• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
gruodžio 08, 2023, 05:43:11

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Birželio mėnesį meldžiamės

Pradėjo Silvija, birželio 01, 2013, 11:44:22

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Silvija

Popiežiaus intencijos birželio mėnesį

    bendroji:  kad tarp tautų vyrautų dialogo, įsiklausymo ir abipusės pagarbos kultūra;        
    misijų:  kad ten, kur supasaulėjimas yra stipriausias, krikščionių bendruomenės veiksmingai skatintų evangelizaciją.   

Kauno arkivyskupijos intencija, prie kuros visad jungiamės, šį mėnesį yra: už jaunimą, dalyvausiantį Lietuvos jaunimo dienose.Taip pat Tikėjimo metų programoje Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės proga yra numatyta, kad š.m. birželio 2 d. 17.00 val. (Romos laiku,  Lietuvoje - 18.00 val.) popiežius Pranciškus Šv. Petro bazilikoje praves vienos valandos trukmės Švč. Sakramento adoraciją. Viso pasaulio vyskupai yra kviečiami kartu su savo bendruomenėmis tuo pačiu metu jungtis maldoje, savo katedrose dalyvaujant eucharistinėje adoracijoje. Tokiu būdu visame pasaulyje vienu metu katalikai susirinks prie eucharistinio Jėzaus ir susijungs maldos vienybėje.

Diak. Tomas M.

Viso pasaulio nusilenkimas Švč. Sakramentui yra labai graži idėja, tai galėtų tapti pasauline kasmetine tradicija  :thumbup:

Tikriausiai reikia kuo daugiau maldingų praktikų, apjungiančių visą pasaulį, juk taip gaunasi nepaprastai galinga malda. Dar vienas geras tokio pasaulinio ir net tikro ekumenizmo maldingumo pavyzdys - kasdieninės Valandų Liturgijos maldos.

Jazminas


Silvija

Popiežiaus intencijos birželio mėnesį:

bendroji: kad bedarbiai gautų paramą ir rastų darbą, reikalingą jiems oriai gyventi;
misijų: kad Europa vėl atrastų savo krikščioniškąsias šaknis per tikinčiųjų liudijimus.

Kauno Arkivyskupijos intencija šį mėnesį: Meldžiamės už tėvus, kad jie gerai atliktų savo užduotis šeimai, ir už Seimo narius, kad jie priimtų šeimą bei santuoką branginančius teisės aktus.

Vėtra

Melsiuosi, kad visiems tėvams, kurie apleido savo pareigas ir pamiršo savo vaikus, sugįžtų meilė, pareigos ir atsakomybės jausmas.
Melsiuosi, kad mano vaiko tėčiui pabustų meilės sūnui,  sąžinės, atsakomybės, tėvystės jausmas...
Melsiuosi už savo draugus, kurie šiuo metu ant skyrybų ribos, kad išsaugotų šeimą.

Melsiuosi už visus bedarbius, trokštančius surasti orų darbą, iš kurio įmanoma pragyventi.

Silvija

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Birželinių pamaldų turinį sudaro Švč. Jėzaus Širdies litanija ir Žmonijos pasiaukojimo aktas. Prieš tai ar po to galima atlikti atitinkamus mąstymėlius. Pabaigai giedama IŠ ŠIOS ŽEMELĖS, O ROMIOJI, JĖZAUS ŠIRDIE ŠVENČIAUSIA ar kuri kita panašaus turinio giesmė. Negalintiems birželinių pamaldų atvykti į bažnyčią galima jas atlikinėti namie, prie Švč. Jėzaus Širdies paveikslo.

Šį mėnesį, trečiąjį penktadienį po Sekminių, esti minima Švč. Jėzaus Širdies diena.

Silvija

Čia rasite muzikos takelį su giesme IŠ ŠIOS ŽEMELĖS.

Diak. Tomas M.


Silvija

Popiežiaus intencijos birželio mėnesį:

bendroji: kad imigrantai ir pabėgėliai būtų priimti šalyse, į kurias atvyksta, ir su jais būtų elgiamasi pagarbiai;
misijų: kad asmeninis susitikimas su Jėzumi pažadintų daugelio žmonių troškimą paaukoti Jam save renkantis kunigystę ar pašvęstąjį gyvenimą.

Kauno arkivyskupijos intencija šį mėnesį:

Melskime Švč. Jėzaus Širdį meilės liepsna apglėbti moksleivius, studentus, ypač tuos, kurie šiemet priima Pirmąją Komuniją ar Sutvirtinimo sakramentą, kad visi mokytųsi tyros ir nesavanaudiškos meilės, kad mokslais ar pasirinktomis studijomis rengtųsi ateityje daryti gera kitiems žmonėms.

Silvija

Popiežiaus intencijos birželio mėnesį

Visuotinė: kad senyvo amžiaus, atsidūrę visuomenės užribyje ir vieniši žmonės turėtų, taip pat ir dideliuose miestuose, progų bendrauti ir sulauktų solidarumo;

Už evangelizavimą: kad seminarijų auklėtiniai, novicijai ir novicijos sutiktų Evangelijos džiaugsmu gyvenančių ugdytojų, kurie išmintingai juos ruoštų jų misijai.Silvija


Tikintysis

Ką reikia daryti su tomis maldomis? Pasimelsti kas dien jei turi ūpo?

Silvija

Turi omeny birželines pamaldas?

Taip, galima pasimelsti ir vienam namuose, bet keliskast geriau melstis grupėje. Seniau Lietuvoje taip ir būdavo - susirinkdavo kaimas vienoje kurioje nors pirkioje ir kiekvieną birželio vakarą melsdavosi. Dabar ši tradicija baigia išnykti (gal turi idėjų kaip ją atgaivint? ;)).

XVII–XVIII a. ši pamaldumo praktika iš Prancūzijos per Lenkiją pasiekė ir Lietuvą. Daugiausia prie jos išplitimo prisidėjo tėvai jėzuitai. Etnologai diskutuoja, kada buvo šios giesmių ir maldų kultūros pradžia Lietuvoje. Istoriniai šaltiniai nurodo, kad šiuo pamaldumu itin nepatenkinta buvo carinės Rusijos valdžia. Po 1812 m. karo su Napoleonu prieš jėzuitų vienuoliją pradėtos vykdyti represijos. Rusai nekentė to, kas buvo prancūziška ir lenkiška. Jie tapatino, kad jei esi katalikas, vadinasi, esi prancūzas arba lenkas – carinės Rusijos priešas. Kai valdžia ėmė drausti šį pamaldumą ir persekioti vienuolius bei pasauliečius, liaudis pamaldumą Švč. Jėzaus Širdžiai perkėlė į namų aplinką.

Pamaldos, atliekamos namų aplinkoje, itin išpopuliarėjo tarpukariu. 1923 m. Lietuvoje jėzuitai išleido liaudžiai skirtą knygelę ,,Jėzaus širdis ir jos intronizacija", o 1928 m. – knygelę ,,Jėzaus širdis ir kunigas". Taip pat ir po Antrojo pasaulinio karo žmonės birželines pamaldas dažniau melsdavosi namuose nei bažnyčioje. Jos vykdavo viename iš sodžių, kurio tvoros vartai būdavo apkaišomi berželių šakomis, o kambaryje gėlėmis ir žolynais papuošiamas Švč. Jėzaus Širdies paveikslas. Gaila, bet šiuo metu kaimuose ši tradicija sparčiai nyksta.http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-06-18-birzelines-pamaldos-prancuzu-jezuitu-dovana-lietuvai/102628


kukulis

Aš tai Jėzaus Širdies litaniją išmokau savo atsivertimo pradžioje - maždaug prieš penkis metus. Nuo to laiko beveik kasdien ja pasimeldžiu.

