TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas

Bendros temos => Praktinė katalikybė => Temą pradėjo: Silvija liepos 19, 2017, 04:11:26

Antraštė: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Silvija liepos 19, 2017, 04:11:26
Pastaruoju metu internete pasipylė kaltinimų KB (http://formaliosnaujienos.blogspot.lt/2012/01/dvidesimt-metu-pragare-buvusios.html?m=1) kruša, tendencingų straipsnių (http://www.delfi.lt/news/daily/world/vokieciu-choro-mokykloje-prievarta-patyre-547-berniukai.d?id=75256699) ir net bandymų sukiršinti tarpusavy vadinamus "modernistus" su "tradicionalistais", pastaraisiais deja užsiima patys katalikai :( Mūsų patirtis forume kalbant su kitatikiais rodo, kad ginčai ir diskusijos, siekiant apginti savo pozicijas, niekur neveda. Tad kyla klausimas, ką darome ne taip ir ko turėtume vengti, kad situacijos dar nepabloginti? Kaip išgryninti ir apvalyti savo tikėjimą nuo visokių lipnių dulkių, kurios mus pačius silpnina Kristaus misijoje?

Teorinį atsakymą žinau, bet nesinori svaidytis tuo žodžiu. Norisi pakartoti praktinę katalikybę.

Tyla ir malda?
Blogį nugalint gerumu?
Nukenčiant nuoskaudas?
Išsaugant viltį, kai nebelieka vilties?

Kas dar? Pratęskite, prašau...
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Donatas liepos 19, 2017, 11:25:11
Nelabai supratau apie kurią situacija rašai. Ar modernistai vs tradicionalistai ar katalikai vs kiti ?
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Silvija liepos 19, 2017, 11:53:12
Apie puolimą vs gynybą :) (pulti ar gintis?) nes tai pastebima tiek aplink valtį, tiek valtyje.

Va, jau ir naujas tekstas išėjo: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-07-19-benedikto-xvi-sekretorius-pranciskaus-kritika-tik-fantazijos/161872

Galima pridurti, kad Benediktas XVI yra ne kartą kalbėjęs apie apaštalo Petro ir kitų valtį, pakliuvusią į audrą Galilėjos ežere, kaip simbolizuojančią visą Bažnyčią, plaukiančią per neramius istorijos vandenis. Štai pora pavyzdžių. 2005 metais, likus mažiau nei mėnesiui iki konklavos, kur jis buvo išrinktas popiežiumi, kardinolas Ratzingeris per Kryžiaus kelią prie Koliziejaus, Didįjį Penktadienį, kalbėjo, kad Bažnyčia dažnai atrodo tarsi valtis, kuri tuoj paskęs, į kurią iš visų pusių sunkiasi vanduo. Tačiau tuo pat metu pabrėžė tvirtą tikėjimą, kad Bažnyčia neliks įveikta ir parblokšta, nes Viešpats padės jai atsitiesti.


Žmonės skuba vertinti ir veikti. Net ir tikintieji.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Donatas liepos 19, 2017, 13:15:57
Šiaip ar taip vienas iš kardinolų numirė taip ir negavęs atsakymo į "dubia" klausimus. Ir tyla šiuo klausimu tik blogina situaciją.
O apie kokį veikimą rašai? Kol kas viskas tik kalbos ir maldos.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Silvija liepos 19, 2017, 14:25:52
Na, rašiau bendrai apie žmones... Kalbos irgi gali būti veikimas.

Jei pastebėjai, žmoņės būna dviejų tipų: "mortiški" (nuo Mortos), kurie labiau linkę veikti, neišlaukę, "nepasėdėję prie Jėzaus kojų" kaip Marija (šie "marijiški" :)), jie dažnai prieš laiką "išsitaško": apšaukia, apkaltina kitus, save pateikdami teisiais... o tyliai kontempliuojantys viską turi sugerti kaip kempinės. Mums reikia mokytis neskubėti vertinti, įsiklausyti ir įsižiūrėti plačiai, į visą paveikslą. Nepanikuoti toje valtyje. Aš taip galvoju.

"Dubia" klausimai, man rodos, yra mortiškas priekaištas: "Viešpatie, tau nerūpi, kad..." Nes juk viskas buvo išdiskutuota Sinode, tik gal liko nesuprasta?
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Donatas liepos 20, 2017, 04:29:36
Dubia yra konkretūs klausimai, jei ji kyla kardinolams tai paprastam žmogui tai gali būti visiška sumaištis. O jei bendrai dėl gynybos yra įvairių nuomonių. Viena gana įdomi aprašyta knygoje "The Benedict Option: A Strategy for Christians in a Post-Christian Nation" (pačios knygos dar neperskaičiau, bet spėjau peržiūrėjau keletą diskusijų su šios knygos autoriumi). Tai pagal šią nuomonę, kultūrinis karas jau pralaimėtas ir geriausias būdas kovoti su potvyniu yra baigti kovoti su potvyniu ir statytis Nojaus arką, žinoma perkeltine prasme. Anot šio autoriaus mes jau gyvename post krikščioniškame pasaulyje, kurio santvarka žlunga. Panašiai kaip savo laiku žlugo Romos imperija. Autorius siūlo mokytis iš Benedikto, kuris iš pradžių išėjo iš miesto, po to įkūrė vienuolynus kuriuose ir buvo išsaugota krikščioniška kultūra.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Silvija liepos 20, 2017, 05:56:38
Donatai, tu kaip visada taikliai :thumbup:, džiaugiuosi, kad su tavimi diskutuoti galima apie viską, taip pat ir apie tai, kad mūsų tiesos, kokio autoriteto beišsakytos, gali turėti paklaidą.

Aš pati išsakiau savąją mažytę tiesą :), savąsias nuojautas, taip, kaip mano tikėjimas man kužda. Bet visada norisi pridėti, kad tai - tik mano nuomonė, ji gali būti klaidinga. Tas pats su kardinolais, pvz. kard. Maisneris yra/buvo nepakeičiamas kovotojas už tikėjimą Rytų bloke - dėkoju už tai, ką jis atnešė Lietuvai ir meldžiuos už jį. Bet jis lygiai taip pat klystantis žmogus. Dubia - drąsus žingsnis, manau buvo reikalingas, kaip "akmenukas popiežiaus bate" :) Bet neužmirškim, kad norint priimti popiežiškąjį sprendimą, reikia dar ir plataus, visaapimančio suvokimo, kurį duoti gali tik Šventoji Dvasia. Todėl sunku ką nors daugiau pasakyti, nebent tai, kad teisėti dalykai gali ir turi vykti. Ar dubia teisėta? Turbūt taip, ir popiežius turėtų į ją reaguoti. Bet yra dar ir kontekstas, dėl kurio jis to nedaro. Ar mes viską apie tai žinome?

Kas dėl Arkos, tai mano tikėjimas man kužda nepasitikėti visokiais pasiūlymais atsiriboti, apsitverti sieną ar gelbėti savo kailį, kai kiti skęsta. Dievas pažadėjo, kad Tvano daugiau nebus, vadinas ir Nojaus - ne, mes neturėtume tapatintis su šia ST istorija. Šv. Benedikto istorija - taip pat ne mūsų istorija, į ką buvo pašaukti to meto vienuoliai, nesame pašaukti mes, pasauliečiai.

Vieninteliu orientyru į Tiesą, aš matau Evangelijos mokymą, Jėzaus gyvenimą ir žodžius, sutinkant su šių laikų Bažnyčios vedimu. Na ir asmeninio santykio kūrimą. Jei asmeniškai kurį nors paliečia toks reikalas, kaip Komunijos priėmimas antrąkart susituokus, spręsti reiktų labai individualiai. Tokiems dalykams neįmanoma pritaikyti kieto įsakymo, aš taip manau. Nes kai pats atsiduri keblumuose, pamatai, kad iš pašaliečio žvilgsnio viskas lyg ir aišku, o iš tavo pozicijos situacija atrodo visiškai kitaip. Dvasininkai turi išmokti vertinti situacijas iš vidaus, ne vien iš išorės, kad galėtų palydėti žmones.

