• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
kovo 01, 2024, 10:41:43

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Vasario mėnesį meldžiamės

Pradėjo Silvija, vasario 01, 2013, 05:40:21

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Silvija

Popiežiaus intencijos vasario mėnesį:

    bendroji:  kad migrantų šeimos, ypač motinos, būtų remiamos ir, patirdamos sunkumų, neliktų vienos; 
       
    misijų:  kad kariaujančios ir konfliktuojančios tautos tiestų kelią taikingai ateičiai kurti.   

Kaip visad prisidedam prie Kauno Arkivyskupijos intencijos šį mėnesį: meldžiamės už vargstančius dėl turimų priklausomybių.

Diak. Tomas M.


Silvija

Popiežiaus intencijos vasario mėnesį

bendrojikad Bažnyčia ir visuomenė gerbtų vyresnių žmonių išmintį ir patirtį;         
misijųkad kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai nuoširdžiai darbuotųsi kartu skleisdami krikščionybę.

Jungiamės prie Kauno arkivyskupijos intencijų:

Meldžiamės už sužadėtinius ir visus įsimylėjusius jaunuolius, kad jie, brangindami Dievo dovanas ir vienas kitą, taptų iš tiesų laimingi.

[-O<

Sigitas


arabele


Jazminas

Meldžiuosi kartu  [-O<

P. S. Žinoma, pradėjau nuo mėnesio pirmos dienos, tačiau tik dabar "pasižymiu".

Silvija

Popiežiaus intencijos vasario mėnesį

bendroji: kad kaliniai, ypač jauni, turėtų galimybę susikurti naują orų gyvenimą;
misijų: kad krikščionių bendruomenė priimtų išsiskyrusius sutuoktinius ir jiems padėtų.

Arkivyskupijos intencija šį mėnesį, kad Dievui gyvenimą pašventę broliai ir seserys savo malda ir tarnyste apimtų šiandienius Lietuvos žmonių rūpesčius, ypač ligonių, įsimylėjusių jaunuolių ir mūsų Valstybės reikalus.

Silvija

Vasario 11 - pasaulinė ligonių diena. Turime ir savo bendruomenėlėje ligonių, tad parašykime Mergelės Marijos užtarimo jiems  [-O<

Silvija

Popiežiaus intencijos vasario mėnesį:

bendroji: kad rūpintumės visa kūrinija, kurią gavome kaip dovaną, kad ją puoselėtume ir saugotume ateities kartoms;

misijų: kad daugėtų krikščionių ir Azijos tautų tikėjimo dialogo bei sąlyčio galimybių.

Kauno Arkivyskupijos intencija šį mėnesį: kad Lietuvos žmonės vis labiau vertintų ir puoselėtų laisvę bei teisingumą ir mokytųsi vieni kitiems padėti gailestingumo darbais.