TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas

Bendros temos => Sudėtingi pokalbiai => Temą pradėjo: Diak. Tomas M. gruodžio 20, 2015, 23:10:14

Antraštė: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Diak. Tomas M. gruodžio 20, 2015, 23:10:14
Citata iš: Andrius4  gruodžio 20, 2015, 05:41:26
Kad katalikų mokymo krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra negaliojantis jus nežinot. Kad katalikų mokimas net nekrikštija vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios, nes tas vardas yra Jėzus Kristus ir kada pakrikštiji Jėzaus Kristaus vardu, tai tik tada pakrikštiji žmogų  Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios vardu, jus to nežinot. Ir patikėkit manimi čia tikrai ne kritika. Bet kuris iš jūsų pamatęs tikrąją Dievo Tiesa, šauktumėt žmonėm, kad gelbėtųsi iš netiesos. Kad svarbiausia yra Dievo žodis, nes Dievas yra savo žodyje. Todėl jei Paulius sakė krikštytis Jėzaus Kristaus vardu, reiškęs taip ir reikia daryti, tai Dievo žodis, per pati apaštalą.
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Silvija gruodžio 21, 2015, 01:47:08
Kadangi Andrius neišpažįsta Dievo kaip Švč. Trejybės, tai jis negali vienytis su visa Bažnyčia pripažįstant galiojantį vieną Krikštą.

I. ,,Vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios"
232  Krikščionys yra krikštijami ,,vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios" (Mt 28, 19). Prieš tai jie būna atsakę: ,,Tikiu" į trilypį klausimą, ar jie tiki Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią: ,,Visų krikščionių tikėjimas remiasi Trejybe."33

233  Krikščionys krikštijami ,,vardan" Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, o ne vardais kiekvieno atskirai,34 nes yra tik vienas Dievas – visagalis Tėvas, Jo vienatinis Sūnus ir Šventoji Dvasia: Švenčiausioji Trejybė.


Daugiau apie krikščionišką Krikštą:

http://katekizmas.lt/kbk1996p2003/N14D5D.html
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Sigitas gruodžio 21, 2015, 09:19:19
Labai norisi uždėti tašką ant "i".  :ashamed:

Romos Katalikų Bažnyčia savo tikinčiųjų įvesdinimui į Bažnyčios narius, įkrikščioninimui, naudoja Jėzaus Kristaus įpareigojančius žodžius, tą įžymiąją formulę, užrašytą evangelisto Mato:
,,Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo:
,,Man duota visa valdžia danguje ir žemėje.
Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos"." (Mt.28,18-20).

Tai yra bendrakrikščioniška, t.y. tinkama ir naudojama VISŲ krikščioniškų bažnyčių ir bendruomenių, konfesijų ir denominacijų, krikšto formulė.
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Andrius4 gruodžio 22, 2015, 12:15:53
Tada pasakykite man. Kodėl apaštalai nepakluso Kristui? Ir liepė visiem krikštytis Jėzaus Kristaus vardu?
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Sigitas gruodžio 22, 2015, 12:40:41
Citata iš: Andrius4  gruodžio 22, 2015, 12:15:53
Tada pasakykite man. Kodėl apaštalai nepakluso Kristui? Ir liepė visiem krikštytis Jėzaus Kristaus vardu?
Gerbiamas Andriau, mes apie tai jau esame kalbėjęsi kitoje temoje. Apaštalai klausė ir vykdė Viešpaties valią, lygiai kaip ir apaštalų įpėdiniai - vyskupai ir jų pagalbininkai kunigai. Krikštijo ir tebekrikštija taip, kaip ir reikia. Tiesiog visais laikais atsiranda žmonių, iškreiptai supratusių Kristaus mokymą ir to savo sugedusio supratimo mokė/moko/mokys kitus, galvodami, jog jie vieninteliai supranta teisingai o visi kiti - klysta.

Elemntaru, Andriau! Evangelija pagal Matą, kurią ir citavau ankstesniame savo pasisakyme, kur yra užrašyta krikšto formulė, pagal kurią krikštija ir katalikai ir pravoslavai ir anglikonai ir liuteronai ir protestantai; užrašyta į popierių ~60-80 metais po Kristaus gimimo, o tuo tarpu apaštalo Pauliaus laiškai surašyti kur kas ankščiau, praktiškai patys pirmieji rašytiniai šaltiniai ir yra apaštalo Pauliaus laiškai savo įsteigtoms bendruomenėms.

Kadangi apaštalui Pauliui buvo savaime suprantama, jog krikštijama Trejybės formule, tai smulkmeniškai ir nesurašinėjo ką kiekvieną kartą krikštydamas sakydavo, tiesiog užrašė, jog krikštija Jėzaus Kristaus vardu. Nes Jėzuje ir išsipildo visa Trejybė. Apaštalas Paulius daug ko nėra užrašęs, nes rašė tai, kas tuomet buvo visų svarbiausia.
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Diak. Tomas M. gruodžio 22, 2015, 12:48:24
Mes jau daug kartų kalbėjome, kad ne viskas užrašyta, bet daug kas perduota, kaip žodinė tradicija. Jie klausė Kristaus ir krikštijo vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, tiesiog tu matomai neteisingai supranti, ką Apaštalai norėjo pasakyti savo žodžiais. Žiūrėk, ką sako Didachė - Apaštalų mokymas perteiktas pagonims (https://lt.wikipedia.org/wiki/Didach%C4%97) (pdf dokumentas (http://logos-lt.com/images/2/22/Didache.pdf)):

CitataVII. Nurodymas, kaip teikti Krikšta
7
1 Apie Krikšta. Štai kaip krikštykite: visa tai sukalbekite21 ir "krikštykite vardan Tevo, ir
Sunaus, ir Šventosios Dvasios", tekanciame vandenyje22. 2 O jeigu tu neturetum gyvo vandens,
krikštyk kitokiu vandeniu. Jei negaletum krikštyti šaltame vandenyje, krikštyk šiltame. 3 Jei
neturetum nei vieno, nei antro – užpilk tris kartus vandens ant galvos, "vardan Tevo, ir Sunaus,
ir Šventosios Dvasios"23. 4 Prieš Krikšta privalo pasninkauti krikštytojas ir krikštijamasis, o kiti –
kas gali; isakyk krikštijamajam pasninkauti prieš tai viena kita diena.

Ortodokso straipsnis apie Didache. (http://www.ortodoksas.lt/2012/11/viespaties-mokymas-kuri-dvylika.html)

Čia daugiau info apie senųjų Tėvų mokymą apie Krikštą (http://www.catholicapologetics.info/apologetics/general/trinbap.htm).
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Andrius4 gruodžio 22, 2015, 13:59:52
Sigitai, nėra skirtumo kieno ankščiau surašyta, kieno vėliau. Esmė, kad apaštalai darė tai jau po Kristaus ir tai yra svarbiausia. O kas buvo visu svarbiausia, tai jau pats Dievas įtraukė į Raštus. Ir jeigu visur po Evangelijų rašoma krikštytis Jėzaus Kristaus vardu. Tai ir reikia taip daryti, Raštuose nieko šiaip sau nerašoma. Kaip sakai: "Tiesiog paėmė ir užrašė jog krikštija Jėzaus Kristaus vardu." Čia ne koks juodraštis ir ne šiaip kokia knyga.
Citata iš: Tomas M.  gruodžio 22, 2015, 12:48:24
Mes jau daug kartų kalbėjome, kad ne viskas užrašyta, bet daug kas perduota, kaip žodinė tradicija.
Tomai, Dievas viska surašė, ko reikia žmogui kad butu išgelbėtas. Dievas klaidu nedaro. Nėra tokio dalyko, kaip  "ne viskas užrašyta, bet daug kas perduota, kaip žodinė tradicija". Nes kas neužrašyta, tas jau neperduota kaip tu sakai, o pridėta.

(Pat 30:5-6)5 Kiekvienas Dievo žodis yra ugnimi išmėgintas! Jis yra skydas juo pasitikintiems. 6 Nieko prie jo žodžių nepridėk, kad jis tavęs nepapeiktų ir nelaikytų melagiu".
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: kukulis gruodžio 22, 2015, 14:10:43
Šiaip kažkada minėjau, kad negalima diskusija, kur viena pusė puola, o kita ginasi.