O pasitikėjimas Bažnyčia - tai kaip tam tikras garantas, manau rizikuoja tie, kurie išlipa iš laivo į savo mažas valteles.

P.s. Ar Jėzus gynėsi? Kam jis buvo išėjęs į dykumą? Jis juk nekvietė žmonių taip daryti, priešingai, rodė kaip gyventi kitaip manančių apsuptyje. Jis net sakė, kad du vienoj lovoj gulintys gali patirti skirtingą baigtį... Kas stengsis išsaugoti savo gyvybę, tas ją praras...
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Pilgrim liepos 20, 2017, 10:39:20
CitataAr Jėzus gynėsi?
Lk 22,38 Jie tarė: "Viešpatie, štai čia du kalavijai!" Jis atsakė: "Gana!"
dėl Dubia ... perskaitykit lėtai apmąstant žodis po žodžio Dubia ir diskutuojamus Amoris Laetitia skyrius
daug atsakymų susidėlios.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Silvija liepos 20, 2017, 10:44:09
Ką reiškia, Pilgrim, ta Evangelijos vieta? Būtinoji gintis?
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Donatas liepos 20, 2017, 10:54:27
Pasiūlymas paskaityti abu dokumentus labai geras, deja tektų skaityti tokia kalba kuria kiekvieną žodį apmąstyti nepavyks. Nebent turit nuorodą į "Amoris Laetitia" lietuvišką variantą.
Silvija, o tu rašei  "kaip Komunijos priėmimas antrąkart susituokus,", tačiau kaip tai įmanoma? Juk kol kas neįmanoma susituokti antrą kartą, kol abu sutuoktiniai yra gyvi ir pirma santuoka galiojanti.
Ar šitaip jau nebėra?

Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Silvija liepos 20, 2017, 11:04:53
Be abejo, Dievo palaiminta tik viena santuoka. Aš nenoriu plėstis apie tai, nes neišmanau, bet gal gali būti situacijų, kai įrodyti santuokos buvus negaliojančia neįmanoma, tuomet gaunasi, kad antroji - iki mirties po klaustuku.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Donatas liepos 20, 2017, 11:27:17
Mano manymu čia ir yra detalės, kurios verčia reikalą jei ne aukštyn kojom, tai bent jau ant šono. Juk jei klausimas būtų apie susituokusius ir gyvenančius ne su sutuoktiniu, tai skambėtų visai kitaip nei pradinis variantas. Iš to ir kyla nesusikalbėjimas ir jei prasideda emocijos, etiketės ir skirstymas į gerus ir blogus katalikus tai nieko gero nelauk...

Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Pilgrim liepos 20, 2017, 14:42:33
Amoris laetitia
lietuvių kalba yra pardavinėjamas, galima įsigyti.
Dar buvo spausdinamas "Bažnyčios žiniose".
Dubia
pilnas lietuviškas tekstas yra propatria puslapyje.
Citatabet gal gali būti situacijų
ne tik gal ... bet ir yra ... net labai daug ... kad tyli dantis sukandę jau kitas klausimas.
(kalbu apie Lietuvą, o ne kažkurią kitą valstybę).
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Donatas liepos 20, 2017, 15:54:09
Pilgrim dėkui - jei kam dar reiks http://www.baznycioszinios.lt/site/files/file/pdf/bzinios_2016-07.pdf
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Augustas liepos 22, 2017, 08:00:59
Citata iš: Silvija  liepos 20, 2017, 10:44:09
Ką reiškia, Pilgrim, ta Evangelijos vieta? Būtinoji gintis?
Ne, ta Pilgrim'o pasiūlyta Evangelijos vieta reiškia neprievartinį pasipriešinimą. Tai reiškia - priešintis privalom, bet prievarta nieko nepasieksim, t.y., nepasieksim, kad žmonės atsiverstų ir pradėtų autentiškai tikėti į Jėzų Kristų.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: kukulis liepos 25, 2017, 07:48:44
Viskas priklauso nuo situacijos. Per žalią galima eiti per kelią, o per raudoną - ne.
Kartais reikia gintis aktyviai, kartais pasyviai, o kartais pulti; o dar kartais atsukti kitą skruostą.
Viskas pagal situaciją.

1 Viskam yra metas, ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi.
2 [i1]Laikas gimti ir laikas mirti;
laikas sodinti ir laikas rauti, kas pasodinta.
3 Laikas žudyti ir laikas gydyti;
laikas griauti ir laikas statyti.
4 Laikas verkti ir laikas juoktis;
laikas gedėti ir laikas šokti.
5 Laikas išmėtyti akmenis ir laikas juos surinkti;
laikas glamonėtis ir laikas nesiglamonėti.
6 Laikas ieškoti ir laikas pamesti;
laikas turėti ir laikas išmesti.
7 Laikas perplėšti ir laikas susiūti;
laikas tylėti ir laikas kalbėti.
8 Laikas mylėti ir laikas nekęsti;
laikas karui ir laikas taikai.

O dėl nuoskaudos, tai galima nuoskaudą nukęsti, o galima ir visai neįsiskaudinti, pvz. neskaityti visokių keistų straipsnių.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Silvija liepos 25, 2017, 08:27:57
Neskaityti, nekomentuoti, nesivelti ir saugoti širdies ramybę :D  katalikiška? :-\

CitataViskas priklauso nuo situacijos.

:thumbup:
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Donatas liepos 25, 2017, 08:40:31
Iš kur gali būti nuoskauda? Jei rašoma teisybė, tai kam skaudintis, jei neteisybė - vėlgi kam skaudintis?
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Silvija liepos 25, 2017, 09:55:31
O iš kur tada KB traukia tokius dalykus:

http://www.vievioparapija.eu/naudinga/gailestingumo-darbai-kunui-ir-sielai

?

Aš nekalbu apie jokius straipsnius, kalbu apskritai.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: kukulis liepos 25, 2017, 11:35:57
Pravoslavai turi tokį posakį:
"Vsiakoe smushchenie ot besov".
Nežinau ar mes katalikai galime naudotis šiuo posakiu, bet teisybės yra :)

Manau kad turime gintis, kada tai įmanoma ir kada suprantame, kad tai atneš naudos, o ne žalos.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Kaštonas liepos 25, 2017, 11:55:28
Ignaco Lojolos  ... cit:

....................................................... Bet jei įkvėptų minčių eiga galiausiai pakrypsta į kokį nors
blogą ar blaškantį dalyką, ar mažiau gerą už tą, kurį siela ankščiau buvo pasiryžusi atlikti, arba alina ar
drumsčia sielą, atima iš jos ankščiau turėtą taiką, rimti, ramybę, yra aiškus ženklas, kad ateina iš
blogosios dvasios, mūsų pažangos ir amžinojo išganymo priešo.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: kukulis liepos 25, 2017, 16:28:55
Pas žmones yra įsitikinmas, kad vyresniame amžiuje žmogus tampa religingu.
Tai yra plačiai paplitęs mitas. O kad tai yra mitas, pats kuo toliau tuo labiau įsitikinu, nes ir pats po truputį senstu.
Tiesiog Lietuvoje buvo ankstesnė religinga karta, kuri dabar pakeičiama mažiau religinga. Todėl ir buvo susidaręs įspūdis, kad vyresni žmonės religingesni.

Apskritai su amžiumi žmogaus širdis kietėja ir jis tik įsitvirtina tuose įsitikinimuose, kuriuos priėmė ankstesniame gyvenimo etapuose, išskyrus tuos atvejus, kai įvyksta koks nors sukrėtimas.

