• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
liepos 18, 2024, 08:22:38

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Krikščionybė tai sąmokslas prieš Jėzų Mesiją!

Pradėjo Keistuolis, rugsėjo 07, 2017, 13:05:16

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Keistuolis

Citata iš:  Varlė keliauninkėBeto, juk niekam nepaslaptis, kad visą krikščionišką doktriną sukūrė tai Paulius. Jėzus nieko nesukūrė (!!!), nes buvo nemokytas, na bent mes to nežinome, ir savo metu nedaug pasekėjų turėjo. O štai Paulius (!!!), sėdėjo prie pačio Gamalielio kojų - vadinasi pirmose eilėse (!!!), kur sėdėdavo tik patys gabiausi. Vėliau priklausė Sinedrionui, o ten priimdavo tikrai ne bet kokius (!!!); ir iškalbos jam netrūko, nes jam kalbant susirinkdavo minios. Kitaip sakant, Paulius išvertė į paprastų žmonių kalbą sunkiai suprantamus Jėzaus palyginimus ir ištaras.
Taigi krikščionys, to fariziejų fariziejaus Pauliaus, pikčiausio Jėzaus pasekėjų priešo ir žudikų bendrininko pasekėjai šiandien atvirai tyčiojasi iš Jėzaus Mesijo ir niekina tuos, kas mėgina apie tai kalbėti!

Žavingoji krikščionybė tai atviro sąmokslo prieš Jėzų aktyvistai!

Varlė keliauninkė

Tai kas tada Jėzaus sekėjai ir mokiniai?

ps. tavo eilinį išpuolį prieš krikščionis ir prieš Paulių vėliau pakomentuosiu

Pilgrim

Keistuoli,
pasidalink kur renkasi Jėzaus Mesijo pasekėjai,
noriu su jais susitikti.

Keistuolis

Citata iš: Varlė keliauninkė  rugsėjo 07, 2017, 14:58:21Tai kas tada Jėzaus sekėjai ir mokiniai?

ps. tavo eilinį išpuolį prieš krikščionis ir prieš Paulių vėliau pakomentuosiu

Ar tai čia mano išpuolis?
Aš vien pakomentavau tamstos pasisakymą...

Na paskaityk prieš veidrodį:
,,Beto, juk niekam nepaslaptis, kad visą krikščionišką doktriną sukūrė tai Paulius. Jėzus nieko nesukūrė (!!!), nes buvo nemokytas..."

Tai tamstos išpuolis prieš Jėzų Mesiją,
kuris ir paragino mane daryti išvadą, kad: "Krikščionybė tai sąmokslas prieš Jėzų Mesiją!".

Ką tamstos žodžiai vien patvirtina! Nes tamstos pasisakymas, tai  ,,tipiškas krikščioniškas požiūrį į Jėzų Mesiją"!

Ir tikrai: tai kas tada krikščionių tarpe yra Jėzaus sekėjai ir mokiniai?

Keistuolis

Citata iš: Pilgrim  rugsėjo 07, 2017, 16:11:43Keistuoli,
pasidalink kur renkasi Jėzaus Mesijo pasekėjai,
noriu su jais susitikti.

Ar laužą eretikams jau sukrovei..?

Donatas


kukulis

Keistuoli, tiesiog priimk visus klausimus tiesiogiai.

Man irgi įdomu, gal būt yra kažkokia bendruomenė su kuria tu daliniesi savo pažiūromis? (T.y. kurių nuomonė sutampa su tavosiomis)

Pilgrim

Siracido 5, 12
Jeigu žinai, ką sakyti, atsakyk savo artimui,
bet jeigu nežinai, ranka užčiaupk savo burną.

Keistuoli,
nepasižymi pagarba kitiems,
tavo komentaras pašalintas.