Analogiškai galėtume užvesti temą: "Ar Andriaus sektoje atliekamas krikštas galiojantis ar negaliojantis?"

Neįmanoma apginti pasaulėžiūros "tuščioje vietoje". "Netuščia" vieta būtų tokia: "Kuo Andriaus sektos atliekamas krikštas teisingesnis nei Katalikų Bažnyčios krikštas", arba atvirkščiai: "Kuo Katalikų Bažnyčios krikštas teisingesnis nei Andriaus sektos krikštas, ir kodėl?"

P.S.
Atsimenu toks žmogus mane sustabdęs klausė: "Kaip manai, kur pateksi po mirties, į dangų ar į pragarą?". Sakau "į dangų". Klausia "iš kur žinai?". Sakau "taip tikiuosi". Klausia "O ką sakysi Dievui, kai numirsi?". Sakau "Sakysiu:Dieve atleisk man". Sako: "Neteisingai, reikia sakyti 'Mano kaltės nuplautos Kristaus krauju'. Jei taip nepasakysi tai pateksi į pragarą."

Žodžiu .. man šita diskusija irgi labai analogiškai skamba, maždaug kaip teisingiau sakyti krikšto metu ar "Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios", ar "Vardan Jėzaus Kristaus"? Nes jeigu neteisingai pasakysi, tai negalios...

Žodžiu ... aleliuja amen.
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Diak. Tomas M. gruodžio 22, 2015, 14:36:38
Andriau, aš dabar jau nelabai tavęs suprantu  :-\

Tu sakai, kad remiesi Dievo žodžiu, bet kur pats Dievas (Kristus) sako, tu tai nurašai į paraštes, nors tavo rašymu:

Citata iš: Andrius4  gruodžio 22, 2015, 13:59:52
(Pat 30:5-6)5 Kiekvienas Dievo žodis yra ugnimi išmėgintas! Jis yra skydas juo pasitikintiems. 6 Nieko prie jo žodžių nepridėk, kad jis tavęs nepapeiktų ir nelaikytų melagiu".

ir vietoje to imi Apaštalo žodį (kurį greičiausiai dar ir nepilnai supranti) aukščiau už Kristaus  :o

Beje, negalvok kad tu vienas tokias abejones turi. Juk net kai kurie Katalikų Bažnyčios ganytojai jau yra linkę Kristaus žodžius nuleisti negirdomis ir remtis Mozės žodžiais, kai eina kalba apie santuokos neišardomumą. Tiesiog čia manau yra gera vieta melstis Dievui, kad suteiktų daugiau aiškumo ir įžvalgos.

Pats matai, kad priėjai vietą, kai ištikimybė Dievo žodžiui tave verčia apsispręsti ar tu dar su Dievo žodžiu, ar jau eini savo paties keliais...
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Andrius4 gruodžio 22, 2015, 14:42:25
Tomai, visa Biblija yra Dievo žodis.

Kukuli, aš tik pasisakiau tomis temomis kur Tomas iškėlė. Bet matau ir jaučiu jog reikalas jau bręsta. Kukuli, aš tik dar viena paskutine tema pasisakysiu, kuri dar liko už kulisų ir ištrinu savo anketa. Todėl visomis kitomis temomis aš baigiau.
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Diak. Tomas M. gruodžio 22, 2015, 14:45:23
Taip, visa Biblija yra Dievo žodis, bet vienur kalba Mokytojas, o kitur mokinys. Ir jei tu tu mokinio nuomonę imtum aukščiau už Mokytojo, pagalvok, ar išmintingai elgtumeisi?

Ir dar pagalvok, ar gali iš esmės taip būti, kad mokinio mintys prieštarautų Mokytojo mintims, kai kalbame apie Apaštalą Paulių. Jei taip negali būti, vadinasi, tu neteisingai arba nepilnai supranti, ką mokinys rašo.
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Andrius4 gruodžio 22, 2015, 14:48:33
Dievo Dvasia, tapati Dievo Dvasia Tomai kalba. Atleisk Tomai bet aš jau baigiau šiomis temomis.
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Varlė keliauninkė gruodžio 22, 2015, 14:56:01
Citata iš: Andrius4  gruodžio 22, 2015, 12:15:53
Tada pasakykite man. Kodėl apaštalai nepakluso Kristui? Ir liepė visiem krikštytis Jėzaus Kristaus vardu?
Kai Paulius skelbė Evangeliją pagonių kraštuose, tai daugiausia skelbė sinagogose, pirmiau žydams, po to pagonims. Šita ištara atsispindi beveik visuose jo laiškuose. Kaip jis, būdamas fariziejus (judaizmo jis neatsisakė, kaip ir dabartiniai mesijiniai žydai), žydams, išpažįstantiems vienintelį Dievą, galėjo skelbti trejybinį krikštą?  :-\
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Andrius4 gruodžio 11, 2017, 19:31:28
Citata iš: Silvija  gruodžio 10, 2017, 07:57:21Andriau, tiek apie Krikštą, tiek apie Švč. Trejybę tu užmerkei akis prieš mūsų argumentus, kurie remiasi Šventuoju Raštu. Ir tai yra taip pat nesąžiningumas. Kaltini mus, o pats tą patį darai. Jei ne, - pirmyn, siūlau grįžti į Krikšto temą ir atsakyti į argumentą dėl Mt.28,18-20. Ten tu tikrai nusimuilinai.


Citata iš: Sigitas  gruodžio 21, 2015, 09:19:19Labai norisi uždėti tašką ant "i". :ashamed:

Romos Katalikų Bažnyčia savo tikinčiųjų įvesdinimui į Bažnyčios narius, įkrikščioninimui, naudoja Jėzaus Kristaus įpareigojančius žodžius, tą įžymiąją formulę, užrašytą evangelisto Mato:
,,Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo:
,,Man duota visa valdžia danguje ir žemėje.
Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos"." (Mt.28,18-20).

Tai yra bendrakrikščioniška, t.y. tinkama ir naudojama VISŲ krikščioniškų bažnyčių ir bendruomenių, konfesijų ir denominacijų, krikšto formulė.

Citata iš: Sigitas  gruodžio 21, 2015, 09:19:19.
Kadangi apaštalui Pauliui buvo savaime suprantama, jog krikštijama Trejybės formule, tai smulkmeniškai ir nesurašinėjo ką kiekvieną kartą krikštydamas sakydavo, tiesiog užrašė, jog krikštija Jėzaus Kristaus vardu. Nes Jėzuje ir išsipildo visa Trejybė. Apaštalas Paulius daug ko nėra užrašęs, nes rašė tai, kas tuomet buvo visų svarbiausia.

Štai čia labai teisingai pasakyta "Nes Jėzuje ir išsipildo visa Trejybė". Tad jeigu Jėzuje ir išsipildo, tai ir reiškia, kad turime krikštyti Jo vardu. Ką ir sako Apaštalas Petras ir visi kiti Apaštalai. Čia ir yra atsakymas į argumentą, kuris jau yra nuskambėjęs daug sykiu iš manęs ir kuri taip pogi labai paprastai praignuoruojat. O tai:

Apd 2 38 Petras jiems atsakė: ,,Atsiverskite, ir kiekvienas tepasikrikštija vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės, tada gausite Šventosios Dvasios dovaną.

Apd 19 1 Apolui būnant Korinte, Paulius keliavo aukštumomis ir atvyko į Efezą. Ten jis užtiko kelis mokinius ir 2 paklausė: ,,Ar, tapę tikinčiaisiais, gavote Šventąją Dvasią?" Jie atsakė: ,,Mes nė girdėti negirdėjome, kad yra Šventoji Dvasia". 3 Jis klausė toliau: ,,Tai kokį krikštą jūs esate priėmę?" Jie atsakė: ,,Jono krikštą". 4 Tada Paulius paaiškino: ,,Jonas krikštijo atsivertimo krikštu, ragindamas žmones tikėti tą, kuris ateis po jo, būtent Jėzų". 5 Tai sužinoję, jie buvo pakrikštyti Viešpaties Jėzaus vardan.

