• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
birželio 21, 2024, 16:31:27

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Charizmatinis garbinimas pamaldose

Pradėjo Agnietė, gruodžio 23, 2012, 09:58:30

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Sigitas

Citata iš: Kaštonas  spalio 23, 2015, 06:21:51Šventą Dvasią gauname krikšto sakramentu. Ji visada su manimi!

Štai Viešpaties Meilė atrodo kitados nutolsta ir čia jokios monologu remtos kalbos dovanos nepadeda...

Dvasia užtaria, o tada koks mano nuopelnas?

Pacituokie žemiau po mano komentaru, prašau,, jeigu aš neturėsiu meilės....,,
Taip. Šventoji Dvasia su tavimi, bet ar visados tu su Šventąja Dvasia esi kartu? Va kame reikalas.  :thumbup:
Kai rašiau, jog glosolalija - malda kalbomis yra pirmoji dovana, norėjau pabrėžti tai, jog ji yra skirta visiems ir ji yra tarytum default'as - liejama visiems, gavusiems Šventosios Dvasios krikštą, atgimusiems iš aukšto. Taip ją suprato apaštalai, taip ją suprato ir tie, kurie rašė Naująjį Testamentą - įkvėptieji Dievo bendraautoriai hagiografai. Taip reikia suprasti ir mums. Pritariu sesei Kristuje Jėzuje Silvijai - malda kalbomis nėra tikslas pats iš savęs, tai tik pagalbinė priemonė jausti Dvasios dvelkimą ir atsiverti Dievo veikimui mumyse.

Nuopelnų siekia tik piktasis, mes neturime jokio "bonuso" jokio nuopelno, netgi priešingai - mūsų "nuopelnai" yra mūsų nuodėmės, tik jomis galime "pasigirti", nes nieko gero patys iš savęs nepadarome, kaip kad rašo apaštalas Paulius: ,,nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau blogį, kurio nenoriu" (Rom.7,19).

Kas yra monologas ir kas yra dialogas? Kuomet du kalbasi ir vienas iš jų klausosi, tai dialogas, o jei abudu kalba bet nesiklauso, tai dvigubas monologas. Maldoje kartais tai nutinka, kai, tarkim, skaitau litanijas. Monologas į vieną kryptį. Bet malda kalbomis nėra monologas, nes tai yra dialogas, atviras ir gerai juntamas dialogas. Kitą kartą Dvasia įkvepia melstis važiuojant viešu transportu. Leidžiu veikti Šventajai Dvasiai ir meldžiuosi kalbomis niekam aplinkiniams negirdint, o savo viduje klausiu Dievo - už ką yra ši malda? Būna, kai parodo, būna, kai atsako, būna, kai lieku nesupratęs kokia intencija meldžiausi, ką Dievas norėjo, kad užtarčiau.

Yra daugybė kitų ir kur kas svarbesnių, rimtesnių dovanų, nei glosolalija. Žmonės labai bereikalingai sureikšmina ją ir dažniausia sureikšmina tie, kurie neturi jokio supratimo apie dvasinius reikalus, dėsnius ir dvasines dovanas. Patys charizmatikai iš viso nenori kalbėti apie tai, bet va kadangi kiti priverčia prabilti.  ::)

,,Siekite meilės, taip pat rūpestingai ieškokite dvasinių dovanų, labiausiai pranašavimo. Kas kalba kalbomis, ne žmonėms kalba, bet Dievui; juk niekas jo nesupranta, jis Dvasioje kalba paslaptingus dalykus. O kas pranašauja, tas sako žmonėms pamokymus, paskatinimo bei paguodos žodžius. Kas kalba kalbomis, pats save tobulina, o kas pranašauja – ugdo Bažnyčią. Aš norėčiau, kad jūs visi kalbėtumėte kalbomis, bet būtų geriau, jei pranašautumėte. Kas pranašauja, yra didesnis už tą, kuris kalba kalbomis, nebent pastarasis ir aiškintų, ugdydamas Bažnyčią" (1Kor.14,1-5).

Pakalbėkime apie pranašystės dovaną. Kaip jūs ją įsivaizduojate, gal žinote su kuo ji yra valgoma? Gal pažįstate asmenį su šia dovana? Ji nėra skirta visiems, pranašavimo dovana suteikiama tik brandžioje bendruomenėje esantiems žmonėms ir tiesiogiai skirta bendruomenei ugdyti, lavinti, auklėti, auginti: ,,pranašystė skirta ne netikintiems, bet tikintiems" (1Kor.14,22). Pranašavimas tai ne ateities spėjimas, kaip kai kurie galvoja. Visi Senojo Testamento pranašai ragino Dievo išrinktosios tautos vaikus sugrįžti pas tą, kuris juos išvedė iš vergijos, pas tą, kuris juos laimino ir daugybę kartų gelbėjo nuo visokių priešų. Pranašai gauna Dievo žodį ir jį skelbia, kitą kartą labai labai bijodami apsijuokti, būti sumušti ir nesuprasti. Karti yra pranašo duona, o mirtis dažniausia smurtinė.  :o

,,Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš tebūčiau žvangantis varis ir skambantys cimbolai. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą; jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir jei išdalyčiau vargšams visa, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, – nieko nelaimėčiau" (1Kor.13,1-3). Apaštalas Paulius viską išdalino, pranašo dovaną turėjo ir meldėsi kalbomis, jis tikrai gerai žinojo kas tai yra, ką rašo. Mums tokio tikėjimo aukštumų niekad nepasiekt. Tačiau jis iškelia ne pažinimą ir ne dovanas, ne tikėjimą ir ne pasitikėjimą, bet meilę! Be meilės, t.y. be Dievo mes tikrai esame pražuvę! Manau ties tuo ir reikia susikoncentruoti, brangieji broliai ir sesės tikėjimu Jėzų Kristų!