Keistuolis

Citata iš: Keistuolis rugsėjo 08, 2017, 14:47:13
Citata iš: Pilgrim  rugsėjo 07, 2017, 16:11:43Keistuoli,
pasidalink kur renkasi Jėzaus Mesijo pasekėjai,
noriu su jais susitikti.
Kadangi Pilgrim'o noras susitikti su Jėzaus Mesijo pasekėjais aiškiai sako, jog krikščionys tikrai nėra Jėzaus Mesijo pasekėjai, tenka elgtis kiek atsargiau...
Ir tai pasitvirtino!

Tai tamsta mano pasisakymą pašalinai, kad nepakankamai pagarbinau tave? Nes sakai:
Citata iš: Pilgrim  rugsėjo 08, 2017, 15:49:32Keistuoli,
nepasižymi pagarba kitiems,
tavo komentaras pašalintas.
O gal tamsta mano pasisakymą pašalinai todėl, kad pasakiau tiesą apie tuos, kurie skatina žudyti kitatikius? Ar tai jiems neparodžiau pakankamo pagarbinimo? O gal visi krikščionys vien kompanionai tų raginančių žudyti kitatikius ir todėl krikščionis reikia garbinti?

Tai jūs rodote neapykantą jūsų oponentams! O mane tamsta čia viešai šmeiži, kad tariamai kažko iš jūsų pakankamai negarbinu? Nesuprantu, kodėl išvis vaidinate ,,diskutuojančius", kai dar nė karto neatsakėte į temos turinį? Ir vien puldinėjate tuos, kurie mėgina diskutuoti. Ką, ,,klipsiukų" reikia, kad pasirodyti populiariais internete..?

Vienu klausimu su tamsta pilnai sutinku:
krikščionys tikrai nėra Jėzaus Mesijo pasekėjai!

Andrius4

Keistuoli, suprantu tavo poziciją, nors gal su tuo ir nesutiksi jog suprantu. Bet žinau, kad niekas šiaip sau iš niekur neatsiranda. Kaip ir tavo nusistatymas prieš krikščionis, jis neatsirado iš niekur, tikrai tam buvo priežastis. Manau pirma ir svarbiausia priežastis, kai matai kad krikščionis tiesiog neišreiškia to, ką rašo Dievo žodis. Nes mano nusistatymas prieš neteisingus mokymus yra būtent dėl Dievo žodžio nepaisymo, ignoravimo ir iškraipymo.

Todėl noriu tavęs paklausti. Ar tu tiki tuo ką rašo  Dievo žodis? Ar tiki į visa Bibliją? Ar tiesiog tik į tam tikras Biblijos knygas? Ir jeigu tik į tam tikras, tai į kokias būtent? Nes kiek jau supratau į Pauliaus laiškus tu netiki, nes laikai juos pridėtus prie Biblijos neteisėtai ir kad jie nėra Dievo įkvėpti.

Keistuolis

Įdomus atsiliepimas! Sakyčiau Andriau esi labai arti tiesos pažinimo. Kiek žinau, Šventoji Dvasia yra tiesos Dvasia. O tai reiškia, kad esi beveik pasiruošęs priimti Šventosios Dvasios veikimą. Tiek apie mano susižavėjimą tavo pasisakymu.

Tik tu kiek klysti, aptardamas ,,standartinius" terminus. Na tokius, kaip pavyzdžiui: "Ar tu tiki tuo ką rašo Dievo žodis? Ar tiki į visa Bibliją?" Nesu toks išmintingas, kad galėčiau vertinti tai, kas yra Dievo žodis ir kas tai nėra. O tikėjimas yra nežinojimo kompensacija. Aš skaitau knygas, skaitau tai, kas jose parašyta. Čia nereikia nei tikėjimo, nei netikėjimo. Jos sako tai ką sako...

Krikščionys meluoja kai sako, kad tiki Dievo žodžiu (nes jie nėra virš Dievo, kad galėtų apspręsti, kas yra Dievo žodis), meluoja ir kai sako, kad tariamai Kristaus pagalba jie seka Jėzų Mesiją. Tai, kad jie ištisai meluoja ir tik geriausiu atveju klysta, rodo praktiškai bet kuris jų pasisakymas. Konkrečiu atveju, kaip labai ,,riebus" pavyzdys, tai rodo Pilgrim'o noras susitikti su Jėzaus Mesijo pasekėjais. Nes tai reiškia, kad krikščionys nėra Jėzaus Mesijo pasekėjai, nors pastoviai tai teigia! Tokie veidmainiavimai, teigti, kad krikščionys tariamai seka Jėzų Mesiją ir čia pat ieškoti kur surasti Jėzaus Mesijo pasekėjus, sukelia vien pasišlykštėjimą!

Klaidingai supratai Andriau ir tai, ar aš tikiu ar netikiu Pauliaus laiškais. Tie laiškai nėra ,,pridėti", kaip tu sakai. Jie sudaro NT pagrindą! O per tai, skleidžiamas Pauliaus suformuotas ,,fariziejų mokymas stabmeldžiams". Ir tas Pauliaus mokymas iškraipo Jėzaus Mesijo mokymą. O krikščionys vargu ar iškraipo tą Pauliaus mokymą. Nes krikščionybė yra Pauliaus sąmokslas prieš Jėzų Mesiją! Pauliaus mokymas, kuris niekada neskelbė Jėzaus Mesijaus Mokymo, yra krikščionių sąmokslo prieš Jėzų Mesiją pagrindas, apie kurį daugelis krikščionių nieko nežino ir net nesusimąsto!

Toliau seka keletas Jėzaus Mesijo sakinių, kurias remiasi mano teiginiai: "Jėzus jiems tarė: ,,Supraskite ir saugokitės fariziejų bei sadukiejų raugo". (...) Tad kaip nesuprantate, jog kalbėjau jums ne apie duoną. Fariziejų ir sadukiejų raugo saugokitės!" Tada jie suprato, kad Jis liepė saugotis ne duonos raugo, bet fariziejų ir sadukiejų mokslo." (Mt. 16,6; 16,11-12)

Beje, Paulius niekada nesakė, kad jis buvo fariziejus ir iki gyvenimo pabaigos teigė vien tai: aš esu fariziejus iš fariziejų!!!

Manau, kad krikščionių lyderiai puikiai supranta ir žino, kad jie seka ne Jėzų Mesiją, bet fariziejų fariziejaus mokymą, kuris prieštarauja Jėzaus Mesijaus Mokymui iš esmės.

Andrius4

Citata iš: Keistuolis  rugsėjo 10, 2017, 16:28:50Įdomus atsiliepimas! Sakyčiau Andriau esi labai arti tiesos pažinimo. Kiek žinau, Šventoji Dvasia yra tiesos Dvasia. O tai reiškia, kad esi beveik pasiruošęs priimti Šventosios Dvasios veikimą. Tiek apie mano susižavėjimą tavo pasisakymu.
Pirma reikia žinoti, kur yra Tiesa? Kad Ja butu galima pažinti. Ir reikia žinoti kas yra  Šventoji Dvasia? Neskaitant jau, kad Ji yra Tiesos Dvasia, kad Ją butu galima priimti. Tuomet tiktai gali buti tikras, kad pažinai Tiesą ir priėmei Tiesos Dvasią. Nes kitokiu atveju turėsi klaidinga tiesą ir dvasią ir galvosi/tikėsi, kad turi tikrą.