Tad prašau parodykit, kur kas Naujame Testamente krikštijo ką nors tardami ta formule, vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios?

Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Silvija gruodžio 11, 2017, 21:25:56
Citata iš: Tomas M.  gruodžio 22, 2015, 14:45:23Taip, visa Biblija yra Dievo žodis, bet vienur kalba Mokytojas, o kitur mokinys. Ir jei tu tu mokinio nuomonę imtum aukščiau už Mokytojo, pagalvok, ar išmintingai elgtumeisi?

Ir dar pagalvok, ar gali iš esmės taip būti, kad mokinio mintys prieštarautų Mokytojo mintims, kai kalbame apie Apaštalą Paulių. Jei taip negali būti, vadinasi, tu neteisingai arba nepilnai supranti, ką mokinys rašo.

Teigti, kad katalikų Krikštas (kuris remiasi Evangelijos žodžiu) negalioja remiantis Apd Pauliaus žodžiais, tai tas pats, kas teigti, jog Dvasia prieštarauja Pati Sau. Todėl tavo šį kaltinimą, Andriau4, Jėzaus Kristaus vardu atmetu ir skelbiu Dievo žodį:

Jėzaus apsireiškimas mokiniams

Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: ,,Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos"
(Mt 28, 16-20)

Jei drįsti kaltinti RKB, drįsk dabar pasakyti, kad Jėzus Kristus mokė neteisingai.
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Andrius4 gruodžio 12, 2017, 02:14:13

Citata iš: Silvija  gruodžio 11, 2017, 21:25:56Teigti, kad katalikų Krikštas (kuris remiasi Evangelijos žodžiu) negalioja remiantis Apd Pauliaus žodžiais, tai tas pats, kas teigti, jog Dvasia prieštarauja Pati Sau. Todėl tavo šį kaltinimą, Andriau4, Jėzaus Kristaus vardu atmetu ir skelbiu Dievo žodį:


Silvija, kai skelbi Dievo žodį, tai skelbk visą, o ne dalį. Kristus per Apaštalus ir kalbėjo.

Gal 4  4 Bet, atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, 5 kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įvaikystę. 6 O kadangi esate įvaikiai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: ,,Aba, Tėve!"

Jn 14 20 Tai dienai atėjus, jūs suprasite,

kad aš esu savo Tėve,

ir jūs manyje, ir aš jumyse.Tai kas kalba per žmones kurie Jėzuje Kristuje?

Jn 7 18 Kas iš savęs kalba,

ieško savo garbės.

O kuriam rūpi jo Siuntėjo šlovė,

tas tiesakalbis,

ir nėra jame neteisybės.


Ar Apaštalai kalbėjo iš savęs??   Ar Jie neskelbė Kristaus Evangelijos?? Ar tai Silvija teigi? Skelb visą Dievo žodį.

Nes ar matai ką skelbti? Nes jeigu Kristus nekalbėjo per Apaštalus? Tai vadinasi Jis nekalba ir per KB.
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: nf gruodžio 12, 2017, 04:03:05
    Čia mano klausimas iš smalsumo:
Gal galėtum išaiškinti kaip tavo įdėtose nuorodose paneigiama Silvijos nuoroda:?

[Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: ,,Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos" (Mt 28, 16-20)


Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Andrius4 gruodžio 12, 2017, 04:39:09
Ji nepaneigiama . Ji ne taip aiškinama tą nuorodą. Kristus išsakė paslaptį, kuri buvo atverta Apaštalams.
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Pilgrim gruodžio 12, 2017, 04:47:50
CitataAr Apaštalai kalbėjo iš savęs??   Ar Jie neskelbė Kristaus Evangelijos??

o pats Jėzus pasakė:
Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: ,,Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos" (Mt 28, 16-20)

dėl Petro pasakymo dėl krikšto ... tai kieno "svaresni" žodžiai Petro ar Jėzaus ?

bet tai juk interpretacijos:
CitataŠtai čia labai teisingai pasakyta "Nes Jėzuje ir išsipildo visa Trejybė". Tad jeigu Jėzuje ir išsipildo, tai ir reiškia, kad turime krikštyti Jo vardu. Ką ir sako Apaštalas Petras ir visi kiti Apaštalai.
arba čia
CitataJi ne taip aiškinama tą nuorodą. Kristus išsakė paslaptį, kuri buvo atverta Apaštalams.

taigi o ką sako kiti Apaštalai ?
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Andrius4 gruodžio 12, 2017, 08:07:14
Į tavo klausimą, dėl žodžių "svarumo" aiškiai atsako. Lk 10,1-16 ir įpatingai 16 eilutė.

O ką sako kiti Apaštalai? Užtenka tiek kiek matome Dievo žodyje ir Jie vieningai sako krikštyti Jėzaus Kristaus vardų. Ar to negana?
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: nf gruodžio 12, 2017, 09:23:02
Citata iš: Andrius4  gruodžio 12, 2017, 04:39:09Ji nepaneigiama . Ji ne taip aiškinama tą nuorodą.  
Bet čia net nematau "erdvės" kitokiam aiškinimui.
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Silvija gruodžio 13, 2017, 02:36:33
CitataAr Apaštalai kalbėjo iš savęs??   Ar Jie neskelbė Kristaus Evangelijos?? Ar tai Silvija teigi?

Ne, ne tai.

CitataŠtai čia labai teisingai pasakyta "Nes Jėzuje ir išsipildo visa Trejybė"

Išpažįsti Trejybę? Nes jeigu ne, tai jūsų pačių, Andriau4,  krikštai negalioja. Tą norėjau pasakyti kalbant apie apaštalų raginimą krikštyti Jėzaus vardan.
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Andrius4 gruodžio 13, 2017, 14:11:59
Citata iš: nf  gruodžio 12, 2017, 09:23:02
Citata iš: Andrius4  gruodžio 12, 2017, 04:39:09Ji nepaneigiama . Ji ne taip aiškinama tą nuorodą.
Bet čia net nematau "erdvės" kitokiam aiškinimui.

Tuomet kaip paaiškinsi, kad Apaštalai mokino krikštą Jėzaus vardu? Ir Kodėl? Juk Jėzus ne taip sakė. Vadinasi čia reikia supratimo, o be teisingo paaiškinimo, nėra ir teisingo supratimo. O tik teorijos ir t.t. Bet yra formulė, kuri tą sąlyginį uždavinį išsprendžia. Tačiau religijos naudoja klaidingą formulę, kuri buvo išvesta Nikėjos pasitarime. Tad nuo klaidingos formulės yra ir klaidingas atsakymas. Aplamai be tos teisingos formulės visa Biblija yra klaidingai sprendžiama. Ir labai daug palaidų galų ir jų nesurišti. Bet, kad tuos galus užmaskuoti, religijos paskelbė tai slėpiniais ir klausimas buvo išspręstas. Bet viskas neteisinga, viskas sujaukta ir apversta aukštin kojom. Kai tuo tarpu Raštai sako:

Apr 10 7 Bet kai pasigirs septintojo angelo trimitavimas, bus baigta Dievo paslaptis, kaip jis yra paskelbęs gerąją naujieną savo tarnams pranašams".

Septintas angelas sutrimitavo, slėpinių nebeliko. Biblija atverta, septintas antspaudas nuplėštas. Tereikia paimti ir suvalgyti tą atantspauduotą Knygą. Tačiau religijos renkasi likti prie slėpinių ir nenori nieko žinoti apie septintą angelą. Tačiau gera naujena yra tą, kad nevisi pasiliks likti pasaulio religijose, Abraomo sėkla išeis iš tu religijų ir išėjimas jau vyksta. Todėl ir turi septinto angelo trimito garsas dar aidėti, turi buti paskelbta tai, kas yra skelbiama dabar.

Citata iš: Silvija  gruodžio 13, 2017, 02:36:33
CitataŠtai čia labai teisingai pasakyta "Nes Jėzuje ir išsipildo visa Trejybė"

Išpažįsti Trejybę? Nes jeigu ne, tai jūsų pačių, Andriau4, krikštai negalioja. Tą norėjau pasakyti kalbant apie apaštalų raginimą krikštyti Jėzaus vardan.

Žinoma, kad išpažįstu Trejybę. Bet teisingoje formulėje/formuluotėje.

P.S. Tad Silvija jeigu pripažįsti, kad Apaštalai skelbė Kristaus Evangeliją. Tad kodėl nepriimi krikšto Jėzaus Kristaus vardu?
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Silvija gruodžio 13, 2017, 15:12:03

Antrą kartą? :D aš jau esu pakrikštyta Jėzaus Kristaus vardan (vardu), kitaip tariant, vardan Jo (plg. vardan tos Lietuvos vienybė težydi), taip kaip Jis įsakė ir dėl Jo nuopelnų (Mt.28,18-20). Ar įmanoma dar aiškiau? Ir kokių dar formulių reikia?


O į šią temą http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,1286.0.html) prašau aiškiau išdėstyti savąją Trejybės formulę. Ačiū.
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Pilgrim gruodžio 13, 2017, 15:58:15
Apie teisingas Trejybės formuluotes Andrius jau rašė
Citata iš: Andrius4  sausio 14, 2017, 19:39:20
Citata iš: Silvija  sausio 14, 2017, 11:03:38Tai čia tavo problema, kad neįkerti arba net nenori gilintis į KB mokymą.
Aš neturiu dėl to problemų Silvija. Ir spėju, kad aš esu daugiau įsigilinęs  į KB mokymą, nei tu į Biblijinį. Ir aš gi buvau katalikas. Ir kadangi aš buvau katalikas, aš turiu katalikišką patirtį, o tu neturi Dievo pranašo Biblijinio mokimo patirties. Todėl aš galiu jus suprasti, bet jus negalite manęs suprasti ir tai normalu.
CitataBe to, lygiai kaip jūs nerandate apie Tris Asmenis Biblijoje, joje nėra parašyta ir apie Vieną viename arba Vieną trijuose tarnavimuose. Taigi, tiek jūs, tiek mes išskaitom savąją versiją nagrinėdami Dievo žodį.
Taip Silvija, aš sutikčiau su tuo ką sakai. Jeigu nebūtu didžiulio skirtumo. O skirtumas yra tas, kad jus mokina tai religinis mokimas, kuris yra iš žmogaus supratimo, o tai ką aš stengiuosi parodyti yra nuo Dievo per Jo pranašą. Žiūrėk Silvija, žmonės nuo Mozės dienų visada turėjo Šventus Raštus, bet visada nukrypdavo nuo jų. Visada Dievas turėjo siusti savo pranašą, kad atstatyti ką žmogus iškraipė per religiją ir tradicijas, kurias visada susikuria kartoms bėgant. Kas šiai dienai pasikeitė? Na pasakysite, šiai dienai turime Šventąją Dvasią. Na taip teisingai turime ir dar turime Dievo pažadą, kad Jis duos savo įstatymus mūsų širdims ir įrašys į mūsų mintis(Žyd 10,16). Na kaip ir dvigubai geriau negu buvo. Bet kas tada negerai? Kodėl atėjus Šventajai Dvasiai Kristaus mokiniai buvo vis tiek persekiojami iki mirties? Ir Kristus sakė, kad taip bus. Ir sakė, kad paskutiniomis dienomis bus taip kaip buvo Nojaus dienomis ir kad bus taip, kaip ir Sodomos ir Gomoros dienomis. Kaip tai gali grįžti prie to paties? Juk dabar turime Šventąją Dvasią ir įstatymus duotus širdyse. Kas negerai? Kas? Kodėl Dievo žodžio nešėjai yra nekenčiami? Netgi pačiu krikščioniškų religijų. Nes Dievas niekada nekūrė religijos, religijas kuria žmogus. Kaip matom niekas po saulė nepasikeitė. Žmogus irgi ne, kaip buvo kietasprandis, tai taip ir liko. Ir kas žmogui Dievo žodyje yra nepatogu, tučtuojau iškelia klausima. Žinoma juk yra lengviau išstatyti Dievo žodį po klaustuku, negu savo sprandą palenkti pagal Dievo žodį. O kad jaustus dėl to gerai ima ir sukuria mokimą ir tradiciją. Tuo pat pridengdamas ne norą paklusti Dievui. Ir bėgant kartoms vaikai jau gimsta toje religijos nelaisvėja, užauga ir patiki tuo. Po to pripranta prie to, na ir gyveni sau kaip pasaulietis, tenkiniesi pasaulio malonumais, na nueini į bažnyčia išpažįsti nuodėmes ir kaip ir viskas gerai, litanijas išklausiau, išpažinties buvau, šventųjų užtarimo paprašiau, na aš saugus išgelbėtas. Ooo pražuvęs žmogau pirmadieni vėl į ta pati purvą krenti, pragaro grandinės ant tavęs. Nes jeigu pasakysi moteriai, plaukus kirpti yra netinkama moteriai, o ne, šalin šventuoli bažnyčia leidžia, pasakyk kad moteriai nedera kelnės nešioti, dažytis, auskarus vertis ir visaip puoštis, o šalin atgyvena, bažnyčia leidžia. Pasakyk  vyrui, kad vyrams yra gėda ilgus plaukus nešioti, tai tau pasakys.....o gal ir į dantys pasiūlys. Pasakyk kam nors, kad Dievas yra Savo žodyje, o ne atsakys Dievas yra savo bažnyčioje. Na žinoma, juk taip patogiau, nes bažnyčia leidžia, gerti, rūkyti, žaisti azartinius žaidimus, kortom ir pan. vaikščioti moterims seksualiai išsipusčiusioms trumpais sijonėliais ir t.t. ir po to dar prileidžia prie Šventos Komunijos. O vargas veidmainiams. Ar raštai nesako, kad jie tai daro savo pasmerkimui priimdami Šventa Komuniją? 

Dabar žmogaus mokimas sako, kad Dievas yra vienas, bet trijose asmenyse. Bet Dievas sako per Savo pranašą, kad Aš esu vienas trijose tarnavimuose. Tai kieno klausys Dievo vaikas? Žmogaus, ar Dievo pranašo?

CitataArgi taip, kaip aiškini Dievo slėpinį tu, nepadaro Jo narciziška asmenybe? Maždaug, būdamas Tėvu aš gėriuosi pats savimi, kuris esu ir Sūnus?
Dievas gėrisi savo Žodžiu, nes jo Žodis neklystantis ir tobulas. Ir čia ne aš aiškinu raštus, o Dievas per savo pranašą. Kristus yra JO ŽODIS.
Citatanes nei vieno savo teiginio dar neapgynei. Atskiros, iš konteksto ištrauktos Švento Rašto eilutės dar nieko nereiškia (ypač ST), reiškia tik visuma.
Na taip žinomą, nes kontekstą kas koki nori toki ir mato. Tas kas netiki į Dievo žodį, tam nieko ir neįrodysi. Pats Kristus negalėjo įrodyti, tai kaip aš galėčiau. Tai yra priimama tikėjimu, per Dievo žodžio klausimą, ne per teiginiu apginimus. Šventoji Dvasia liudija tai žmogui, o ne kalbantysis tai įrodo. Nes jis tik kalbantysis.
CitataŠtai net šis tavo sakinukas kalba, kad yra šventųjų bendravimas:
CitataJis turėjo Elijo dvasia ir vienas iš tu dvejų kurie bus siusti žydams vėl turės Elijo dvasia, o kitas Mozės.
Jeigu darai ta pati, ką darė Bruce lee, tu įgauni jo dvasia, bet tai nėra bendravimas su pačiu Bruce lee. Tiesiog tu imi gyventi jo gyvenimą.  Ir net nemanau, kad tai paties Bruce lee dvasia, nes jo dvasia arba pragare, arba danguje, bet tu įgauni ta dvasia kuri vertė Bruce lee gyventi toki gyvenimą.

Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: nf gruodžio 13, 2017, 18:14:41
Man artimiausias A.I.Osipovo dažnai minimas pasakymas, kad kunigas atlieka tik krikšto ritualą, o ar žmogus gaus Šventosios Dvasios krikštą neprikauso nuo "formulės" teisingumo. (čia truputį savais žodžiais interpretavau)
---------------------------
Ištrauka iš knygos, kurią galima pritaikyti beveik visoms "sudėtingų pokalbių temoms:
https://azbyka.ru/otechnik/Varsonofij_Ioann/otvety/610
   
преподобные Варсонофий Великий и Иоанн Пророк

Руководство к духовной жизни в ответах на вопросы учеников
610. Вопрос
....
Вот, вы слышали все мое неразумие; безмолвствуйте отныне и упражняйтесь о Боге, и оставя празднословие, будьте внимательны к страстям вашим, за которые потребуется от вас ответ в день судный.     А о том вас не спросят, почему вы не знаете или не изучили сего.        
         


Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Andrius4 gruodžio 14, 2017, 15:17:46
Citata iš: Silvija  gruodžio 13, 2017, 15:12:03Antrą kartą? :D aš jau esu pakrikštyta Jėzaus Kristaus vardan (vardu), kitaip tariant, vardan Jo (plg. vardan tos Lietuvos vienybė težydi), taip kaip Jis įsakė ir dėl Jo nuopelnų (Mt.28,18-20). Ar įmanoma dar aiškiau? Ir kokių dar formulių reikia?

 

Su visa pagarbą Silvija sakau tau. Tu neėsi pakrikštyta Jėzaus Kristaus vardan. Tu neėsi net pakrikštyta vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tik kai atgailausi ir pasikrikštysi Jėzaus Kristaus vardu, tik tuomet busi pakrikštyta į Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasia, nes Jėzuje išsipildo Trejybė. Sakau tau, religijos jus laiko mele. Patikėk Silvija, Dievas religijų nekūrė, tai padarė žmogus. Žmogus tai padarė suvedžiotas piktojo. O prašau ištirk Raštus ir pamatysi.

Ką sumanė širdyje šėtonas?

Iz 14  12 Tai nupuolei iš dangaus, Aušrini, aušros sūnau! Kaip tave sukniubdė ant žemės, – tave, kuris išguldei tautas! 13 Kadaise manei savo širdyje: ,,Užlipsiu į dangų, viršum Dievo žvaigždžių iškelsiu savo sostą. Atsisėsiu ant kalno, kur renkasi dievai, pačiuose Šiaurės pakraščiuose. 14 Užlipsiu ant aukščiausių debesų, – prilygsiu Aukščiausiajam!"

Šėtonas taip ir padarė jis iškėlė savo sostą.

2 Tes 2   1 Mes prašome jus, broliai, dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo ir dėl mūsų surinkimo aplink jį: 2 nesiduokite taip lengvai nukreipiami nuo sveiko proto ir įbauginami ar dvasios pranašyste, ar žodžių, ar neva mūsų parašytu laišku, esą Viešpaties diena jau čia pat. 3 Tegul niekas jūsų neapgauna kuriuo nors būdu!
Pirmiau turi ateiti atkritimas ir apsireikšti nedorybės žmogus, pražūties sūnus, 4 prieštarautojas, kuris sukyla prieš visa, kas dieviška ir šventa, ir pats sėdasi Dievo šventovėje, dėdamasis Dievu.


Jis sėdasi Dievo šventovėje! Žmoguje, nes žmogus yra Dievo šventovė. Jis POPIEŽIUJE jis suvedžiojo žmonės ir žmonės garbina jį, laiko šėtoną už Dievą, nes jis dedasi Dievu. Jis iškraipė Dievo žodį.

Niekas jums KB niekados nepamokslaus pilno Dievo žodžio, nes ten pilnas Dievo žodis yra nepageidaujamas. Kodėl? Kodėl? Jis ten nepageidaujamas? Nes šėtonas negali jo pakęsti. Tegu tik pabando koksai kunigas imti pamokslauti, apie moterų ir vyrų plaukus, arba kaip dera vyrui rengtis ir kaip dera moteriai rengtis. Arba kad šventieji  yra tie kurie yra Jėzuje Kristuje ir dabar, o ne po mirties tik tampa šventaisiais. Ir apie teisinga šventųjų bendravimą čia žemėje, kurie yra broliai ir seseris Kristuje čia ir dabar ir apie nuodėmių išpažinimą vieni kitiems. Ir tas kunigas bus sudrausmintas, arba pašalintas iš kunigu.

Silvija, prabusk iš to baisaus melo. Ir paskubėk atgailauti ir krikštytis Jėzaus Kristaus vardu. Paklausyk Apaštalų. Nes pati pripažįsti, kad Apaštalai skelbė Kristaus Evangeliją. Ka prarasi Silvija pasikrikštyjus į Jėzaus Kristaus vardą? Bet va ne pasikrikštyjus tai tikrai prarasi.
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Silvija gruodžio 14, 2017, 16:05:27
Viskas yra atvirkščiai, čia tau reikia pramerkt akis ir pamatyti kam tarnauji. Dievo žodį pasidarei stabu, tame ką skelbi nėra gyvybės. Man labai gaila, Andriau.
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Andrius4 gruodžio 14, 2017, 18:03:14
Silvija, gyvybės nėra tame, kas jos negali priimti. Kas ją priėmė tas atgijo ir gyvens amžinai.

Jn 6  63 Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas.

Žyd 4  12 Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies sumanymus bei mintis.

Ef 6  17 Pasiimkite ir išganymo šalmą bei Dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį.

1 Pt 1  23 Jūs esate atgimę ne iš pranykstančios, bet iš nenykstančios sėklos gyvu ir pasiliekančiu Dievo žodžiu.

1 Tes 2  13 Todėl mes be paliovos dėkojame Dievui, kad, priėmę mūsų paskelbtąjį Dievo žodį, jūs priėmėte jį ne kaip žmogaus žodį – bet, kas jis iš tikro yra – kaip Dievo žodį, kuris ir veikia jumyse, tikintieji.

Lk 8 4 Susirinkus gausiai miniai ir žmonėms dar skubant iš visų miestų pas Jėzų, jis bylojo palyginimu: 5 ,,Sėjėjas išsirengė sėti javų. Jam sėjant, vieni grūdai nukrito pakelėje, buvo sumindžioti, ir dangaus sparnuočiai juos sulesė. 6 Kiti nukrito ant uolų, ir jų daigai sudžiūvo, nes trūko drėgmės. 7 Dar kiti nukrito tarp erškėčių, ir tie, kartu išaugę, juos nusmelkė. 8 O dar kiti nukrito į gerą žemę ir išaugę davė šimteriopą derlių" . Tai papasakojęs, jis sušuko: ,,Kas turi ausis klausyti – teklauso!" 9 Jo mokiniai paklausė, ką reiškiąs tasai palyginimas. 10 Jis atsakė: ,,Jums duota pažinti Dievo karalystės paslaptis, o kitiems jos skelbiamos palyginimais,

kad regėdami nematytų

ir girdėdami nesuprastų".

11 ,,Palyginimas štai ką reiškia: sėkla yra Dievo žodis

Dievo žodis yra Dvasia ir Gyvenimas. Dievo žodis yra Gyvas. Dievo žodis yra Gyva ir Nenykstanti Sėkla. Dievo žodis yra Veikiantis mumyse. Dievas yra Gyvas ir Jo žodis yra Gyvas, Jo žodis yra Dvasia teikianti Gyvybę, o Tai Kristus ir tai Šventoji Dvasia. O tu sakai tai padariau stabu? Ir tu sakai tame nėra gyvybės? Ar galima Gyvąjį Dievą padaryti stabu?

Stabai ana stovi kiekvienoj KB tiek vidui tiek aplink jas. Žmonės klupčioje ir meldžiasi tiems stabams. Žmonių rankomis padarytiems stabams, šventuju statuloms.  O Dieve atverk akys savo išrinktiesiems, te išeina jie iš to Babilono. Meldžiu Tavęs to mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: nf gruodžio 15, 2017, 04:25:07
Andriau, ar esi girdėjęs vienuolių pamokymą, kad geriau nepriimti tikro stebuklo, nei netikrą palaikyti už tikrą. Tą patį galėtų pritaikyti ir apie pranašus- "geriau nepriimti tikro pranašo, nei netikrą palaikyti tikru".

Ir kad labai griežtai nežiūrėtum į nesutinkančius su tavo supratimu, priminsiu tavo paties žodžius:

Citata iš: Andrius4  gruodžio 20, 2015, 10:58:19Aš apie tai jau kalbėjau. Kad jeigu nežinodamas Tiesos priimi netiesa, tai nėra tas pats kai žinai Tiesa ir ja atstumi priimdamas netiesa.
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Silvija gruodžio 15, 2017, 09:36:55
Citata iš: Andrius4  gruodžio 14, 2017, 18:03:14Silvija, gyvybės nėra tame, kas jos negali priimti. Kas ją priėmė tas atgijo ir gyvens amžinai.
...]

Jo žodis yra Dvasia teikianti Gyvybę, o Tai Kristus ir tai Šventoji Dvasia. O tu sakai tai padariau stabu? Ir tu sakai tame nėra gyvybės? Ar galima Gyvąjį Dievą padaryti stabu?

Gyvybės nėra dėl to, kad netinkamu būdu skelbi Dievo žodį. Gyvąjį Dievą padaryti stabu neįmanoma, bet va užrašytą žodį, raidę - taip. Ir tu tai padarei. Jau diskutavome apie tai, kad Biblija nėra Dievas. Skelbti Dievo žodį gali tik nuolankus, giliai Dievą ir žmones mylintis žmogus, o tu tai darai su neapykanta, ir tai labai primena religijų karus. Tai ne naujiena mums, o greičiau naftalininė seniena, Bažnyčia jau pergyveno ir apsivalė nuo šitokio evangelizavimo būdo. Stabu pasidarei Dievo žodį ta prasme, kad, kaip sakė mūsų pop. Pranciškus, sumažinai Dievą iki nuosavų schemų ir idėjų apie dievybę; sukūrei ,,dievą", kuris panašus į tave patį, yra suprantamas ir nuspėjamas. Dievo žodį "šokdini" taip, kad jis pasiduotų tavo reikalavimams ir magiškai įsikištų pakeisdamas tikrovę taip, kaip tu nori (http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-01-12-pranciskus-nepatikekime-vilties-netikriems-dievams/154046)

Pajusk skirtumą, kaip kalba Dievas per Savo žodį, kada jį skaitai be išankstinių nuostatų, nesiruošdamas pritaikyti jo bausti broliams, o kada tai darai su savo, nuodėmingo žmogaus priešiškumu. Ar Dievas tada yra raidėje, kurią užrašai? Ne. Nes Jo nepašokdinsi. Štai todėl mes neatsilyginame tuo pačiu, nors galėtume be vargo surasti tinkamas eilutes mūsų situacijai. Šitaip elgtis nesąžininga, Andriau, ar supranti???

Diskusijos su tavimi nėra ir būti negali. Kiek kartų beaiškintume, kad paveikslai ir statulos bažnyčiose, tai tarytum motinos ar tėvo fotografijos - juk žiūrėdamas į jas, ne popierių myli, o tą, kas užu jo - mamą, tėtį, brolį, draugą... kai kam tai padeda melstis. Bažnyčių interjeras kalba ne apie ką kita, kaip apie biblijinius įvykius. Bet tu to nenori girdėti ir vėl nepagarbiai dergiesi, visus be išimties katalikus vadindamas stabmeldžiais.

Gali daugiau neberašyti. Visi tavo parašymai yra ištisa demagogija, esi pilnas religiškumo, o ne Dievo ir žmonių meilės.

Jei kas keistųsi tavo požiūryje, rašyk, mes nededame taško. Bet šiuo metu tik kartojiesi ir tikrai nieko naujo pasakyti mums negali.
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Andrius4 gruodžio 15, 2017, 16:36:11
Citata iš: nf  gruodžio 15, 2017, 04:25:07Andriau, ar esi girdėjęs vienuolių pamokymą, kad geriau nepriimti tikro stebuklo, nei netikrą palaikyti už tikrą. Tą patį galėtų pritaikyti ir apie pranašus- "geriau nepriimti tikro pranašo, nei netikrą palaikyti tikru".

Ir kad labai griežtai nežiūrėtum į nesutinkančius su tavo supratimu, priminsiu tavo paties žodžius:

Citata iš: Andrius4  gruodžio 20, 2015, 10:58:19Aš apie tai jau kalbėjau. Kad jeigu nežinodamas Tiesos priimi netiesa, tai nėra tas pats kai žinai Tiesa ir ja atstumi priimdamas netiesa.

Na kaip matau vienuoliai apie stebuklą kalba, o kas liečia pranašus tai gaunasi jau labai klaidinga ir ne pagal Dievo žodį. Nes pagal Šventą Raštą matome, kaip viskas būdavo. Jeigu pranašas ateidavo ir skelbdavo Dievo žodį, bei pranašaudavo ir jeigu žmonės tai priimdavo ir atgailaudavo ir šaukdavosi Dievo, Dievas jiems atleisdavo ju kaltes. O jeigu žmonės nepriimdavo, tuomet žmonėms belikdavo Dievo rūstybė ir teismas. Tai kad......

Ir mano pasakyti žodžiai štai ka reiškia šiai dienai. Kad jums buvo paskelbta Tiesa ir jus jos nepriėmėt. Tik nesakykite, kad tai mano tiesa, nes tai nuo atsakomybes negelbės. Jus galite užmaskuoti tai skaitytoju akyse sakydami, kad čia buvo mano tiesa, bet ne prieš Dievą. Nes viskas jums buvo visada rodoma pagal Šventą Raštą, o tai yra Dievo žodis ne mano. Prieš Ji ir teks atsiskaityti, ne prieš mane.Citata iš: Silvija  gruodžio 15, 2017, 09:36:55Gyvybės nėra dėl to, kad netinkamu būdu skelbi Dievo žodį. Gyvąjį Dievą padaryti stabu neįmanoma, bet va užrašytą žodį, raidę - taip. Ir tu tai padarei. Jau diskutavome apie tai, kad Biblija nėra Dievas. Skelbti Dievo žodį gali tik nuolankus, giliai Dievą ir žmones mylintis žmogus, o tu tai darai su neapykanta,....

Biblija nėra Dievas, bet Ji yra Dievo žodys, o Dievas yra savo žodyje. Ar ka nors tai sako? Nes kur tik be nuskambėtu Dievo žodis ten yra ir Jo dvasia. Ar neparašyta?


Jn 6  63 Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas.

Ar gali paneigti tai Silvija? O Dievas ir yra Dvasia teikianti gyvenimą. Dievo Dvasia yra jo žodžiose.

Bet Dievo užrašytas žodis gali nenešti gyvybes žinoma. Bet tik tada, kada jis negali veikti per žmogų. Pvz. Kai žmogus vykdo tam tikrus Dievo įstatymus tik todėl, kad tai sako Bažnyčia, arba tik todėl, kad taip daro kiti ir turbūt taip reikia. Tuomet tai tik raidė ir toks žmogus tiktai prie kitu žmonių rodo save vykdanti Dievo įstatymą. O vienas to niekados nedaro.

Bet jeigu tas pats užrašytas Dievo žodis apsigyvena žmoguje ir tampa kūnų ir tas žmogus ima gyventi tuo ir diena ir nakti, ir prie žmonių ir ne prie žmonių. Žodis tampa gyvas ir veiksmingas ir nešantys gyvybe. Tad klausimas, ar gali teigti, kad manyje Dievo žodis netapo kūnų? Ar žinai mane? Mano širdį?

Toliau. Tai yra visiškas melas, kad aš tai darau su neapykanta. Aš kartais tai darau su griežtumu, nes aš tvirtai žinau kur aš stoviu. Bet neapykantos niekada niekam iš jūsų nesu jautęs, niekada.

