• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
gegužės 19, 2024, 15:53:44

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Dangus ir Pragaras

Pradėjo Andrius4, balandžio 25, 2017, 15:12:41

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Andrius4

Citata iš: kukulis  gegužės 09, 2017, 07:37:47
Andriau, mes visi žinome kad Kristus yra Dievo žodis.
Na ir keistas tu ... nesuprantu kam reikia įrodinėti tai, su kuo ir taip visi sutinka.
Matai Kukuli, pasirodo ne visi su tuo sutinka.

Citata iš: Pilgrim  gegužės 18, 2017, 03:05:01
CitataĮsikibkite Šventų Raštų, nes niekas kita daugiau neišstovės.
Reikia įsikibti į Jėzų, ne į raštus, bet į Jėzaus rankas. Jėzus ne rašte, Jėzus - Eucharistijoje.
Jėzus Kristus yra Gyvas Pateptas Žodis. Per kuri tu ir pažinai Dievą ir Jėzų Kristų. Žodis per kuri buvo viskas sutverta ir dėl Jo. Žodis kuris buvo pranašuose. Žodis kuris tapo Kūnų. Žodis kuris maitina savuosius savimi, tai Dievo žodžiu. Štai kur tikroji Eucharistija. Kai tu atsiverti Bibliją, tu maitiniesi Juo, kai tu klausai Dievo žodį, tu maitiniesi Juo. O duona yra tik Jo provaizdis. Nes Jis yra Dievo Duonos Namas. Jis gimė Betliejui. Beatliejaus žodžio reikšmė yra Dievo Duonos Namai/Namas. O kas yra Dievo Duona? Manau aišku.

   
Citata iš: Silvija  gegužės 18, 2017, 03:10:05
Citata iš: Andrius4  gegužės 06, 2017, 19:51:22
Dar syki pabandysiu parodyti, kad Jono Evangelijoje vartojamas terminas Žodis, yra Šventam Rašte esantis žodis.


O aš pabandysiu parodyti, kad nėra :)

47 Kas klausys mano žodžių,
bet jų nesilaikys,
to aš neteisiu, nes atėjau
ne teisti pasaulio, bet gelbėti.
48 Kas mane niekina ir mano žodžių nepriima,
tas jau turi savo teisėją:
pats žodis, kurį aš kalbėjau,
nuteis jį
paskutiniąją dieną.


(Jn 12)
Silvija, turime žiūrėti į visą Raštą. Gerai Varlyte rašė, Kad "Dievo žodį paaiškina pats Dievo žodis".
Nes kitur Raštai sako:

Apd 17   30 Ir štai Dievas nebežiūri anų neišmanymo laikų, bet dabar skelbia žmonėms, jog visiems visur reikia atsiversti.
31 Jis nustatė dieną, kada teisingai teis visą pasaulį per vieną žmogų, kurį tam paskyrė ir visiems už jį laidavo, prikeldamas iš numirusių".Rom 2   16 Aną dieną Dievas per Jėzų Kristų teis žmonių slėpinius, kaip sako mano Evangelija.


Štai ir aiškesnis  vaizdas Silvija, koks tas Žodis teis mus :) JĖZUS KRISTUS

Citata
Andriau, ar žodis, kurį tu ištari  esi tu pats?
Aš esu jame, jeigu tai žodis mano, o ne pacituotas.

Citata
Yra skirtumas tarp tavęs kaip asmens ir tavo ištarto žodžio?
Tik tas, kad mano žodis netampa kūnu.
Nes žiūrėk Silvija, kol žmogus tyli, tu nežinai ar jisai protingas ar ne. Nes jeigu jis kalba neprotingai, tai jis sudaro neprotingo žmogaus įvaizdį ir atvirkščiai. Nes jis yra savo žodyje.

