• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
liepos 20, 2024, 00:16:56

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Su Šv. Kalėdomis!

Pradėjo Diak. Tomas M., gruodžio 25, 2012, 01:47:03

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Vika


Pilgrim

Rasokit, dangūs, iš savų aukštybių.
Debesys lykit lietumi teisybės!
Išdžiūvus žemė teatsigaivina
Ir Atpirkėją mums teišdaigina.

Tegul palinkėjimui skamba ši ištrauka
15 Οτε οὖν ἠρίστησαν λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς, Σίμων Ἰωάννου, ἀγαπᾷς με πλέον τούτων; λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ, Βόσκε τὰ ἀρνία μου.
16 λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον, Σίμων Ἰωάννου, ἀγαπᾷς με; λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ, Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου.
,,Pa­pus­ry­čia­vus Jė­zus pa­klau­sė Si­mo­ną Pet­rą: ,,Si­mo­nai, Jo­nos sū­nau, ar my­li ma­ne la­biau už ši­tuos?" Jis at­sa­kė: ,,Taip, Vieš­pa­tie, Tu ži­nai, kad Ta­ve my­liu." Jė­zus jam ta­rė: ,,Ga­nyk ma­no avi­nė­lius." Ir an­trą kar­tą Jė­zus pa­klau­sė: ,,Si­mo­nai, Jo­nos sū­nau, ar my­li ma­ne?" Tas at­si­lie­pė: ,,Taip, Vieš­pa­tie, Tu ži­nai, kad Ta­ve my­liu." Jė­zus jam pa­sa­kė: ,,Ga­nyk ma­no avis."  (Jn 21, 15-16).

Jei myli Mane, tai eik ir daryk, eik ir daryk ką nors dėl Manęs !

Silvija

Citata iš: Pilgrim  gruodžio 28, 2014, 14:01:45
<...> eik ir daryk ką nors dėl Manęs !

Ką nors ar tai, ką reikia? Matau didelį skirtumą tarp vieno ir kito ;)

Dažnai didelio brolių aktyvizmo įkvėpti mes "pasirašom" vienam ar kitam reikalui "dėl Dievo", taip pat ir patys kartais juos pastūmėjam ne ten, kur tikrasis jų kelias. Ir kodėl tas vyksta? :-\

Linkiu kiekvienam iš mūsų Naujaisiais Metais rasti savo vietą ir TIKRAI žinoti, ką Dievas kviečia nuveikti. O diskusijos...  jos yra gerai tiek, kiek yra per Jį, su Juo ir Jame. Nes kartais, kaip pastebėjo poetas Clemente Rebora, "Žodis nutildo mano tauškalus" :)

Diak. Tomas M.

Graži atkarpėlė iš 1944 m. Kalėdinių Šv. Mišių:

http://www.newliturgicalmovement.org/2014/12/was-your-christmas-mass-anything-like.html

Holivudas dar nebuvo toks sugedęs...

kukulis

Genda genda .... ;)

Palygino kaip buvo dingus elektra prieš 50 metų ir kaip prieš 10.
Prieš 10 metų prasidėjo plėšimai ir vagystės tamsoje. O prieš 50 metų žmonės žvakutes degiojo padėdami vieni kitiems ...

Na, melskimės, kad pradėtų taisytis. O sunkumus priimkime kaip galimybę tobulėti ;)

Diak. Tomas M.

Truputį iš anksto sveikinu visus su Kūčiomis ir Šv. Kalėdomis! Ramių, išmintingų ir pilnų Dievo palaimos ateinančių metų!

Silvija

Ačiū! :) Mylėkime vieni kitus kaip Kristus mylėjo, aukime ir auginkime  :angel-2:

Augustas

Linkiu visiems linksmų šventų Kalėdų ir palaimintų Naujųjų Metų.  :pentecostal:  :D

Giedrė


vida

Jis gimė, Jis čionai atėjo...
Dėl mūsų, dėl žmonių, dėl atskirai kiekvieno.
Dėl meilės, dėl ramybės, dėl vilties...
Dėl žemės, saulės, dėl mėnulio...
Dėl visko , ką Jisai sutvėrė.
Dėl mūsų laisvanoriško Tikėt pasirinkimo.
Su Jėzaus Kristaus Gimtadieniu.
Su meile sveikinu Jus visus.

Diak. Tomas M.


Augustas

Ačiū, Tomai. :) Aš irgi prisidedu prie sveikinimų. :)

Diak. Tomas M.

Sveikinu visus jus su Kristaus gimimu!

Augustas

Aš irgi prisidedu prie sveikinimų. :)

Silvija

Su Gimimu, Tomai, Augustai ir vis broliai sesės Kristuje! :)

Diak. Tomas M.

Sveiki sulaukę dar vienų Šv. Kalėdų! Mes nuolat meldžiame antrojo Kristaus atėjimo, bet... Dievo valia dar teks palūkėti :D

Dievo malonės visų šeimoms ir namams!  :pentecostal:

Augustas

Sveikinu su šventomis Kalėdomis visus, kas dar čia nepamiršta užsukti.  O:-) 

Varlė keliauninkė