• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
gruodžio 02, 2023, 05:06:32

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Madona su Kūdikiu

Pradėjo Silvija, liepos 29, 2016, 05:36:38

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Silvija

Panašios? :)

Pirmoji - garsaus Italijos renesanso menininko Rafaelio kūrinys.

Antroji - mūsų Pažaislio vienuolyne esanti relikvija.

Daugybė Pažaislio kamaldulių vienuolyno meno vertybių dingo be pėdsakų, tačiau ant kelių Kūdikį laikanti Marija paveiksle žvelgia taip pat meilingai, kaip ir prieš tris šimtus su viršum metų. Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu gėlių vainike paveikslas yra pati tikriausia šio vienuolyno relikvija, siejanti praeitį su dabartimi. Šį Marijos atvaizdą popiežius Aleksandras VII 1661 m. liepos 30 d. Kristupui Zigmantui Pacui dovanojo kaip ypatingą palankumo ženklą steigiant kamaldulių vienuolyną. Mecenatas 1672 m. atvaizdą perdavė kamalduliams, jie paveikslą pakabino vienuolių chore – jam skirtame žydrai dažytame, sidabruotais drožiniais puoštame altoriuje. Carų valdžioje, 1833–1914 m., prieš paveikslą meldėsi ortodoksų vienuoliai. Ir vėlesniais laikais tikintieji į Mariją (dar vadinamą Gražiosios Meilės Motina) šiame atvaizde kreipėsi maldomis ir prašymais; jie meldžiasi, prašo užtarimo ir mūsų dienomis.

Maldingumas prie šio ypatingo Marijos atvaizdo be pertrūkio išgyvenamas jau 340 metų. Malda neatskiriama nuo tikėjimo, jų tarpusavio saitai visada gyvi. Kita vertus, šio Švč. Mergelės Marijos paveikslo dvasinį turinį atskleidžiančių simbolių pilnumas ir ypatingas estetinis grožis dailės kūrinį paverčia tarpininku tarp Dievo ir žmogaus jų dvasiniame ryšyje. Pasak Josepho Ratzingerio (Benedikto XVI), ,,paveikslo sakralumo esmė ta, kad jis kyla iš vidinio regėjimo ir todėl prie vidinio regėjimo ir veda. <...> Paveikslas tarnauja liturgijai; todėl meldimasis ir regėjimas, kuriuose formuojasi paveikslai, turi būti meldimasis ir žvelgimas drauge su reginčiu Bažnyčios tikėjimu: bažnytinis matmuo sakraliniam menui yra esminis, lygiai kaip ir vidinis ryšys su tikėjimo istorija, Raštu ir Tradicija."


(...)

(Iš Laimos Šinkūnaitės straipsnio "Pažaislio kamaldulių Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu gėlių vainike" )

Saulius

[attach name=Apreiškimo_Šiluvoje_6012_m_.jpg type=image/jpeg]1876[/attach] 
Gaila, kad šis paveikslas ne Šv.Pauliaus namų koplyčioje, bet muziejuje. Koplyčioje pakabinta nelabai vykusi kopija, daryta ant kartono grubiai prikalto vinimis ant rėmo, kopijos vaizde matomos pritvirtinimo vinimi vietos.