• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
lapkričio 28, 2021, 13:46:13

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Renginiai 2016 metais

Pradėjo vida, vasario 03, 2016, 05:26:13

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

kukulis

Dėkoju Piligrimui už paskaitą.
Man asmeniškai buvo nuostabi patirtis. Jaučiuosi labai dvasiškai atsigavęs.  :pentecostal:

Aprašymą vėliau padarysiu, dar turi susigulėti ta informacija, kurią gavome :)

Silvija

Tikrai, kukuli, labai gerai, kad organizuojate tokius susibūrimus, buvo gera prisijungti ir susitikti!  :thumbup:

Pilgrim

Silvija,
gal eilė susitikimui Kaišiadorių katedroje ?

Silvija


kukulis

Per susirinkimą, kuris vyko Birželio mėnesį Piligrim'as mus supažindino su Vatikano antrojo susirinkimo sprendimais.
Visos diskusijos iš eilės neperpasakosiu, bet pateiksiu pagrindines tezes.

1) Bažnyčios centras - Jėzus. Nepriklausomai nuo užimamos padėties Bažnyčioje, visi žmonės prieš Dievą lygūs, tiek popiežius, tiek davatka Onutė. Tačiau gali taip būti, kad Onutė net šventesnė už popiežių.
Pagal ankstesnę sampratą, priėjimas prie Dievo buvo įmanomas tik per tarpininkus - žmones iš Bažnyčios hierarchijos.

2) Kunigo atsisukimas į bažnyčios vidurį ir altoriaus pastatymas link bažnyčios vidurio išreiškia aukščiau paminėtą sampratą, kad Jėzus yra Bažnyčios centre.

3) Komunijos priėmimas stovint simbolizuoja žmogaus kelionę šioje žemėje ir stabtelėjimą, kad pasisotintų Dievo malonėmis per Švenčiausią Sakramentą.

4) Visi pasaulio žmonės turi šansą į išganymą, įskaitant ortodoksus, protestantus, žydus ir musulmonus, bei visus geros valios žmones, tačiau katalikai turi tiesos ir išganymo pilnatvę.

Tiek sugebėjau įsidėmėti.
============================

Sekantis susirinkimas - liepos 5 dieną. Yra šansų, kad ateis ne visai katalikai į susirinkimą. Labai prašau pagalbos ar idėjų, kaip pasiruošti tokiam susirinkimui. Mano nuomone, galima tema  - sinkretizmas.

Gal būt būtų galima susieti ir su Vatikano II susirinkimo nutartimi apie galimybę būti išganytiems nesant kataliku, tačiau labai norėtųsi apginti savo poziciją, kaip pvz. kodėl visokie energetiniai mokymai prieštaringi Evangelijai.

Augustas

CitataGal būt būtų galima susieti ir su Vatikano II susirinkimo nutartimi apie galimybę būti išganytiems nesant kataliku, tačiau labai norėtųsi apginti savo poziciją, kaip pvz. kodėl visokie energetiniai mokymai prieštaringi Evangelijai.

O kur rašyti pasiūlymus, kaip geriau apginti savo pozicijas? Čia ar kur nors kitur?  :)

Silvija

Kukuli, būtina pasakyti, kad Pilgrim paskaitos pradžioje padarė mažytę dalyvių apklausą ir pagal bendrą supratimo apie II Vatikaną lygį vyko tolimesnė diskusija. Manau tai buvo labai vykęs priėjimas, bereikalingai neapkraunant teologija  :thumbup:

kukulis

Citata iš: Augustas  birželio 15, 2016, 09:01:55
CitataGal būt būtų galima susieti ir su Vatikano II susirinkimo nutartimi apie galimybę būti išganytiems nesant kataliku, tačiau labai norėtųsi apginti savo poziciją, kaip pvz. kodėl visokie energetiniai mokymai prieštaringi Evangelijai.

O kur rašyti pasiūlymus, kaip geriau apginti savo pozicijas? Čia ar kur nors kitur?  :)

Gal reiktų labiau diskusijos plano ar temos. Pozicijos negalima apginti, kol nežinomi klausimai. Augustai, gi žinai kaip būna su tais ateistais, ar su new age, jie neturi jokios konkrečios pasaulėžiūros, o tik teiginių kratinį, pagrinde skirtą pulti tavo pasaulėžiūrą.
Todėl manau, kad jei būtų kažkoks temos pavadinimas ar diskusijos planas, tai procesas taptų labiau valdomas, ir būtų galima jam pasiruošti.

Augustas

Citata iš: kukulis  birželio 15, 2016, 15:15:17
Todėl manau, kad jei būtų kažkoks temos pavadinimas ar diskusijos planas, tai procesas taptų labiau valdomas, ir būtų galima jam pasiruošti.