Iš Cantalemesos apsakymų įsidėmėjau šį:

Susirgo lakštingala ir nustojo čiulbėti. Žvirbliai čirškia: "ji tinginė ir išpuikusi, dėl to ir nečiulba".
Lakštingala užsigavo ir pradėjo čiulbėti. Žvirbliai čirškia: "štai mes buvome teisūs".
Lakštingala atidavė paskutines jėgas ir nugaišo. Žvirbliai čirškia: "tai kam ji čiulbėjo, jeigu sirgo?".

Taip ir čia: gintis blogai, nesiginti irgi negerai. Žodžiu visaip blogai.

O perlų nebarstymo kiaulėms paliepimas yra skirtas ne tam, kad įžeisti kiaules, o tam kad išsaugoti perlus.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Pranciškus gruodžio 26, 2017, 18:33:40
Garbė Jėzui Kristui!

Esu naujokas šiame diskusijų forume.
Pritariu jūsų iškeltai problemai dėl "atakų" prieš Katalikų Bažnyčią.
Internetinėje erdvėje labai daug neteisingų kaltinimų, spekuliacijos įvairiai traktuojant istorijos faktus, kryžiaus karus, Lietuvos Krikštą, ir kitų išpuolių prieš mūsų benruomenę. Čia nenoriu kalbėti apie vidinius bendruomenės ginčus, bet išorinį puolimą konkrečiu atveju.

Nežnau, ar kas iš čia pagrindinių moderatorių, ar kitų diskutuotojų nors retkarčiais pasiskaito Delfyje, šeštadienio vakarais skelbiamą "Sekmadienio Evangeliją", kurioje savo mintimis dalinasi br. Ramūnas Mizgiris OFM.

Buvau taip nustebinatas, kai pabandžiau pakomentuoti kai kurias mintis komentarų skiltyje, kad pamaniau jog atsidūriau kur gūdžiuose sovietiniuose laikuose, kai buvo uždarinėjamos  Bažnyčios, persekiojami ar šmeižiami tikintieji, o ne laisvos demokratinės Lietuvos virtualiame forume.
 Populiariausiame šalies internetiniame portale, kuriame apsilanko virš 350 tūkst. skaitytojų tokios šmeižto, patyčių, kaltinimų kompanijos dar nebuvau niekur matęs. Ir tai tęsiasi metų metais...keletas-keliolika žmonių mėgaujasi patyčiomis iš Jėzaus Kristaus, Mišių, Šv.Rašto, Šv.Mergelės Marijos...
Gėda, nesmagu, liūdna? Ar tai laisvas žodis, žeidžiantis kitą, ar nuomonė, nesilaikant jokių moralinių normų?
Bet gėda,  ir ne tik dėl to, kad ten kas švaistosi kaltinimais, patyčiomis, šmeižtais, o ir  dėl to, kad iš tiek save laikančiais katalikais Lietuvos gyventojų, atsiranda tik vienas, kitas ir prisiima visą "ugnį" į save.
Tokiuose portaluose dažniausiai lankosi jaunimas, ir kaip gali paveikti juos tokia propaganda, yra mūsų visų reikalas ir atsakomybė.
Mano nuomone, kad tokių nekorektiškų komentarų leidimas, ne tik moralinis kenkimas bendruomenės nariams, bet ir yra tiesioginis kenkimas Lietuvos valstybei, jos Nepriklausomybei, ir, rimčiai šalyje. Ten atvirai buvo klausiama apie katalikų atsakomybę dėl  "pralieto kraujo" prieš daugelį amžių, ir dar visokių baisių kaltinimų net konkretiems asmenims, dalyvavusiems diskusijoje - tarsi grąsinimai.
Mano nuomone, šimtais tolerantiškų komentarų turėtų būti "užversti" tokių "komentuotojų" komentarai, ginant Jėzaus Kristaus įkurtą Bažnyčią, pareiškiant savo poziciją. Poziciją-kad, laisvas žodis ir demokratija nesuteikia teisių žeminti kitą, tyčiotis iš jo tikėjomo ar religijos, ar jam daryti spaudimą dėl jo išpažįstamo tikėjimo, religijos, kas aprarta ir draudžiama LR įstatymuose. Nesmagu, pozicijos nėra.
 Nekalbu, apie atsakymą tuo pačiu, o pareiškiant moralinį tvirtumą gerbiant kito nuomonę ir nebijant išsakyti savo, korektiškais komentarais, komentarais, pareiškiant savo asmeninę  tvirtą poziciją apie Bažnyčią, kurioje vyksta realus Kristaus buvimas Eucharistijoje.
 Kurioje atnaujinama Naujoji Sandora, kad turėtume gyvenimo apsčiai, ir gertume iš Gyvojo Vandens Šaltinio"...
Kristaus, Gyvojo Žodžio Bažnyčia nuostabi, kurioje Gyvasis Dievas mums duoda savo meilę ir Karalystę Komunijoje !!!
 Kiekvienas galime pasakyti nuostabių žodžių, ir gal, to užtektų?
Arba paprašyti išjungti komentarus, jei kompanija, valdanti tą portalą, nesugeba užtikrinti piliečių teisių, kurios žeidžiamos šmeižtais ir patyčiomis.
Bet galima ir atsakyti: neskaityk, nedalyvauk, nusisuk..., praeik pro šalį?
Ar tai teisinga?
Būtų įdomu išgirti nuomonių apie šią problemą.

Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Silvija gruodžio 27, 2017, 00:40:02
Prieš akis man iškilo sausio 13-tos dokumentiniai kadrai, kurių viename matome vyrą stovint prieš sovietų karius ir nuolankiai maldaujant atsitokėti...

Tai - dieviška misija, nes žmogiškai (pragmatiškai) galvojant, prieš tankų vikšrus atstovėti neįmanoma. Vis dėlto tikėjimas daro stebuklus, tikint gali rastis tinkami žodžiai ir brutaliose delfio diskusijose, kurie net ir priešui (ar pasimetusiam paaugliui) įspūdį padarys. Ne kiekvienam, aišku.

Kitas dalykas, šiandien visiškai nebeliko diskutavimo kultūros. Kartais tikrai net neverta kištis, štai ir bernardinai.lt kuriam laikui išjungė diskusijas. O delfį skaityti tikrai neprivaloma, net ir dėl to, kad ten reiktų pagalbos gynyboje :) nebent žmogus gauna iš aukščiau tokią misiją, kaip kad kun. R. Mizgiris talpinti Evangelijos komentarus. Arba delfis yra jo skaitomas dienraštis ir tuomet žmogus tampa atsakingu kaip vartotojas.

Mes, krikščionys, turime būti šviesos nešėjais visur, kur einame. Tad jei jūs, Pranciškau, tuo metu buvote ten, jūsų reakcija, manau, buvo tokia kokia turėjo būti. Deja, dažnai tokiais atvejais suveikia ir įprotis rinktis lengvesnį, patogesnį kelią. Arba dar būna, kad žmogus adekvačiai įvertina savo galimybes ir nesikiša dėl kompetencijos trūkumo. Taigi, daug visokių "gal".

Sausio 13-tą sėdėjau namie su dviem mažais vaikais ir nebuvau tų įvykių liudytoja, Štai taip ir čia - kiekvienas turi savo motyvus :)
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Donatas gruodžio 27, 2017, 04:04:46
Pritariu Silvijai, jog diskusijų kultūros nebeliko. Liko tik puolimai prieš žmogų, etikečių klijavimai, emocingi pareiškimai. Tokį toną užduoda patys straipsniai, o pagal straipsnius ir komentarai.

Neieškau Delfi ir kituose užpakalių portaluose ir jų komentaruose nei tiesos, nei padorumo. Žurnalistai akivaizdžiai meluoja, pavyzdžiui "žurnalistas" Mindaugas Jackevičius "citavo" Agnės Širinskienės diplominį darbą. Aiškiai matėsi, jog "žurnalistas" taip parinko citatas, kad sukeltų kuo didesnį "skandalą".  Šio akivaizdaus melo demaskavimas: http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/blogeris-zeppelinus.-nekask-duobes-kitam-nes-pats-ikrisi-arba-kaip-suzlugdy

Geroji naujiena yra tai, kad mažai kas jau tiki šiais "žurnalistais" ir straipsnius skaito, tik kad pažvengti iš jų. To įrodymas yra buvę seimo rinkimai, kai "elitas" taip smarkiai bandė prakišti savus, jog gavosi atvirkščias rezultatas ir anot "žurnalistų" vėl  "išrinko ne tuos".
Ar verta "kovoti" anoniminių komentarų kovas? Aš nematau tame prasmės, nes neatrodo jog tuos komentarus kas nors skaito, o jei skaito tai ar rimtai priima.
Paskutiniu metu ir bernardinai.lt  buvo atsiradę trolių-komentatorių, matyt perbėgo iš užpakalių portalų. Nors nuo tada kai iš bernardinai.lt atleido Andrių Navicką bernardinai.lt lygis smarkiai smuko. Turbūt dėl to ten ir troliai užsiveisė.
O puolimas prieš Bažnyčią vyksta ne tik virtualioje erdvėje - buvo išniekintas kunigo kapas, sudaužytas Marijos atvaizdas, išterliotos durys. Manau tai neišvengiama - tamsos jėgos visą laiką puolė ir puls, o mums tereikia būti tvirtiems savo tikėjime.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Kaštonas gruodžio 27, 2017, 04:35:29
"Kiekvienas galime pasakyti nuostabių žodžių, ir gal, to užtektų? "


Biblinis figos lapas tapo išoriniu "naujuoju" žmogaus veidu. Anoniminis komentavimas "įgalina" žmogų nusimesti veidmainiavimą, įgaliną parodyti vidinį žmogų.


Atsakant tiesiogiai į klausimą. Tam/ai  "pikčiurnai" turėtum/me   parodyti kitokį pasaulį. Ar turi ką parodyti?


Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Kaštonas gruodžio 27, 2017, 04:38:53
"buvo atsiradę trolių-komentatorių,"

 :thumbup:


Gal net Viešpats norėjo, kad anie ateitų?!
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Pranciškus gruodžio 27, 2017, 14:42:18
Citata iš: Kaštonas  gruodžio 27, 2017, 04:35:29"Kiekvienas galime pasakyti nuostabių žodžių, ir gal, to užtektų? "


Biblinis figos lapas tapo išoriniu "naujuoju" žmogaus veidu. Anoniminis komentavimas "įgalina" žmogų nusimesti veidmainiavimą, įgaliną parodyti vidinį žmogų.


Atsakant tiesiogiai į klausimą. Tam/ai  "pikčiurnai" turėtum/me   parodyti kitokį pasaulį. Ar turi ką parodyti?
Citata iš: Kaštonas  gruodžio 27, 2017, 04:35:29"Kiekvienas galime pasakyti nuostabių žodžių, ir gal, to užtektų? "


Biblinis figos lapas tapo išoriniu "naujuoju" žmogaus veidu. Anoniminis komentavimas "įgalina" žmogų nusimesti veidmainiavimą, įgaliną parodyti vidinį žmogų.


Atsakant tiesiogiai į klausimą. Tam/ai  "pikčiurnai" turėtum/me   parodyti kitokį pasaulį. Ar turi ką parodyti?
Pavyzdžiui, gal to užtekų, jei paskytume užėję ten, gražiausius žodžius : pav.
Garbė Jėzui Kristui ...
Garbiname Tave Viešpatie Jėzau Kristau ir šloviname Tave, kad Šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį.
Padėkotume Dievui ir pašlovintume Viešpatį. Padėkoti už Jo įkurtą Bažnyčią, kad kiekvienas galėtų būti išgelbėtas.
Biblijoje, KBK turime galybę gražių žodžių, pamokymų, patarimų, pabarimų, jų turime ir savyje. Juk pradžioje buvo Žodis...
Kiekvienas žmogus sukurtas pagal Švento Dievo paveikslą ir panašumą, todėl turi begalinį orumą, net ir tas, kuris yra baisus nusidėjielis, nusikaltėlis ar ateistas. Bažnyčia mokydama Raštu ir Tradicija, teigia, kad nė vienas nėra anapus išgelbėjimo slenksčio. Bažnyčia turi ką parodyti, tik ar mes tuo pakankamai domimės.

Kalbanat apie konkretų atvejį, ten yra aiški susiformavusi grupelė asmenų, turinti tikslą tai daryti, dažnai naudodama skirtingus IP, pasiruošusi kiekvieną naujai užėjusį "sudirbti". Žino ir skaito Raštą, istoriją, ir vos ne kiekvienam Jėzaus pamokymui, gali priešpastatyti "bjaurius palyginimus", pasišaipymus, o ir normalius argumentus ar klausimus. Nepasiruošusiam yra pavojinga, nes dažai žmogus neiškentęs susinervina ir "susidirba". Paskui tuo naudojamąsi provokuojant ir šantažuojant ("va kokie katalikai" ) nes yra kopijuojami pasisakymai ir saugomi "ateičiai".

Jei virtualioje erdvėje yra skelbiamas Dievo Žodis, tai tarsi "virtuali bažnyčia", kur vienas skelbėjas kalba pagonims, ateistams, esantiems aplink tokią "tuščią bažnyčią", o bendruomenės, kurios tikroji duona - Dievo Žodis - nerasta.

"8 [i3]Ištikima mano širdis, Dieve;

mano širdis ištikima;

giedosiu ir tave šlovinsiu!

9 Pabusk tad, mano siela!

Pabuskite, lyra ir arfa!

Pažadinsiu aušrą.

10 Tau dėkosiu tautose, Viešpatie,

giedosiu tau šlovės giesmę tarp pagonių.

11 Juk tavo gerumas didis kaip dangus,

o ištikimybė siekia debesis.

12 Parodyk savo didybę aukštai danguje, Dieve,

ir savo šlovę visoje žemėje!" ( Ps 57 )Mano nuomone, Katalikų bendruomenei yra net ir naudingas anonimiškumas tokioje diskusijoje. Juom parodai savo Dievo duotą orumą, kad nusižeminęs ir iškentęs patyčias, pasakytum tai, ką turėjai pasakyti, kitą laikydamas tokio pat orumo vertu. Juk žinome, kad už kiekvieną tuščiai ištartą žodį teks duoti apyskaitą.

Ar svarbu yra delfis, ar kita virtuali erdvė, ar kokia kita vieta, jei yra vienas Dievo Žodžio skelbėjas, apie jį manau turėtų susiburti bendruomenė.
Galiu tik asmeniškai pasidžiaugti br. Mizgirio pastangomis, turint pašaukimą ir didelę kantrybę tai daryti kiekvieną šeštadienio vakarą "tuščioje bažnyčioje" aplinkui siaučiant priešininkams.
Pasaulyje, jau esant ketvirtąjai technologinei revoliucijai, norime ar nenorime, daugelis dalykų persikelia į virtualias erdves.
Bet Lietuva yra stebuklų šalis...

Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Kaštonas gruodžio 27, 2017, 15:12:56
"Galiu tik asmeniškai pasidžiaugti...." gal jis komentarų neskaito!


"daugelis dalykų persikelia į virtualias erdves. " ar turi šeimą?Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Pilgrim gruodžio 27, 2017, 15:23:03
"Tuščia bažnyčia"

 ... nerandu tinkamo žodžio ...
toks žodžių junginys nėra derantis iš esmės.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Pranciškus gruodžio 27, 2017, 15:58:01
Citata iš: Donatas  gruodžio 27, 2017, 04:04:46Ar verta "kovoti" anoniminių komentarų kovas? Aš nematau tame prasmės, nes neatrodo jog tuos komentarus kas nors skaito, o jei skaito tai ar rimtai priima.

