• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
gruodžio 03, 2023, 03:43:04

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ar mums reikia ginti(s)?

Pradėjo Silvija, liepos 19, 2017, 04:11:26

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Kaštonas

Ignaco Lojolos  ... cit:

....................................................... Bet jei įkvėptų minčių eiga galiausiai pakrypsta į kokį nors
blogą ar blaškantį dalyką, ar mažiau gerą už tą, kurį siela ankščiau buvo pasiryžusi atlikti, arba alina ar
drumsčia sielą, atima iš jos ankščiau turėtą taiką, rimti, ramybę, yra aiškus ženklas, kad ateina iš
blogosios dvasios, mūsų pažangos ir amžinojo išganymo priešo.

kukulis

Pas žmones yra įsitikinmas, kad vyresniame amžiuje žmogus tampa religingu.
Tai yra plačiai paplitęs mitas. O kad tai yra mitas, pats kuo toliau tuo labiau įsitikinu, nes ir pats po truputį senstu.
Tiesiog Lietuvoje buvo ankstesnė religinga karta, kuri dabar pakeičiama mažiau religinga. Todėl ir buvo susidaręs įspūdis, kad vyresni žmonės religingesni.

Apskritai su amžiumi žmogaus širdis kietėja ir jis tik įsitvirtina tuose įsitikinimuose, kuriuos priėmė ankstesniame gyvenimo etapuose, išskyrus tuos atvejus, kai įvyksta koks nors sukrėtimas.

Iš Cantalemesos apsakymų įsidėmėjau šį:

Susirgo lakštingala ir nustojo čiulbėti. Žvirbliai čirškia: "ji tinginė ir išpuikusi, dėl to ir nečiulba".
Lakštingala užsigavo ir pradėjo čiulbėti. Žvirbliai čirškia: "štai mes buvome teisūs".
Lakštingala atidavė paskutines jėgas ir nugaišo. Žvirbliai čirškia: "tai kam ji čiulbėjo, jeigu sirgo?".

Taip ir čia: gintis blogai, nesiginti irgi negerai. Žodžiu visaip blogai.

O perlų nebarstymo kiaulėms paliepimas yra skirtas ne tam, kad įžeisti kiaules, o tam kad išsaugoti perlus.

Pranciškus

Garbė Jėzui Kristui!

Esu naujokas šiame diskusijų forume.
Pritariu jūsų iškeltai problemai dėl "atakų" prieš Katalikų Bažnyčią.
Internetinėje erdvėje labai daug neteisingų kaltinimų, spekuliacijos įvairiai traktuojant istorijos faktus, kryžiaus karus, Lietuvos Krikštą, ir kitų išpuolių prieš mūsų benruomenę. Čia nenoriu kalbėti apie vidinius bendruomenės ginčus, bet išorinį puolimą konkrečiu atveju.

Nežnau, ar kas iš čia pagrindinių moderatorių, ar kitų diskutuotojų nors retkarčiais pasiskaito Delfyje, šeštadienio vakarais skelbiamą "Sekmadienio Evangeliją", kurioje savo mintimis dalinasi br. Ramūnas Mizgiris OFM.

