• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
liepos 19, 2024, 23:55:31

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Šiuolaikinis požiūris į Lectio Divina 02 – Gyvoji knyga, kurios esmė – Kristus

Pradėjo Silvija, rugsėjo 19, 2012, 07:50:31

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Silvija

Kaip rašė šv. Jeronimas, Bibliją reikia skaityti ir aiškinti ,,toje pačioje Dvasioje, kurioje ji parašyta". Juk ne žmogaus jėgoms suprasti, ką Dievas norėjo apreikšti per Jėzų. Todėl tik Šventosios Dvasios padedami, klausydamiesi Dievo žodžio atvira širdimi, pagarbiai, ištikimai ir viltingai tikėdamiesi, būsime vedami ,,į tiesos pilnatvę" (plg. Jn 16, 13). Pasitikėdami mes patirsime:

-   gyvąjį Dievo žodį, kuris skirtas mums asmeniškai
-   Šventoji Dvasia mus nuves gilyn ir padės suprasti tekstų prasmę
-   Ji skatins mus atsiliepti, nes tai, kas pasiekia mūsų širdį, pradės keisti ir gyvenimą

Tačiau kai nesame pakankamai atviri ir klusnūs, galime lengvai primesti Biblijai savo sugalvotas ir iškreiptas prasmes. Tokiu būdu mes nepatirsime ir to, ką Dievas mums nori suteikti per Šventojo Rašto – mūsų susitikimo su Jėzumi sakramento - skaitymą. (Šiuo požiūriu Šventasis Raštas yra panašu į Eucharistiją, tik per Žodžio liturgiją Mišiose Dievas kreipiasi į savo tautą, o per lectio divina Jis kalba asmeniškai mums).
CitataPer visą amžinybę Dievas ištarė tik vieną vienintelį Žodį: ,,Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas" (Jn 1,1). Vis dėlto dar iki ateinant Jėzui žodis įvairiopai atsiskleidė. Jį skirtingomis kalbomis paskleidė Senojo Testamento raštai. Dievas per daugelį įkvėptų rašytojų mums skirtingai ir iš dalies perdavė išgelbėjimo žinią.

Bet atėjus pilnatvės metui, Žodis vėl tapo vienas, koks ir buvo: ,,Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų" (Jn 1,14). Dabar Dievas mums kalba per Kristų: ,,Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus, o dabar dienų pabaigoje jis prabilo į mus per Sūnų, kurį paskyrė visatos paveldėtoju." (Žyd 1, 1-2)

Daug žodžių tapo vienu, gyvuoju Žodžiu, kurį liudija kiekvienas kitas žodis.

Skaitant Bibliją lectio divina būdu, prasideda pokyčiai, kurie dažniausiai būna subtilūs ir ateina palengva. Tai – Dvasios vaisiai: meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas ir susivaldymas. Kai pradėsime pastebėti šiuos vaisius kasdieniniam gyvenime, tada žinosime, kad Dievo žodis veikia mumyse ir per mus  :pentecostal: