• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
gruodžio 08, 2023, 06:05:57

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ar Katalikų Bažnyčia turi priimti homoseksualumą, o jei taip, kokiu lygiu?

Pradėjo Diak. Tomas M., vasario 02, 2017, 19:29:05

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Diak. Tomas M.

Popiežius Pranciškus ir jo aplinka akytviai dirba gailestingumo sferoje, ypač kalbant apie homoseksualus, jų "šeimas" ir pan. Visi juk prisimename Šv. Tėvo "Kas aš toks, kad teisčiau...", kuris nuvilnijo per visą pasaulį. Ar Popiežiaus pasisveikinimą su gėjų pora.

Kai kurie tikintieji ir kunigai yra šiek tiek sutrikę, nes susidaro toks įspūdis, kad neva Bažnyčia visus tuos tūkstančius metų kažkaip buvo negailestinga... Juk visi žino, kad reikia mylėti nusidėjėlį, bet nekęsti nuodėmės, bet šiuo metu nuodėmė išties tiesiog išnyko, jos neliko, liko tik nusidėjėliai, kuriems reikia gailestingumo. Tą galima pastebėti ir apaštališkoje konstitucijoje Amoris Laetitia, paskelbtoje po dviejų Šeimos Sinodų - nuodėmė ten nelabai minima  :-\

Kas yra gailestingumas? Labai įdomu buvo, kai išgirdau, kad gailestingumas yra sušvelnintas teisingumas. T.y. ne teisingumo dingimas, bet jo sušvelninimas. Todėl ir girdime Jėzų sakant paleistuvautojai: "Eik ir daugiau nebenusidėk".

Tad ką mes turime aplinkui?

Vokietijoje vyskupai jau viešai kalba apie galimybę laiminti gėjų "santuokas" (šaltinis 1, šaltinis 2)

JAV kongreso, skirto religiniam švietimui metu, Vysk. Jose Gomez per Šv. Mišias priima atnašas iš gėjų "šeimos"...

Šv. Jonas Paulius II yra pasakęs, kad kiekvieno kataliko moralinė pareiga yra priešintis homoseksualių santykių įteisinimui. Tačiau, kaip mes dabar galėtume reikalauti iš seimo narių priešintis tam, kai Vyskupai - Dievo paskirti Bažnyčios mokytojai, jau pasidavė (ačiū Dievui, kad dar ne visi!)

Įdomu, kad atsivertę homoseksualai patys pasakoja, kad katalikų dvasininkai bandė juos tarsi sulaikyti nuo pilno atsivertimo... visiems rekomenduoju pažiūrėti šį dokumentinį filmą:


The Third Way: Homosexuality and the Catholic Church

Augustas

Atsakant į temos klausimą. Jei homoseksualūs žmonės nori ieškoti Dievo Katalikų Bažnyčioje (su visomis šios Bažnyčios nustatytomis taisyklėmis), Bažnyčia turėtų juos priimti. Bet jei jie nori ieškoti Dievo kur nors kitur, tai tegu sau ieško ten, kur jie nori ieškoti. Kuo čia dėta Bažnyčia?  :-\

CitataVokietijoje vyskupai jau viešai kalba apie galimybę laiminti gėjų "santuokas" (šaltinis 1, šaltinis 2)

Čia 2015 metų šaltiniai. Popiežius jau aiškiai pasakė, kad apie tos pačios lyties "santuokas" nekalbama. Ir "Amoris Laetitia" apie tai net nerašoma. Be to popiežius aiškiai kritikavo ideologinį paramos susiejimą su gender ideologija. Tai reiškia, kad visi dokumentai ir instrukcijos, kaip katalikams laikytis homoseksualumo atvejais, tebegalioja. Patys vokiečių vyskupai irgi turbūt daugiau nekalba apie tos pačios lyties "santuokas".

CitataŠv. Jonas Paulius II yra pasakęs, kad kiekvieno kataliko moralinė pareiga yra priešintis homoseksualių santykių įteisinimui. Tačiau, kaip mes dabar galėtume reikalauti iš seimo narių priešintis tam, kai Vyskupai - Dievo paskirti Bažnyčios mokytojai, jau pasidavė (ačiū Dievui, kad dar ne visi!)