Varlė keliauninkė

CitataBeatliejaus žodžio reikšmė yra Dievo Duonos Namai/Namas.
Ne ne.
Reikšmė yra "Duonos Namai". Be žodžio "Dievo", kuris hebrajiškai yra "El" (אל).
Jeigu būtų "Dievo Duonos Namai", tai parašyta būtų "ביתלחםאל" - "Beitlechemel", o yra tik "ביתלם" - "Beitlechem".
Tada lietuviškai tartume ne Betliejus, o kažkaip Betliejielis ar pan. :)

Andrius4

Varlyte. Tegul bus tik "Duonos Namai" Bet juk sutapimu nebūna, kad Kristus turėjo gimti būtent ten. O kad ten "Dievo Duonos Namai" aš net  neabejoju, nes žydai yra Dievo tauta :)

Silvija

Pritempinėji, Andriau, Dievo žodį prie savo išmislo. Tavo citatos nieko neįrodo. Štai:

Apd 17   30 Ir štai Dievas nebežiūri anų neišmanymo laikų, bet dabar skelbia žmonėms, jog visiems visur reikia atsiversti.
31 Jis nustatė dieną, kada teisingai teis visą pasaulį per vieną žmogų, kurį tam paskyrė ir visiems už jį laidavo, prikeldamas iš numirusių".


Rom 2   16 Aną dieną Dievas per Jėzų Kristų teis žmonių slėpinius, kaip sako mano Evangelija.


Išsireiškimas per(ką nors) visai nereiškia, kad tas kas nors (asmuo) - ir teis. Čia vėl atsimušam į skirtingą Dievo įvaizdį. Trejybinis Dievas nelygu Vienasmeniui, o juo labiau apribotas užrašytame Dievo žodyje.


Todėl mūsų pozicijos visada išsiskirs.

Beje, aš tikiu, kad mūsų žodžiai taip pat tampa kūnu.


Andrius4

Citata iš: Silvija  gegužės 20, 2017, 05:56:10
Pritempinėji, Andriau, Dievo žodį prie savo išmislo. Tavo citatos nieko neįrodo.
Na tai nėra mano išmislas, apie tai jau buvo daug diskutuota tai viena. O antra, aš nepritempinėju Dievo žodžio, o Dievas jį atstatinėja šiomis dienomis, kuris yra kiek įmanoma jau ištampytas per tuos du tūkstančius metu. Bet visi turi teisia į pasirinkimą, ar tikėti toliau į melą, ar rinktis Tiesą. Bet aišku yra tai, kad kiekvienas kelio gale pamatys Tiesą. Ir Duok Dieve, kad nebūtu peržengta riba, kai nebėra aukos tam asmeniui ir tik lieka pragaro liepsnos.


CitataIšsireiškimas per(ką nors) visai nereiškia, kad tas kas nors (asmuo) - ir teis. Čia vėl atsimušam į skirtingą Dievo įvaizdį.
Dievo Dvasia man kalbėjo, kad tu būtent į tai dursi pirštu.
CitataTrejybinis Dievas nelygu Vienasmeniui, o juo labiau apribotas užrašytame Dievo žodyje.
Šventi Raštai ne Dievą apriboja, o mūsų išsigelbėjimo kelią Silvija. Ir Raštai sako, kad jis labai siauras.
CitataBeje, aš tikiu, kad mūsų žodžiai taip pat tampa kūnu.
Nežinau, gal būt ir taip.

Silvija

Citata iš: Andrius4  gegužės 20, 2017, 09:00:40
Bet visi turi teisia į pasirinkimą, ar tikėti toliau į melą, ar rinktis Tiesą. Bet aišku yra tai, kad kiekvienas kelio gale pamatys Tiesą. Ir Duok Dieve, kad nebūtu peržengta riba, kai nebėra aukos tam asmeniui ir tik lieka pragar...

Keistuolis buvo teisus, tavo stilius yra gąsdinti ir supriešinti, kokia dvasia tai daryti tau kužda?

