• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
birželio 21, 2024, 18:26:49

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Šiuolaikinis požiūris į Lectio Divina 01 - Bažnyčia grįžta prie Lectio Divina

Pradėjo Silvija, rugpjūčio 28, 2012, 03:07:24

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Silvija

Kiekvieno žmogaus gyvenime ateina laikas, kai jis grįždamas prie savųjų šaknų apmąsto savo tapatybę. Lietuviui tai dažnai būna susiję su jo lietuviškumu, bet dar svarbesnis matmuo mums, tikintiesiems, manau yra mūsų krikščioniškos kilmės matmuo. Ir taip, beieškodami savojo AŠ ESU, leidžiamės į vis prasmingesnę kelionę, kurioje niekaip neapsieisime be Dievo žodžio skaitymo.

Šią knygelę, kuri mums gali padėti nepasiklysti, leidėjai skyrė LIETUVAI, o dedikacija skamba taip: Kad prieš tūkstantį metų joje pasėtas Dievo žodis taptų šventa kasdiene jos duona...Pristatydamas savo knygą autorius Stephen J. Binz (katalikas biblistas, populiarus paskaitininkas, daugybės piligriminių kelionių į Šventojo Rašto kraštus vadovas, psichoterapeutas ir pastoracinis konsultantas) sako: "Šiandienos Bažnyčioje vis labiau populiarėjant lectio divina ir didėjant jo svarbai, ši knyga turėtų praversti tiek pradedančiajam, tiek patyrusiam maldininkui. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiau klausimų apmąstymui ir aptarimui. Tad ši knyga bus naudinga bažnyčių ir bendruomenių studijų grupelėms."

http://www.zodistarpmusu.lt/apie/leidiniai/
Visiems mūsų būsimos diskusijos dalyviams siūlau pirmojo skyriaus klausimus apmąstymui (manau, kad pabandyti atsakyti į juos galėtų ir knygos neskaičiusieji):

1.   Autorius teigia, kad visų nuoširdžių maldų šaltinis yra vidinis Dievo troškimas. Iš kur kyla šis troškimas? Kaip jį patiriate?
2.   Kaip Vatikano II Susirinkimo mokymas – kad ,,krikščionims turi būti plačiai atvertos durys į Šventąjį Raštą" – buvo įgyvendinamas paskutiniais dešimtmečiais?
3.   Dėl kokių priežasčių reikėtų skaityti Bibliją? Kuri yra pati geriausia?
4.   Kodėl sakoma, kad lectio divina yra kilęs iš žydų tradicijos? Kokie įvykiai krikščionybės istorijoje svarbiausi lectio divina raidai?
5.   Ties kokia iš būtinų, pradedant lectio divina, nuostatų norėtumėte susitelkti artimiausiu metu?

Silvija

Mano pačios įspūdis perskaičius pirmąjį skyrių: buvo išsakyta viena man labai svarbi mintis, kad meldžiantis su Šventuoju Raštu turime suvokti, jog čia ne mes inicijuojame pokalbį su Dievu, bet Jis Pats mus užkalbina per savo apreikštąjį žodį. Tada jį priimdami būname pamaitinti, pagydyti ir mylimi.

Labai svarbu pradedant lectio divina turėti šias nuostatas:

1. Atviraširdiškumą
2. Pagarbą
3. Ištikimybę
4. Viltingą tikėjimą

o taip pat - TIKSLĄ, kuris tarp kitų tikslų būtų svarbiausias - tai yra susitikti Gyvąjį Dievą.