Tai kad nė vienas dar nepasidavė (kol kas). :) Kaip bus toliau, neaišku. Gal pasiduos kuris nors toms kvailystėms ir atskils nuo RKB. Bet ateitis yra neaiški niekam iš žmonių. :)


P.S.
CitataĮdomu, kad atsivertę homoseksualai patys pasakoja, kad katalikų dvasininkai bandė juos tarsi sulaikyti nuo pilno atsivertimo...

Tai galėjo būti paprasčiausias patikrinimas, kiek rimtas yra tų žmonių apsisprendimas laikytis RKB mokymo lytinėje srityje.

kukulis

Aš tai manau, kad homoseksualumo Katalikų Bažnyčia neturėtų priimti. Gali tik homoseksualus priimti, bet tik ne homoseksualumą.

Diak. Tomas M.

Augustai, džiaugiuosi tavo pozityviu mąstymu, bet turiu pripažinti, kad gyveni akvariume... o žinok, ežere, ten kiti reikalai, o ką jau kalbėti apie jūrą ;)

Kaštonas

"bet turiu pripažinti, kad gyveni akvariume... o žinok, ežere, ten kiti reikalai, o ką jau kalbėti apie jūrą"

Stulbinantis argumentas.

Augustas

Citata iš: kukulis  vasario 04, 2017, 16:43:09
Aš tai manau, kad homoseksualumo Katalikų Bažnyčia neturėtų priimti. Gali tik homoseksualus priimti, bet tik ne homoseksualumą.

Čia jau reikėtų apibrėžti, kas yra homoseksualumas. Tai yra asmens (charakterio) savybė ar elgesio ypatybė? O gal filosofinė doktrina ar politinė ideologija? :)
O toliau jau paeiliui. Bažnyčia smerkia tik homoseksualius aktus, o apie tai, kas skatina žmogų užsiimti tais homoseksualiais aktais, Bažnyčia laiko netvarkingu polinkiu, kurį pats žmogus turėtų sutvardyti arba nuoširdžiai stengtis sutvardyti. Kaip ir kiekvieną polinkį į neskaistumą turi tvardyti, taip ir šį polinkį jį turintis žmogus turėtų stengtis sutvardyti ir nesielgti taip, kaip skatina šitas polinkis. Apie kokį nors tos orientacijos pasikeitimą ar kilmę Bažnyčia išvis nekalba, nes ne tai yra Bažnyčios mokymo objektas, o tik konkretus poelgis ar konkretus elgesys. :)

Citata iš: Tomas M.  vasario 05, 2017, 02:30:12
Augustai, džiaugiuosi tavo pozityviu mąstymu, bet turiu pripažinti, kad gyveni akvariume... o žinok, ežere, ten kiti reikalai, o ką jau kalbėti apie jūrą ;)

O tai kas ten tam ežere ar jūroje dedasi? Papasakok plačiau, jei gali. Bet imk laiką po "Amoris Laetitia" paskelbimo, nes kas vyko iki to, aš žinau.

P.S. Va jums, bičiuliai, ištrauka iš "Amoris Laetitia", kurioje kalbama apie lytinį auklėjimą:

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-02-05-amoris-laetitia-lytinis-auklejimas/155004

Kas ir kaip joje kalbama? :) Tuo noriu įrodyti, kad Bažnyčios mokymas nepasikeitė.

kukulis

Citata iš: Augustas  vasario 05, 2017, 07:22:15
Citata iš: kukulis  vasario 04, 2017, 16:43:09
Aš tai manau, kad homoseksualumo Katalikų Bažnyčia neturėtų priimti. Gali tik homoseksualus priimti, bet tik ne homoseksualumą.

Čia jau reikėtų apibrėžti, kas yra homoseksualumas. Tai yra asmens (charakterio) savybė ar elgesio ypatybė? O gal filosofinė doktrina ar politinė ideologija? :)
O toliau jau paeiliui. Bažnyčia smerkia tik homoseksualius aktus, o apie tai, kas skatina žmogų užsiimti tais homoseksualiais aktais, Bažnyčia laiko netvarkingu polinkiu, kurį pats žmogus turėtų sutvardyti arba nuoširdžiai stengtis sutvardyti. Kaip ir kiekvieną polinkį į neskaistumą turi tvardyti, taip ir šį polinkį jį turintis žmogus turėtų stengtis sutvardyti ir nesielgti taip, kaip skatina šitas polinkis. Apie kokį nors tos orientacijos pasikeitimą ar kilmę Bažnyčia išvis nekalba, nes ne tai yra Bažnyčios mokymo objektas, o tik konkretus poelgis ar konkretus elgesys. :)

