• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
gruodžio 01, 2023, 18:34:56

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Popiežiaus intencijos rugsėjo mėnesiui

Pradėjo Silvija, rugpjūčio 31, 2012, 13:52:32

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Silvija

Bendroji:  kad politikai visados veiktų vadovaudamiesi sąžine, skaidrumu ir tiesos meile;
         
Misijų:  kad krikščionių bendruomenė būtų labiau pasirengusi, turėtų daugiau noro ir išteklių siųsti misionierius, kunigus bei pasauliečius į pačias vargingiausias Bažnyčios bendruomenes.   

Taip pat jungiamės prie Kauno arkivyskupijos intencijos šį mėnesį prašydami Dievo palaimos Lietuvos mokiniams ir studentams, kad drąsiai ieškotų ir gintų tikrąsias vertybes savo gyvenime.

Diak. Tomas M.

Prisidedu ;)

Kauno arkivyskupijos intencija yra labai svarbi, nes jei neklystu, būtent universitete didžiausias procentas žmonių praranda tikėjimą... rodos eina įgauti žinių ir mokslo, o gaunasi, kad praranda dar daugiau :(

Silvija

Truputį plačiau apie šio mėnesio bendrąją popiežiaus intenciją.

Jazminas


Silvija

bendroji:  kad šiandienos žmonės, dažnai skęstantys triukšme, atrastų tylos vertę ir sugebėtų įsiklausyti į Dievo balsą bei savo brolius ir seseris;         

misijų:  kad daugelyje pasaulio vietų persekiojimus kenčiantys krikščionys savo liudijimu būtų Kristaus meilės pranašai.   Be to, popiežius kviečia kiekvieną iš mūsų asmeniškai daugiau prisidėti prie taikos išsaugojimo pasaulyje:

CitataKą mes galime padaryti dėl taikos pasaulyje? Kaip sakė popiežius Jonas XXIII, kiekvienam tenka uždavinys atstatyti santykius teisingume ir meilėje.

Įsipareigojimo dėl taikos grandinė tesuvienija visus geros valios vyrus ir moteris. Stiprus ir skubus yra kvietimas, kurį skiriu visai katalikų Bažnyčiai, bet taip pat visiems kitų konfesijų krikščionims, kiekvienos religijos vyrams ir moterims, taip pat netikintiems broliams ir seserims: taika yra gėris, kuris viršija kiekvieną barjerą, nes yra visos žmonijos gėris.

Garsiai kartoju: ne susidūrimo, ne konflikto kultūra kuria sugyvenimą tautose ir tarp tautų, tačiau susitikimo kultūra, dialogo kultūra: tai yra vienintelis kelias taikai.

Todėl, broliai ir seserys, nusprendžiau paskelbti, visoje Bažnyčioje, rugsėjo 7 dieną, Marijos, Taikos karalienės, Gimimo iškilmės išvakarėse, pasninko ir maldos už taiką diena Sirijoje, Artimuosiuose Rytuose ir visame pasaulyje. Kviečiu prisijungti prie šios iniciatyvos, kiekvienam tinkančiu būdu, brolius krikščionis nekatalikus, priklausančius kitoms religijoms ir geros valios žmones.


Šis tekstas paimtas iš Vatikano radijo puslapio (http://lt.radiovaticana.va/news/2013/09/02/sekmadienio_vidudienio_malda._%C5%A1ventojo_t%C4%97vo_%C5%A1auksmas_d%C4%97l_taikos/lit-724845)

Pilgrim

Kviečiu šį kartą pasimelsti, popiežiaus intencijomis, bet truputį kitaip  :)
skambant muzikai ir teksto žodžiams, na panašiai kaip meldžiamės
su Šventuoju Raštu, tik šį kartą klausom, žiūrim ir nukeliaujam į tai kas
prakalbina, atliepia, susišaukia su šv. Tėvo intencijomis

1.
http://www.youtube.com/watch?v=x5VZW42MHko

2.
http://www.youtube.com/watch?v=S019gCQp2zk

3.
http://www.youtube.com/watch?v=5D3JPIJ9Kho

4.
http://www.youtube.com/watch?v=RcmNUr8exm0

5.
http://www.youtube.com/watch?v=irn_P6cmZtM

šv. Ignacas mokė Dievą atrasti visur: gamtoje, emocijose, sutiktuose žmonėse, išgirstoje muzikoje ...

Silvija

bendroji: kad psichikos ligomis sergantys žmonės būtų mylimi ir aprūpinti viskuo, ko reikia oriam gyvenimui;

misijų: kad krikščionys, įkvėpti Dievo Žodžio, tarnautų vargstantiesiems ir kenčiantiesiems.

Kauno arkivyskupijos intencija šį mėnesį: kad Viešpats laimintų, o Šiluvos Mergelė globotų naujuosius mokslo metus pradedančius mokinius, studentus ir jų ugdytojus; taip pat prašome, kad Ukrainoje laimėtų laisvė, tiesa ir teisingumas.

Silvija

Popiežiaus intencijos rugsėjo mėnesiui:

Bendroji: kad jaunimui atsirastų daugiau galimybių mokytis ir dirbti;

misijų: kad katechetai savo gyvenimu nuosekliai liudytų tikėjimą, kurį skelbia.
Visi esame kviečiami jungtis į maldos grandinę už pašvęstuosius Lietuvoje:

http://www.vitaconsecrata.lt/metu-renginiai-lietuvoje/pgm-maldos-grandines-kalendorius