• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
gruodžio 01, 2023, 20:15:28

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Sausio mėnesį meldžiamės

Pradėjo Silvija, sausio 04, 2013, 08:50:22

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Silvija

Popiežiaus intencijomis:

    bendroji:  kad šiais – Tikėjimo – metais krikščionys geriau suprastų Kristaus slėpinį ir džiaugsmingai liudytų tikėjimo į Jį dovaną;         
    misijų:  kad dažnai diskriminuojamos Vidurio Rytų krikščionių bendruomenės iš Šventosios Dvasios gautų stiprybės būti ištikimos ir atkaklios.   

Kauno arkivyskupijos intencija:   kad 2013 metais Lietuvos žmonės sustiprėtų tikėjime ir daugiau turėtų ramybės bei saugumo.

Jazminas


Silvija

Popiežiaus intencijos 2014 sausio mėn.:

BENDROJI - kad ekonominis vystymasis gerbtų visų žmonių ir visų tautų orumą;

MISIJŲ - kad visų konfesijų krikščionys siektų Kristaus norimos vienybės.
Ir be abejo, šį mėnesį nenustokime melstis už krikščioniškas šeimos vertybes.


arabele


Jazminas


Silvija

Popiežiaus intencijos sausio mėnesį:

bendroji: kad įvairių religinių tradicijų tikintieji ir visi geros valios žmonės bendradarbiaudami ugdytų taiką;
misijų: kad šiais Pašvęstojo gyvenimo metais vienuoliai ir vienuolės džiugiai sektų Kristumi ir uoliai tarnautų vargšams.

Kauno Arkivyskupijos intencija šį mėnesį: kad Dievui savo gyvenimą pašventę asmenys su viltimi žvelgtų į ateitį.

Silvija

Jau ketvirtąkart įkeliu sausio mėnesio maldos intencijas :) Šiais, 2016 metais, Popiežius siūlo melstis:

bendroji: kad nuoširdus dialogas tarp skirtingų religijų žmonių duotų taikos ir teisingumo vaisių;

misijų: kad per dialogą, brolišką meilę ir Šventosios Dvasios malonę būtų įveikti krikščionių nesutarimai.

Kauno arkivyskupijos intencija šį mėnesį:

SAUSĮ meldžiame Viešpaties artumos ir žmonių jautrumo pabėgėliams ir migrantams, taip pat žmogiško priėmimo ir meilės stokojantiems neįgaliesiems.