• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
liepos 19, 2024, 23:45:24

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Lapkričio mėnesį meldžiamės

Pradėjo Silvija, lapkričio 01, 2012, 04:15:23

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Silvija

Popiežiaus intencijos šiam mėnesiui:

bendroji - Kad vyskupai, kunigai ir visi Evangelijos tarnai visada drąsiai liudytų ištikimybę nukryžiuotam ir prisikėlusiam Viešpačiui.

misijų - Kad per pasaulį keliaujanti Bažnyčia spindėtų kaip tautų šviesa.

O taip pat kartu su Kauno arkivyskupija meldžiamės, kad tikintieji ypač brangintų Eucharistiją ir Šventąjį Raštą.

Ir, be abejo, visą Vėlinių oktavą - už mirusiuosius.

Jazminas

Prisijungiu melstis šiomis intencijomis.

Ginta


Silvija

Popiežiaus intencijos lapkritį'13:

    bendroji:  kad sunkumų patiriantys dvasininkai kentėdami rastų paguodos, abejodami – paramos, ir kad sutvirtėtų jų ištikmybė;
       
    misijų:  kad vykdydamos misiją savo žemyne, Lotynų Amerikos Bažnyčios siųstų misionierius ir į kitas Bažnyčias. 

Kauno arkivyskupijos intencija šį mėnesį: už savo mirusiuosius, ypač už tuos, kuriems esame skolingi meilės.
Primename, kad visuotiniai atlaidai tikintiesiems suteikiami, kai jie Vėlinių dieną aplanko bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten pasimeldžia už mirusius, sukalba ,,Tėve mūsų" maldą bei Tikėjimo išpažinimą. Taip pat galima gauti visuotinius atlaidus ir juos skirti už mirusiuosius, kai per Vėlinių aštuondienį lankome kapines ir ten bent mintimis pasimeldžiame už mirusiuosius.

Jazminas


Silvija

Popiežiaus intencijos:

bendroji: kad visi kenčiantieji nuo vienatvės patirtų Dievo artumą ir kitų palaikymą;
misijų: kad jauni seminaristai ir vienuoliai turėtų išmintingus ir gerai parengtus vadovus.

Arkivyskupijos intencija šį mėnesį: kad mirusiųjų pagerbimas paskatintų gilesnį žmonių tikėjimą amžinuoju gyvenimu.

Silvija

Popiežiaus intencijos

bendroji: kad gebėtume asmeniškai ir atvirai bendrauti su visais žmonėmis – net ir tais, kurių įsitikinimai kitokie nei mūsų;
misijų: kad Bažnyčios ganytojai nuoširdžiai mylėtų savo ganomuosius, lydėtų juos gyvenimo kelyje ir stiprintų jų viltį.

Kauno arkivyskupijos intencija šį mėnesį:

melskimės ir už tuos kūdikius, kuriems nebuvo leista gimti, ir prašykime Dievo pagalbos, kad padarytume viską, jog mūsų Tėvynėje visiems kūdikiams būtų leista gimti ir juos pasitiktų mylinčios bei globojančios rankos.