• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
birželio 13, 2024, 14:12:38

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ar mokslas yra nuo Dievo?

Pradėjo Andrius4, birželio 18, 2017, 19:48:07

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Silvija

Galbūt reikėtų pasigilinti ir į tai, ką reiškia žinojimas ir ką pažinimas? Nes pažinimo procese žmogus ne tik sužino (žinojimas) apie dalykus, bet ir prisiliečia prie paties Kūrėjo, tuos dalykus sukūrusio, esmės. Tu minėjai, cituoju:

CitataŽodis "mokslas" mano supratimu yra tam tikras žinių gavimas.

O aš galvoju, kad ne tik. Ir pritariu  tavo mintims apie save griaunančią civilizaciją, t.y. apie piktam panaudotą Dievo duotą žmogui protą. Bet negaliu sutikti, kad žmogus, cituoju:

Citata... niekada nežinos kaip jį teisingai naudoti. Nes ką žmogus be darytu mokslo pagalba, vis tiek viskas nukrypsta į savęs ir žemės niokojimą. 

Teigti, kad mokslas ne nuo Dievo reikštų, jog Dievas nenorėjo būti pažintas.

Silvija

Mokslas, mano supratimu, bendradarbiaudamas su tikėjimu gali pažinti Dievo sukurtą pasaulį (taip pat ir patį žmogų) ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus, taip kaip jį sukūrė Dievas. Todėl toks mokslas bendradarbiauja ir su Pačiu Kūrėju.

Žmogiškai, Andriau, aš suprantu ką tu norėjai pasakyti, bet suprask ir tu, kad toks kalbėjimas juodu ant balto turi būti labai tikslus terminų prasme. Kitaip kali nuvesti skaitantį žmogų į šoną. Šnekamojoje kalboje mes dažnai klystam žodžiais, bet dvasia, nežiūrėdami netobulumų, stengiamės suprasti vieni kitus. Čia kaip ir su užsienio kalba, kurios gerai nemoki, bet vis tiek susišneki su geranoriškais žmonėmis :)

Čia gi, aš nerandu tavo geranoriškumo, o tik norą stovėti "ant savo".

Pilgrim

Keletas minčių ...

Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. (Pr 1,1)
Dievas kuria ... dangų ir žemę ... tai kas regima ir tai kas neregima.
Sukurta žemė jau turi savo buvimo dėsnius. Regima visata jau iš karto sukurta su savo dėsniais, kad obuolys krinta žemyn, kad pučia vėjas, kad yra kietos, skystos ar dujinės medžiagos ... Ir visa tai turi savo buvimo, veikimo, egzistavimo dėsnius, kurie atsiranda nuo sukūrimo momento.
Dievas tarė: ,,Tebūna šviesuliai dangaus skliaute dienai nuo nakties atskirti! Teženklina jie šventes, dienas ir metus ... (Pr1,14) ir tai apie tam tikrą tvarką, dėsnius, dėsningumus, cikliškumą.
Ir visa tai ... Ir Dievas matė, kad tai gera.
Sukurta visata turi dėsnius, nes ji sukurta su jais ir tai yra gera.
... valdykite ją ... (Pr 1,28)
kasdieninė patirtis kalba, kad negali valdyti to ko nepažįsti ... televizoriaus neįjungsi jei nežinosi kur koks mygtukas ir kaip jis veikia ...
nepavažiuosi su mašina jei nemokėsi valdyti jei neturėsi tam tikro kad ir dalinio dėsnių pažinimo.
negalima valdyti to ko nepažįsti ... nežinai veikimo dėsnio.
Dievas paragino valdyti ir tuo pačiu pažinti.

Kardinolas Christoph Schönborn rašė ciklą katechezių  - ,,Valdykite žemę": atsakomybė už kūriniją
http://www.lcn.lt/bzinios/bz0615/615str2.html
galima atsiversti jei tinginys neapima ...

pora ištraukų:
CitataAntra, paaiškintina, kas turima galvoje žodžiu ,,valdyti". Biblijotyros požiūriu, čia tikrai kalbama apie valdžią: ,,Pasaulio žmogiško tvarkymo pobūdis yra besąlygiškas pranašumas" (H. W. Wolff, op. cit., 239). Šis hebrajiškas žodis visada ,,reiškia veiksmą, kuriuo žmogus, panaudodamas savo jėgas, padaro ką nors sau pavaldų... Tad žmonija, kaip Dievo paveikslas, apdovanota gebėjimu bei įgaliojimu disponuoti pasauliu" (ten pat). Aiškiai ir nedviprasmiškai tai pasakoma 8 psalmėje, kur aukštinamas žmogaus Kūrėjas:
,,Kas yra žmogus, kad jį atsimeni, kas yra mirtingasis, kad juo rūpiniesi? Tu padarei jį tik truputį žemesnį už save ir apvainikavai jį garbe ir didybe. Tu padarei jį savo rankų darbų šeimininku, padėjai visa prie jo kojų. Avis ir jaučius – visus aliai vieno – ir laukinius gyvulius, padangių paukščius bei jūros žuvis ir visa, kas tik keliauja jūrų takais" (Ps 8, 5–9).

CitataKardinolas Ratzingeris Miunchene sakytuose savo pamoksluose apie kūriniją aiškiai suformulavo: ,,Kūrėjo užduotis žmogui reiškia, kad pasaulį, kaip Dievo kūriniją, šiam privalu prižiūrėti laikantis kūrinijos ritmo ir logikos" (J. Ratzinger. Im Anfang schuf Gott. Einsiedeln-Freiburg 1996, 41).

Suvokti kūrinijos kalbą

Žmogui patikėtos valdžios matą Kūrėjas teikia per pačią kūriniją, per jos kalbą, ritmiką, prasmę, logiką. Tad kalbama apie tai, ar mes kaip ,,kūrinijos valdytojai" pajėgiame suvokti kūrinijos kalbą bei į ją įsigilinti. Žmogaus užduotis būti atsakingam už kūriniją suponuoja mokėjimą naudoti kūriniją tam, ,,kam ji pajėgi ir pašaukta, bet ne kad ji būtų atgręžta pati prieš save" (ten pat).

Bet ar kūrinija kalba suprantama kalba? Ar egzistuoja paisytina kūrinijos tvarka?