• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
rugpjūčio 05, 2021, 07:50:43

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Katalikų tikėjimo situacija įvairiose šalyse

Pradėjo Diak. Tomas M., liepos 15, 2014, 21:39:43

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Diak. Tomas M.

Neseniai rašiau apie apgailėtiną tikėjimo situaciją Europoje. Mūsų su Pilgrim nuomonės kiek išsiskyrė, kai kalbėjome apie Vokietiją, o čia naujienos iš kaimynės Austrijos. Pažiūrėkime, kas ten tikėjimo dirvonuose vyksta.

Taigi, vyskupija metams suspendavo vieno miestelio kunigo teisę dėstyti tikybą mokykloje, nes (geriau neskaitykite, nes baisūs dalykai seka   :swoon: )...

... jis jiems pasakojo apie skaistyklą, pragarą ir velnią...

Taigi... vienintelė paguoda, kad patys vaikai sakė, kad tos temos - vienos mėgstamiausių, o miestelio gyventojai ir meras žada priešintis... tikintieji rodo tikėjimo pavyzdį ganytojams  :thumbup:

Jei Fatimos Švč. Mergelė austrų vaikams būtų parodžiusi aštraus siužeto 3D filmą "Pragaras", vyskupija Ją tikriausiai būtų areštavusi apsireiškimo vietoje...

Pilgrim

Tomai, atskiri atvejai panašiai kaip ir tavo paminėtas Austrijoje vyksta visose valstybėse, ar tai būtų Austrija, ar Lenkija, ar Lietuva. Tačiau tai nėra sisteminis dalykas. Kitas momentas, kalba tai ką aš darau. Apie mano ištikimybę Bažnyčiai, jos mokymui ir t. t.

Donatas

Jei tikyba dėstoma mokykloje, situacija dar nėra apgailėtina.
Be to ten rašo jog tik "apparently" dėl to suspendavo, visai gali būti ir kitokių priežasčių.

kukulis

Šioje temoje yra vienas negeras dalykas: mes nesam tos situacijos dalyviai. Todėl jeigu sakysime kad kalta valdžia, galime suklysti, nes tiksliai nežinome ką ir kaip tas mokytojas kalbėjo; o jeigu sakysime kad mokytojas kaltas, vėl galime suklysti, nes gal jis ten visai gerai kalbėjo, o tiesiog mokyklos vadovybė labai priekabi, arba vienas iš vaikų tėvų koks nors įširdęs pasitaikė.

Šiaip esu susidūręs su keletu protestantų sektų narių, kurie nieko daugiau nekalba tik apie pragarą... ir tai sekina... ir susidaro tikrai labai nekoks įspūdis.

Ir vėl mes nežinome nei kaip tas mokytojas kalbėjo. Gali būti, kad vienas iš vaikų tėvų yra susidūręs su panašiais pragariniais sektantais, o dabar išliejo pyktį ant to mokytojo.

Ir ką.. ir nieko čia mes nenuspręsim.

Diak. Tomas M.

Prieš kelias dienas skaičiau, kad Prancūzijoje šiais metais buvo numatyta nugriauti daugiau nei 2000 katalikų bažnyčių. Priežastis - tų bažnyčių niekas nelanko, o kadangi bažnyčios ir žemė, ant kurios jos stovi, yra valstybės nuosavybė, buvo nuspręsta, kad ta žemė gali būti panaudota kitoms reikmėms. Susijusi diskusija:

http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,583.msg10269/topicseen.html#msg10269

Diak. Tomas M.

Prancūzijoje uždaroma Šv. Jono Eudo įkurta seminarija. Išlikus per revoliuciją, ir du pasaulinius karus, užsidaro beveik nelikus seminaristų ir profesorių...

Straipsnis "Nyderlandai be Kristaus" dokumentuoja, kaip modernizmas visiškai sunaikino katalikybę šioje šalyje:

The Church of Vatican II: The Netherlands Without Christ - a major article for Il Foglio

"II Vatikano dvasia" persmelkė viską: tikinčiųjų širdis, mokymą, architektūrą...

Dar per 1980 m. Pop. Šv. Jono Pauliaus vizitą, jį pasitiko 8 tūkstančių tikinčiųjų "minia". Dabar žmonių skaičius tikriausiai būtų dar mažesnis... Toje minioje stovėjo ir baltus abitus dėvintys vietos dominikonų vienuoliai, laikydami didžiulę Leonardo Boff nuotrauką, "Išsilaisvinimo" ir "Motinos Žemės" kulto teologo, vėliau suspenduoto. Gali būti, kad jie buvo tie patys dominikonai, kurie po 2007 m. "Motu Proprio" paskelbimo, bažnyčiose dalino skrajutes, kviečiančias pasauliečius švęsti Šv. Mišias be kunigo: "Ar nėra kunigo? Tuomet juo gali būti pasauliečiai - vyrai ir moterys, nėra skirtumo, kas ištars konsekracijos žodžius", kurie pagal tuos pačius nyderlandų vienuolius "nėra prerogatyva" konsekravimui...