Buvau taip nustebinatas, kai pabandžiau pakomentuoti kai kurias mintis komentarų skiltyje, kad pamaniau jog atsidūriau kur gūdžiuose sovietiniuose laikuose, kai buvo uždarinėjamos  Bažnyčios, persekiojami ar šmeižiami tikintieji, o ne laisvos demokratinės Lietuvos virtualiame forume.
 Populiariausiame šalies internetiniame portale, kuriame apsilanko virš 350 tūkst. skaitytojų tokios šmeižto, patyčių, kaltinimų kompanijos dar nebuvau niekur matęs. Ir tai tęsiasi metų metais...keletas-keliolika žmonių mėgaujasi patyčiomis iš Jėzaus Kristaus, Mišių, Šv.Rašto, Šv.Mergelės Marijos...
Gėda, nesmagu, liūdna? Ar tai laisvas žodis, žeidžiantis kitą, ar nuomonė, nesilaikant jokių moralinių normų?
Bet gėda,  ir ne tik dėl to, kad ten kas švaistosi kaltinimais, patyčiomis, šmeižtais, o ir  dėl to, kad iš tiek save laikančiais katalikais Lietuvos gyventojų, atsiranda tik vienas, kitas ir prisiima visą "ugnį" į save.
Tokiuose portaluose dažniausiai lankosi jaunimas, ir kaip gali paveikti juos tokia propaganda, yra mūsų visų reikalas ir atsakomybė.
Mano nuomone, kad tokių nekorektiškų komentarų leidimas, ne tik moralinis kenkimas bendruomenės nariams, bet ir yra tiesioginis kenkimas Lietuvos valstybei, jos Nepriklausomybei, ir, rimčiai šalyje. Ten atvirai buvo klausiama apie katalikų atsakomybę dėl  "pralieto kraujo" prieš daugelį amžių, ir dar visokių baisių kaltinimų net konkretiems asmenims, dalyvavusiems diskusijoje - tarsi grąsinimai.
Mano nuomone, šimtais tolerantiškų komentarų turėtų būti "užversti" tokių "komentuotojų" komentarai, ginant Jėzaus Kristaus įkurtą Bažnyčią, pareiškiant savo poziciją. Poziciją-kad, laisvas žodis ir demokratija nesuteikia teisių žeminti kitą, tyčiotis iš jo tikėjomo ar religijos, ar jam daryti spaudimą dėl jo išpažįstamo tikėjimo, religijos, kas aprarta ir draudžiama LR įstatymuose. Nesmagu, pozicijos nėra.
 Nekalbu, apie atsakymą tuo pačiu, o pareiškiant moralinį tvirtumą gerbiant kito nuomonę ir nebijant išsakyti savo, korektiškais komentarais, komentarais, pareiškiant savo asmeninę  tvirtą poziciją apie Bažnyčią, kurioje vyksta realus Kristaus buvimas Eucharistijoje.
 Kurioje atnaujinama Naujoji Sandora, kad turėtume gyvenimo apsčiai, ir gertume iš Gyvojo Vandens Šaltinio"...
Kristaus, Gyvojo Žodžio Bažnyčia nuostabi, kurioje Gyvasis Dievas mums duoda savo meilę ir Karalystę Komunijoje !!!
 Kiekvienas galime pasakyti nuostabių žodžių, ir gal, to užtektų?
Arba paprašyti išjungti komentarus, jei kompanija, valdanti tą portalą, nesugeba užtikrinti piliečių teisių, kurios žeidžiamos šmeižtais ir patyčiomis.
Bet galima ir atsakyti: neskaityk, nedalyvauk, nusisuk..., praeik pro šalį?
Ar tai teisinga?
Būtų įdomu išgirti nuomonių apie šią problemą.


Silvija

Prieš akis man iškilo sausio 13-tos dokumentiniai kadrai, kurių viename matome vyrą stovint prieš sovietų karius ir nuolankiai maldaujant atsitokėti...

Tai - dieviška misija, nes žmogiškai (pragmatiškai) galvojant, prieš tankų vikšrus atstovėti neįmanoma. Vis dėlto tikėjimas daro stebuklus, tikint gali rastis tinkami žodžiai ir brutaliose delfio diskusijose, kurie net ir priešui (ar pasimetusiam paaugliui) įspūdį padarys. Ne kiekvienam, aišku.

Kitas dalykas, šiandien visiškai nebeliko diskutavimo kultūros. Kartais tikrai net neverta kištis, štai ir bernardinai.lt kuriam laikui išjungė diskusijas. O delfį skaityti tikrai neprivaloma, net ir dėl to, kad ten reiktų pagalbos gynyboje :) nebent žmogus gauna iš aukščiau tokią misiją, kaip kad kun. R. Mizgiris talpinti Evangelijos komentarus. Arba delfis yra jo skaitomas dienraštis ir tuomet žmogus tampa atsakingu kaip vartotojas.

Mes, krikščionys, turime būti šviesos nešėjais visur, kur einame. Tad jei jūs, Pranciškau, tuo metu buvote ten, jūsų reakcija, manau, buvo tokia kokia turėjo būti. Deja, dažnai tokiais atvejais suveikia ir įprotis rinktis lengvesnį, patogesnį kelią. Arba dar būna, kad žmogus adekvačiai įvertina savo galimybes ir nesikiša dėl kompetencijos trūkumo. Taigi, daug visokių "gal".

Sausio 13-tą sėdėjau namie su dviem mažais vaikais ir nebuvau tų įvykių liudytoja, Štai taip ir čia - kiekvienas turi savo motyvus :)

Donatas

Pritariu Silvijai, jog diskusijų kultūros nebeliko. Liko tik puolimai prieš žmogų, etikečių klijavimai, emocingi pareiškimai. Tokį toną užduoda patys straipsniai, o pagal straipsnius ir komentarai.

Neieškau Delfi ir kituose užpakalių portaluose ir jų komentaruose nei tiesos, nei padorumo. Žurnalistai akivaizdžiai meluoja, pavyzdžiui "žurnalistas" Mindaugas Jackevičius "citavo" Agnės Širinskienės diplominį darbą. Aiškiai matėsi, jog "žurnalistas" taip parinko citatas, kad sukeltų kuo didesnį "skandalą".  Šio akivaizdaus melo demaskavimas: http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/blogeris-zeppelinus.-nekask-duobes-kitam-nes-pats-ikrisi-arba-kaip-suzlugdy

Geroji naujiena yra tai, kad mažai kas jau tiki šiais "žurnalistais" ir straipsnius skaito, tik kad pažvengti iš jų. To įrodymas yra buvę seimo rinkimai, kai "elitas" taip smarkiai bandė prakišti savus, jog gavosi atvirkščias rezultatas ir anot "žurnalistų" vėl  "išrinko ne tuos".
Ar verta "kovoti" anoniminių komentarų kovas? Aš nematau tame prasmės, nes neatrodo jog tuos komentarus kas nors skaito, o jei skaito tai ar rimtai priima.
Paskutiniu metu ir bernardinai.lt  buvo atsiradę trolių-komentatorių, matyt perbėgo iš užpakalių portalų. Nors nuo tada kai iš bernardinai.lt atleido Andrių Navicką bernardinai.lt lygis smarkiai smuko. Turbūt dėl to ten ir troliai užsiveisė.
O puolimas prieš Bažnyčią vyksta ne tik virtualioje erdvėje - buvo išniekintas kunigo kapas, sudaužytas Marijos atvaizdas, išterliotos durys. Manau tai neišvengiama - tamsos jėgos visą laiką puolė ir puls, o mums tereikia būti tvirtiems savo tikėjime.

Kaštonas

"Kiekvienas galime pasakyti nuostabių žodžių, ir gal, to užtektų? "


Biblinis figos lapas tapo išoriniu "naujuoju" žmogaus veidu. Anoniminis komentavimas "įgalina" žmogų nusimesti veidmainiavimą, įgaliną parodyti vidinį žmogų.


Atsakant tiesiogiai į klausimą. Tam/ai  "pikčiurnai" turėtum/me   parodyti kitokį pasaulį. Ar turi ką parodyti?Kaštonas

"buvo atsiradę trolių-komentatorių,"

 :thumbup:


Gal net Viešpats norėjo, kad anie ateitų?!

Pranciškus

Citata iš: Kaštonas  gruodžio 27, 2017, 04:35:29"Kiekvienas galime pasakyti nuostabių žodžių, ir gal, to užtektų? "


Biblinis figos lapas tapo išoriniu "naujuoju" žmogaus veidu. Anoniminis komentavimas "įgalina" žmogų nusimesti veidmainiavimą, įgaliną parodyti vidinį žmogų.


Atsakant tiesiogiai į klausimą. Tam/ai  "pikčiurnai" turėtum/me   parodyti kitokį pasaulį. Ar turi ką parodyti?
Citata iš: Kaštonas  gruodžio 27, 2017, 04:35:29"Kiekvienas galime pasakyti nuostabių žodžių, ir gal, to užtektų? "


Biblinis figos lapas tapo išoriniu "naujuoju" žmogaus veidu. Anoniminis komentavimas "įgalina" žmogų nusimesti veidmainiavimą, įgaliną parodyti vidinį žmogų.