Na, tai pirmyn, surašykim diskusijos planą:

1) Sąvokų apibrėžimai. Manau, galėtum paprašyti, kad jie apibūdintų savąsias sąvokas.
2) Diskusijos šalių pozicijų išsakymai.
3) Argumentų už išsakytas pozicijas formulavimas ir pateikimas apsvarstymui.
4) Kontrargumentų išsakytoms pozicijoms pateikimas.
5) Argumentų už išsakytas pozicijas persvarstymas, atsižvelgiant į pateiktus kontrargumentus.
6) Išvados.

Kaip Tau šis diskusijos planas, Kukuli?  :-\

Diak. Tomas M.

Tavo planas, Augustai geras, bet tai taip pat reiškia, kad turi būti du atstovai, kurie bus pagrindiniai kalbėtojai, nes kitu atveju bus tiek košės, kad galų gale žmonės taip ir nesupras, kuo viskas baigėsi.

Diak. Tomas M.

Citata iš: kukulis  birželio 15, 2016, 08:26:20
Per susirinkimą, kuris vyko Birželio mėnesį Piligrim'as mus supažindino su Vatikano antrojo susirinkimo sprendimais.

2) Kunigo atsisukimas į bažnyčios vidurį ir altoriaus pastatymas link bažnyčios vidurio išreiškia aukščiau paminėtą sampratą, kad Jėzus yra Bažnyčios centre.

CitataThe cardinal (Ratzinger) explains further that the almost universal change to altars facing toward the people is not a decree of the II Vatican Council.

T.y. būdamas kardinolu, Pop. Benediktas XVI aiškiai nurodė, kad ši liturginė reforma nebuvo nustatyta Susirinkimo, nebent Pilgrim jums pacitavo konkretų dokumentą  :-\

Citata iš: kukulis  birželio 15, 2016, 08:26:20
3) Komunijos priėmimas stovint simbolizuoja žmogaus kelionę šioje žemėje ir stabtelėjimą, kad pasisotintų Dievo malonėmis per Švenčiausią Sakramentą.

Komunijos priėmimas stovint buvo apibrėžtas dokumente Eucharisticum Mysterium, išleistame 1967-05-25, kas įvyko 2 metai po susirinkimo, tad tai nėra Susirinkimo nutarimas.

Įdomu, ar buvo diskutuojama, kokia galėjo būti neigiama šių dviejų pokyčių įtaka, žiūrint į daugiau nei 50 metų Bažnyčios patirtį? Pvz. kodėl dabar Kard. Sarah primygtinai kviečia visus kunigus atsisukti į Rytus (ir koks yra kunigų atsakas)?

kukulis

Manau turėtų Piligrim'as pats atsakyti į Tomo klausimus.

Dėl susirinkimo - labai viskas priklauso nuo moderatoriaus. Paprastai pas mus būna vienas pranešėjas.
* Jis išsako mintis nepertraukiant.
* Tada duodama visiems iš eilės pasisakyti savo pastebėjimus į pranešėjo išsakytas mintis, nepertraukiant ir nesikartojant tam pačiam žmogui.
* Tada pranešėjas atsakinėja į kiekvieno išsakytas mintis atskirai, ir čia gali būti diskusija.
* Tada dalyvaujantis kunigas apibendrina tai, apie ką buvo kalbama.
** arbatos pertrauka (su giesmėmis).
* Laisva diskusija, arba, jeigu yra, kito pranešėjo pasisakymas.


Augusto pateiktas planas labai geras  :thumbup:

Citata
1) Sąvokų apibrėžimai. Manau, galėtum paprašyti, kad jie apibūdintų savąsias sąvokas.
2) Diskusijos šalių pozicijų išsakymai.
3) Argumentų už išsakytas pozicijas formulavimas ir pateikimas apsvarstymui.
4) Kontrargumentų išsakytoms pozicijoms pateikimas.
5) Argumentų už išsakytas pozicijas persvarstymas, atsižvelgiant į pateiktus kontrargumentus.
6) Išvados.

Tik klausimas čia toks:
Jeigu pranešėjas nesilaikytų šių punktų, kaip jį į juos "įsprausti"? Gal būt prieš pagrindinio pranešėjo pasisakymą moderatorius turėtų išvardinti šiuos punktus arba juos atspausdintus laikyti nuolat pranešėjui prieš akis, kad jis kalbėdamas daugiau ar mažiau jų prisilaikytų? ;)

Augustas

Citata iš: kukulis  birželio 17, 2016, 03:31:11
Augusto pateiktas planas labai geras  :thumbup:

Ačiū, Kukuli. :)
Citata
Citata
1) Sąvokų apibrėžimai. Manau, galėtum paprašyti, kad jie apibūdintų savąsias sąvokas.
2) Diskusijos šalių pozicijų išsakymai.
3) Argumentų už išsakytas pozicijas formulavimas ir pateikimas apsvarstymui.
4) Kontrargumentų išsakytoms pozicijoms pateikimas.
5) Argumentų už išsakytas pozicijas persvarstymas, atsižvelgiant į pateiktus kontrargumentus.
6) Išvados.

