• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
birželio 13, 2024, 14:29:48

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?

Pradėjo Silvija, rugpjūčio 23, 2017, 23:04:09

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Andrius4

Citata iš: Pilgrim  rugpjūčio 25, 2017, 03:20:03o aš matau taip  ;)

Jn 20, 21 - 23
O Jėzus vėl tarė: ,,Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu".
Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: ,,Imkite Šventąją Dvasią.
Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos".
Teisingai. Negi manai, kad aš manau kitaip? Aš tikiu į visą Šventą Raštą. Į kiekvieną žodį Jame.
Tik Pilgrim, turėtum paaiškinti,  kodėl Jėzus taip pasakė? Nes prieštaravimo Raštuose gi nėra. Šita rašto vieta turi atitikt ir su kitomis rašto vietomis ir su Petro laiškais. Tad prašau išsakyti  supratimą, kaip šita rašto vieta sutinka su Petro laiškais. Juk negali tik parodyti citatą ir nieko nepaaiškinti.

Citata iš: Silvija  rugpjūčio 25, 2017, 06:14:31Gan kategoriškai teiginiai "tai ne tai", "irgi ne tiesa". O žinai, Andriau, kad viskas, kas atsirado Bažnyčios tradicijoje, remiasi ne kuo kitu, kaip Dievo žodžiu? Ką ir pailiustravo Pilgrim.
Ne taip nėra, nes jau esu daug sykiu parodęs, kad Šventame Rašte yra vienaip, o KB tradicijoje kitaip. Ir dar pasakysiu, visos krikščioniškos bažnyčios remiasi Dievo žodžiu. Fariziejai irgi rėmėsi ir sadukiejai. O Jėzus Pasakė, kad jų  tėvas velnias (Jn 8,44)
Žmonės  tradicijas stato pagal Raštus taip, bet pagal savo Raštų supratimą ir daug filosofijos įmaišo ir pagonybės ir finale turi kokteilį.


CitataJautiesi virš?
Virš ko Silvija? Virš KB? Negaliu, nes aš nesu jos dalis.

Prieš jus? Ar manai, kad rašau visa ta laika tik tam kad pasijausti aukščiau virš jūsų? Ne dėl to pradėjau čia rašyti. Ir kaltinimų jau įvairių prisiklausiau, o ir jų dar bus. Iš pradžių visi tie kaltinimai labai skaudino. Negalėjau tuo patikėti, savaitėmis vaikščiojau, kaip žemę pardavęs. Žmona sakydavo, kad liaučiaus, ji jautė taip pat kas vykstą. Bet negalėjau nuleisti rankų. Tad ar manai, kad būtu verta kentėti ir aukotis dėl tu kurios laikai žemiau? Dėl vienos išgelbėtos sielos, tik dėl vienos yra verta kentėti, kovoti ir jeigu reikia net mirti. Tad kiekvienas žmogus yra gyva siela ir kiekvienas turi teisia išgirsti Tiesa, o ar priima Ją ar ne tai yra jo atsakomybėj. Nes mano atsakomybė prieš Dievą yra kalbėti tai ką Jis man parodė. Parodyti, kad Tiesa yra tik Jo žodyje ir kad Dievas yra Savo žodyje, kad Dievas , ne iš trijų asmenų. Suprask, kad Dievas nutiesė tik vieną kelią išsigelbėjimui ir kitu nėra. Tai Kristus, o Kristus yra Dievo Žodis tapės Kūnų. 

CitataSielą išbalina, aišku, Avinėlio Kraujas, bet ne taip paprastai, kaip tikiesi. Skaistykla - ne kokia nors skalbykla :), tai - pomirtinė būsena. Tiesa, ją patirti galima ir gyvam esant, lygiai kaip dangų ar pragarą.
Deja paprastai, tereikia priimti Jo Kraują. Dievas slepiasi paprastume ir paprastume atsiveria. Jeigu butu taip sudėtinga, neišsigelbėtu nei vienas. Skaistyklos nėra ir niekada nebuvo. Išsiskaistinti žmonės turi čia žemėje ir dabar per Kristaus Kraują. Po mirties telieka tik teismas Silvija, nebūkit suklaidinti. Ir teisme niekas kitas neužtars mūsų, kaip tik Kristus. Tad jeigu mes busime Dievo žodyje? Dievo žodis mus ir išteisins. Bet jeigu nebuvome Dievo žodyje? Tad Dievo žodis mus ir pasmerks. Malonė yra tik čia ir dabar, o ten tik teismas. Nebukit suklaidinti, niekas mūsų po mirties neišmels. Viskas čia ir dabar.

Silvija

Liūdnas vaizdas :(

Citata...Ir kaltinimų jau įvairių prisiklausiau...

Bet juk viskas yra atvirkščiai, tu nuo pradžių tai darai mūsų atžvilgiu :(

Citatajau esu daug sykiu parodęs, kad Šventame Rašte yra vienaip, o KB tradicijoje kitaip. Ir dar pasakysiu, visos krikščioniškos bažnyčios remiasi Dievo žodžiu. Fariziejai irgi rėmėsi ir sadukiejai. O Jėzus Pasakė, kad jų  tėvas velnias (Jn 8,44)

Gaila sugaišto laiko, kai mes aiškiau negu aiškiai atsakinėjome į tavo klausimus, o atsakymų tu net neketinai išgirsti.

Andrius4

Citata iš: Silvija  rugpjūčio 26, 2017, 08:10:35Liūdnas vaizdas :(

Citata...Ir kaltinimų jau įvairių prisiklausiau...

Bet juk viskas yra atvirkščiai, tu nuo pradžių tai darai mūsų atžvilgiu :(
Asmeniui asmeniškai nei vienam. Aš taikausi  į KB dogmas ir nekaltinu, o neigiu jas, remdamasis Dievo žodžių.

Citata
Citatajau esu daug sykiu parodęs, kad Šventame Rašte yra vienaip, o KB tradicijoje kitaip. Ir dar pasakysiu, visos krikščioniškos bažnyčios remiasi Dievo žodžiu. Fariziejai irgi rėmėsi ir sadukiejai. O Jėzus Pasakė, kad jų  tėvas velnias (Jn 8,44)

Gaila sugaišto laiko, kai mes aiškiau negu aiškiai atsakinėjome į tavo klausimus, o atsakymų tu net neketinai išgirsti.
Daug klausimų tiesiog nutylit ir dauguma atsukate atgal man. Ir gaunasi, kad aš pats atsakinėju, o kaip aš atsakau, tuomet tiesiog parašot, kad netiesa. O kuo grindžiat? Dažniausiai lieka neaišku.
Ir kitas dalykas, man mano sugaišto laiko nei kiek ne gaila, nes aš žinau, kad jisai tikrai neveltui. Nieko nėra veltui ir nieko nėra be reikalo. Viskas atsistos į savo vietas.

Silvija

Jei VIEŠPATS nestato namo, veltui triūsia tie, kurie jį stato.

Tu persekioji patį Kristaus Kūną, Andriau, Jame esame kiekvienas iš mūsų asmeniškai. Tikiuosi ateis laikas, kai išgirsi Jėzų tariant tuos pačius žodžius, kuriuos Jis ištarė Sauliui Apd 22, 7.


Pilgrim

Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 26, 2017, 04:55:15sutinka su Petro laiškais.
Kodėl būtent Petro laiškais ? kuo jie ypatingi ?

 
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 26, 2017, 04:55:15paaiškinti,  kodėl Jėzus taip pasakė?
Andriau, nepretenduoju į Jėzaus vietą, kad galėčiau už Jį pasakyti kodėl. Tiesiog Jėzus žinojo ką sako ir kodėl sako.

Jn 20, 21 - 23
O Jėzus vėl tarė: ,,Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu".
Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: ,,Imkite Šventąją Dvasią.
Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, - sulaikytos".

Tiesiog Jėzus skyrė tarnystę.

2 Kor 5,18 O visa tai iš Dievo, kuris mus per Kristų sutaikino su savimi ir davė mums sutaikinimo tarnystę.
2 Kor 5,20 Taigi Kristaus vietoj einame pasiuntinių pareigas, tarsi pats Dievas ragintų per mus. Kristaus vardu maldaujame: ,,Susitaikinkite su Dievu!"

Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 26, 2017, 08:31:10taikausi  į KB dogmas
Andriau, nepyk, bet ... nepažįsti Romos Katalikų Bažnyčios tikėjimo tiesų - dogmų.

Andrius4

Citata iš: Silvija  rugpjūčio 26, 2017, 09:51:48Jei VIEŠPATS nestato namo, veltui triūsia tie, kurie jį stato.

Tu persekioji patį Kristaus Kūną, Andriau, Jame esame kiekvienas iš mūsų asmeniškai. Tikiuosi ateis laikas, kai išgirsi Jėzų tariant tuos pačius žodžius, kuriuos Jis ištarė Sauliui Apd 22, 7.

Silvija, Kristaus yra Žodis ir Kristaus Kūnas irgi turi buti Žodis. Nori buti Kristuje, turi buti Žodyje. Dievo žodyje. Žinai Silvija, ateis laikas kai tu ir aš stovėsime tą dieną prie Baltojo Sosto. Ir bus parodyta, ką tu kalbėjai, ką aš kalbėjau ir ką Šventi Raštai kalbėjo (Dievo žodis). Ir pats Dievo Žodis stovės tenai. Ir vienas iš mūsų bus nuteistas Dievo žodžių, o kitas išteisintas Dievo žodžių. Todėl buk tikra, kad esi Dievo žodyje, nes aš esu tikras, kad esu. Ir namo aš nestatau, aš šaukiu įeiti į Dievo namus. Atsigręžti į Dievo žodį, nes Dievo žodis yra Tiesa. Ir nėra Tiesos kitur. NĖRA.

Citata iš: Pilgrim  rugpjūčio 26, 2017, 11:04:43
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 26, 2017, 04:55:15sutinka su Petro laiškais.
Kodėl būtent Petro laiškais ? kuo jie ypatingi ?
Nes tiesiog kalbėjome prieš tai apie Petro laiškus ir tiek.

Citata
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 26, 2017, 08:31:10taikausi  į KB dogmas
Andriau, nepyk, bet ... nepažįsti Romos Katalikų Bažnyčios tikėjimo tiesų - dogmų.
Nesiginčisiu, bet pažystu Ji ir Jo žodį. Todėl galiu matyti neteisingus mokimus. Aš taip pat nepažystu baptistų mokimo, sekmininkų mokimo, evangelistų mokimo ir visu kitu krikščionių denominacijų mokimų. Užtenka žinoti, kad mokina trys asmenis viename ir viskas aišku. Užtenka užeiti į jų susirinkimus, moteris kerpasi plaukus, dažosi, rūko, nešioja kelnės ir t.t. Ar žinojote, kad moteris atspindi bažnyčios dvasia? Juk Biblijoje moterys simbolizuoja Bažnyčia. Tad užtenka pamatyti bažnyčių moteris ir puikiai matai, kokiu maistu yra maitinami bažnyčios nariai toje Bažnyčioje. O ir Jeigu kyla abejonių dėl to ką teigiu? Atidarykit tokia temą ir viska parodysiu Dievo žodyje, o jeigu ir patys žinote visa tai, tuomet klausimu ir nekils. Tuomet turėsit ir atsakymą, koks iš tiesu turi buti Kristaus Kūnas.

Pilgrim

Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 26, 2017, 12:01:38Ir nėra Tiesos kitur. NĖRA.
yra ... Jėzus ... Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.

Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 26, 2017, 12:01:38koks iš tiesu turi buti Kristaus Kūnas
toks koks buvo prieš 2000 metų su kaulais, audiniais, krauju.

Andrius4

Citata iš: Pilgrim  rugpjūčio 26, 2017, 13:23:48
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 26, 2017, 12:01:38Ir nėra Tiesos kitur. NĖRA.
yra ... Jėzus ... Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.
Pilgrim, tu rodai į ta pačia Tiesą :)

Citata
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 26, 2017, 12:01:38koks iš tiesu turi buti Kristaus Kūnas
toks koks buvo prieš 2000 metų su kaulais, audiniais, krauju.
Manau supratai, kad Silvija kalbėjo apie dvasini Kristaus Kūną. Apie tai ir aš kalbėjau. Pilgrim, man atrodo, kad tu tyčiojas.

Pilgrim

Jėzus nėra Dievo žodyje.

O apie ką kalbėjo Silvija, ji pati ir gali paaiškinti.

Andrius4

Jėzus Kristus yra Dievo Žodis Pilgrim. Nes kitu atveju tu turi dvi tiesas, o Tiesa tik viena. Tad ar tu matai Šventuose Raštuose dvi tiesas? Nes aš ne.

Pilgrim

Gerai
pasakysiu kitaip - Jėzus nėra Šventajame Rašte.

Andrius4

Jn 6   63 Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas.

Tad ir užrašytas Dievo žodis yra dvasia ir gyvenimas. Dvasia gali buti visur Pilgrim. Tad jeigu Dievo žodyje nėra Dievo dvasios, nėra Dievo. Tuomet  mes esame patys labiausiai apgailėtini žmonės, nes tikim į žodį kuriame nėra Dievo.