Galima dar paminėti, kad būtent Nyderlandų Olandijoje prasidėjo Šv. Komunijos dalijimo į rankas praktika, kuri buvo tiesioginio nepaklusnumo Šv. Sostui ženklas...

Pilgrim

Pabūsiu eretiku ... kadangi laužai ne humaniška  :) vadinasi nepakliūsiu ant jo  ;)
Europa "dvesia" ir kas čia negerai  :-\
Popiežiaus vizito metu Azijoje pasitiko šimtai tūkstančiai ir milijonai, pašaukimų ir atsivertimų
yra gausybė. Matyt "Vatikano dvasia" jų nepasiekė  :-\
Kelintą kartą linksniuojam II Vatikano susirinkimą ir vėl  :(
kiek Susirinkimo dokumentų, nors pagrindinių, išanalizavom nuo pradžios iki galo.
Kiek Visuotinės Bažnyčios nuolat leidžiamų ir skelbiamų dokumentų bent žinom pavadinimus.

Diak. Tomas M.

Pilgrim, rodos kalbėjom... II Vatikano susirinkimas nėra lygu II Vatikano dvasiai. Ta dvasia deja, atsirado ir tokį vardą jai ne aš daviau... Tai dvasia, kuri pasinaudojo dideliais lūkesčiais ir žmonių noru kuo greičiau padaryti kaip jie nori, o kai skubi, tai ir dokumentų nėra skaityti kada... Gal tikslesnis pavadinimas būtų "modernizmo dvasia", "liberalumo dvasia" ar pan., bet kadangi tai įvyko II Vatikano laikmečiu, taip jau pavadinimas matyt ir prilipo, plius dabar nėra reikalo neigti faktų, kad susirinkime buvo bandoma daryti tam tikrus modernizmo ar liberalaus mastymo įtakotus pakeitimus (ir kai kurie jų, deja, deja, buvo padaryti).

Giedrė

Mieli Piligrim ir Tomai, man atrodo, kad Jūs per daug reikšmės teikiate tiems II Vatikano susirinkimo dokumentams. Kas juose gero (pvz. tautinių kalbų naudojimas per šv. Mišias) jau prigijo, o kas blogo - nunyks ir niekur nesidės. Dauguma katalikų tų dokumentų nėra net akyse matę ir tikrai neanalizavę rimtai. Asmeniškai man net nebūtų įdomu juos skaityti, kadangi nesispecializuoju šioje srityje. Čia teologų ir kunigų darbas.

O šiaip, viską lemia tradicija šeimose ir parapijose. Man pavyzdžiui, nepriimtina imti šv. Komuniją į rankas, todėl to nedarysiu niekada, nors ir kaip mane verstų. Esu tik vieną kartą ėmusi į ranką, kai užsienietis olandas kunigas akivaizdžiai nesusiprato, kaip reikia paduoti ir nebuvo kitos išeities, nes nemoku olandiškai. Man taip pat nepatinka naujasis ilgesnis "Tikiu ...". Svetimas jis man ir viskas. Aš neatsimenu jo itin "mandrų" formuluočių, todėl tenka formaliai atkartoti arba perskaityti iš lapelio, tačiau net nelaikau to rimtu meldimusi. Kai asmeniškai meldžiuosi, visada kalbu tik senąjį "Tikiu ...", kurį išmokau dar vaikystėje ir nereikia sukti galvos ar formaliai skaityti iš lapelio.

Dokumentų galima visokių parašyti. Na ir kas? Popierius viską kenčia. Man atrodo, būtų daug naudingiau išleisti knygelių vaikams ar jaunimui apie esmines tikėjimo tiesas ar šventuosius užuot perdirbinėjus senas geras maldas ar  kurpus dar krūvą naujų dokumentų, kurių dauguma tikinčiųjų vis vien neskaitys. Esmė - tai, kas žmogaus širdyje išlieka.

Diak. Tomas M.

Oficialioje Vokietijos vyskupų konferencijos svetainėje pasirodė straipsnis - interviu su "teologu" Stephan Goertz, kuris pristatydamas savo naują knygą dėstė, kad laikas nustoti smerkti homoseksualumą, nes "pasikeitė laikai..." Gale straipsnio jis svarsto, kad monogaminės homoseksualūs santykiai gali turėti sakramentinį pobūdį ir galbūt net susilaukti ekleziastinio pripažinimo.

Jis tikisi, kad ateinantis antrasis sinodas Romoje paliks homoseksualių aktų smerkimą praeity.

Galima įsivaizduoti kokia kova bus spalio mėn... Kovos ne tik vyskupai, bet ir dvasinės armijos...

Eugenijus

Nesenas straipsnis "Sueddeutsche Zeitung" apie varganą Bažnyčios padėtį Prancūzijoje. Žurnalistė prie vyno butelio kalbasi su 70mečiu kunigu, aptarnaujančiu 17 parapijų Prancūcijos provincijoje. Straipsnis didžiulis, per visą puslapį, vaizdingai parašytas. Kunigas vos spėja aptarnauti savo 17 parapijų laidotuves, seni žmonės išmiršta, jaunų nebėra. Kai kur jau net nebespėja nuvykti dėl darbų gausos. Straipsnio pabaigoje žurnalistė klausia kunigo: - kas bus po jūsų, kas bus, kai nebegalėsite dirbti? Į tai kunigas atsako:- Ar jums dar įpilti vyno?

