• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
gruodžio 01, 2023, 19:57:19

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Liepos mėnesio intencijos

Pradėjo Silvija, liepos 02, 2013, 04:49:48

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Silvija

Popiežiaus intencijos liepos mėnesį:

bendrojikad Pasaulio jaunimo dienos Brazilijoje visus jaunus krikščionis paskatintų tapti Evangelijos apaštalais ir misionieriais;         

misijųkad visoje Azijoje atsivertų durys nešantiesiems Evangelijos žinią.   

Kauno arkivyskupijos intencija šį mėnesį: kad jaunimas brangintų santuoką ir rimtai jai ruoštųsi.

Jazminas


Snieguolė


Diak. Tomas M.


Silvija

Popiežiaus intencijos liepos mėnesį

bendrojikad sporto veikla visada būtų proga stiprinti žmonių brolystę ir augimą;
misijų: kad Šventoji Dvasia remtų skurdžiausiose šalyse Evangeliją skelbiančių pasauliečių darbą.

Kaip visada mums aktuali Kauno Arkivyskupijos intencija: už šių metų Lietuvos universitetų absolventus, kad jie tarnautų savo Tėvynės žmonėms.

Jazminas


Silvija

Popiežiaus intencijos:

Bendroji: kad politinė atsakomybė visada būtų suprantama kaip aukščiausia artimo meilės forma;

Misijų: kad su socialine nelygybe susiduriantys Lotynų Amerikos krikščionys liudytų meilę vargšams ir skatintų kurti broliškesnę visuomenę.

Kauno arkivyskupijos intencija šį mėnesį:

Prašome Dievo palaimos bei Jo Dvasios šviesos Kauno arkivyskupijai – jos naujajam ganytojui, visiems kunigams, broliams ir seserims vienuoliams, pasauliečiams, jaunimui, kad ir toliau augtume kaip bendruomenė, su visais besidalijanti Gerąja Kristaus naujiena.

Varlė keliauninkė

Popiežiaus intencijos:
Bendroji: kad būtų deramai gerbiami čiabuviai, kurių tapatybei ir netgi gyvybei kyla grėsmė;
Misijų: Bažnyčia Lotynų Amerikoje ir Karibuose, pasitelkdama savo misiją žemyne, skelbtų Evangeliją su nauja jėga ir užsidegimu.

Kauno arkivyskupijos intencija šį mėnesį:
Būti Viešpaties mokiniais – tai nuolat augti Šventosios Dvasios padedamiems, Jos šviesoje.

ps  tik mažytė pagalba ;)