Sigitas

Mielas broli Kristuje Jėzuje, Kaštonai, tau jau būtų pats laikas išmokti tinkamai cituoti. Tai daryti yra labai paprasta - tereikia paspausti dešiniajame viršutiniame kampe esantį mygtuką "įterpti citatą" arba "citata" ir automatiškai kopijuoja tau reikiamą citatą į tavo pasisakymo puslapį. Ir apskritai, kai neturi ką pasakyti geriau yra tiesiog patylėti, nei kurti pasisakymą iš vieno smailiko ar tiesiog keistų nereikalingų žodžių, frazių. Atsimink, jog: ,,net kvailys yra laikomas išmintingu, jei tyli; protingu, jeigu laiku užsičiaupia" (Pat.17,28).  :thumbup:

Kaštonas

Tai Sigitai todėl ir manau, kad straipsnis net labai vykęs. Ne visas, nu bet tačiau. Vis tik gerbiu nuomone, ir ačiū jam už pasidalinimą...

Lyrinis nukrypimas.
Pamenat gerojo samariečio palyginimą?!
Turėjome tokį,, žaidimą,,.  Buvau to sumuštojo vaidmenyje, aplink daug gerų samariečių. Puolė visi gydyti....
Per pasidalinimą randu, kad nei vienas iš samariecių manęs net nepaklausė ką man skauda... :D

Tai su tavo patarle ir apie brolišką meilę panašiai, ir su straipsnio autoriumi.
Taip taip tu didesnis... Einu užsiciaupti.

Diak. Tomas M.


Diak. Tomas M.

Įdomus atvejis. Katalikų išgydymo Šv. Mišiose dalyvavo vienas žmogus, suprantantis aramėjų kalbą. Šv. Mišių metu priekinėje eilėje stovintys žmonės pradėjo "kalbėti kalbomis".

Pasibaigus pamaldoms, tas žmogus priėjo prie vieno "kalbėjusio kalbomis" parapijiečio ir paklausė - ką tu ten kalbėjai? Tas atsakė, kad nežino, nes jis gavo tik kalbų dovaną, bet ne kalbų aiškinimo dovaną. Tuomet jis tarė tam parapijiečiui - aš žinau, ką tu kalbėjai, tu kalbėjai aramėjų kalba ir tu piktžodžiavai prieš Dievą!


Bite Your Tongues!

Silvija

Hmm... atrodo nebūtinai patikimas toks kaltinimas, nes pats piktžodžiavimas labai skirtingai suprantamas  :-\ O gal yra konkretus tos kalbos aramėjų kalba tekstas?

Beje, ar tikrai tai buvo Šv. Mišios? Mūsuose jei vyksta, tai vyksta ne Mišių metu taip vadinamos Išgydymo pamaldos.

Silvija

Neseniai perskaičiau tokį šv. Teresės Avilietės patarimą seselėms (iš atminties cituoju): nerodyk išoriškai pamaldumo, kurio neturi, bet slėpk pamaldumo neturėjimą. Šią mintį suprantu taip: tikrą, iš Dievo gautą pamaldumą turime rodyti net ir kūnu. Bet vargas tiems, kurie bando kažką suvaidinti.

Diak. Tomas M.

Labai įdomiai kunigas egzorcistas aiškina apie kalbų dovanos kilmę, jos pasireiškimą ir pavojus, kai žmonės prašo tos dovanos:

Spiritual Warfare Pt. 1 - Exorcist Fr. Chad Ripperger

Diak. Tomas M.


kukulis

Paskaičiau pirmus kelis klausimus ir atsakymus. Kitus tik peržvelgiau.

Kokia yra šių klausimų paskirtis ir kokios galutinės išvados?

Diak. Tomas M.

Tėvas J. Hardon SJ apie Charizminio atsinaujinimo judėjimą:

https://youtu.be/rD9VEPhTJkk?t=1h6m57s

O čia kiek mažiau rimtai, su meile :)

https://youtu.be/oYx5KJIM4Xk?t=1h34m14s

kukulis

Gerai, kad įrašas anglų  kalba, tai mažiau žmonių susinervuos klausydami :D

Aš asmeniškai manau, kad visuose žmonėse yra gero ir blogo; ir taip pat visose žmonių organizacijose yra gero ir blogo.
Tikiu, kad charizmatiniai judėjimai suburia geros valios žmones, o net jeigu vaisiai ne visada saldūs, vis dėl to ir čia Dievas turi savo planą.

--

Mano asmeniniame patyrime charizmatikai šiek tiek išpuikę žmonės :D

Varlė keliauninkė

Atsiverčiau charizminėje bendruomenėje.
Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad vėliau iš jų išėjau.
Bet užtai žinau, kad Dievas yra visur esantis.