Dabar, ka daro neapykanta? Žmonės iš neapykantos užgaulioja kitus, žemina, pravardžiuoja, išjuokia ir pan. Ar nors ka nors panašaus dariau per tuos du metus? JUS TAIP DARĖTE IR DAROTE.

Ir taip, Biblija yra meilės laiškas žmonėms, bet griežtumas, pabarimas irgi yra iš meilės. Pats Dievas sako, " Aš baru ir ugdau tuos, kuriuos myliu; būk tad uolus ir atsiversk!" Apr 3,19.

Mes taip pat savo vaikus baram ir baudžiam. Ar tai reiškia, kad mes jų nekenčiam?


CitataGali daugiau neberašyti.

Čia manau tu teisi. Geriau daugiau man neberašyti, nes vis tiek niekais viska paleidžiat.
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Silvija gruodžio 15, 2017, 17:55:52
CitataBet jeigu tas pats užrašytas Dievo žodis apsigyvena žmoguje ir tampa kūnų ir tas žmogus ima gyventi tuo ir diena ir nakti, ir prie žmonių ir ne prie žmonių. Žodis tampa gyvas ir veiksmingas ir nešantys gyvybe. Tad klausimas, ar gali teigti, kad manyje Dievo žodis netapo kūnų? Ar žinai mane? Mano širdį?

O tu žinai mane? Mano širdį? Andriau, aš priimu visą Dievo žodį ir man Jis kalba dieną naktį. Tačiau aš negaliu priimti to, kaip kalbi mums tu (citatas aš tiesiog praleidžia neskaitydama).  Tu mums ne pranašas ir ne tėvas, kad rodytum savo giriežtumą. O iš Dievo ir iš teisėtai duotų Jo man brolių, kurie neklaidžioja erezijose, man visai nesunku priimti nei pastabas, nei pabarimus. Tu, Andriau, esi pasiklydęs ir kol to pats nesuprasi, tavo pastangos ką nors perauklėti bus bergždžios. Tavoji "teologija" - taip pat šluba.

O bedieviu aš tavęs tikrai nelaikau - atleisk, jei taip pasirodė - tikiu, kad gyveni Dievo žodžiu kaip išmanai, bet tavo religiškumas, apie kurį kalbėjau, pasimatė tada, kai bandei primesti Dievo žodį taip, kaip pats supranti (pvz apie tuos vyrų ir moterų plaukus :)) - išorė Dievui tikrai mažiausiai rūpi, nors neneigiu, kad tai yra svarbu gyvenant visuomenėje. Gali reikalauti tam tikrų dalykų savo šeimoje, bet nesi skirtas mokytoju ar tėvu mums. Pauliaus raštai, gi, buvo taikyti to laikmečio žmogui ir toji tradicija kito, kaip kito apranga, architektūra ar menas. Beje, ir klimato juostos bei kitos aplinkybės čia turi reikšmės, todėl skaityti apaštalo Pauliaus nurodymus grieztai paraidžiui tikrai nėra tai, ko iš mūsų reikalautų Dievas. O Jis reikalauja tik vieno - mylėkite vieni kitus, kaip aš jus mylėjau.

Galiu pasakyti dar vieną dalyką: šiandien mąstydama apie visa tai, kas čia vyksta, galvojau, kad mes vis dėlto esame artimi vieni kitiems per tikėjimą į Jėzų. Nes vis mažiau ir mažiau žemėje Jį tikinčių belieka.... Už tai tau noriu labai padėkoti.
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Andrius4 gruodžio 15, 2017, 19:31:43
Ne taip viskas yra, kaip manai. Nieko aš nenoriu perauklėti. Griežtumas tam, kad nustotumėte žeminti ir pan. Juk laikote save krikščioniais, tai ir elkitės kaip krikščionis ir tuomet visai kitaip diskusija ims veikti. Kam tie pašiepimai ir užgauliojimai. O paskui staiga imate dėtis niekuo kalti ir teigti, kad aš pats čia visus puolu. Darbai gi kalba patys už save.

Aš nenoriu su nieko nei kariauti nei ginčytis. Bet kaip tik parašau kažką tokio, nevyniodamas į vatą, tiesiog užsiliepsnojate ir atakuojate. Aš ne tam nevynioju į vatą, o tam, kad pamatytumėt Šventą Raštą visai kitoje šviesoje.

Kad pamatytumėte, kas ištiesiu įvyko Edeno sode ir t.t. Ir dar syki griežtai pasikartosiu. Nu nemano Dievo žodžio aiškinimas ir nenoriu primesti savo supratimą, kada gi pagaliau pamatysite, kad tai nėra  iš žmogaus. Aš pats iš savęs nesugebėčiau taip aiškinti Dievo žodį. Žmogui tai neįmanoma. Tai Dievas per septintą angelą. Gi pats Šventas Raštas sako, kad taip įvyks. Ir tai įvyko, nes Dievo žodis privalo įvykti. Kodėl dabar dauguma žmonių priėmė ta, angelą, kad tai būtent tas pažadėtas angelas? Nes dar niekada niekas nebuvo atvėręs taip Šventą Raštą, kaip tas vyras. Be Dievo, to neįmanoma. O ir ženklai jį galingi lydėjo ir Dievo žodį skelbė. Visą Bibliją sujungė, nuo pradžios iki galo ir visas vaizdas atsivėrė. Ir tai nėra šluba. Tiesiog gal man nepavyksta teisingai išreikšti minčių, gal kartais prarandu kontrole ir paskubu su atsukimų ir įveliu kur klaidele, gal kartais esu per daug pavargęs po darbo. Bet stengiuosi parodyti esme. Nes jus tikrai nematote kas artinasi. Dievo teismas jau čia pat. Todėl ir šaukiu visa gerkle, kad laikykitės Dievo žodžio, nes pražūsit. Pražūties sūnus prarys viska, ka tik gali praryti. Ar stengčiausi jeigu nebūtu manyje meilės žmonėms? Du metus? Ar taip daryčiau jeigu man žmonės nerūpėtu? Nes tik beprotis gali taip elgtis jeigu nėra rimtos priežasties taip elgtis. O aš žinau, ka aš pamačiau. Aš žinau dėl ko aš tai darau.

O jus bent jau to laikykitės, ką ir pati rašei " mylėkite vieni kitus, kaip aš jus mylėjau."

Nu gal aš ko nesuprantu, gal jus, bet nereikia patyčių, puikybių ir pan.
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Silvija gruodžio 16, 2017, 05:39:29
Taip, aš irgi prieš patyčias. O va puikybė yra toks dalykas, kuris gali būti labai gudriai užsislėpęs žmoguje.

CitataO jus bent jau to laikykitės, ką ir pati rašei " mylėkite vieni kitus, kaip aš jus mylėjau."

Tokios meilės mes visi mokomės ir prašau visų vardu atleisti, jei kas buvo ne taip.

Didžiausia meilė ir pagarba pasireiškia įsiklausymu į kitą. Šito dalyko labai pritrūko tau, Andriau. Jei nori, kad mes pamatytume Šv. Raštą kitoje šviesoje, kodėl nenori to pabandyti pats??? Manai pažįsti katalikišką mokymą? Sakau tau: tikrai ne, tu pažįsti tik vaikystėje patirtą religiškumą. Kas dėl to kaltas, nesiimu spręsti.

O nepažinodamas katalikybės iš vidaus, negali tvirtinti, kad mes nepažįstame Dievo žodžio ir Jo pranašysčių. Tad nereikia mūsų gąsdinti ir trepsėti koja: "kada gi pagaliau pamatysite, kad tai nėra  iš žmogaus." Mes turime Apreiškimą, kurio šviesoje matosi, kad tai, vis dėlto, yra iš žmogaus, ir pranašu jo laikyti negalime. Nepriversi mūsų širdžių eiti prieš Tiesą, kurį mums apreikšta. Todėl prašyčiau baigti šį dvasinį smurtą (tai ir yra tam tikra puikybės rūšis, kai nori kitą priversti galvoti taip kaip tu).
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: nf gruodžio 16, 2017, 08:47:20
Citata iš: Andrius4  gruodžio 15, 2017, 16:36:11Prieš Ji ir teks atsiskaityti, ne prieš mane.
O kaip kitas vienuolių pasakymas, kurį buvau prieš tai įdėjęs, kad ne už žinias reikės atsiskaityti, o už tai kiek dėmesingi savo aistroms buvom?
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Andrius4 gruodžio 16, 2017, 16:19:26
Citata iš: Silvija  gruodžio 16, 2017, 05:39:29Nepriversi mūsų širdžių eiti prieš Tiesą, kurį mums apreikšta. Todėl prašyčiau baigti šį dvasinį smurtą (tai ir yra tam tikra puikybės rūšis, kai nori kitą priversti galvoti taip kaip tu).