Gal galėtumėt man durnam paaiškinti ką reiškia "seks" žodyje homoseksualumas? :D

Augustas

CitataGal galėtumėt man durnam paaiškinti ką reiškia "seks" žodyje homoseksualumas? :D

"Seks" žodyje "homoseksualumas" reiškia lytį ir su lytimi siejamus dalykus. O ką? :)

kukulis

Na, kaip sako geri žmonės, jei gimei su pimpiu reiškia esi vyras, nesvarbu, ar apsivilkai suknelę ar ne. Apie seksualumą parašyta Šventame Rašte kad vyras ir moteris taps vienu kūnu. Nemanau, kad reikia dar kažko daugiau prisigalvoti.

Vyras gali mylėti vyrą kaip draugą; taip kaip Kristus mylėjo savo mokinius, o ne per seksualumą. Todėl homoseksualumo nereikia Bažnyčiai priimti.

Pilgrim

Ką reiškia pasakymas "turi priimti homoseksualumą",
kas turima galvoje ?

Pilgrim

CitataMülleris taip pat sako, kad šv. Jono Pauliaus II apaštalinis paraginimas apie šeimą Familiaris Consortio, taip kaip Pranciškaus Amoris, buvo vyskupų sinodo šeimos klausimais išdava ir lieka toliau galioti, apimant taip pat ir tą dalį, kur lenkas popiežius kviečia išsiskyrusias ir antrą santuoką sudariusias poras, kurios negali išsiskirti, gyventi susilaikant – kaip brolis ir sesuo.

,,Tai nėra atšaukiama, kadangi tai yra ne vien pozityvus Jono Pauliaus II įstatymas, bet jis išreiškia ir esmingą krikščionių moralinės ir sakramentų teologijos elementą", – sako Mulleris , pridurdamas, kad painiava šioje srityje kyla iš to, kad nėra priimama enciklika Veritatis Splendor.

Publikuota 1993-iaisiais, Veritatis pradeda teigdama, kad egzistuoja absoliučios tiesos, kurios yra universalios įvairiose kultūrose. Popiežiaus dokumentas taip pat pasisako prieš moralinį reliatyvizmą ir neteisingą sąžinės naudojimą pateisinant subjektyvų moralumą.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-02-08-debatai-del-komunijos-issiskyrusiems-kard-g-muller-vs-vokietijos-vyskupai/155238

Giedrė

Na, kai mane dar vaikystėje mokė Katekizmo buvo aiškiai apibrėžta: homoseksualizmas - mirtina nuodėmė. Gali visokie modernistai kalbėti dabar ką nori, bet šiaip tai viskas seniai aišku.

Eugenijus

Čia jau visiška nesąmonė. Net tokios diskusijos šitame tinklapyje išvis neturėtų būti. Bažnyčia turi priimti homoseksualumą? Tada jau Bažnyčios nebėr, yra tik UAB ar reklamos agentūra.

Sigitas

Citata iš: Eugenijus  vasario 08, 2017, 16:51:34
Čia jau visiška nesąmonė. Net tokios diskusijos šitame tinklapyje išvis neturėtų būti. Bažnyčia turi priimti homoseksualumą? Tada jau Bažnyčios nebėr, yra tik UAB ar reklamos agentūra.
Visiškai sutinku su broliumi Kristuje Jėzuje, Eugenijumi.
Citata iš: Giedrė  vasario 08, 2017, 12:09:18
Na, kai mane dar vaikystėje mokė Katekizmo buvo aiškiai apibrėžta: homoseksualizmas - mirtina nuodėmė. Gali visokie modernistai kalbėti dabar ką nori, bet šiaip tai viskas seniai aišku.
Taip, sese Kristuje Jėzuje!  :thumbup:

Diak. Tomas M.

Trumpa suvestinė, kaip homoseksualumo idėja yra nešama į Bažnyčią:


The Vortex—Secret Gay Operatives

Gerai, kad yra drąsių pasauliečių, kurie nebijo kelti šios problemos, nes dvasininkai kažkodėl to nedaro...

Pilgrim

Negaliu kalbėti apie JAV situaciją,
tačiau Europoje (geriausiai žinau Italijos, Lenkijos, Anglijos atvejus), Lietuvoje taip pat yra keliama ši problematika
(dėl jos viešinimo yra sunkumų) tylos tikrai nėra.