Tikintysis

Citata iš: Silvija  birželio 01, 2016, 10:59:00
...Dabar ši tradicija baigia išnykti (gal turi idėjų kaip ją atgaivint? ;))...

Galbūt kai tūrėsiu žilų plaukų ir vaikų kaip Jūs - bus ir idėjų atitinkamų daugiau :D
Pagal asmeninę patirtį, tai kažką puoselėti ar laukti su Viešpaties pagalba... Tai ilgai trunka. 10 metų laukimo ir dar prieš tai 10 metų verkimo :D

Silvija

Nežinau ar teisingai patį supratau, bet tradicijos kuriasi iš poreikio, o idėjos joms - iš Šventosios Dvasios, čia nebūtinai "žilo plauko" reikalai. Jei nekabina melstis ar nedomina tos istorinės priežastys, dėl ko TAI atsirado, vadinas idėjų nebus. Bet kartais būna, kad jaunas žmogus, pamatęs Širdžių paveikslus močiutės kambarėlyje, būna paliestas ir pagautas noro plačiau pasidomėti (o gal ne tik  :-\).

Tikintysis

   Dėl žilo plauko, tai turėjau omeny, kad - kai daugiau gyvenimiškos patirties turėsiu... Tarkim dar nepribrendau iki bendros maldos... Mano charakteriui tinka "Tikroji Malda" Mt 6: "...eik į savo kambarėlį..."...
   Man su teta užtenka per Kūčias Tėve Mūsų ir Sveika Marija sukalbėti prieš vakarienę... Kiti žiūri kaip į idiotus :D Kaip ir sakiau, manau labai priklauso kokioje aplinkoje pats esi.
    O šiaip galbūt su panašiais bendraminčiais, jei kartu meldžiamasi, tiesiog pabandyti prikalbinti kartu melstis ir kitas maldas... Net nenutuokiu kas vyksta tikinčiųjų bendruomenėje... Ir iš tikro didelio noro ten patekti neturiu.

Kaštonas

http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,1114.msg15413.html#msg15413
Klaipėdoje mano žiniomis praėjusį rudenį buvo :)


"Dėl žilo plauko, tai turėjau omeny, kad - kai daugiau gyvenimiškos patirties turėsiu..."
Nori pirmiau ant grėblio užlipti?

Silvija

Citata iš: Tikintysis  birželio 02, 2016, 09:13:01
   Dėl žilo plauko, tai turėjau omeny, kad - kai daugiau gyvenimiškos patirties turėsiu... Tarkim dar nepribrendau iki bendros maldos... Mano charakteriui tinka "Tikroji Malda" Mt 6: "...eik į savo kambarėlį..."...
   Man su teta užtenka per Kūčias Tėve Mūsų ir Sveika Marija sukalbėti prieš vakarienę... Kiti žiūri kaip į idiotus :D Kaip ir sakiau, manau labai priklauso kokioje aplinkoje pats esi.
    O šiaip galbūt su panašiais bendraminčiais, jei kartu meldžiamasi, tiesiog pabandyti prikalbinti kartu melstis ir kitas maldas... Net nenutuokiu kas vyksta tikinčiųjų bendruomenėje... Ir iš tikro didelio noro ten patekti neturiu.

Šv. Mišios - irgi bendruomeninė malda :) Niekada nejautei džiaugsmo kartu švęsti Eucharistiją?

Tikintysis

Citata iš: Silvija  birželio 02, 2016, 11:56:24
Šv. Mišios - irgi bendruomeninė malda :) Niekada nejautei džiaugsmo kartu švęsti Eucharistiją?

   Turiu įvairių patirčių - ir džiaugiuos ir palengvėja ir namo linksmiau žingsniuoti ir būna pikta, kad net į bažnyčią nesinori eiti, bet paskutinę minutę persilauži ir po to džiaugiesi. Ir būna, kad išpažinties reikia eiti net dėl pačios Eucharistijos... Va taip vat :D