CitataTik tu kiek klysti, aptardamas ,,standartinius" terminus. Na tokius, kaip pavyzdžiui: "Ar tu tiki tuo ką rašo Dievo žodis? Ar tiki į visa Bibliją?" Nesu toks išmintingas, kad galėčiau vertinti tai, kas yra Dievo žodis ir kas tai nėra. O tikėjimas yra nežinojimo kompensacija. Aš skaitau knygas, skaitau tai, kas jose parašyta. Čia nereikia nei tikėjimo, nei netikėjimo. Jos sako tai ką sako...
Taigi rašai: "Aš skaitau knygas, skaitau tai, kas jose parašyta. Čia nereikia nei tikėjimo, nei netikėjimo. Jos sako tai ką sako..." O Biblijoje juk parašyta kas yra Dievo žodis, kad tai yra "Tiesa". Tad ar reikia dideles išminties, kad vertinti, kas yra Dievo žodis ir kas nėra? Nes parašyta, kad Dievo žodis yra Tiesa. Todėl mano klausimas "ar tiki į visa Biblija?" yra labai svarbus, nes tai daug ką paaiškintu.

CitataKrikščionys meluoja kai sako, kad tiki Dievo žodžiu (nes jie nėra virš Dievo, kad galėtų apspręsti, kas yra Dievo žodis),
Kas yra Dievo žodis, tai jau aišku, kad tai yra Tiesa. Bet taip, didelė dauguma krikščioniu meluoja sakydami, kad tiki į Dievo žodį, nes Jo tiesiog nevykdo ir neišreiškia, nei darbais nei gyvenimu, o tiktais lupomis. Tai ir sukelia aponentams tik dar didesni nepasitikėjimą krikščionimis ir didžiulė dėmę, ant Mesijo. Tokiu būdų jie tik vėl ir vėl nukryžiuoja Mesiją. Todėl ne žodyje "Kristus" yra problema. Nes tas žodis reiškia ta pati, ką ir žodis "Mesijas" Tai žmonėse problema, kai jie meluoja. Kad ir kiekvienas dabar imtu vadinti Jėzų tik "Mesiju"  bet vis tiek neišreikštu savo gyvenimu Dievo žodžio, ar kas butu kitaip Keistuoli?


Citatameluoja ir kai sako, kad tariamai Kristaus pagalba jie seka Jėzų Mesiją.
Kristus ir Mesijas yra tas pats Asmuo. Tai Jėzus iš Nazareto, kuris atpirko mus iš nuodėmės "iš netikėjimo". 


CitataKlaidingai supratai Andriau ir tai, ar aš tikiu ar netikiu Pauliaus laiškais. Tie laiškai nėra ,,pridėti", kaip tu sakai. Jie sudaro NT pagrindą!
Aš nesakau, kad jie pridėti, aš maniau, kad tu manai, kad jie yra pridėti. Todėl ir klausiau į kokias Biblijos knygas tu tiki?

CitataO per tai, skleidžiamas Pauliaus suformuotas ,,fariziejų mokymas stabmeldžiams". Ir tas Pauliaus mokymas iškraipo Jėzaus Mesijo mokymą.
Pauliaus mokymas neiškraipo Mesijo mokymo, bet ji sutvirtina. Ir manu, kad galiu tai parodyti Šventuose Raštuose. Bet va padarytos žmonių religijos ir jų tradicijos  iškraipo Mesijo mokymą.


CitataO krikščionys vargu ar iškraipo tą Pauliaus mokymą.
Taip, didelė dalis krikščionių iškraipo Pauliaus mokymą, kaip ir visas kitas Biblijos knygas.

 
CitataNes krikščionybė yra Pauliaus sąmokslas prieš Jėzų Mesiją! Pauliaus mokymas, kuris niekada neskelbė Jėzaus Mesijaus Mokymo, yra krikščionių sąmokslo prieš Jėzų Mesiją pagrindas, apie kurį daugelis krikščionių nieko nežino ir net nesusimąsto!
Paulius turėjo sąmokslą prieš Mesiją, kol dar buvo vadinamas Sauliumi. Ir netik prieš Mesiją bet ir prieš tuos pačius krikščionys. Bet kai sutiko Mesiją, pats patapo Mesijo mokiniu/pasekėju.