Varlė keliauninkė

Andriau, perdaug nesigilinant ką ten dar parašei, aš tik parodžiau, kad tu pats darai tą, kuo kaltini katalikus - interpretuoji Dievo žodį taip kaip tau atrodo patogiau. Rąstą savo akyje sunkiau pastebėti, negu krislą brolio aky :) Dar galiu pasakyti, kad tai nebuvo tiesiog netikslumas, o žodžio iškraipymas, kas yra nusikaltimas prieš Dievą.

Citatažydai yra Dievo tauta
Ir vėl klysti - visos tautos yra Dievo. O kad Dievas juos išsirinko, tuo jiems sunkiau ir atsakomybė didesnė. Tik tiek.

Andrius4

Citata iš: Silvija  gegužės 20, 2017, 10:00:43
Keistuolis buvo teisus, tavo stilius yra gąsdinti ir supriešinti, kokia dvasia tai daryti tau kužda?
Nei vienas žmogus nėra teisus kalbėdamas savo žodžius Silvija. Mano stilius kalbėti tai, ką Dievas apreiškė per savo septinta angelą.
Citata iš: Varlė keliauninkė  gegužės 20, 2017, 11:44:36
Andriau, perdaug nesigilinant ką ten dar parašei, aš tik parodžiau, kad tu pats darai tą, kuo kaltini katalikus - interpretuoji Dievo žodį taip kaip tau atrodo patogiau. Rąstą savo akyje sunkiau pastebėti, negu krislą brolio aky :) Dar galiu pasakyti, kad tai nebuvo tiesiog netikslumas, o žodžio iškraipymas, kas yra nusikaltimas prieš Dievą.
Aš nieko neinterpretuoju Varlyte, kiek man dar reikės kartotis. Aš tik atkartoju tai ką Dievas kalbėjo per Savo pranašą. Dėl rasto akyje, lygiai ta pati galiu bet kam pritaikyti. Bet netaikau, kol nesu tuo tikras. Jeigu norit kritikuoti, tai kuo aš tikiu? Prašau, tai jūsų valia, bet kam vis kritikuojat mane? Ir Varlyte, Žodis jau beveik du tūkstančiai metų kaip yra iškraipytas. Tam Dievas ir siunčia visais laikais savo pranašą, kad atstatytu Savo žodį. Bet kaip visada, žmonių širdis užketėjusios, ausys nebegirdinčios ir akys nebematančios. Negi viso to nematote Raštuose? Kad žmonės tokie bus?

Citata
Citatažydai yra Dievo tauta
Ir vėl klysti - visos tautos yra Dievo. O kad Dievas juos išsirinko, tuo jiems sunkiau ir atsakomybė didesnė. Tik tiek.
Taip jie yra išrinktoji tauta, pasitaisau.

Keistuolis

Citata iš: Andrius4  gegužės 20, 2017, 14:46:03
Citata iš: Silvija  gegužės 20, 2017, 10:00:43Keistuolis buvo teisus, tavo stilius yra gąsdinti ir supriešinti, kokia dvasia tai daryti tau kužda?
Nei vienas žmogus nėra teisus kalbėdamas savo žodžius Silvija. Mano stilius kalbėti tai, ką Dievas apreiškė per savo septinta angelą.
Pasiutusiai įdomu!

Na ir ką anas apreiškė per savo septintą angelą?

Silvija

Citata iš: Andrius4  gegužės 20, 2017, 14:46:03
Nei vienas žmogus nėra teisus kalbėdamas savo žodžius Silvija. Mano stilius kalbėti tai, ką Dievas apreiškė per savo septinta angelą.

Aš manau kitaip. Tikintis Kristų žmogaus turi (!) būti teisus kalbėdamas savo (!) žodžius (Būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas) Ir tie žodžiai nebūtinai bus Biblijos žodžiai, bet autentiški ir aktualūs, to laikmečio, kuriame jis gyvena, neprieštaraujantys tiesai krikščionio žodžiai. Čia iš tos pačios operos, kad jie darys darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnių. Nes kai esi vienybėje su Kristumi, kalbi tai, ko Jis norėtų kad kalbėtum toje situacijoje.

