• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
gruodžio 02, 2021, 00:04:18

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Naujienos iš Lietuvos Vyskupų Konferencijos

Pradėjo Silvija, balandžio 05, 2013, 09:26:53

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Silvija

Citata2013-04-05

Šiandien Popiežius Pranciškus priėmė kardinolo A. J. Bačkio atsistatydinimą, kuris buvo įteiktas pagal kanonų teisės nuostatus, jam sulaukus 75 metų amžiaus, ir nauju Vilniaus Arkivyskupu Metropolitu paskyrė vyskupą Gintarą Grušą. [...]

Arkivyskupas Grušas pradės vykdyti naujas pareigas su iškilmingomis ingreso Šv. Mišiomis, kurios įvyks Šv. Jurgio, Vilniaus arkivyskupijos globėjo šventėje, balandžio 23 d., 12 val. Vilniaus Arkikatedroje.

http://lvk.lcn.lt/naujienos/,196

http://lvk.lcn.lt/naujienos/,197


Silvija

Vyskupų laiškas Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai proga

CitataBažnyčia niekada neabejojo dėl šios Lietuvos raidos krypties – prieš referendumą, ar stoti į Europos Sąjungą, vyskupai kvietė palaikyti narystę. Drauge visuomet raginome įsidėmėti, kad žemyno vienijimosi tikslai – tvari taika ir gerovė – negali būti pasiekti, išsižadėjus vertybinių pagrindų. Sąjunga pateisins jos kūrėjų ir visų europiečių lūkesčius, jei bus paisoma žmogaus prigimties, ginamas jo orumas ir teisėtos laisvės, diegiamas solidarumas, puoselėjama šeima ir gerbiamos religinės tradicijos. Pamiršus, kad ,,Europos modernybė, dovanojusi pasauliui demokratijos idealą ir žmogaus teises, semia savo vertybes iš krikščioniškojo paveldo" (Ecclesia in Europa, 108), kyla grėsmė netekti dvasinės atramos ir civilizacinės tapatybės.

http://lvk.lcn.lt/naujienos/,203

Diak. Tomas M.

Reikalas tame, kad mes, apduję nuo laisvės svaigulio, prieš stodami į EU nepasivarginome išsiaiškinti, kad visa EU ideologija paremta marksizmu ir liberalizmu...

Eurokomisarės V. Reding pasisakymą komentuoja prof. Vytautas Radžvilas (1 d.) 2013-06-11:


http://www.youtube.com/watch?v=asNBu-CszYY

antra dalis:


http://www.youtube.com/watch?v=nDk2_ReC8Es

Augustas

Nežinau, kaip kiti, bet aš tai žinojau, kas ten bus toje ES. Paprasčiausiai mums nebuvo geresnės alternatyvos. Buvo tik ES arba Rusijos energetinės letenos. Tad aš ir dabar manau, kad geriau jau tos gėjų eitynės nei Rusijos imperiniai kaprizai.

Silvija

Jei jau taip keliam klausimą, kas geriau - rytai ar vakarai, tai aš sumąsčiau, kad visgi rytai, nes sekant evangeline logika, geriau jau  kūną pražudyti, nei leisti sielą į pragarą įstumti (kaip žinom, Rusijos bažnyčia kartu su valdžia pasipriešino homoseksualų propagandai).

Diak. Tomas M.

Silvija, o kodėl mums reikia rinktis iš Rytų-Vakarų? Gal mes sugebėtume ir savo erdvę sukurti, juk Lietuva yra Marijos žemė - potencialas didelis ;)

Beje, stebint nemažus tektoninius poslinkius dėl EU Anglijoje ir Prancūzijoje, Graikijoje, aš slapta viliuosi, kad EU subyrės anksčiau, nei Lietuva nuspręs iš jos išstoti, ir popierių mažiau reikėtų tvarkyti :)

Silvija

Tai aš ir sakau, "jei" :), bet jeigu galima rinktis, tai aš už Marijos žemę :D

Silvija

Tiesą sakant tik dabar perklausiau tavo, Tomai, pasiūlytą medžiagą, ir tai tik 1-ą dalį. Supratau, kodėl taip paklausei dėl Marijos žemės. Labai rimti dalykai, kuriuos mažai kas taip gali įvardint, kaip Radžvilas, bet visa bėda, kad jis kalba per ilgai. Šiuolaikinis žmogus nuolat skuba - kas sau leis klausytis tokio ilgio įrašus? Nebent nemiga užpultų, kaip šiandien mane :)

Man tik viena neaišku, jei EU politika yra kaip sovietų marksizmo tęstinumas, tik kitam lygmeny, tai kaip Putino valdžia stojosi prieš homoseksualų judėjimą?

Citata iš: Tomas M.  birželio 27, 2013, 18:05:43
aš slapta viliuosi, kad EU subyrės anksčiau, nei Lietuva nuspręs iš jos išstoti, ir popierių mažiau reikėtų tvarkyti :)

Tikiuos ir aš. Prievarta ir spaudimas pagreitint procesus realiai pasijuto, o mūsų žmonės tokiems dalykams jautrūs, tikiuos prabus.

Giedrė

Mieli, Silvija ir Tomai, Lietuva turėjo du politologinius kelius, grįžti į Rusijos įtakos zoną ar jungtis prie ES. Antrasis kelias buvo Lietuvos geopolitinis tikslas dar nuo Mindaugo ir Gedimino laikų. Dėl istorijos viražų tą tikslą pasiekėme tik visai neseniai. Yra didelių blogybių, bet tai geriau, nei meškos letena - carizmas ir sovietija. Ką daro rusai dabar - labai gerai rodo išžudytos ir numankurtintos Čėčėnijos pavyzdys. Na, o kad stačiatikiai norėjo mus supravoslavinti, žudė už katalikybę, tai pilna  istorija pavyzdžių.

Tik viena nuoroda: http://angelorum.lt/su-lietuva-susije-sventieji/sv-andriejus-bobola-sj-1591-1657/

Jei žlugs ES, tai Lietuvai bus tikra politinė tragedija, nes tuoj pat būsim "priglobti" Rusijos. Neduok, Dieve. Ir neturėkit iliuzijų, kad mūsų politikai pajėgs atsilaikyti, nes taip nebus.

Diak. Tomas M.

Giedre, bet Silvija kažkuria prasme tai ir sako, kad kas iš to, kad mes EU išsaugosim savo "saugumą", jei prarasim savo sielą... Juk vakarų marksizmo ir liberalizmo nuodai yra saldūs - net nepajauti, kaip apmiršta siela, tuo tarpu rusų nuodai buvo kartūs, bent jau žinojom, kas vyksta, galėjom gydytis, ieškoti priešnuodžių... pažiūrėk tuos Radžvilo video, tada suprasi kodėl taip yra.

Silvija

Aš čia benaktinėdama "užsiroviau" ant Benedikto XVI SPE SALVI apie krikščioniškąją viltį, aišku, ne mano proteliui ten viską suvirškint, bet dedu prie šios temos, kuri bando suvesti į vieną pasaulį ir Bažnyčią, netikėjimą ir viltį.

Mažytė ištraukėlė:

CitataKadangi žmogus visuomet lieka laisvas ir jo laisvė visada yra trapi, šiame pasaulyje niekada neegzistuos galutinai pastatydinta gėrio karalystė. Kas žada visados išliksiantį geresnį pasaulį, tas žada melagingai, iš akių išleidžia žmogaus laisvę. Laisvė visada iš naujo privalo būti laimima gėriui. Laisvas pritarimas gėriui niekada neegzistuoja savaime. Struktūros, neatšaukiamai nustatančios tam tikrą – gerą – pasaulio santvarką, žmogaus laisvę panaikintų, ir todėl galų gale geros struktūros ir nebūtų.
25. Tai reiškia: kiekvienai kartai duota užduotis vis iš naujo galynėtis dėl teisingos žmogiškųjų dalykų tvarkos; toks galynėjimasis niekados nesibaigia. Tačiau kiekviena karta, žinoma, privalo savo indėliu prisidėti, kad būtų sukurtos įtikinamos laisvės bei gėrio santvarkos, rodančios kitai kartai, kaip tinkamai naudotis laisve, ir dėl to tiek, kiek leidžia žmogiškosios galimybės, teikiančios tam tikrą ateities laidą.

Giedrė

 Na, sielos nepraradimui reikalingas darbas kasdien. Iniciatyvos, visokia veikla. Sunku, bet būtina. Na, o jei prarasime savo valstybę ir Tėvynę, tai kaip rašo Maironis, niekas "antros neišmels apgailėjęs". Jau buvom beveik negrįžtamai praradę, o dabartinė laisva Lietuva - Dievo dovana, kurią tremtiniai mirdami Sibire išmeldė, o miško broliai krauju aplaistė ir kūnais nužymėjo pūdami prie bažnyčių be jokių laidotuvių ir apraudojimo. Todėl savo kraštą turime ginti dantimis ir nagais. ES ir NATO dabar mums vienintelis politinio išlikimo garantas, todėl turime jo laikytis, nors ir man ne viskas patinka. Kito kelio, deja, nematau.

Giedrė

Labai gera citata, Silvija. Būtent: vis iš naujo tenka galynėtis kiekvienai kartai ir kiekvienam asmeniui.

Silvija

Citata iš: Giedrė  birželio 28, 2013, 04:07:18
ES ir NATO dabar mums vienintelis politinio išlikimo garantas, todėl turime jo laikytis, nors ir man ne viskas patinka. Kito kelio, deja, nematau.