Atsakant tiesiogiai į klausimą. Tam/ai  "pikčiurnai" turėtum/me   parodyti kitokį pasaulį. Ar turi ką parodyti?
Pavyzdžiui, gal to užtekų, jei paskytume užėję ten, gražiausius žodžius : pav.
Garbė Jėzui Kristui ...
Garbiname Tave Viešpatie Jėzau Kristau ir šloviname Tave, kad Šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį.
Padėkotume Dievui ir pašlovintume Viešpatį. Padėkoti už Jo įkurtą Bažnyčią, kad kiekvienas galėtų būti išgelbėtas.
Biblijoje, KBK turime galybę gražių žodžių, pamokymų, patarimų, pabarimų, jų turime ir savyje. Juk pradžioje buvo Žodis...
Kiekvienas žmogus sukurtas pagal Švento Dievo paveikslą ir panašumą, todėl turi begalinį orumą, net ir tas, kuris yra baisus nusidėjielis, nusikaltėlis ar ateistas. Bažnyčia mokydama Raštu ir Tradicija, teigia, kad nė vienas nėra anapus išgelbėjimo slenksčio. Bažnyčia turi ką parodyti, tik ar mes tuo pakankamai domimės.

Kalbanat apie konkretų atvejį, ten yra aiški susiformavusi grupelė asmenų, turinti tikslą tai daryti, dažnai naudodama skirtingus IP, pasiruošusi kiekvieną naujai užėjusį "sudirbti". Žino ir skaito Raštą, istoriją, ir vos ne kiekvienam Jėzaus pamokymui, gali priešpastatyti "bjaurius palyginimus", pasišaipymus, o ir normalius argumentus ar klausimus. Nepasiruošusiam yra pavojinga, nes dažai žmogus neiškentęs susinervina ir "susidirba". Paskui tuo naudojamąsi provokuojant ir šantažuojant ("va kokie katalikai" ) nes yra kopijuojami pasisakymai ir saugomi "ateičiai".

Jei virtualioje erdvėje yra skelbiamas Dievo Žodis, tai tarsi "virtuali bažnyčia", kur vienas skelbėjas kalba pagonims, ateistams, esantiems aplink tokią "tuščią bažnyčią", o bendruomenės, kurios tikroji duona - Dievo Žodis - nerasta.

"8 [i3]Ištikima mano širdis, Dieve;

mano širdis ištikima;

giedosiu ir tave šlovinsiu!

9 Pabusk tad, mano siela!

Pabuskite, lyra ir arfa!

Pažadinsiu aušrą.

10 Tau dėkosiu tautose, Viešpatie,

giedosiu tau šlovės giesmę tarp pagonių.

11 Juk tavo gerumas didis kaip dangus,

o ištikimybė siekia debesis.

12 Parodyk savo didybę aukštai danguje, Dieve,

ir savo šlovę visoje žemėje!" ( Ps 57 )Mano nuomone, Katalikų bendruomenei yra net ir naudingas anonimiškumas tokioje diskusijoje. Juom parodai savo Dievo duotą orumą, kad nusižeminęs ir iškentęs patyčias, pasakytum tai, ką turėjai pasakyti, kitą laikydamas tokio pat orumo vertu. Juk žinome, kad už kiekvieną tuščiai ištartą žodį teks duoti apyskaitą.

Ar svarbu yra delfis, ar kita virtuali erdvė, ar kokia kita vieta, jei yra vienas Dievo Žodžio skelbėjas, apie jį manau turėtų susiburti bendruomenė.
Galiu tik asmeniškai pasidžiaugti br. Mizgirio pastangomis, turint pašaukimą ir didelę kantrybę tai daryti kiekvieną šeštadienio vakarą "tuščioje bažnyčioje" aplinkui siaučiant priešininkams.
Pasaulyje, jau esant ketvirtąjai technologinei revoliucijai, norime ar nenorime, daugelis dalykų persikelia į virtualias erdves.
Bet Lietuva yra stebuklų šalis...


Kaštonas

"Galiu tik asmeniškai pasidžiaugti...." gal jis komentarų neskaito!


"daugelis dalykų persikelia į virtualias erdves. " ar turi šeimą?
Pilgrim

"Tuščia bažnyčia"

 ... nerandu tinkamo žodžio ...
toks žodžių junginys nėra derantis iš esmės.

Pranciškus

Citata iš: Donatas  gruodžio 27, 2017, 04:04:46Ar verta "kovoti" anoniminių komentarų kovas? Aš nematau tame prasmės, nes neatrodo jog tuos komentarus kas nors skaito, o jei skaito tai ar rimtai priima.