CitataManau, kad krikščionių lyderiai puikiai supranta ir žino, kad jie seka ne Jėzų Mesiją, bet fariziejų fariziejaus mokymą, kuris prieštarauja Jėzaus Mesijaus Mokymui iš esmės.
Ne visai taip. Dauguma krikščionių lyderių  puikiai supranta ir žino, kad jie seka ne Jėzų Mesiją, bet tradicijas ir išgalvotas dogmas. Dauguma seka ne Dievo mokymą, bet žmonių mokymus, ne Dievo išminti, bet žmogaus išmintį.

Keistuolis

Citata iš: Andrius4  rugsėjo 11, 2017, 18:27:17
Citatameluoja ir kai sako, kad tariamai Kristaus pagalba jie seka Jėzų Mesiją.
Kristus ir Mesijas yra tas pats Asmuo...
Kaip tu tai sužinojai?

Aš randu kiek kitokį Kristaus vardo paaiškinimą, skaitydamas bibliją. Apie 50. m. e. metus, Paulius 1. Kor. 2,2 kalba apie du asmenis. Ir istorikas Sueton'ius, ,,Vita Claudii" 25,4 rašo apie tą patį periodą. ,,Iudaeos impulsore Chresto assidue tumultuantis Roma expulit". Maždaug pažodžiui: (Klaudijus) ,,Žydus, Chrestaus kurstomus nuolat kelti sąmyšius, išvarė iš Romos." Šitas liudijimas yra pakankamai patikimas nes kalba ne apie krikščionis, bet apie Klaudijaus nuopelnus, kur krikščionys minimi tik ,,prabėgom". Sueton'ius sako vienareikšmiškai, konkretaus asmens "Chrestaus kurstomus"... O, kad prisikėlęs Jėzus Mesijas, dvidešimt metų po nukryžiavimo, kokio tai Kristaus vardu, 50-tais metais Romoje kėlė sąmyšius - nepatikėsiu!

Apd. 18. skyrius taip pat kalba apie tą patį laikotarpį. Čia Paulius apsistoja iš Romos išvaryto Akvilo šeimoje ne dėl bendro tikėjimo, bet dėl bendro amato. Jau šioje Apd. vietoje galima suprasti, kad išvarytieji iš Romos nebuvo Jėzaus Mesijo pasekėjai, nes apie bendrą tikėjimą tuo metu net neužsimenama. Kad Lukas būtų toks ,,aplaidus", tokiu svarbiu klausimu, neteko skaityti. Nors Akvilo šeima buvo kaip tik tie krikščionys, kuriuos išvarė iš Romos. Tiesa vėliau, Paulius perverbavo Akvilo šeimą į savo kompaniją.

Taigi, Kristus ir Jėzus Mesijas negali būti tas pats asmuo, nei laike nei erdvėje. Ir jei yra vos 0,0...01% tikimybė, kad krikščionys melsdamiesi Kristui meldžiasi maištininkui, įsigali 100% galimybė, kad jų maldos eina vėjais... Nors nieko baisaus, nes tai ir yra Pauliaus sąmokslo prieš Jėzų Mesiją sudėtinė dalis, kad krikščionių maldos nepasiektų tikslą!

kukulis

Ne čia tiesiog sugedusio telefono principas suveikė pas tuos romėnus.

Apaštalai kalbėjo apie prisikėlusį Jėzų Kristų, nors jis jau nebebuvo paprastas žmogus iš kūno ir kraujo. Be to, Kristus - tai titulas, o ne vardas, lygiai kaip ir Mesijas. Romėnai, tokio dalyko nei buvo girdėję, nei būtų supratę, jei ir būtų girdėję. Todėl Kristų suprato kaip atskirą žmogų su atskiru vardu.

Žodžiu, pasireiškė žmonių "durnumas".

Tu pasigavai tą kvailystę, ir iš jos išvystei savo teologiją.


Keistuolis

Citata iš: kukulis  rugsėjo 13, 2017, 10:25:47Apaštalai kalbėjo apie prisikėlusį Jėzų Kristų
Gal išversk į žmonių kalbą, apie kokius apaštalus tu čia tarški.
Ryšium su kokiu mano pasisakymu tu apie apaštalus (ir dar daugiskaitoje) čia tarški?