Diak. Tomas M.

Pavyzdys, kaip Amoris Laetitia ir Popiežiaus Pranciškaus pasisakymai naudojami stumti homoseksualizmo idėjoms per ateinantį 2018 m. Pasaulio Šeimų Suvažiavimą Airijoje.  :'(

Bishops use Pope's teaching to push homosexuality at 2018 World Meeting of Families

Renginio svetainės "Amoris- Let's talk Family! Let's be Family!" fragmentas:

[attach width=320 name=Amoris_Lets_talk_Family_320_480_55.jpg type=image/jpeg]1872[/attach]

Tekstas renginio svetainėje virš paveikslėlio:

Citata"Nors Bažnyčia palaiko santuokos idealą kaip nuolatinį tarpusavio įsipareigojimą tarp vyro ir moters, egzistuoja ir kitos sąjungos (unijos), kurios teikia abipusę paramą porai. Popiežius Pranciškus skatina mus niekada neišskirti, bet lydėti tas poras su meile, globa ir parama."

Angl.

Citata"While the Church upholds the ideal of marriage as a permanent commitment between a man and a woman, other unions exist which provide mutual support to the couple. Pope Francis encourages us never to exclude but to accompany these couples also, with love, care and support."

Pasirodo, kad vyro-moters šeima yra viso labo idealas, siekiamybė, bet mes juk nuodėmingi žmonės... Įsigalioja situacinė moralė, kuri iš esmės turi pakankamai galios susprogdinti visą tradiciškai mums pažįstamą moralę.

Mąstau... vadinasi Bažnyčia turi vesti tas "šeimas" prie tikėjimo toje stadijoje, kur jos yra (nes "eik ir daugiau nebenusidėk" šių dienų katalikams nepriimtina, žiauru ir pan.), bet kadangi pagal Amoris Laetitia kai kuriems žmonės reikia sakramentinio palaikymo, visai galima situacija, kad vėliau net būtų leista toms "šeimoms" priimti Šv. Komuniją.

Sekantis žingsnis - situacinę moralę pritaikyti ne tik 6-ajam Dievo įsakymui (o tai juk logiška, nes jei tai galioja vienam įsakymui, kodėl negali galioti kitam?), bet ir visiems likusiems, tuomet tikrai galima bus bandyti jungtis su protestantais, tik nežinia ar jie mus priims... na, o apie jungimąsi su ortodoksais tai išvis galime pamiršti.

- Ar panašu į tai, kad Bažnyčia nori normalizuoti tikinčiųjų požiūrį į vienalytes partnerystes (iš esmės nuodėmę, bet ne šiaip nuodėmę, bet tokią, kuri šaukiasi Dangaus keršto) - žiūrėk, tai juk faktas, tos "santuokos" egzistuoja, o tos moterys atrodo išties myli viena kitą ir rūpinasi viena kita... juk tai yra taip gražu...

- Įdomu, kaip manote, kokias emocijas siekiama sukelti, tekstą iliustruojant pridėta nuotrauka? Kodėl pavaizduotos dvi moterys, o ne du vyrai, ar tai galėtų turėti įtakos, kaip skaitytojas priims žinią?

- Jei mūsų vaikas pamatytų šią nuotrauką, ką mes jam turėtume paaiškinti? Einame vieną žingsnį į priekį: jei mūsų vaikas pamatytų šią nuotrauką bažnyčioje padėtame buklete, ką mes jam turėtume paaiškinti?

- Ar jums apskritai atrodo priimtina, kad tokia iliustracija yra naudojama katalikiško šeimų renginio pristatymui?

- Ar jums priimtinas tekstas prie nuotraukos? Ar jis atspindi Jėzaus, Bažnyčios, Magisteriumo mokymą?

Donatas

Michael Voris savo filmuose vis minėdavo "gėjų mafiją" - iki šiol maniau, jog perdeda. Deja ne.

Augustas

CitataPasirodo, kad vyro-moters šeima yra viso labo idealas, siekiamybė, bet mes juk nuodėmingi žmonės... Įsigalioja situacinė moralė, kuri iš esmės turi pakankamai galios susprogdinti visą tradiciškai mums pažįstamą moralę.

