• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
liepos 19, 2024, 23:49:47

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ar gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės?

Pradėjo Silvija, rugpjūčio 23, 2017, 23:04:09

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

kukulis

Supratau.

Dabar dėl nuodėmės nedarymo. Ar tai faktas, ar tai labiau siekiamybė?

Nes jeigu tai siekiamybė, tai galima sakyti, kad daugelis iš mūsų yra atgimę iš Dvasios; tačiau jeigu tai faktas/apbrėžimas (kad nedaro nuodėmių gimęs iš Dvasios), tuomet nei vienas iš mūsų nėra atgimęs iš Dvasios.

Andrius4

Tai labai jau filosofinis klausimas Kukuli. Bet grįžkime prie diskusijos pradžios, kur iš pradžių Jonas sako tai:

1 Jn 1  8 Jei sakytume, jog neturime nuodėmės, klaidintume patys save, ir nebūtų mumyse tiesos. 9 Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. 10 Jei sakytume, kad nesame nusidėję, darytume jį melagiu, ir nebūtų mumyse jo žodžio.

Ir vėliau tam pačiam laiške teigia šitai.

1 Jn 3 6 Kas tik gyvena jame, tas nenusideda, o nė vienas nusidėjėlis jo neregėjo ir nepažino.
1 Jn 3 9 Kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės, nes jame laikosi Dievo sėkla. Jis negali nusidėti, nes yra gimęs iš Dievo.
1 Jn 5 18 Mes žinome, jog kiekvienas gimusis iš Dievo nenusideda, bet Dievo Pagimdytasis saugo jį, ir piktasis jo nepaliečia.

Juk negali būti prieštaravimo. Mes visu pirma turime suprasti, ką Jonas tuo nori pasakyti?

Nes gaunasi, jeigu sakysi, kad neturi nuodėmės, nebus tiesa. Bet tuo pačiu sako, kad kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės.

Įdomiai, net pamaniau, kad jeigu tai ne butu parašyta Šventame Rašte, o tiesiog taip pasakytu kažkoks žmogus, tai daugelis pasakytu, kad tai yra logikos klaida. Bet ne apie tai.

Todėl štai kaip visa tai aš matau. Pirma, man yra žinoma, kad nuodėmė yra netikėjimas į Dievo žodį. Antra, žmonių negeri ir neteisingi poelgiai yra nuodėmės pasekmės. Taip, gali sakyti, kad tai nuodėmės, bet tai yra nuodėmės pasekmės. Nes kas tikrai tiki į Dievą ir į Jo žodį, tas nesielgia specialiai neteisingai ar blogai. Kas tiki, tas vykdo visa Dievo žodį. Todėl gimęs iš Dievo tiki į kiekvieną Dievo žodį. Tad jeigu tiki, tad ir nedaro nieko priešingai parašytam ir nesielgia nedorai, ar neteisingai. Bet aišku mes esam žmonės ir vis tiek būna, kad net to nenorėdami padarome ką nors neteisingo. Todėl ir negalime sakyti, kad esame be nuodėmės. Bet tikri tikintieji skuba išpažinti ir ištaisyti padaryta neteisybę ir prašo Dievo atleidimo ir Jėzaus Kristaus Kraujas nuplauna tą nuodėmę.

Tad, ar nuodėmės nedarymas yra faktas? Man taip, nes taip sako Viešpats, kad "kas yra gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės". Ir kodėl gi, kad jeigu tai faktas, tai jau reiškia niekas tada nėra gimęs iš Dievo? juk aiškiai parašyta, kad "gimęs iš Dievo nedaro". O tai reiškia turi gimti. O "nedaro" yra faktas, kad nedaro ir taškas.

Ar nuodėmės nedarymas yra siekiamybė? Nemanau, tai daugiau gimusio iš Dievo būsena/natūra. Juk to negalima pasiekti, nes tam reikia gimti iš Dievo. O tuomet jau tai yra savaime natūrali žmogaus būsena. Juk ar reikia avims stengtis išauginti vilna? Ji tiesiog natūraliai joms auga. Ir ar gali ožys išauginti vilna? Kad ir kiek besistengtu jam nepavyks. Kad ožiui pavyktu, jis turi gimti avele, kitaip niekaip.

Kaštonas

"Nes kas tikrai tiki į Dievą ir į Jo žodį, tas nesielgia specialiai neteisingai ar blogai."
Netikintys elgiasi specialiai neteisingai. Logikos klaida.


" Kas tiki, tas vykdo visa Dievo žodį. Todėl gimęs iš Dievo tiki į kiekvieną Dievo žodį. "
Jei vykdo tiek kiek jam yra apreikšta tas negimęs. Logikos klaida.". Ir ar gali ožys išauginti vilna? "
kuo blogai Kėdainiuose?!


Išdalino Viešpats DOVANAS kaip Jam patiko. Nesudėjo (į) VIENAM rankas.