Ir vėl kaip aš. Ne kaip aš, o kaip Šventoji Dvasia atvėrė per septintą angelą. Ir atsiprašau, kad norėjau padėti pamatyti Šventus Raštus atvertus.

Smurtas? Na kartais tenka žmogų per jėga patraukti jo neatsiklausus jeigu į jį lekia mašina, o jis nemato. Bet tai tik į gerą tam žmogui.

Bet kiek supratau jums mieliau yra likti tam pavojingam taške. Ka gi, te bunie taip.

Ir esu rašęs, kad jeigu nenorite,  kad rašyčiau, tik pasakykite. Tad iš paskutinių tavo Silvija žinučių supratau kad tą ir sakai. Tai yra labai gerai, manau kad jau ir laikas. Turiu taip ir padaryti.

Ir tiesa, Dievas visada patvirtina Savo žodį. Todėl viska ka rašiau jums Jis būtinai patvirtins. Tuomet jus sužinosite, kad tikrai kalbėjau ne iš savęs.

Ir taip Nf, ne už žinias teks atsiskaityti, bet už Jo žodį. Ar priėmėt ar ne? Ar patikėjote Jo siųstų angelų ar ne. Štai ir viskas. O aš eisiu toliau, nes jau laikas.
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Pilgrim gruodžio 16, 2017, 16:49:58
Andriau, Andriau
turiu tau klausimą,
atsakymas - arba taip, arba ne:
ar esi krikščionis ?
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Andrius4 gruodžio 16, 2017, 16:53:31
Taip.
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: nf gruodžio 16, 2017, 18:59:54
Kažkuriam poste pats prašei, jei ką netaip suprasi, kad pataisytume, tai noriu patikslinimo, nes vienuolio pasakymas labai konkretus, o tu atsakei beveik lozungu.
Citata iš: Andrius4  gruodžio 16, 2017, 16:19:26Ir taip Nf, ne už žinias teks atsiskaityti, bet už Jo žodį.

p.s. manau jei kalbėtume tiksliau, apie konkrečias "smulkmenas", būtų lengviau susikalbėti ir išsiaiškinti kas kaip suprantam Dievo žodį.

p.p.s. jei nesupratai, iš trumpos citatos apie ką vienuolis kalba, pabandyk perskaityti visą 610 klausimą, kur esu įdėjęs nuorodą, užtruksi 10 minučių, ten dar ir paaiškinimą rasi, kodėl šventieji nevisada vienodai apie tuos pačius dalykus rašo.
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Pilgrim gruodžio 17, 2017, 05:16:07
Andriau,
o mus ar laikai krikščionimis ?
Taip arba ne.
Antraštė: Ats: Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?
Parašė: Andrius4 gruodžio 18, 2017, 15:44:49
Pilgrim, čia jau ne man spręsti, nes nesvarbu ką ir kuo aš laikau. Svarbu kuo Dievas jus laiko. Todėl į šitą klausymą nesitikėk atsakymo "taip arba ne".

Aplamai šitas mano pasisakymas yra paskutinis ir manau daugeliui gali pasirodyti absurdiškas. Bet jaučiu, kad turiu tuo pasidalinti.

Trumpai priminsiu, nuo kuo prasidėjo mano dalyvavimas čia. Nes kai išgyvenau asmeninį susitikimą su Jėzumi, aš atsiverčiau ir įtikėjau į gyvąjį Dievo Žodį ir Jį priėmiau. Pamačiau Tiesą, pamačiau Dvasios dovanas, ėmiau skirti dvasias, matyti jas (ne tiesiogiai, bet per jų darbus) ir atpažinti jas. Ėmiau  suprasti visus savo gyvenime įvykius, kodėl jie buvo ir ka negerai dariau. Man buvo atverta visa žmonijos istorija ir jos galas, bet jokiu budu ne pabaiga, nes pabaigos amžinybėje nėra. Bet visgi kažkas turės ir pabaigą, kažkas neišvis amžinybės.

Todėl man kilo nenuvaldomas noras tuo dalintis, kad ir kiti tai pamatytu. Ėmiau ieškoti krikščioniškų forumų, kad kalbėti apie Dievą ir pasidalinti viskuo kas man buvo duota pamatyti. Bet tais metais nieko neradau. Po metu noras kažką surasti tiktai dar sustiprėjo ir vėl sėdau prie kompiuterio ir vėl ėmiau ieškoti. Ir štai radau, radau šitą forumą. Tikrai apsidžiaugiau ir įsitraukiau į bendravimą. Ir prisimenu, kad labai jaudinausi, bet noras viskuo pasidalinti buvo stipresnis ir rašiau toliau. Bet buvau stipriai nustebintas tokiu dideliu netikėjimu į Dievo žodį ir vietoj didelio noro ir troškimo pasidalinti viskuo, teko tiesiog kautis už kiekvieną išsakytą minti. Tad mano didelis džiaugsmas pavirto nebedžiaugsmu. Aš pamačiau ir supratau, kad aš negaliu nieko įrodyti, nes juk apreiškimo neįrodysi, jis turi būti išgyventas. Ir tik per tikėjimą galima tai pamatyti.

Aš jaučiau, kad turėjau vedimą susirasti krikščionišką forumą ir jame kalbėti apie Dievo žodį. Bet vienu momentu ėmiau abejoti. Nes jūsų spaudimas buvo didžiulis man vienam pakelti. Todėl stengiausi visada prieš rašant melstis. Ir vieno meldimosi metu aš įėjau į regėjimą ir Dievas man kai ka parodė ir tuo pačiu tai sustiprino manę ir aš supratau, kad tai tikrai buvo Dievo vedimas. Bet nepaisant to laikui bėgant netyros dvasios jos vis labiau ir labiau atakavo ir tai vėl susilpnino mane. Bet dabar aš jau turėjau atsakomybė dėl to, ką man parodė Dievas regėjime.

Žinoma, aš bendraudamas šitame forume daug ko išmokau, tai pakankamai daug subrandino mane. Ir aš jaučiau, kad viskas eina jau į galine stotele, o ir aš negaliu čia amžinai rašyti, nes nėra tikslo, kai visada viskas ima virsti kovojimu. Tik laukiau Dievo vedimo. Ir besiklostantiems įvykiams aš ėmiau jausti, kad tai šalia. Ir šiandien man be medituojant apie Dievo žodį, tikiu, kad nužengė Šventoji Dvasia ir aš įėjau į stiprią maldą. Ir toje maldoje pajutau kai ka. Nes man buvo kai kas duota regėjime ankščiau, kaip ir minėjau. Man buvo duota žinoti dėl trijų sielų kurios yra išrinktos Dievo dar prieš pasaulio sukūrimą, kurios yra šitam forume. Ir toje šiandienos maldoje aš pajutau, kad iš jūsų kurie taip aktyviai ar net aršiai diskutavote su manimi, iš jūsų yra viena, gal dvi, o gal visos trys tos sielos kurios tai pamatys, pamatys viska ką kalbėjau, o ir dar daugiau.

Ir štai dabar aš esu ramus ir štai galiu ramiai pasitraukti. Nes dabar toliau viska padarys Šventoji Dvasia. Kaip Jį padarys? Aš nežinau. Ir kas būtent tos sielos? Irgi man nėra duota žinoti. Bet aš dabar esu ramus ir žinau, kad tai įvyks. Šventoji Dvasia nužengs ir viska atvers. Ir tuomet jus žinosite, kad tai nuo Dievo. Nes viskas katik buvo duota jums žinoti.