• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
gruodžio 01, 2023, 19:56:01

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Marijos Radijo laidos

Pradėjo Augucka, gruodžio 19, 2013, 06:37:16

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Silvija

Neseniai kukulis su Giedre diskutavo apie Šv. Dvasią, Šv. Jono valandoje - į penkias laidas išskirta t. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaita "Gyvenimas Šventojoje Dvasioje":

I dalis http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=57153

II dalis http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=57443

III dalis http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=57694

IV dalis http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=57973

V dalis http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=58233

Ketvirtoje dalyje yra įdomi mintis ir mokymas kaip skirti kaltės jausmą nuo tobulo gailesčio:

Labai svarbu skirti kaltės jausmą nuo tobulo gailesčio, nes Šv. Dvasia nori parodyti mūsų nuodėmę, kad iš jos išvaduotų, bet iškart prisistato kaltintojas, kurio tikslas įstumti mus į savigraužą. Kaltės jausmas kyla ne iš Dievo, iš Dievo – tobulas gailestis. Koks skirtumas tarp tų dviejų?

Kaltės jausmas - kai mums šlykštu savęs, kai niekiname save, smerkiame ir teisiame už tai, ką esame padarę. Ir mums atrodo, kad iš to nėra jokios išeities. Šitas kaltės jausmas – labai subtili puikybės išraiška: kaip aš drįstu būti ne toks, koks turėčiau būti! Aišku, jis yra labai skausmingas ir gniuždantis, ėdantis ir naikinantis. Psichologai bando išvaryti šį jausmą iš žmonių, bet nieko nepasiūlo į tos kaltės vietą, o ta vieta turi būti užpildyta tiesa, kuri yra tobulas gailestis. Jis irgi yra skausmingas, bet man skauda ne dėl to, kad aš nebuvau toks, koks norėjau būti arba kaip man atrodė, kad turėjau būti. Bet skauda dėl to, kad aš sužeidžiau Jėzaus Širdį.

Tikroji meilė žvelgia į kitą, myli kitą dėl jo paties. Netikros meilės nagai lenkti į save, ji gali būti apsitaisiusi net labai gražiais dvasiniais drabužėliais. Kaltės jausmas ir tobulas gailestis yra tų dviejų meilių išvirkštinė simetrija: savanaudiškos meilės išraiška būtų kaltės jausmas, kai aš rūpinuosi tik savimi ir esu nepatenkitas, kadangi mano prasti popieriai, o tobulos meilės, kuri myli kitą dėl jo paties, išraiška – tobulas gailestis, kai man skaudu, kad aš įskaudinau Jėzaus Širdį savo nuodėme. O ne dėl savęs, kad aš sugrioviau kažkokį savo vidinį rūmą, harmoniją ar tobulumą. Ir tas tobulo gailesčio skausmas, skirtingai nuo kaltės jausmo, yra ramus, ramybėje. Kadangi aš žinau, jog nepaisat visko man yra atleidžiama. Kai sergu kaltės jausmu, aš negaliu sau atleisti, nes to jausmo autorius nenori nei kad mes sau atleistume, nei kad Dievas mums atleistų. Tada tas kaltės jausmas būna baisioj neramybėj, kuri yra piktosios dvasios paveikslas ir panašumas.

Todėl ši kova labai svarbi – kai Parakletas, Tiesos Dvasia, ateina, kad mums parodytų mūsų nuodėmę ir mus išgelbėtų ir kai ,,prokuroras" prisistato, kad viską sugadintų, tučtuojau reikia atstumti kaltės jausmą ir plačiai atverti širdį tobulo gailesčio jausmui. Kokiu būdu tą galima padaryti? – nuolat kreipiant žvilgsnį tik į Jėzų. Griežtai draudžiama žiūrėti vien į save, nes ypač jei ilgai save kotempliuoji, yra ko baisėtis. Reikia kotempliuoti meilę ir gailestingumą, Jėzų, Jo skausmą iš meilės.


Silvija

Laida Biblijos slėpiniai apie Poncijų Pilotą - asmenį, kurį kaskart minime išpažindami savo tikėjimą:

http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=58578

Silvija

Apie liturginę muziką, kurioje kun. Vilius Sikorskas remiasi Benedikto VI įžvalgomis ir pasakoja apie susiklosčiusią situaciją po II Vatikano susirinkimo. Kaip supratau, problema su muzika atsirado dėl to, kad prioritetiniu dalyku buvo imta laikyti visų žmonių aktyvų dalyvavimą liturgijoje, o tai kainavo muzikos meniškumą ir sakralumą. Atsiradęs funkcionalumo principas vedė į pragmatizmą, taigi iškilmingai sakralinėi muzikai bažnyčiose nebeliko vietos, ji buvo išstumta į koncertų sales. Klaidingas II Vatikano reformos supratimas vedė į tai, kad visa iki tol buvusi bažnytinė muzika buvo perkuriama. Atsirado ir adaptuotų kūrinių, kas visai neatleistina. Pavyzdžiui, mums visiems žinomos giesmės "Gelbėk mane, Viešpatie, nuo amžinosios mirties tą siaubingąją dieną..." žodžiai buvo perkurti.

Pradžioje laidos skamba labai gražus modernios muzikos pavyzdys:

http://www.marijosradijas.lt/radijo-laidos/pokalbiai/61197-2015-05-08-10-00-musica-sacra.html

Silvija

Neseniai buvom stabtelėję ties žodžio geras vartojimu (geras žmogus, geras katalikas). Dievo žodžio laidoje prof. kun. R. Dulskis nuodugniai paaiškina tai gerojo tarno pavyzdžiu, jis sako: Didelę dalį niekšybių padaro geri žmonės...

http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=65545

Silvija

Radijo laidoje Katechezė kun. A. Kesilis kalba apie Gailestingumo vainikėlio maldą:

http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=72000

Teisingumo dėlei turėtume pasakyti, kad Gailestingumo vainikėlio teologinis aptarimas visiškai nesenas Bažnyčioje... Buvęs profesorius dogmatikas, Liublino katalikiško universiteto rektorius Vincentas Granatas tiksliai įvardino tris neatitikimus teologijai: 1.Tėvo dievystė yra lygi Sūnaus dievystei, todėl vieno dievystė negali būti aukojama kito dievystei 2. Dieviškumo/dievystės iš viso negalima aukoti 3. Dieviškumas/dievystė (Tėvo) negali būti permaldaujama, nes Jis pats atleidžia nuodėmes.

Kunigas aptaria dokumentą, kuris atsako į šiuos teologinius priekaištus.

Taip pat laidoje išgirdau įdomų pastebėjimą, kaip labai ši malda yra panaši į Fatimos regėtojams padiktuotą maldą.

Silvija

Laida, kurioje kun. Algirdas Akelaitis pristato būsimą palaimintąjį Teofilį Matulionį ir jo pamaldumą Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai. Ties maždaug 14 minute yra palikta žinutė mūsų Tomui :)

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/77440-2017-03-02-18-15-per-kryziu-i-zvaigzdes.html

Giedrė