Tik klausimas čia toks:
Jeigu pranešėjas nesilaikytų šių punktų, kaip jį į juos "įsprausti"? Gal būt prieš pagrindinio pranešėjo pasisakymą moderatorius turėtų išvardinti šiuos punktus arba juos atspausdintus laikyti nuolat pranešėjui prieš akis, kad jis kalbėdamas daugiau ar mažiau jų prisilaikytų? ;)

Susidoroti su šia problema galima keliais būdais. Pirmasis yra kiekvienam punktui skirti tam tikrą laiką, supažindinti su tuo kiekvienam punktui skirtu laiku šalių atstovus ir griežtai sekti, kad diskusijos šalys sutilptų. Pvz., jei diskusijos bendra trukmė yra 60 min., tai (laikas orientacinis):
1)Sąvokų apibūdinimui 10 min.
2)Šalių pozicijų išsakymui 5 min.
3)Argumentams už pozicijas 10 min.
4)Kontrargumentams 10 min.
5)Argumentų persvarstymui, atsižvelgiant į pateiktus kontrargumentus, 15-20 min.
6)Išvadoms visas likęs laikas.
Kitas būdas yra toks: moderatorius turėtų iš anksto susipažinti su pranešimais, jeigu pranešėjų yra du, ir pažiūrėti, kiek tie pranešimai pagal savo turinį atitinka tuos punktus. Ir jei kas nors neatitinka, pranešimus paprašyti paredaguoti taip, kad atitiktų bent jau nuo pirmojo iki ketvirtojo punkto, ir kad pranešimai būtų maždaug vienodos apimties ir abu, juos kartu sudėjus, neturėtų viršyti 40 min.
Trečias būdas yra toks: moderatorius prieš diskusiją paskelbia šiuos punktus. Ir po to dar paskelbia kiekvieną dalį atskirai, kartu nurodydamas konkrečios dalies trukmės laiką. Pvz., atėjus į pirmą punktą moderatorius paskelbia, kad atėjo laikas apibūdinti sąvokas ir nurodo laiką, tarkim, 5 min. Pasibaigus tam laikui moderatorius paskelbia, kad atėjo laikas kitai pusei apibūdinti sąvokas ir vėl nurodo laiką, mūsų atveju tai vėl 5 min. Pasibaigus sąvokų apibūdinimui skirtam laikui, moderatorius paskelbia antrą punktą ir vėl nurodo laiką vienai pusei. Pasibaigus laikui, skirtam vienai pusei, paskelbia laiką ir kitai pusei. Ir t.t.

Diak. Tomas M.

Man visai patiko šitas formatas:


Debate: Catholic vs Protestant - Justification/Salvation - Scott Hahn vs Robert M Bowman, Jr. - tarp kitko labai gera diskusija, tokia labai pagarbi ir einanti link vienybės, čia toks vykęs pavyzdys.

Abu pranešėjai kaip ir pasiruošia tam tikrai temai. Du pirmi pranešimai būna ilgesni (sakysime 15-20 min.), nes abu pranešėjai per juos pristato pagrindą savo kalbos - čia abu pranešėjai gali sekti Augusto pasiūlytu formatu. Pranešėjas B truputį gal ir pranašumo turi, nes klausydamasis pirmo pranešimo, gali kažkiek jam pritaikyti savo pagrindinę kalbą. Kiti pranešimai nustatomi žymiai trumpesni (sakykime 5 min.). Trečiu pranešimu pranešėjas A jau replikuoja/atsako pranešėjui B ir taip toliau, kiek yra laiko.

kukulis

2016 m. Liepos 6 dieną 18:50 Kauno šv. Kryžiaus ( Karmelitų ) parapijos namuose bus Šiluvos Mergelės Marijos Draugijos susirinkimas.

Tema: "laisvė tikėti".