Jūs kalbate, kad piktosios jėgos veikia ir reikia būti tvirtiems. Kaip?
Galima pritarti jūsų nuomonei, kad jūs nematote prasmės.
Jei kas nors ką daro, yra prasmė, nes daro su tikslu. Aš nekalbu apie ginčus ir kivirčus. Jų ir nebūtų-trumpa informacija, mintis, Viešpaties pagarbinimas. Kaip jūs manote, jei toks portalas informuoja, kad per dieną apsilankė apie 350 tūkst. skaitytojų, tai ar tarp jų apsilankė ten nors 144  katalikai?
Ten leidžiama kai kam siautėti, nes reikalinga intriga. Intriga ir bjaurūs ginčai pritraukia daugiau lankytojų, daugiau lankytojų, rezultatas aiškus-didesni pinigėliai iš reklamos. Kam? Čia yra biznis.
Kitas reikalas, kad tuom yra ne tik demoralizuojama dalis tikinčiųjų,  yra sukeliama abejonė Krikščionybe, kai yra taip "agresyviai operuojama visokiais fakteliais".
Netinkami, įstatymams prieštaraujantys komentarai turėtų būti šalinami. Štai ir pareikalaukime, kad būtų pašalinti tokie komentarai. Liks normalūs, sakykim  144... Kas atsakingas už komentarų priežiūrą? Ar yra valstybėje koks asmuo, atsakingas už tokią misiją?
Paprašykime, kad būtų uždarytas komentavimas, jei nešalinami patyčių ir šmeižto ar kokių kaltinimų persunkti pasisakymai. Tačiau  tuoj išgirsime, kad "laisvas žodis" pavojuje.
Bet šitaip, kaip dabar yra tyčiojamasi iš Dievo, Viešpaties Jėzaus Kristaus, Šventosios Dvasios, Šv. Marijos, tikinčiųjų religinių jausmų ir įsitikinimų, mano nuomone neleistina, ir sakyčiau nesaugu pačiai valstybei.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Pranciškus gruodžio 27, 2017, 16:00:50
Citata iš: Pilgrim  gruodžio 27, 2017, 15:23:03"Tuščia bažnyčia"

 ... nerandu tinkamo žodžio ...
toks žodžių junginys nėra derantis iš esmės.

Taip, aš ir nerandu, todėl ir parašiau "tuščias susirinkimas" tačiau ar mintis neaiški? Ar ten yra skelbima Evangelija?
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Silvija gruodžio 27, 2017, 16:28:20
Citata iš: Pranciškus  gruodžio 27, 2017, 15:58:01Aš nekalbu apie ginčus ir kivirčus. Jų ir nebūtų-trumpa informacija, mintis, Viešpaties pagarbinimas.

Čia iš patirties? Tai veikia prieš piktybiškai nusiteikusius trolius?

Mano patirtis yra ta, kad nesusišnekėjimas vyksta dėl skirtingai suprantamų terminų ir to beveik neįmanoma išsiaiškinti, tiksliau, pritrūksta geranoriškumo suprantant vieni kitus.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Pranciškus gruodžio 27, 2017, 16:47:15
Citata iš: Kaštonas  gruodžio 27, 2017, 15:12:56"Galiu tik asmeniškai pasidžiaugti...." gal jis komentarų neskaito!


"daugelis dalykų persikelia į virtualias erdves. " ar turi šeimą?

Dabar galiu tik asmeniškai pasidžiaugti, kartais džiaugiamės kartu. Ar jums neaišku šis išsireiškimas

Nelabai supratau, ko jūs klausiate: "gal jis komentarų neskaito <...> ar turi šeimą?"


Šis portalas geras, man patinka ir ačiū steigėjams ir visiemas, kurie čia dalyvauja ir prisideda.
Tiesiog dar nespėjau su susipažinti su daugeliu čia vykstančių procesų. Ir neskaičiau komentarų kitur, gal jau šita tema buvo nagrinėta...


Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Kaštonas gruodžio 27, 2017, 17:08:38
"Nelabai supratau, ko jūs klausiate: "

" gal jis komentarų neskaito!" - apie Ramūną kalbėjai. Nei, jis, nei tu, nei kuris kitas neprivalo visiems neturintiems ką veikti delfio komentaruose užpildyti laiką.


O antrasis klausimas buvo tau. Ar turi šeimą?
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Pranciškus gruodžio 29, 2017, 19:52:44
Citata iš: Silvija  gruodžio 27, 2017, 16:28:20
Citata iš: Pranciškus  gruodžio 27, 2017, 15:58:01Aš nekalbu apie ginčus ir kivirčus. Jų ir nebūtų-trumpa informacija, mintis, Viešpaties pagarbinimas.

Čia iš patirties? Tai veikia prieš piktybiškai nusiteikusius trolius?

Mano patirtis yra ta, kad nesusišnekėjimas vyksta dėl skirtingai suprantamų terminų ir to beveik neįmanoma išsiaiškinti, tiksliau, pritrūksta geranoriškumo suprantant vieni kitus.

Garbė Jėzui Kristui !

Dėkoju jums, Silvija, už pastangas, ir kitiems (administratoriui, moderatoriams,) kurie kūrė ir prižiūri bei dirba šiame katalikiškame diskusijų forume.
Mano patirtis komentavime yra visokia: greičiausiai prasidėjo tada, kai buvo įžūliai puolamas prof. Vytautas Landsbergis.
Dar aktyviau, kai teko paskaityti bjauriausius komentarus apie kažkada bandžiusius dainuoti Minedą, ir berodas Antaną. Negalėjau patikėti, kad šitaip žmonės gali tyčiotis iš  žmonių išvaizdos, sugebėjimų, ar kitų tik tam asmeniui būdingų bruožų.
Yra tekę  "ginčų - kivirčų", po kurių savijauta kas kart duodavo suprasti, kad ramus, pagarbus tonas ir argumentai yra stipriau už agresyvumą. Dar geriau, kai ramiai pakomentuoji ar išsakai nuomonė, nesiveldamas į ilgus ginčius. Bet būna visaip. kitas metodas kai agresyviam oponentui, kurį laiką ramiai, pagarbiai ir dalykiškai išsakai savo mintis, ir leidi jam/jiems agresyviai, su patyčiomis pulti, ir paskui, naudoji metodą, kurio jie nelaukia: "Elkis taip, kaip norėtum, kad su tavim elgtųsi" tik atvirkščiai : "elgiuosi su tavimi taip, kaip nori, kad su tavimi elgčiausi".
Ar tai ne krikščioniška? Norintys tyčiotis, tuo rėkia, kad katalikams privalu atsukti kitą žandą, neatsakyti tuo pačiu, neteisti kitą ir panašiai.
Tačiau viso šito galima išvengti? Aišku. Juk niekam neprivalu komentuoti, niekam neprivalu atsakinėti, kiekvieno asmeninis reikalas,
nebūtina dalyvauti kokiame mitinge ir išsakyti nuomonę dalyvavimu ginant pilietines ir socialines teises, koks mano reikalas tie rinkimai, man nieko nesako patriotiškumas, pilietiškumas, solidarumas...jei kaimynas skriaudžia šeimą - antra spyna užrakinu duris, paleidžiu garsiau muziką. Viešoje vietoje konflikas-kažkas skriaudžią kitą-man mano ramybė ir vidinis pasaulis svarbiau, jie išsiaiškins patys. Gyvenu su šeima, esu stropus, pamaldus krikščionis, savo asmeninei erdvei kuriu gerbūvį ir komfortą. Iki tam tikro laiko...
Nes yra kita realybės pusė: patyčių kamuojamas vaikas darželyje ar mokykloje, patyčių neiškentusi ir per langą iššokusi,žuvusi moksleivė, nepakanti patyčių aplinka darbe kitokiam, nei visi benradarbiai...
Virtualioje erdvėje - patyčių "ligos židiniai", kaip bakterijos plintančios ir persikeliančios į realų kasdienį gyvenimą.
Prisiminiau, nesenai vienos kaimyninės šalies viršininko teisiamo bičiulio už tam tikrą veiklą, ir tapusiu kraštutiniu, paskutinius žodžius E. Hemingvėjo  jau kultine tapusia citata: "Ir todėl niekados neklausk, kam skambina varpai – jie skambina tau."

