• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
gegužės 19, 2024, 13:49:56

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ko mes galime pasimokyti iš kitų konfesijų?

Pradėjo Diak. Tomas M., sausio 14, 2017, 07:09:02

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Diak. Tomas M.

Užtikau labai gerą a. a. Tėvo Benedict Groeschel video:


Authentic vs. Inauthentic Renewal - by Fr. Benedict Groeschel

Jis yra vienas nedaugelio tų, kurie turėjo pakankamai meilės, dvasingumo ir išminties, kad sugebėtų pažvelgti į katalikybę ir krikščionybę iš paukščio skrydžio. Man tai buvo sukrėtęs mane ir kaip pats pavadinau - įvadinis video 2017 metams. Beje, manau jis turėtų patikti ir Andriui, jei pažiūrėsi, manau suprasi kodėl ;)

Kalbėdamas apie autentišką ir neautentišką atsinaujinimą, jis apžvelgia tamprius ryšius tarp krikščioniškų bendrijų, net tuos, kurių pačios bendrijos nelabai afišuoja, bet jie yra. Pvz. aš nežinojau, kad Šv. Pranciškaus Salezo "Įvadą į dvasinį gyvenimą" skaitė daug to meto protestantų ir jie net kalbėjo, kad jei visi katalikai būtų buvę tokie, kaip Šv. Pranciškus Salezietis, protestantizmo išvis nebūtų buvę. Nežinojau ir kad kitos katalikų šventosios, nors Lietuvoje ir nelabai žinomos, Šv. Kotrynos Genujietės raštai (forume mes rodos kalbėjome tik apie jos raštus skaistyklos tema) buvo pagrindas viso 19 amžiaus JAV protestantų judėjimo dvasiniam atsinaujinimui, nors aišku jie nevadino jos šventąja, bet Madam Adorno. Tėvas pateikia labai daug įdomių faktų, istorijų ir kitų įžvalgų, priverčiančių susimastyti ir apgalvoti tiek savo gyvenimą, tiek bendrai bendravimo būdus su kitomis konfesijomis. Jo mintis pavadinčiau sveiku ekumenizmu. Taigi, visiems labai rekomenduoju pažiūrėti jį, o dabar grįžtu prie temos.

Tėvas Benedict Groeschel įvardija sekmininkų ir charizmatinio atsinaujinimo judėjimus, kaip tuos, kurie padėjo gražinti į akiratį Asmeninio Dievo idėją. Savaime suprantama, patys judėjimai nėra be savo problemų, bet jie pateikia sektiną pavyzdį šiame plane, nes žiūrint į maždaug 2013 metų JAV katalikų statistiką, trečdalis katalikų sakė tikintys į beasmenį Dievą, kaip į beasmenę Jėgą.

Taigi, mes jau nemažai esame kalbėję ir apie Ortodoksų išsaugotą dvasinį Bažnyčios palikimą, kuris visą krikščionybę gali praturtinti, bet gal turite ir daugiau pavyzdžių?

Pvz. iš Andriaus mes tikrai galime pasimokyti meilės Dievo žodžiui ir užsidegimo tyrinėjant, gilinantis į Šventąjį Raštą.

Augustas

Idėja šioje temoje labai gera.  :thumbup:

CitataPvz. iš Andriaus mes tikrai galime pasimokyti meilės Dievo žodžiui ir užsidegimo tyrinėjant, gilinantis į Šventąjį Raštą.

Iš Andriaus dar galėtumėm pasimokyti užsidegimo apaštalaujant. :)

Silvija

Ne krikščioniškos konfesijos, o induizmo atstovės Ananda Coomarasvamy išsakyta nuostata krikščionių atžvilgiu, kurios galima pasimokyti:

" Mūsų poziciją krikščionių ir kitų tikinčiųjų atžvilgiu galima nusakyti taip: net jei jūs ir nesate mūsų pusėje, mes esame jūsų pusėje; ir šios nuostatos joks jūsų uolumas iš mūsų neatims".

nf

Citata iš: Silvija  liepos 19, 2017, 08:06:17
net jei jūs ir nesate mūsų pusėje, mes esame jūsų pusėje; ir šios nuostatos joks jūsų uolumas iš mūsų neatims [/i]
Skamba gražiai bet "nelygiai" , nes kai sako " mes esame jūsų pusėje" turi mintyse žmogiškus santykius, o kai " net jei jūs ir nesate mūsų pusėje.......... jūsų uolumas .." turi mintyse tai kaip tikime.
  Kitaip interpretuoti tokio posakio nesigauna.

Silvija

"mes esame jūsų pusėje" aš interpretuoju kaip užtarimą prieš Dievą net ir tų, kurie savo tikėjimu, elgesiu ar dar kuo nors mums yra priešingi. Tai gali būti ne vien santykio, bet taip pat ir tikėjimo dalykas.

Iš čia ėmiau citatą: http://www.baznycioszinios.lt/old/bz9620/620str1.html

nf

Na visvien nera lygybės šiame posakyje, net jei interpretuoti viską dvasiniu lygiu.
Tuomet kuom blogas "   jūsų (krikščionių) uolumas  " (užtarimas prieš Dievą net ir tų, kurie savo tikėjimu, elgesiu ar dar kuo nors mums yra priešingi. ) ?

Silvija

"uolumą" galima interpretuoti ir kitaip, nežinau tiksliai, kaip suprato ir ką turėjo mintyje sentencijos autorė.

Aš pasakiau nuo savęs, kaip sentencija galėtų skambėti krikščioniškai. Neteisingai suprastas uolumas (gal tai ir turėjo omeny Ananda Coomarasvamy) buvo tada, kai "kitoki" buvo atvertinėjami ne meile, o jėga. Subtilios prievartos esama ir mūsų dienomis, kai kas net neatpažįsta, jog tai ji. Bet žiūrėkime, kokią laisvę mums duoda Tėvas - ar Jis kurį nors verčia ką nors daryti? Jėzaus gyvenimo pavyzdys taip pat moko uolumo. Sekti Jį, o po to jau daryti visa, ką Jis lieps. Šventajai Dvasiai globojant.

Šitą posakį - net jei jūs ir nesate mūsų pusėje, mes esame jūsų pusėje; ir šios nuostatos joks jūsų uolumas iš mūsų neatims - skiriu Andriui4, linkėdama jam Dievo malonės.

Andrius4

Na, tai skamba, kaip įdomus šukis :) Bet deja niekas, nei prie geriausiu noru negali buti kito pusėja ir tuo pačiu savo pusėje :) (2 Kor 6,14-16). Tad ir atiminėti nieko nereikia, nes nėra ką, nes tai tik šukis. O turėtume būti visi vienoje pusėje, bet nei jūsų, nei mūsų, o  Viešpaties Jėzaus Kristaus pusėje. Dievo žodis mus visus turėtu vienyti, bet deja skirtingi Dievo žodžio interpretavimai verčia skaldytis. Ir čia jau nieko nepadaryti, nes kiek žmonių, tiek ir nuomonių. Ir visos tos nuomonės yra tuštybių tuštybe, tai tik žmonių supratimas. Ir tuo pat metu čia turime ir paradoksą, nes visi galvoja, kad jie turi Šventos Dvasios Dievo žodžio išaiškinimą, bet finale nei vieni, nei kiti negali sujungti visos Biblijos, nes vienos rašto vietos ima prieštarauti kitoms. Teologai jau šimtmečius suka galvas ir bando suprasti Dievo žodį. Bet tai neįmanoma, žmogui suprasti pilnai Dievo žodžio neįmanoma. Bet visi bando , galvoja, bet paimti ir padaryti taip kaip Apaštalas Petras sako (Apd 2,38 ), nu niekas negali, nes jų bažnyčia taip nemokina. O juk pas Petrą raktai. Bet kam tie raktai, ir taip nueisim. O kad paklausytu žmonės  Petro, o kad padarytu, kaip Petras sako ir gautu nuodėmių atleidimą ir pažadėta Šventosios Dvasios dovaną, tai ir Šventi Raštai butu atverti. Atsiminkite, pas Dievą yra tik vienas numatytas kelias kaip pas Ji ateiti ir nėra kito, ir nebuvo ir nebus. Ir Dievas į derybas neis. Dievas tik atsako už Savo žodžio išpildymą ir kas yra Dievo žodyje tas negali niekaip pražūti, o kas už jo, tas negali niekaip išsigelbėti, kad ir koks religingas bebūtu. Kiekvienas pjaus tai ką pasėjo.

Pilgrim

Lk 9,35 O iš debesies pasigirdo balsas:
"Šitas yra mano mylimasis Sūnus. Jo klausykite".
Turi vienyti Jėzus. Jėzus ... ir taškas. Jėzus nelygu Šventas Raštas.
Šventas Raštas kalba apie Jėzų.
Jėzus yra Eucharistijoje, Danguje pas Tėvą, Bažnyčioje.

Andrius4


Citata iš: Pilgrim  liepos 22, 2017, 01:14:52
Lk 9,35 O iš debesies pasigirdo balsas:
"Šitas yra mano mylimasis Sūnus. Jo klausykite".
Turi vienyti Jėzus. Jėzus ... ir taškas.
Tai kodėl neklausote? Kas tavo manymu per Apaštalą Petrą kalbėjo?

CitataJėzus yra Eucharistijoje
Martinas Liuteris kitaip manė

Pilgrim

CitataMartinas Liuteris kitaip manė
Kiekvienas turim tokią teisę: turėti savo nuomonę.

Kas tavo manymu per Jėzų kalbėjo? (Mt 28, 19—20).