas!"
kurie brangina tavo išgelbėjimą!

Ps 118, 5

Didelėje bėdoje šaukiausi VIEŠPATIES, –
VIEŠPATS išklausė ir mane išlaisvino.

Ps 30, 12

Tu pavertei mano liūdesį džiugesiu,
nuvilkai man ašutinę ir apjuosei mane džiaugsmu

Ps 116, 13

Nešiu vyno atnašą VIEŠPAČIUI
ir šauksiuosi VIEŠPATIES vardo.

Ps 146, 2

Šlovinsiu VIEŠPATĮ visą gyvenimą,
giedosiu šlovės giesmes savo Dievui,
kol gyvas būsiu.

Ps 21, 2

Karalius yra linksmas, VIEŠPATIE,
nes tu davei jam jėgą; jis džiūgauja,
nes tu suteikei jam pergalę.
Dar viena meditacija Giesmių Giesmės tema:
https://www.youtube.com/watch?v=kTE-DKScNlI