Kristaus testamentas, arba paskutinė Jo valia mums yra vieniems kitus mylėti. Jei tavo, Andriau, misija yra kautis ir kovoti, tu nerenki su Kristumi, o barstai. Suvokimas, kad reikia kaip nors "patiesinti" iškraipytą Dievo žodį yra absoliuti puikybė, galvojimas, kad Tiesa yra tavo nuosavybė. Aš tave, kaip tikintį Kristų brolį, labai rimtai perspėju dėl mums nešamos konfrontacijos. Atsiversk, Andriau, ir tikėk Evangelija. Nes visų pirma, kaip gerai kažkada akcentą uždėjo Donatas, ji yra Geroji Naujiena! Telaimina tave Dievas!  [-O<

Andrius4

Citata iš: Silvija  gegužės 20, 2017, 17:24:43
Citata iš: Andrius4  gegužės 20, 2017, 14:46:03
Nei vienas žmogus nėra teisus kalbėdamas savo žodžius Silvija. Mano stilius kalbėti tai, ką Dievas apreiškė per savo septinta angelą.

Aš manau kitaip. Tikintis Kristų žmogaus turi (!) būti teisus kalbėdamas savo (!) žodžius (Būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas) Ir tie žodžiai nebūtinai bus Biblijos žodžiai, bet autentiški ir aktualūs, to laikmečio, kuriame jis gyvena, neprieštaraujantys tiesai krikščionio žodžiai.
Silvija, man sunku patikėti. Skaitau ir negaliu patikėti, ką rašai. Kaip tai toli nuo tiesos ir Dievo žodžio. Silvija net pats Kristus nekalbėjo nieko savo. O Jis yra mums pavyzdžiu. Ir ką reiškia buti  tobulam?

Jok 3   2 Juk mes visi dažnai nusižengiame. Kas nenusideda kalba, tas yra tobulas žmogus; jis sugebės pažaboti ir visą kūną.

Kristus nenusidėjo savo kalbomis, nes Jis kalbėjo tik Dievo žodžius. Tad nekalbėkime nieko savo ko nėra Dievo žodyje, kad būtume tobuli kaip Kristus.

CitataSuvokimas, kad reikia kaip nors "patiesinti" iškraipytą Dievo žodį yra absoliuti puikybė, galvojimas, kad Tiesa yra tavo nuosavybė.
Tuomet visi Dievo pranašai mirė puikybėje ir pasisavinę Tiesą. Silvija Dievas yra atsakingas už savo žodį. Jis ji ir tiesina per savo tarnus pranašus. Juk tu negali pasakyti, kad KB mokymas yra tavo ir nuo tavęs. Tu tik jį skelbi. Tai ir aš tik skelbiu. Nieko aš nesisavinu. Pranašai irgi tik skelbė. Tiesos Savininkas yra Dievas Silvija.

CitataAš tave, kaip tikintį Kristų brolį, labai rimtai perspėju dėl mums nešamos konfrontacijos. Atsiversk, Andriau, ir tikėk Evangelija.
Štai tik ką Varlyte kalbėjo apie "rastą akyje"

Pasirodo mano perspėjimai yra gąsdinimai. O tavo Silvija? Ar aš irgi turiu suprasti tai kaip gąsdinimą? Ar kaip neteisybes vykdymą?   

Silvija

Suprask tai, kaip šio forumo moderavimą, ne aš juk atėjau į jūsų daržą. Apaštalas mokė žiūrėti vaisių, tai savikritiškai ir pasižiūrėk. Čia tu esi ne pranašas ir ne skelbėjas, o karų sukėlėjas.

CitataSkaitau ir negaliu patikėti, ką rašai.

O kaip skaitai? Ar norėdamas suprasti, ar prikibti? Supranti ką reiškia kalbėti savo žodžius būnant vienybėje su Kristumi?

Dangus ir pragaras prasideda dar čia, žemėje.