Kviečiame. :)

kukulis

Dar kartą kviečiu visus rytoj į mūsų maldos grupės susirinkimą :)

Sigitas

Buvau žadėjęs parašyti apie šių metų Skomantų piliakalnio stovyklą mūsų parapijos. taigi, va radau skelbimą:

Stovyklos tema: "šlovink Viešpatį mano siela" (Ps.103,2).
Su savimi reikia turėti palapinę, miegmaišį, bliūdą košei, puoduką kompotui, šaukštą, šakutę, peiliuką, Šventą Raštą, ir kitokius gamtoje reikalingus asmeninius daiktus.
Jei ko trūksta, ar jei neturite kaip atvykti iš Klaipėdos iki Skomantų piliakalnio, kreipkitės, derinsime reikalus. Geriausia visa tai pasakyti registruojantis skelbime nurodytu telefonu.
Registracija iki 2016m. liepos paskutinės dienos telefonu: 860012347.

Silvija

Citata iš: Pilgrim  birželio 11, 2016, 14:53:05
Silvija,
gal eilė susitikimui Kaišiadorių katedroje ?

Kviečiu sekmadienį į Kaišiadoris! :)

Spalio 16 d. – ateinantį sekmadienį, katedroje pastoviam garbinimui bus išstatyta palaimintojo Mykolo Sopočkos - šv. Faustinos Kovalskos dvasios tėvo relikvija. Šia proga, ateinantį sekmadienį 10 val. katedroje, kartu su Kaišiadorių vyskupu, šv. Mišias celebruos svečias iš Balstogės arkivyskupijos – vyskupas pagalbininkas Henryk Ciereszko. Po pamaldų pal. Mykolo Sopočkos relikvija, atvežta iš Balstogės, kur ilsisi palaimintojo palaikai, bus išstatyta Dievo gailestingumo koplyčioje, šalia šv. Jono Pauliaus II ir šv. Faustinos relikvijų. Kviečiame dalyvauti!

    Ateinantį sekmadienį sumos Mišių 12 val. nebus – kviečiame dalyvauti Mišiose 10 val., o rožinio maldai - pusę valandos prieš Mišias vakare.

  Ateinantį sekmadienį Bažnyčia kvies maldai už Misijas – Jėzaus Gerosios naujienos sklaidą pasaulyje, misionierius bei jų triūsą ir kvies tikinčiuosius prisidėti aukomis misijų veiklai paremti. Kitą sekmadienį rinkliava katedroje bus skirta misijoms, o surinktos aukos perduotos Apaštalų Sosto nunciatūrai Vilniuje. Iš anksto dėkojame.

Silvija

Brangūs ,,Gyvųjų akmenų" bičiuliai!

Sveikiname jus su Jubiliejumi – jau 20 metų kaip Atsinaujinimo dienos vyksta Kauno mieste be perstojo. Per šį laikotarpį surengta virš 70 Atsinaujinimo dienų. Jos buvo ir yra svarbiu įkvėpimo šaltiniu ir ugdymo įrankiu daugelio žmonių tikėjimo kelionei.

1. Primename, kad Atsinaujinimo diena vyks SPALIO 16 d. (sekmadienį).

VDU didžiojoje salėje, Daukanto g. 28, Kaune.
Tema: ,,GYVENTI IŠ DIEVO GAILESTINGUMO".
http://gyviejiakmenys.lt/ naujienos.htm

Svečiuose arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius ir dr. Benas Ulevičius

Prisegtame faile siunčiame išsamią programą.

2. Šią Atsinaujimo dieną (2016 m. spalio 16 d.) ypatingu būdu minėsime 20-metį. Vienas iš svarbių būdu yra jubiliejinė dovana-auka. Kviečiame jus prisidėti laisvanoriška auka kaip padėka Dievui už Jo darbus per visas Atsinaujinimo dienas.

Viešpats teatlygina šimteriopai. Būkite palaiminti.
Esame kartu su Jumis Maldos vienybėje.

Sigitas

 :-\ Man labai keista, jog gyvieji akmenys daro savo jubiliejine atsinaujinimo diena ta pati savaitgali, kaip ir kad Klaipedos jungtines katalikisku parapiju pirmoji atsinaujinimo diena. Labai keista ir esu tikras, jog tai nera atsitiktinumas, nes apie pirmaja Klaipedos atsinaujinimo diena buvo skelbiama dargi net kaledoms neprasidejus, daromi visokie specialus pamaldu renginiai Klaipedos katalikiskoms parapijos suvienyti. Labai nuliudau suzinojes, jog gyvieji akmenys taip negerai elgiasi.  :'(
Galejo savo jubiliejine atsinaujinimo diena padaryti bent jau kita savaitgali, gi tai nera butina ta diena. Pats su dziaugsmu dalyvaudavau Kauno atsinaujinimo dienose ir sitame buciau sudalyvaves, jei butu dare bent savaite pries ar savaite po Klaipedos atsinaujinimo dienos. Taigi, taigi...  :'( :'( :'(