• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
birželio 21, 2024, 18:29:34

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Šiuolaikinis požiūris į Lectio Divina 07 – Operatio – liudijimas kasdienybėje

Pradėjo Silvija, spalio 09, 2012, 09:58:09

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Silvija

CitataGyventi širdimi išgirstu Dievo žodžiu gali būti paprasta, jei tereikia padėti į bėdą patekusiam ar būti maloniam nemėgstamam žmogui. Tačiau kartais tai gali būti sudėtinga - kai reikia susitaikyti su kitu žmogumi ar pakeisti karjeros kryptį. Tačiau operatio visada kyla iš maldingo susitikimo su Dievu, įvykstančio klausantis Rašto.

Širdyse tų, kurie maldingai skaito Šventą Raštą , susijungia contemplatio ir operatio. Iš kontempliacijos kyla atjauta, o kvietimas operatio atsiranda tik atjaučiančioje širdyje. Contemplatio padeda suprasti, jog Dievas yra kasdieniniam gyvenime. Operatio be kontempliacijos – tai tik paviršutiniškas pragmatizmas.

Istorijoje veikliausi krikščionys būdavo karščiausi kontempliuotojai. Lectio divina padeda tapti veikliais kontemliuotojais ir kontempliatyviais veikliaisiais. Štai jei žmogus ištesi ką žadėjo, galime sakyti, kad jis yra vertas savo žodžio, taigi nusakome ryšį tarp to, ką žmogus daro ir jo žodžių. Taip ir Dievo žodis – jis ne tik perteikia mintis, bet turi ir kūrybinę galią. Psalmė sako: ,,Viešpaties žodžiu buvo padaryti dangūs" (Ps 33,6), taigi Dievo žodis yra pirmoji pasaulio egzistavimo priežastis.

Pamaldžiai skaityti Bibliją reiškia klausytis Kristaus, Jį atrasti ir siekti tapti Jo mokiniu. Per šį santykį savo veiksmais perteikiame Kristų kitiems. Sunkiose gyvenimo situacijose pasielgsime jau nebe instinktyviai, bet taip, kaip pasielgtų Jėzus. Mokinystei stiprėjant, tampame Jo atvaizdu, ,,kitu Kristumi" savo aplinkoje. O aukščiausioje mokinystės pakopoje leisdami Jo Dvasiai būti savo veiklos šaltiniu, patiriame, kad mumyse veikia pats Kristus. Tuomet suvokiame, ką Paulius galatams rašė: ,,Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus" (Gal 2,20). Toks turi būti kiekvieno krikščionio gyvenimo tikslas  :angel-2:.

CitataMarija, operatio pavyzdys, duoda mums padrąsinančius žodžius, kad ištikimai liudytume žodį. Jėzaus viešosios veiklos pradžioje Marija su Jėzumi ir mokiniais dalyvavo vestuvėse. Išsibaigus vynui, Marija tarnams paliepė: "Darykite, ką tik jis jums lieps" (Jn 5,2). Ji žinojo, kad Jėzus vandenį pavers gyvu Dievo karalystės vynu.

Po prisikėlimo tapusi mokinių motina Marija ragina pasiruošti mus daryti tai, ką tik Jėzus lieps. Ji žino, kad buvimas "žodžio vykdytoju" ir klusnus atsiliepimas į tą žodį yra kelias į mūsų gerovę ir laimę.