Jūs kalbate, kad piktosios jėgos veikia ir reikia būti tvirtiems. Kaip?
Galima pritarti jūsų nuomonei, kad jūs nematote prasmės.
Jei kas nors ką daro, yra prasmė, nes daro su tikslu. Aš nekalbu apie ginčus ir kivirčus. Jų ir nebūtų-trumpa informacija, mintis, Viešpaties pagarbinimas. Kaip jūs manote, jei toks portalas informuoja, kad per dieną apsilankė apie 350 tūkst. skaitytojų, tai ar tarp jų apsilankė ten nors 144  katalikai?
Ten leidžiama kai kam siautėti, nes reikalinga intriga. Intriga ir bjaurūs ginčai pritraukia daugiau lankytojų, daugiau lankytojų, rezultatas aiškus-didesni pinigėliai iš reklamos. Kam? Čia yra biznis.
Kitas reikalas, kad tuom yra ne tik demoralizuojama dalis tikinčiųjų,  yra sukeliama abejonė Krikščionybe, kai yra taip "agresyviai operuojama visokiais fakteliais".
Netinkami, įstatymams prieštaraujantys komentarai turėtų būti šalinami. Štai ir pareikalaukime, kad būtų pašalinti tokie komentarai. Liks normalūs, sakykim  144... Kas atsakingas už komentarų priežiūrą? Ar yra valstybėje koks asmuo, atsakingas už tokią misiją?
Paprašykime, kad būtų uždarytas komentavimas, jei nešalinami patyčių ir šmeižto ar kokių kaltinimų persunkti pasisakymai. Tačiau  tuoj išgirsime, kad "laisvas žodis" pavojuje.
Bet šitaip, kaip dabar yra tyčiojamasi iš Dievo, Viešpaties Jėzaus Kristaus, Šventosios Dvasios, Šv. Marijos, tikinčiųjų religinių jausmų ir įsitikinimų, mano nuomone neleistina, ir sakyčiau nesaugu pačiai valstybei.

Pranciškus

Citata iš: Pilgrim  gruodžio 27, 2017, 15:23:03"Tuščia bažnyčia"

 ... nerandu tinkamo žodžio ...
toks žodžių junginys nėra derantis iš esmės.

Taip, aš ir nerandu, todėl ir parašiau "tuščias susirinkimas" tačiau ar mintis neaiški? Ar ten yra skelbima Evangelija?

Silvija

Citata iš: Pranciškus  gruodžio 27, 2017, 15:58:01Aš nekalbu apie ginčus ir kivirčus. Jų ir nebūtų-trumpa informacija, mintis, Viešpaties pagarbinimas.

Čia iš patirties? Tai veikia prieš piktybiškai nusiteikusius trolius?

Mano patirtis yra ta, kad nesusišnekėjimas vyksta dėl skirtingai suprantamų terminų ir to beveik neįmanoma išsiaiškinti, tiksliau, pritrūksta geranoriškumo suprantant vieni kitus.

Pranciškus

Citata iš: Kaštonas  gruodžio 27, 2017, 15:12:56"Galiu tik asmeniškai pasidžiaugti...." gal jis komentarų neskaito!


"daugelis dalykų persikelia į virtualias erdves. " ar turi šeimą?

Dabar galiu tik asmeniškai pasidžiaugti, kartais džiaugiamės kartu. Ar jums neaišku šis išsireiškimas

Nelabai supratau, ko jūs klausiate: "gal jis komentarų neskaito <...> ar turi šeimą?"


Šis portalas geras, man patinka ir ačiū steigėjams ir visiemas, kurie čia dalyvauja ir prisideda.
Tiesiog dar nespėjau su susipažinti su daugeliu čia vykstančių procesų. Ir neskaičiau komentarų kitur, gal jau šita tema buvo nagrinėta...Kaštonas

"Nelabai supratau, ko jūs klausiate: "

" gal jis komentarų neskaito!" - apie Ramūną kalbėjai. Nei, jis, nei tu, nei kuris kitas neprivalo visiems neturintiems ką veikti delfio komentaruose užpildyti laiką.


O antrasis klausimas buvo tau. Ar turi šeimą?

Pranciškus

Citata iš: Silvija  gruodžio 27, 2017, 16:28:20
Citata iš: Pranciškus  gruodžio 27, 2017, 15:58:01Aš nekalbu apie ginčus ir kivirčus. Jų ir nebūtų-trumpa informacija, mintis, Viešpaties pagarbinimas.

Čia iš patirties? Tai veikia prieš piktybiškai nusiteikusius trolius?

Mano patirtis yra ta, kad nesusišnekėjimas vyksta dėl skirtingai suprantamų terminų ir to beveik neįmanoma išsiaiškinti, tiksliau, pritrūksta geranoriškumo suprantant vieni kitus.

Garbė Jėzui Kristui !

Dėkoju jums, Silvija, už pastangas, ir kitiems (administratoriui, moderatoriams,) kurie kūrė ir prižiūri bei dirba šiame katalikiškame diskusijų forume.
Mano patirtis komentavime yra visokia: greičiausiai prasidėjo tada, kai buvo įžūliai puolamas prof. Vytautas Landsbergis.
Dar aktyviau, kai teko paskaityti bjauriausius komentarus apie kažkada bandžiusius dainuoti Minedą, ir berodas Antaną. Negalėjau patikėti, kad šitaip žmonės gali tyčiotis iš  žmonių išvaizdos, sugebėjimų, ar kitų tik tam asmeniui būdingų bruožų.
Yra tekę  "ginčų - kivirčų", po kurių savijauta kas kart duodavo suprasti, kad ramus, pagarbus tonas ir argumentai yra stipriau už agresyvumą. Dar geriau, kai ramiai pakomentuoji ar išsakai nuomonė, nesiveldamas į ilgus ginčius. Bet būna visaip. kitas metodas kai agresyviam oponentui, kurį laiką ramiai, pagarbiai ir dalykiškai išsakai savo mintis, ir leidi jam/jiems agresyviai, su patyčiomis pulti, ir paskui, naudoji metodą, kurio jie nelaukia: "Elkis taip, kaip norėtum, kad su tavim elgtųsi" tik atvirkščiai : "elgiuosi su tavimi taip, kaip nori, kad su tavimi elgčiausi".
Ar tai ne krikščioniška? Norintys tyčiotis, tuo rėkia, kad katalikams privalu atsukti kitą žandą, neatsakyti tuo pačiu, neteisti kitą ir panašiai.
Tačiau viso šito galima išvengti? Aišku. Juk niekam neprivalu komentuoti, niekam neprivalu atsakinėti, kiekvieno asmeninis reikalas,
nebūtina dalyvauti kokiame mitinge ir išsakyti nuomonę dalyvavimu ginant pilietines ir socialines teises, koks mano reikalas tie rinkimai, man nieko nesako patriotiškumas, pilietiškumas, solidarumas...jei kaimynas skriaudžia šeimą - antra spyna užrakinu duris, paleidžiu garsiau muziką. Viešoje vietoje konflikas-kažkas skriaudžią kitą-man mano ramybė ir vidinis pasaulis svarbiau, jie išsiaiškins patys. Gyvenu su šeima, esu stropus, pamaldus krikščionis, savo asmeninei erdvei kuriu gerbūvį ir komfortą. Iki tam tikro laiko...
Nes yra kita realybės pusė: patyčių kamuojamas vaikas darželyje ar mokykloje, patyčių neiškentusi ir per langą iššokusi,žuvusi moksleivė, nepakanti patyčių aplinka darbe kitokiam, nei visi benradarbiai...
Virtualioje erdvėje - patyčių "ligos židiniai", kaip bakterijos plintančios ir persikeliančios į realų kasdienį gyvenimą.
Prisiminiau, nesenai vienos kaimyninės šalies viršininko teisiamo bičiulio už tam tikrą veiklą, ir tapusiu kraštutiniu, paskutinius žodžius E. Hemingvėjo  jau kultine tapusia citata: "Ir todėl niekados neklausk, kam skambina varpai – jie skambina tau."