Mąstau... vadinasi Bažnyčia turi vesti tas "šeimas" prie tikėjimo toje stadijoje, kur jos yra (nes "eik ir daugiau nebenusidėk" šių dienų katalikams nepriimtina, žiauru ir pan.), bet kadangi pagal Amoris Laetitia kai kuriems žmonės reikia sakramentinio palaikymo, visai galima situacija, kad vėliau net būtų leista toms "šeimoms" priimti Šv. Komuniją.

Nėra jokios situacinės moralės, Tomai. :) Čia tiesiog Tu painioji dvasinį vadovavimą/dvasinį palydėjimą su nekintamu moraliniu Bažnyčios mokymu.

CitataSekantis žingsnis - situacinę moralę pritaikyti ne tik 6-ajam Dievo įsakymui (o tai juk logiška, nes jei tai galioja vienam įsakymui, kodėl negali galioti kitam?), bet ir visiems likusiems, tuomet tikrai galima bus bandyti jungtis su protestantais, tik nežinia ar jie mus priims... na, o apie jungimąsi su ortodoksais tai išvis galime pamiršti.

Nėra jokių susijungimų su protestantiškomis bendruomenės ar Rytų ortodoksų Bažnyčia. Apie tai nė kalbos negali būti, kol protestantiškos bendruomenės ir Rytų ortodoksų Bažnyčia nepakeis kai kurių savo požiūrių į, pvz., skaistyklą ar Romos vyskupo neklaidingumą, skelbiant Bažnyčios tiesas ex kathedra.

Citata- Ar panašu į tai, kad Bažnyčia nori normalizuoti tikinčiųjų požiūrį į vienalytes partnerystes (iš esmės nuodėmę, bet ne šiaip nuodėmę, bet tokią, kuri šaukiasi Dangaus keršto) - žiūrėk, tai juk faktas, tos "santuokos" egzistuoja, o tos moterys atrodo išties myli viena kitą ir rūpinasi viena kita... juk tai yra taip gražu...

Nepanašu, kad Bažnyčia nori normalizuoti katalikų požiūrį į tokias vienalytes partnerystes.

Citata- Įdomu, kaip manote, kokias emocijas siekiama sukelti, tekstą iliustruojant pridėta nuotrauka? Kodėl pavaizduotos dvi moterys, o ne du vyrai, ar tai galėtų turėti įtakos, kaip skaitytojas priims žinią?

Dvi moterys vyrams labiau priimtinos negu du vyrai. :) Čia nėra jokios paslapties.

Citata- Jei mūsų vaikas pamatytų šią nuotrauką, ką mes jam turėtume paaiškinti? Einame vieną žingsnį į priekį: jei mūsų vaikas pamatytų šią nuotrauką bažnyčioje padėtame buklete, ką mes jam turėtume paaiškinti?

Taip ir paaiškinčiau - Bažnyčia kviečia atsiversti homoseksualų gyvenimo būdą gyvenančius žmones, kad jie daugiau taip nebedarytų.

Citata- Ar jums apskritai atrodo priimtina, kad tokia iliustracija yra naudojama katalikiško šeimų renginio pristatymui?

Yra geresnių būdų pristatyti katalikišką šeimų renginį, šis iš tiesų gan prastokas.

Citata- Ar jums priimtinas tekstas prie nuotraukos? Ar jis atspindi Jėzaus, Bažnyčios, Magisteriumo mokymą?

Dėl teksto, tai neišeina greitosiomis jo suprasti, bet atrodo, kad ten cituojama ar laisvai perpasakojama kažkokios popiežiaus Pranciškaus kalbos ištrauka. Kai turėsiu daugiau laiko, būtinai parašysiu išsamesnį įvertinimą.

Donatas

Citata iš: Augustas  spalio 20, 2017, 09:45:55Taip ir paaiškinčiau - Bažnyčia kviečia atsiversti homoseksualų gyvenimo būdą gyvenančius žmones, kad jie daugiau taip nebedarytų.

Pagal Tomo pateiktą tekstą "Popiežius Pranciškus skatina mus niekada neišskirti, bet lydėti tas poras su meile, globa ir parama." nesakoma, kad jie daugiau taip nedarytų, netgi
daugiau tokioms poroms teikiama parama.
Aišku galima sakyti, jog parama teikiama patiems žmonėms, o ne jų santykiams, tačiau kai parašoma taip "aptakiai" neaišku, ką iš tiesų nori tuo pasakyti.