Vis dėlto, Giedre, turėdama laiko paklausyk Radžvilo, suprasi kodėl šnekėjom apie Marijos žemę. Mes dabar ginčijamės be reikalo, o po teisybei mūsų pozicijos greičiausiai nesikerta ;)

Silvija

Keletas aktualių naujienų:

1.
CitataBaigiasi Bažnyčioje ir pasaulyje didelį susidomėjimą sukėlę Tikėjimo metai. Paskelbti dar Popiežiaus emerito Benedikto XVI, jie bus iškilmingai užbaigti lapkričio 24 d. <...>

Šiandien įvairios visuomeninės ir politinės jėgos, pasinaudodamos esama situacija, bando neigti įprastinę šeimos sampratą ar tokios sampratos reikalingumą. Kaip ir tikėjimo atveju, siūlomos įvairios šeimos alternatyvos ir pakaitalai. Prie visų sunkumų, kuriuos priversta patirti šeima, priduriami dar ir šie – abejonė jos reikšme ir verte.

Atsiliepdami į tai, Lietuvos vyskupai nusprendė naujus bažnytinius metus paskelbti Šeimos metais. Jie prasidės gruodžio 1 d., pirmąjį Advento sekmadienį, visose Lietuvos bažnyčiose skaitant vyskupų ganytojišką laišką. Detalesnė Šeimos metų programa bus paskelbta vėliau.

http://lvk.lcn.lt/naujienos/,207

2.
CitataNukentėjusiesiems Filipinuose skubiai reikia ir materialinės pagalbos. Lietuvos vyskupai nusprendė skirti tam reikalui visoje šalyje gruodžio 8 dieną, antrąjį Advento sekmadienį, aukojamų šv. Mišių rinkliavą.

http://lvk.lcn.lt/naujienos/,206

Augustas

Pirmoji Silvijos naujiena  :thumbup:
Antroji nelabai gera, bet mėginsime paremti nukentėjusius Filipinuose nuo taifūno, kiek tik galėsime.

Silvija

Antras punktas turi vieną gražią šio reiškinio pusę - man patiko, kad vyskupai neskelbia papildomos rinkliavos, o tam tikslui skiria vieno iš sekmadienių aukas. Tokių dalykų gal niekas (pvz žiniasklaida) ir nepastebės, bet tai yra labai tėviškas žestas, atsisakant savo naudos, bet neapsunkinant ganomųjų :thumbup:

Silvija

Lietuvos vyskupų laiškas, skirtas prasidedantiems Šeimos metams

2013 m. gruodžio 1 d., pirmasis Advento sekmadienis

ŠEIMA – TIKĖJIMO VARTAI

http://lvk.lcn.lt/naujienos/,210


Pilgrim

Penktadienį Vatikane vykusio susitikimo metu Popiežius pranešė apie ketinimą 2015-uosius paskelbti Dievui pašvęsto gyvenimo - Vienuolių metais.
Šis tekstas paimtas iš Vatikano radijo puslapio (http://lt.radiovaticana.va/news/2013/11/29/popiežius_susitiko_su_vienuolijų_vadovais._2015-ieji_bus_paskelbti/lit-751208)


Silvija

CitataLietuvos vyskupai nutarė, kad Šeimos metų šūkiu bus ši citata iš Evangelijos pagal Joną: ,,Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų" (Jn 15, 11). Taip pat ganytojai išrinko ir patvirtino Šeimos metų plakato projektą. Siekdami į šių metų šventimą kuo labiau įjungti parapijų bendruomenes ir vyskupijų pastoracinius centrus, ganytojai kviečia juos bendradarbiauti tarpusavyje teikiant Šeimos metams skirtus pasiūlymus. Šiuos pasiūlymus vėliau apibendrintų ir Lietuvos Vyskupų Konferencijai pateiktų Lietuvos Šeimos centras.

Posėdžio metu dalytasi nuomonėmis apie tai, kaip svarbu vyskupijų Šeimos centruose turėti tinkamai parengtus specialistus. Svarstyta nuo didmiesčių nutolusių miestelių Šeimos centrų darbuotojų galimybė dalyvauti VDU organizuojamuose Natūralaus šeimos planavimo specialistų kursuose. Nuspręsta, kad šią sveikintiną idėją dar reikia tobulinti ir ieškoti tinkamų būdų jai įgyvendinti.

Nuspręsta pratęsti nuolatinę eucharistinę adoraciją Lietuvos bažnyčiose. Vysk. L. Vodopjanovas paskirtas šios iniciatyvos koordinatoriumi.

2014 metų rugsėjo – spalio mėnesiais Lietuvos vyskupijose laukiamas pasaulinių Jaunimo Dienų, kurios 2016 metais bus organizuojamos Krokuvoje (Lenkija), Kryžius.

Daugiau apie tai, kas buvo kalbėta LVK gruodžio 12 d. plenariniame posėdyje:

http://lvk.lcn.lt/naujienos/,212