Bet ačiū Dievui, kad taip nėra, nes Kristus sako:

Jn 17   17 Pašventink juos tiesa! Tavo žodis yra tiesa.

O prieš tai Kristus sako:

Jn 14   6 Jėzus jam sako: ,,Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.

Ar tai neparodo, kad Jėzus yra ir  Dievo Žodis? Kad Kristaus Dvasia yra taip pat ir užrašytame Dievo žodyje? Kaip kitaip Kristaus Dvasia įveis į žmogaus širdį? Jeigu tik ne per klausymą Dievo žodžio. Ir kaip tave Kristus nuves tave pas Tėvą? Jeigu tu nepriimsi Dievo žodžio? Ką mes iš vis žinotume jeigu nebūtu duoto mums Dievo žodžio? 

Pilgrim

Andriau,
pasikartosiu - Jėzus nėra Šventajame Rašte.
Kristaus dvasia čia nė prie ko.
Kalbu apie Jėzų iš Nazareto, amžinojo Dievo Sūnų, tapusį žmogumi, gimusį iš Izraelio dukros Betliejuje, karaliaus Erodo Didžiojo ir imperatoriaus Cezario Augusto I dienomis, žydą, dailidę, mirusį ant kryžiaus Jeruzalėje, Poncijui Pilotui esant prokuratoriumi bei valdant imperatoriui Tiberijui.

Andrius4

A tai ne tas pats Jėzus yra vadinamas Kristumi? Ar tai nori pasakyti?

Pilgrim

Juk parašyta -
Kristaus dvasia čia nė prie ko

Andrius4

Na supratau. Ir suprantu tada, kodėl jus priešinatės Dievo žodžiui. Nes jeigu jūsų Jėzus nera Mesijas, nes jeigu Kristaus dvasia čia ne prie ko ir dar net yra parašyta. Na, tuomet supratau, ką gi čia pridursi.

kukulis

Nei vieno iš jūsų nesuprantu.

Andriaus kaltinimo nepriimu.

nf

CitataNei vieno iš jūsų nesuprantu.

Kad Joną su Petru sumaišė dar supratau, o toliau "tamsus miškas".

Andrius4

Aha jo, čia aš sumaišiau. Vietoj Jono vardo parašiau Petro vardą, atsiprašau. Ačiū Nf , už pastebėjimą.

Ir Kukuli čia ne kaltinimas. Čia tik mano išvados (nes aš rašiau, kad "jeigu") iš to ką Pilgrimas rašo ir nesiteikia paaiškinti, kai klausiu.

Pilgrim

pradėkim nuo čia:
Andriau buvo tavo klausimas
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 26, 2017, 12:01:38koks iš tiesu turi buti Kristaus Kūnas.
į kurį tu atsakei
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 26, 2017, 12:01:38Kristaus Kūnas irgi turi buti Žodis
mano atsakymas
Citata iš: Pilgrim  rugpjūčio 26, 2017, 13:23:48toks koks buvo prieš 2000 metų su kaulais, audiniais, krauju.
tada Andriau, tu patikslini
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 26, 2017, 18:06:53apie dvasini Kristaus Kūną. Apie tai ir aš kalbėjau.
kad būtų aiškiau, patikslinu savo pasakymą
Citata iš: Pilgrim  rugpjūčio 27, 2017, 11:49:31pasakysiu kitaip - Jėzus nėra Šventajame Rašte.
Andriau tu pradedi kalbėti
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 28, 2017, 02:29:58Kad Kristaus Dvasia yra taip pat ir užrašytame Dievo žodyje? Kaip kitaip Kristaus Dvasia įveis į žmogaus širdį?
paskui dar kartą patikslinu, kad kalbu apie
Citata iš: Pilgrim  rugpjūčio 28, 2017, 04:39:59pasikartosiu - Jėzus nėra Šventajame Rašte.
Kristaus dvasia čia nė prie ko.
Kalbu apie Jėzų iš Nazareto,
ir Andriau tu interpretuoji
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 28, 2017, 07:46:01jus priešinatės Dievo žodžiui. Nes jeigu jūsų Jėzus nera Mesijas, nes jeigu Kristaus dvasia čia ne prie ko

Andriau,
kalbu apie Jėzų Mesiją, Kristų ... ne apie Kristaus dvasią
apie Gyvą Jėzų
ir
Citata iš: Andrius4  rugpjūčio 28, 2017, 02:29:58Ir kaip tave Kristus nuves tave pas Tėvą?
labai paprastai susitikus Gyvajį Jėzų
ir susitikus Jis paims už rankos ir nuves.