Kalbant apie konkretų atvejį, mano nuomone, yra ne nesusikalbėjimas, o specialiai organizuotas puolimas. Kadangi, tai tęsiasi metų metais, tai nemanau, kad nėra nežinoma daugeliui tiek šio formumo dalyvių, tiek kitiems besilankantiems kitose virtualiose erdvėse. Tai yra principinis reikalas. Ar toleruojame valstybėje plintančias patyčias, šmeižtus, nebūtus kaltinimus ir kitų asmenų orumo žeminimą. Duotu atveju, tai vyksta erdvėje, kur skelbiamas Dievo Žodis. Jei iki šiol nebuvo apie tai žinoma, tai dabar yra paskelbta.
Ar galime sugalvoti būdą ir priemones, kaip sustabdyti šios "ligos židinio" bujojimą vienoje vietoje, ir ieškoti pilietiškų iniciatyvų, kurios neprieštarautų KB mokymui,ir valstybės įstatymams, kaip tai padaryti ir išgyvendinti kitose mūsų gyvenimo srityse. Jeigu jus pacituočiau, kas buvo rašoma, būtų iš tiesų nejauku ir nesmagu.
Tačiau yra daug darbų ir kitose gyvenimo srityse, ir niekas nieko neverčia ką nors daryti prieš jo valią. Kiekvieno asmeninis apsisprendimas.
Ar mums reikia gintis ir ginti kitus?

"Pirma,  jei esame sukurti pagal Dievo paveikslą, vadinasi, mūsų gyvybė yra didžiai šventa. Visuomenė dažnai klysta, vertindama žmogų dėl jo šlovingų darbų, geros išvaizdos, ekonominio produktyvumo ar veiklos rezultatų. Per Antrąjį pasaulinį karą šią klaidą darė naciai, mūsų laikais ji veda prie abortų ir eutanazijos tragedijos.
Žmogaus šventumas apima visus: dar negimusius ir nusenusius, paliegusio kūno ir silpno proto. Kiekvienas asmuo turi šį stulbinamą, neįšmatuojamą orumą, nes kiekvienass yra sukurtas pagal Dievo paveikslą. Net tuos, kurie nusideda ar įvykdo  baisų nusikaltimą, gaubia šis orumas. Joks žmogus nėra anapus atpirkimo...( "Iš Scott Hahn knygos "Tėvas, kuris tesi duotus pažadus")
..
Atsprašau už ilgoką atsiliepimą.

Donatas

Daug prirašei Pranciškau, tačiau vis viena manęs tai neįtikino, jog teisinga ir protinga dalyvauti komentarų karuose. Pasiūlyčiau pasimelsti už tuos kurie šmeižia, meluoja ir kitaip nederamai elgiasi.

Kaštonas

"Mano patirtis komentavime yra visokia: " ir mano patirtis visokia. Bijau net prisipažinti kiek   8)  Bendroje sumoje gal 15 metų su pertraukom. Iš jų maždaug 7 religijos klausimu.


"Ar mums reikia gintis ir ginti kitus?"  kiek man yra žinomas rezultatas, koks vaisius iš to ką praleidau virtualioje realybėje, tai tik vienas sugrįžo į Bažnyčią.

Kalbėtis su delfio robotais, suvilgtini liežuvį kuriam, ne mano misija. Visai kas kitą pastebėti suminkštėjusią šaką...Esam Bažnyčios gyvieji akmenys.

Silvija

Jei žiūrėti Šv. Rašto ir Jėzaus, tai Jis nesigynė, o esant pavojingoms situacijoms, jų tiesiog išvengdavo. Neskaitant pabaigos, kada Petrui tarsi pritarė dėl keleto kalavijų.

Citata iš: Pilgrim  liepos 20, 2017, 10:39:20
CitataAr Jėzus gynėsi?
Lk 22,38 Jie tarė: "Viešpatie, štai čia du kalavijai!" Jis atsakė: "Gana!"

Konkrečiu Pranciškaus minimu atveju buvo užsipultas kun. Mizgirio straipsnis. Va ten ir yra Evangelijos skelbimas delfio erdvėje, vieni jį išgirsta, kiti - ne. Pats kunigas į komentarus niekados nesivelia.

Silvija

Galbūt, Pranciškau, problema, kurią iškėlėt labiau yra apie žiniasklaidos moralumą. Bernardinai galų gale susiprato, o kiti? Juk jie rašo visai Lietuvai, tai iš tiesų turėtume kaip nors dalyvauti švarinant ir virtualią erdvę, ne vien tik konkretų religinį tekstą  :-\