Kaštonas

Kaip dabar jautiesi dėl to, Eugenijau?

Pastorosiomis dienomis LT KGB dalyvavo pasauliniame bendruomenės suvažiavime. Šiemet vyko Prancūzijoje.
Turime labai daug ko iš jų pasimokyti.
Beje. Grįžo pilni džiaugsmo.

Donatas

Citata iš: Tomas M.  rugpjūčio 28, 2015, 22:10:33
kuris pristatydamas savo naują knygą dėstė, kad laikas nustoti smerkti homoseksualumą, nes "pasikeitė laikai..."

Ten dar rašo "At that time, "sexuality had as its first purpose to secure the survival of the people"; however, "that is obviously not any more our situation, and that is since the [Second Vatican] Council also not any more our moral teaching on sexuality.". Išvertus  reikštų jog seniau seksualumo pirminė paskirtis buvo užtikrinti žmonijos išgyvenimą; tačiau akivaizdu, kad taip nebėra ir po II Vatikano susirinkimo tai nebėra moralinis mokymas.

Ar kas nors skaitė Vatikano II susirinkimo dokumentus ir galėtų patvirtinti arba paneigti šį teiginį ?

Diak. Tomas M.

Donatai, gerai pastebėjai  :thumbup:

Bet kaip įdomu, kai taip vadinami tradicionalistai sakydavo, kad egzistuoja "II Vatikano dvasia", kuri iš esmės yra modernizmo erezijos pasireiškimas (nors mes jau kalbėjome, kad ji gali ir nebūti tiesiogiai susijusi su Susirinkimu, bet prisidengia juo), jie buvo pajuokiami, kaip tikintys konspiracijų teorijomis, bet dabar patys liberalai/modernistai tai viešai išsako ;D

Citata iš: Donatas  rugpjūčio 29, 2015, 06:42:13
Ar kas nors skaitė Vatikano II susirinkimo dokumentus ir galėtų patvirtinti arba paneigti šį teiginį ?

Tas veikėjas yra "teologas", tai tikriausiai kažkur skaitė?  :-\

Pilgrim

Kadangi neskaitau angliškai  :( tai tos išverstos mintys yra ne II Vatikano dokumentų citavimas, bet tik tiesiog interpretacija.
Yra Stephan Goertz knyga šia tema. Interviu taip pat kiek supratau pagal šią knygą
Stephan Goertz (Hg.), "Wer bin ich, ihn zu verurteilen?".
Homosexualität und katholische Kirche (Katholizismus im Umbruch 3),
Freiburg i. Br. 2015.

http://www2.herder.de/medien/leseprobe/978-3-451-33273-9/index.html


Diak. Tomas M.

Doktrinos ir Tikėjimo Kongregacijos vadovas kard. Gerhard Ludwig Mueller įspėjo Vokietijos vyskupus, kad jie veda Bažnyčią į schizmą, palygindamas esančią situaciją su protestantų atskilimu:

Pope's doctrine chief warns of possible 'schism' in the Church like Protestant split

Diak. Tomas M.

Vienintelė (tikrąja to žodžio prasme) seminarija Vokietijoje, kuri nėra pustuštė - Šv. Petro brolijos seminarija, kurioje kunigai išimtinai mokomi Tridento Lotyniškos liturgijos:

Von leeren und von vollen Priesterseminaren – Weihen bei der Petrusbruderschaft

Žvilgsnis į praeitį, kaip JAV buvo sužlugdyta Katalikų Bažnyčia ir kaip tos klaidos vėliau plito po pasaulį. Sunku atsilaikyti, kai iš vienos pusės komunistų partija infiltruoja virš 1000 jaunų vyrų į kunigystę:


Alice von Hildebrand - Infiltration

O iš kitos pusės JAV CŽV kartu su jai talkinančiomis informacinių priemonių korporacijomis, bei padedama katalikų kunigo, keičia visuomenės ir tikinčiųjų supratimą apie Bažnyčios mokymą, kad jis atitiktų pasaulietinę JAV "kultūrą", su savo mirtinomis pasekmėmis:


E. Michael Jones—Culture Wars & The Building of Catholic Communities

kukulis

Belieka pasitikėti Apvaizdos globa ...

O Vokietijoje, šiaip ar taip ... ten dominuoja reformatai?

Augustas

CitataSunku atsilaikyti, kai iš vienos pusės komunistų partija infiltruoja virš 1000 jaunų vyrų į kunigystę:

Kita vertus, įdomu būtų sužinoti, kaip tuos 1000 vyrų ten į tą seminariją ar tas seminarijas įleido. Juk seminarijose gan griežta tvarka, be pašaukimo ten išsilaikyti turėtų būti labai sunku.  :-\

kukulis

O gal kai trūksta, tai tada bet ką priima?  ::)