Citata iš: kukulis  rugsėjo 13, 2017, 10:25:47Be to, Kristus - tai titulas, o ne vardas, lygiai kaip ir Mesijas.
Suprantama, tu protingesnis net už bažnyčios šulus:
Citata iš: Naujasis Testamentas, Vilnius-Kaunas 1972, Psl. 25Kur šis žodis žymi pasiuntinybę, verčiamas ,,Mesiju", kur vartojamas kaip antras Jėzaus vardas - "Kristumi"
Su manim nevark, aš skaityti moku, ne taip kaip tu. Tad pirmiau pamokyk tuos, kas tai parašė, o paskui kurk savo teorijas apie tai, kas titulas ir kas vardas... Na, o, kad krikščionys pervardina savo dievą, tai jau ne mano reikalas.

Citata iš: kukulis  rugsėjo 13, 2017, 10:25:47Žodžiu, pasireiškė žmonių "durnumas".
Ir ilgai tu čia kitus kvailinti ruošiesi? Pats prisifantazavai tikrų, niekuo nepagrįstų kvailysčių, o kitus žmones kvailiais vadini. Dėl gėdos jausmo tamsta tikrai nenumirsi, nes tokio jausmo, kaip matau, tikrai neturi.

Citata iš: kukulis  rugsėjo 13, 2017, 10:25:47Tu pasigavai tą kvailystę, ir iš jos išvystei savo teologiją.
Apie kokias ,,teorijas" tu čia sapalioji? Matau skaityti gal ir moki, bet suprasti ką skaitai, matau vis dar nepavyksta. Kaip supratu tamstai visada taip, kaip liaudis sako: ,,Žiūri į knygą ir mato špygą"!

Tamstos ,,išvados" sakyčiau, tai virš viso pasaulio pasikėlusio sektanto sapaliojimai, kaip suprantu... Kai pasipūtimas vėl į aukštybes užneš, apsidairyk kur dribsi, sakyčiau... Tai ,,tipiškas krikščioniškas požiūrį į Jėzų Mesiją"!

O jei tamstai nepatinka mano kiek įžūlus tonas, nepyk – iš tamstos taip išmokau.

P.S. Mielasis, ar esi girdėjęs, kad kaip pašauksi, taip ir atsilieps..?


Varlė keliauninkė

Ei, zuikeli keistuoli, nebijai už tokius gnydiškus komentarus į nosį gauti? :D

Keistuolis

Citata iš: Varlė keliauninkė  rugsėjo 13, 2017, 15:22:00Ei, zuikeli keistuoli, nebijai už tokius gnydiškus komentarus į nosį gauti? :D
Ar reikia dar aiškesnio įrodymo,
kad krikščionių gaujos užsiimančios atviru banditizmu,
nei kiek nesiskiria nuo radikalaus islamo banditizmo!

P.S. Garsinimo kopija persiųsta policijai!

Varlė keliauninkė

O savo komentarų kopijų nepamiršai išsiųsti? Manau kad pamiršai. Tai aš išsiųsiu.

Andrius4

Citata iš: Keistuolis  rugsėjo 13, 2017, 07:31:26
Citata iš: Andrius4  rugsėjo 11, 2017, 18:27:17
Citatameluoja ir kai sako, kad tariamai Kristaus pagalba jie seka Jėzų Mesiją.
Kristus ir Mesijas yra tas pats Asmuo...
Kaip tu tai sužinojai?
Iš Šventų Raštų. Nes Jėzus iš Nazareto, Šventuose Raštuose yra įvardijamas ir Mesiju ir Kristumi.

Diak. Tomas M.

Keistuoli, manau atėjo laikas pailsėti ir tau, ir mums. Jei dar bus įdomu, pasimatysim po mėnesio ir pažiūrėsim, kaip mums seksis bendrauti toliau.