Kalbant apie konkretų atvejį, mano nuomone, yra ne nesusikalbėjimas, o specialiai organizuotas puolimas. Kadangi, tai tęsiasi metų metais, tai nemanau, kad nėra nežinoma daugeliui tiek šio formumo dalyvių, tiek kitiems besilankantiems kitose virtualiose erdvėse. Tai yra principinis reikalas. Ar toleruojame valstybėje plintančias patyčias, šmeižtus, nebūtus kaltinimus ir kitų asmenų orumo žeminimą. Duotu atveju, tai vyksta erdvėje, kur skelbiamas Dievo Žodis. Jei iki šiol nebuvo apie tai žinoma, tai dabar yra paskelbta.
Ar galime sugalvoti būdą ir priemones, kaip sustabdyti šios "ligos židinio" bujojimą vienoje vietoje, ir ieškoti pilietiškų iniciatyvų, kurios neprieštarautų KB mokymui,ir valstybės įstatymams, kaip tai padaryti ir išgyvendinti kitose mūsų gyvenimo srityse. Jeigu jus pacituočiau, kas buvo rašoma, būtų iš tiesų nejauku ir nesmagu.
Tačiau yra daug darbų ir kitose gyvenimo srityse, ir niekas nieko neverčia ką nors daryti prieš jo valią. Kiekvieno asmeninis apsisprendimas.
Ar mums reikia gintis ir ginti kitus?

"Pirma,  jei esame sukurti pagal Dievo paveikslą, vadinasi, mūsų gyvybė yra didžiai šventa. Visuomenė dažnai klysta, vertindama žmogų dėl jo šlovingų darbų, geros išvaizdos, ekonominio produktyvumo ar veiklos rezultatų. Per Antrąjį pasaulinį karą šią klaidą darė naciai, mūsų laikais ji veda prie abortų ir eutanazijos tragedijos.
Žmogaus šventumas apima visus: dar negimusius ir nusenusius, paliegusio kūno ir silpno proto. Kiekvienas asmuo turi šį stulbinamą, neįšmatuojamą orumą, nes kiekvienass yra sukurtas pagal Dievo paveikslą. Net tuos, kurie nusideda ar įvykdo  baisų nusikaltimą, gaubia šis orumas. Joks žmogus nėra anapus atpirkimo...( "Iš Scott Hahn knygos "Tėvas, kuris tesi duotus pažadus")
..
Atsprašau už ilgoką atsiliepimą.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Donatas gruodžio 30, 2017, 06:31:30
Daug prirašei Pranciškau, tačiau vis viena manęs tai neįtikino, jog teisinga ir protinga dalyvauti komentarų karuose. Pasiūlyčiau pasimelsti už tuos kurie šmeižia, meluoja ir kitaip nederamai elgiasi.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Kaštonas gruodžio 30, 2017, 07:10:03
"Mano patirtis komentavime yra visokia: " ir mano patirtis visokia. Bijau net prisipažinti kiek   8)  Bendroje sumoje gal 15 metų su pertraukom. Iš jų maždaug 7 religijos klausimu.


"Ar mums reikia gintis ir ginti kitus?"  kiek man yra žinomas rezultatas, koks vaisius iš to ką praleidau virtualioje realybėje, tai tik vienas sugrįžo į Bažnyčią.

Kalbėtis su delfio robotais, suvilgtini liežuvį kuriam, ne mano misija. Visai kas kitą pastebėti suminkštėjusią šaką...Esam Bažnyčios gyvieji akmenys.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Silvija gruodžio 30, 2017, 07:35:57
Jei žiūrėti Šv. Rašto ir Jėzaus, tai Jis nesigynė, o esant pavojingoms situacijoms, jų tiesiog išvengdavo. Neskaitant pabaigos, kada Petrui tarsi pritarė dėl keleto kalavijų.

Citata iš: Pilgrim  liepos 20, 2017, 10:39:20
CitataAr Jėzus gynėsi?
Lk 22,38 Jie tarė: "Viešpatie, štai čia du kalavijai!" Jis atsakė: "Gana!"

Konkrečiu Pranciškaus minimu atveju buvo užsipultas kun. Mizgirio straipsnis. Va ten ir yra Evangelijos skelbimas delfio erdvėje, vieni jį išgirsta, kiti - ne. Pats kunigas į komentarus niekados nesivelia.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Silvija gruodžio 30, 2017, 07:50:45
Galbūt, Pranciškau, problema, kurią iškėlėt labiau yra apie žiniasklaidos moralumą. Bernardinai galų gale susiprato, o kiti? Juk jie rašo visai Lietuvai, tai iš tiesų turėtume kaip nors dalyvauti švarinant ir virtualią erdvę, ne vien tik konkretų religinį tekstą  :-\
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Kaštonas gruodžio 30, 2017, 07:57:35
Greitu laiku neliks anonimiškų komentarų. Bet kokia tavo/mano veikla internete, tarnyboms bus matoma kaip ant delno.

Su visomis pasekmėmis ... . (panašiai kaip TSRS. Pasakysi ką ne taip .... )

Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Silvija gruodžio 30, 2017, 08:20:34
Na, išjungti anonimiškus komentarus, nėra aišku sprendimas, o tik sprendimų pradžia.

O ta tarnybų veikla neturėtų gąsdinti krikščionių :) persekiojimai neišvengiami, tik vargas tiems, per kuriuos jie ateina.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Kaštonas gruodžio 30, 2017, 08:37:25
 :thumbup:
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Pranciškus gruodžio 30, 2017, 12:09:05
" Dorybingas žmogus vaikštinėjo miesto gatvėmis.
Staiga susidūrė su mergaite, vilkinčia apdriskusiais darbužėliais ir prašiusia išmaldos.
Mintyse tarė Viešpačiui:
- Dieve, kaip gali leisti tokį dalyką? Meldžiu Tave, padaryk ką nors.
Vakaro žiniose per televiziją rodė nusikaltimų kroniką. Žmogelis stebėjo nužudytųjų kūnus, patyrusius smurtą vaikus.
Vėl ėmė melstis:
- Viešpatie, kiek čia skausmo.Padaryk ką nors!
Naktį jam prisisapnavo Viešpats, kuris pasakė:
- Aš jau kai ką padariau : sukūriau tave! "(Citata iš Bruno Ferrero "Tai žino tik vėjas")
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Pranciškus gruodžio 30, 2017, 12:55:01
Kiekvienas esate savaip teisus.
Pradžioje galvojau, kad geriausias sprendimas, kad išjungtų komentarus, ar neturėtų tokioje erdvėjė skelbti Dievo Žodžio. Tačiau nuomonės reiškimas ir laisvas žodis yra svarbiau, už tai, kas ten pasakoma tuose komentaruose, net jei tai labai skaudina ir žeidžia.
Kūrėjas savo kūriniui, davė laisvą valią, ir nepadarė juo vergu, robotu, vykdančiu tik Jo valią. Tik laisvos valios terpėje gali gimti meilė, meilė sąmoningai išjausta, o ne  šeimininko ir vergo kuriamų santykių pasekoje.
Kalbant apie komentarus apskritai, tik komentuojant, ir esant tam tikromis sąlygomis, galima išmokti padoriai komentuoti, valdant savo emocijas. Juk kiekvienas žmogus, koks bebūtų piktas, ar agresyvus, savyje turi gėrio, ir kitų gerų savybių.
Komentuojant, dažniausiai suveikia bandos jausmas, kai padarius vieną ar kitą veiksmą, jis yra palaikomas ir "palaikinamas" kitų dalyvių, ir taip bendraminčių skatinamas. Tačiau, kai toks motyvuotas komentuotojas yra nebepalaikomas, jo energija senka ir jis pasijaučia nesaugus taip elgdamąsis, nes jau suveikia sąžinės jausmas, kuris buvo paslėptas po "bandos jo veiksmų palaikymo skraiste." Kitaip tariant minia skatina elgtis bet kaip, kas patinka miniai, o jai išnykus, veikėjas jaučiasi daugiau atsakingas už savo veiksmus.
Konkrečiu atveju, kaip ir anskčiau minėjau, jeigu kokie 144 katalikai "dislaikintų" tokių veikėjų bjaurius pasisakymus, jis pasijustų nesaugus, jei turėtų mažumą ir nepalaikymą Tuo pačiu galima palikti trumpą komentarą apie atsakomybę, arba pranešti apie netinkamą komentarą, kur toks komentaras būtų programos pagalbos šalinamas. Nereikia ne karštai diskutuoti, nei ginčytis ar kitaip nei liepa sąžinė, reaguoti. Parodytas solidarumas, gesina tokių veikėjų įkarštį.
Pavyzdžiui, juk ir užsienio šalyse, daugelyje vietovių, kaimukų yra užrašai, kad esi bendruomenės stebimas, ir neleistini veiksmai bus sustabdyti  pranešant atatinkamoms tarnyboms, ir nebus toleruojamas netinkamas ir kenktinas elgesys.
Toks pilietiškas elgesys neprieštarauja nei Kristaus mokymui, nei KBK, o priešingai skatinamas solidarumas ir pilietiškumas visokiausiose gyvenimo srityse ir situacijose.Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Kaštonas gruodžio 30, 2017, 13:40:03


Pas Jobą buvo trys draugai, kurie TEISINGAI kalbėjo apie Dievą. TEISUS buvo Jobas, o draugai stabmeldžiai.  Jobas išvydo Viešpaties veidą. Kaip bus su Jobo draugais?

Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Pranciškus gruodžio 30, 2017, 15:27:11
Jobas kentėjo nekaltas, ir buvo Dievo įrankiu įrodyti šėtonui, kad Jį mylintis ir teisus žmogus, neišsižada Dievo ir sunkiausiose situacijose. Gi draugai bandė jį apkaltinti kenčiant jį todėl, kad jis yra nusidėjęs Dievui. Juk Jobas turėjo didelę kančią kentėdamas dar ir nuo draugų nebūtų kaltinimų, nes turėjo abejoti savo nekaltumu. Draugų likimas aiškus, Senosios Sandoros atveju, nes jie - stabmeldžiai.
 Tačiau gi Krikščionybės-Naujosios Sandoros laikais, visi turi vienodas galimybės būti išgelbėti. Ar ne?
Čia galima išvesti paralelę ir su minimais musų "aršiais"komentatoriais. Karštai besiginčijantis krikščionis, gali nusidėti, tapdamas "teisus" ir puikybės pargriautas, suklupti, o "aršus" Dievo kritikas, ilgainiau gali atsiversti, paveiktas to paties krikščionio argumentų.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Pranciškus gruodžio 30, 2017, 15:29:27
O šiaip, kodėl tave vadina forumo didvyriu, jei ne paslaptis?
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Pranciškus gruodžio 30, 2017, 15:39:17
Citata iš: Pranciškus  gruodžio 30, 2017, 12:55:01Kiekvienas esate savaip teisus.
Šiuo atveju, kalbant apie mūsų nuomones, toks pat variantas. Visi turi galimybę nupulti, bet nė vienas nėra anapus išgelbėjimo ribos, nes taip pažadėjo mūsų Viešpatas. Budėti, nes nežinome laiko, ir siauras kelias veda į išgelbėjimą, įpareigoja mus neužsnūsti savo įsivaizduojamame teisume. Juk Jėzus siunčia savo mokinius konkrečiam darbui?
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Kaštonas gruodžio 30, 2017, 16:02:32
"O šiaip, kodėl tave vadina..."tai nuo komentarų skaičiaus...

Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Silvija gruodžio 30, 2017, 17:21:12
Įdomu, kokiu būdu mūsų "desantas" (br. R. Mizgiris ar kun. A. Kazlauskas) "išsilaipina" tuose delfiuose?  :-\  Juk jei šiems (laikraščiams) naudinga per religines rubrikas pagauti ir tikintį skaitytoją (ar prijaučiantį tikėjimui), tie dvasininkai galėtų iškelti savo sąlygas, pvz - išjungti komentavimo f- ją tame laikraštyje tik po Dievo žodžiu, nurodant kaip priežastį kad ir tai, jog mes šitaip saugome Dievo vardo šventumą.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Augustas sausio 03, 2018, 10:29:45
Tai paties Dievo vardo "saugoti" nereikia. Užtenka to, kad Jo šventumą saugai savyje. Juk savo negražiais, bjauriais komentarais žmonės suteršia ne Dievą, bet patys save. Tai va ir reikėtų rūpintis, kad tu nesuterštum paties savęs, rašydamas netikusius komentarus.
O dėl kitų, tai gali juos draugiškai perspėti, kad jie kiauliškai elgiasi. Bet jei jie nesitaiso, tai geriau už jų atsivertimą pasimelsti, o ne mėginti "saugoti" Dievo vardo šventumą.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Silvija sausio 03, 2018, 15:16:22
Jei galima sudaryti sąlygas, kad kitas bjauriai nesielgtų su Dievo vardu, papiktindamas ir klaidindamas šimtus kitų, tai nuodėmė būtų to nepadaryti. Kainas, paklaustas VIEŠPATIES  ,,Kurgi tavo brolis Abelis?", atsakė: ,,Nežinau! Argi aš esu savo brolio sargas!?" (plg. Pr 4,9) Argi nepasielgtume panašiai, jei tik apie save visada galvotume?

Dievas yra ne tik mumyse, Augustai, bet ir tarp mūsų. Jei giedame "Jo vardą aukštinkim giesmėj", tai ar gali mums būti "vienodai", kai kiti Jį žemina?

P.s. Beje, esu pastebėjusi youtube, kad žydai po savo religiniais įrašais taip ir daro - išjungia komentarus.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: nf sausio 03, 2018, 18:09:41
Bandziau skaityti komentarus delfije, tai tik vien emocijos ir jokios diskusijos.
Tai bandyt ten dar savo teisybę išsakyt, gautusi tik dar daugiau žibalo į neigiamų emocijų laužą.
 Manau jei niekas nerašytų "ginybinių" komentarų, tai nelabai kas ir beskaitytų tenai.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Augustas sausio 04, 2018, 12:46:09
CitataJei galima sudaryti sąlygas, kad kitas bjauriai nesielgtų su Dievo vardu, papiktindamas ir klaidindamas šimtus kitų, tai nuodėmė būtų to nepadaryti.

Tai aš ir sakau - draugiškai įspėti kitą žmogų galima, kad jis nesielgtų bjauriai su Dievo vardu. Tik reiktų suprasti, kad dažniausiai tokie žmonės, kurie rašo užgauliai apie Dievą, yra tikėjimo priešai, ir tu turi galvoti ne tik apie tai, kad juos perspėti, bet ir apie tai, kokias pasekmes tas įspėjimas turės. Juk gali nutikti, kad žmonės susigės tokios nepagarbos, kurią rodė Dievui, ir nustos Jo vardą užgaulioti. Aš sutinku su tuo, kad taip iš tikrųjų gali nutikti.
Bet greičiausiai taip nenutiks, o tuo draugišku įspėjimu tik dar labiau pakurstysi piktus užsipuolimus, ir netgi būsi užsipultas tu pats. Taigi, tie žmonės vietoj vienos nuodėmės (Dievo vardo užgauliojimo) padarys dvi - pirma, jie ir toliau užgaulios Dievo vardą, ir, antra, taip pat užgaulios ir tave, juos draugiškai bandžiusį įspėti. Todėl manau, kad šiuo atveju, turime pažiūrėti į galimas pasekmes - jei žinau, kad straipsnį ar komentarą po straipsniu rašo tikėjimo priešai, kurie, išskyrus užgauliojimą, nieko daugiau nenori arba nesugeba daryti, tai geriausia yra tyliai pasimelsti už jų atsivertimą, ir to visiškai užteks. O jei nežinau, kas rašo užgaulų straipsnį ar komentarą po straipsniu, tai, aišku, galiu pamėginti draugiškai kartą ar du įspėti, kad nesielgtų užgauliai. Tik, mano nuomone, prieš imdamiesi kažkokių veiksmų, pvz., prieš rašydami draugišką įspėjimą, mes turėtumėm, kiek tik įmanoma, išsiaiškinti, su kokiu žmogumi mes turime reikalą, ir pamėginti numatyti, kaip mūsų veiksmas ar komentaras paveiks tą žmogų, kuriam rašome tą draugišką įspėjimą. Aklai tikrai neturime rašyti įspėjimų.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Augustas vasario 04, 2018, 07:27:12
Štai kokį puikų straipsnį radau:

http://8diena.lt/2018/02/03/apie-manipuliavima-jausmais-2/

Manau, kaip tik šiai temai tinkamą.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Viktoras birželio 02, 2018, 13:19:44
Apie butina ginti Katechizme yra rasoma;
2264  Savęs paties meilė išlieka pagrindiniu dorovės dėsniu. Tad teisinga reikalauti pagarbos savo teisei gyventi. Kas gina savo gyvybę, nenusikalsta žmogžudyste, net jeigu yra priverstas smogti mirtiną smūgį užpuolikui:

Jeigu kas, gindamas savo gyvybę, pavartoja daugiau jėgos, negu reikia, tai yra neleistina. Bet jei jis pasipriešina smurtui saikingai, tokia savigyna leistina [...]. Kad būtų išganytas, žmogus neprivalo atsisakyti saikingos savigynos, idant išvengtų kito mirties, nes žmogui privalu labiau rūpintis savo, negu kito gyvybe.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Augustas birželio 02, 2018, 13:32:22
Sutinku su Jumis, Viktorai.  :thumbup:  Tik čia rašoma ne apie muštynes kumščiais, bet apie "muštynes" žodžiais dėl katalikų tikėjimo.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Viktoras birželio 02, 2018, 13:40:01
Oponuojantys katalikams belekoki bandyma gintis traktuoja kaip smurto panaudojima pries kitatikius.
O man patinka skirtingas nuomones davesti iki ribos. Visada pries smurta. Bet vertinu pamatuota gynyba.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Pilgrim birželio 04, 2018, 18:53:30
Deja čia apie muštines
ir ne tik kumščiais,
(o dėl tikėjimo ... ar jį reikia ginti kumščiais ?
ir kas tai pasakė, kad kumščiais )

 Būtinoji gintis

2263  Būtinoji žmogaus ir visuomenės gintis nėra draudimo žudyti nekaltą žmogų arba tyčinės žmogžudystės draudimo išimtis. ,,Savigynos gali būti du padariniai: savosios gyvybės išsaugojimas ir užpuoliko mirtis."39 ,,Visiškai įmanoma atsirasti dviem vieno veiksmo padariniams, iš kurių pirmas yra norimas, antras – ne."40

2264  Savęs paties meilė išlieka pagrindiniu dorovės dėsniu. Tad teisinga reikalauti pagarbos savo teisei gyventi. Kas gina savo gyvybę, nenusikalsta žmogžudyste, net jeigu yra priverstas smogti mirtiną smūgį užpuolikui:

    Jeigu kas, gindamas savo gyvybę, pavartoja daugiau jėgos, negu reikia, tai yra neleistina. Bet jei jis pasipriešina smurtui saikingai, tokia savigyna leistina [...]. Kad būtų išganytas, žmogus neprivalo atsisakyti saikingos savigynos, idant išvengtų kito mirties, nes žmogui privalu labiau rūpintis savo, negu kito gyvybe.41

2265  Būtinoji gintis gali būti ne tik teisė, bet ir svarbi pareiga tam, kuris yra atsakingas už kito gyvybę. Bendrosios gerovės gynimas reikalauja neteisų užpuoliką padaryti nepavojingą. Dėl to teisėti visuomenės vadovai turi teisę net imtis ginklo atremti gyventojų, už kuriuos jie yra atsakingi, užpuolikus.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Viktoras birželio 11, 2018, 16:13:38
Ka atsakyti krisnaistui kuris teigia;
 Perkūno Paukštis 2018-06-11 22:06 IP: 78.58.141.8 Kryžiaus su kruvinu pakaruokliu rodymas prilygsta smurto propagandai.

Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: kukulis birželio 12, 2018, 04:13:16
Nieko neatsakyti.

Nebarstyti perlų kiaulėms.

Aš tai atsakyčiau taip:
storulio statulos garbinimas, yra tas pats kaip apsirijimo skatinimas. Apskritai pas juos viskas susiveda į ėdalą.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Silvija birželio 12, 2018, 08:39:55
Kukuli, labai sąmojinga, bet nejau pasielgtum pagal principą "akis už akį"? ;)

GGK (Gerojo Ganytojo katechezėje, skirtoje mažiems vaikams) iki tam tikro amžiaus nerodoma įprasto krucifikso, o naudojamas šv. Damiano kryžius (http://www.kapucinai.net/sv-pranciskus-2-2/san-damiano-kryziaus-ikona/), kur Jėzaus mirties išraiška labiau primena jo prisikėlimą. Nes tikrai, yra būta atvejų, kada mažiem vaikam ta smurto scena sukelia šoką. Taip ir su šiuolaikiniu pasauliu, - daugelis suaugusiųjų yra kaip maži vaikai, nebesuprantantys krikščionybės.

Kai bus uždrausta mums šį ženką nešioti viešai, aš dalinai suprasiu kodėl - ne be pačių mūsų, krikščionių, nemokėjusių evangelizuoti pasaulio, kaltės tai bus padaryta. O į tokius, krikščionių atžvilgiu piktai nusiteikusius pagonis, turime išmokti žiūrėti su gailestingumu. Kaip girdėjau vieną kunigą sakant, mes nieko nenuveiksime, jei savo žodžiais ar veiksmais patvirtinsime tai, kuo tas žmogus dabar gyvena. Bet mes galime keisti jo gyvenimą galvodami apie jį geriau, aukodamiesi ir mylėdami besąlygiškai.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Donatas birželio 13, 2018, 16:19:01
Kažin ar tas krišnaitas kažko klausia, jog jam reiktų atsakyti.

(https://steemitimages.com/DQmcHj78CDAioRVu4kyeCPDWnqXugt7KbJgqvxkLCGauWEC/22089803_10214419566223489_8043242635886635802_n.jpg)
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: Augustas birželio 14, 2018, 11:17:25
Citata iš: Viktoras  birželio 11, 2018, 16:13:38Ka atsakyti krisnaistui kuris teigia;
 Perkūno Paukštis 2018-06-11 22:06 IP: 78.58.141.8 Kryžiaus su kruvinu pakaruokliu rodymas prilygsta smurto propagandai.

Na, aš pamėginčiau sužinoti daugiau, kodėl jam taip atrodo. Bet šiaip jau rimtos, konstruktyvios diskusijos su taip parašiusiu žmogumi nesitikėčiau, nes aiškiai matosi, kad emocijos anam liejasi per kraštus.
Antraštė: Ats: Ar mums reikia ginti(s)?
Parašė: michael480 gruodžio 11, 2019, 17:57:04
Sveiki, gerbiamasis, aš esu Michaelas, prašau su malonumu susisiekti su jumis iš šios svetainės, nesivaržykite susisiekti su manimi el. Paštu, nes aš ne visada čia. Atsakykite man, nes turiu ką nors svarbaus, man patiks, kad mes kalbėsimės, Prašau atsakyti, kad galėčiau taip pat pateikti jums savo nuotrauką. Palaukite atsakymo El. paštas: (michaelgeorge4800@gmail.com)