• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
birželio 21, 2024, 18:21:36

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Kodėl katalikai teigia, kad Dievas yra triasmenis, kuo remiantis?

Pradėjo Diak. Tomas M., gruodžio 20, 2015, 23:07:38

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Kaštonas

Senajame Testamente atsiskleidžia bibliniai takai, vedantys į trinitarinį tikėjimą, o Naujajame – trys dieviškieji Asmenys atskleidžiami aiškiai, perskaitant jau turimus Raštus Kristaus prisikėlimo šviesoje.

Apaštalų Darbų knygoje atrandame pirmąjį oficialų prisikėlimo įvykio perteikimą, kuris jau turi trejybinę dimensiją. Savo pamoksle Petras sako: ,,Jėzų Dievas prikėlė Dievo dešinės išaukštintas, jis gavo iš Tėvo Šventosios Dvasios pažadą ir ją dabar išliejo" (Apd 2, 32–33). Akivaizdi trijų dieviškųjų Asmenų ištarmė randama ir Evangelijose. Antai, Evangelijoje pagal Luką Apreiškimo metu angelas Marijai sako: ,,Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi" (Lk 1, 35). (plg. taip pat Kristaus krikštas Jordane Mt 3, 13–17).

Tačiau Trejybės dogmai formuluoti vienas svarbiausių tekstų yra krikšto formulė Evangelijoje pagal Matą: ,,Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios." (Mt 28, 19). Tai svarbi triadinė formulė, į gretą rikiuojanti visus tris Dieviškuosius Asmenis. Šios formulės autentiškumas kai kurių egzegetų buvo kritikuojamas, tačiau į kritiką buvo pakankamai atsakyta.

Šiame ir kituose trijuose straipsniuose bus siekiama pažvelgti, kaip Naujasis Testamentas apreiškia kiekvieną dieviškąjį Asmenį atskirai ir visus tris kartu. Sykiu bus siekiama atsakyti į tokį klausimą: ar Naujasis Testamentas atskleidžia Trejybės dogmą?
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-01-12-trejybe-naujajame-testamente-dievas-tevas/139464

Andrius4

Citata iš: Silvija  rugsėjo 27, 2016, 06:43:21
Citata iš: Andrius4  rugsėjo 26, 2016, 18:49:17
O ir jeigu RKB išpažįsta Kristų kaip Dievo Žodį, tada kodėl jo nesilaiko? Kodėl nesilaiko pačiu Apaštalų mokymo, kuris surašytas Biblijoje, kuri pats Dievo Žodis(Kristus) jiems perdavė?
Laikosi ir dar kaip. O va jūs (nežinau net kaip įsivardinat), iškraipote Raštus.

Štai atsiverčiau Kristaus – Auksčiausiojo Kunigo – maldą Jn 17:

Tai pasakęs, Jėzus pakėlė akis į dangų ir prabilo:
,,Tėve, atėjo valanda!
Pašlovink savo Sūnų,
kad ir Sūnus pašlovintų tave

2 ir – tavo duota galia į visus žmones –
teiktų amžinąjį gyvenimą
visiems, kuriuos jam esi atidavęs.
3 O amžinasis gyvenimas –
tai pažinti tave,
vienintelį tikrąjį Dievą,
ir tavo siųstąjį Jėzų – Mesiją.
4 Aš tave pašlovinau žemėje,
atlikdamas darbą,
kurį buvai man davęs nuveikti.
5 Dabar tu, Tėve, pašlovink mane pas save
ta šlove, kurią esu pas tave turėjęs
dar prieš atsirandant pasauliui.


Šitame kontekste mažų mažiausiai keistas toks tavo Dievo "trijuose tarnavimuose" suvokimas.
Pagal jus, šitaip kalbasi pats su savimi vienas asmuo?
Puikiai suprantu tave. Raštuose yra daug vietų iš kuriu galima spręsti neva yra trys asmenis. Nes kaip ir patys tai vadinate, kad čia yra slėpinys. O slėpiniams suprasti reikia apreiškimo nuo Dievo. Nes Dievas savo bažnyčia stato ant apreiškimo. Todėl reikia žvelgti čia į visą Bibliją nuo Pradžios Knygos iki Apreiškimo Knygos, tik tada galima kažką įžiūrėti.

Leisk man kai ką parodyti. Yra žinoma, kad Kristus kalbėdavo paliginimais. Ir kodėl labai daug dalyku galima paliginti su gamta, su medžiais, gėlėmis, sėklomis ir panašiai? Gal todėl kad viskas veikia panašiais, arba vienodais principais? Nes kitaip nebūtu galima paliginti žmogaus su niekuo.

Tad ir aš noriu pasakyti viena paliginimą, gal jis ir yra jums žinomas, o gal ir ne. Nežinau ar žinojote, kad dobiliuko lapelis puikiai atspindi taip vadinama Trejybę. Vienas kotelis ir iš jo išeina tris lapeliai. Pastebėkite iš vieno kotelio išeina trys lapeliai, o ne iš trijų lapelių kotelis.

Kaštonas

"Tad ir aš noriu pasakyti viena paliginimą, gal jis ir yra jums žinomas, o gal ir ne. Nežinau ar žinojote, kad dobiliuko lapelis puikiai atspindi taip vadinama Trejybę"


Apie Šv. Patriko kovą su pagonybe žinoma daugybė istorijų, su juo siejami įvairūs simboliai. Būtent Šv. Patriko dėka žalias trilapis dobilas tapo Airijos simboliu: rodydamas dobilo lapą, Šv. Patrikas, airiams aiškino Švč. Trejybės slėpinį. Legenda pasakoja, kad Šv. Patrikas, skambindamas varpu, iš Airijos salos išvijo roplius ir nuodingus gyvius. Todėl ikonografijoje vaizduojama, kaip Šv. Patrikas pastoralu persmeigia gyvatę.
http://www.bernardinai.lt/index.php/straipsnis/2009-03-17-sv-patrikas/7277

Airija
Didžioji dalis gyventojų yra Romos Katalikai (apie 90 proc. Airijos Respublikos gyventojų), likę daugiausiai protestantai.
wiki

Pilgrim

pasinaudosiu tokiu palyginimu
Dievas (Tėvas, Sūnus, Šventoji Dvasia)
Šeima (Tėvas, Motina, Vaikai)

Kaštonas

Apd; 17; 28 Juk mes Jame gyvename, judame ir esame, kaip yra pasakę ir kai kurie jūsų poetai: 'Mes irgi esame kilę iš Jo'.
29 Todėl, būdami dieviškos kilmės, neturime manyti, jog Dievybė yra panaši į auksą, sidabrą ar akmenį, įgavusį pavidalą žmogaus sumanymų ir sugebėjimų dėka.

Jn:14:10   Nejaugi tu netiki, kad Aš esu Tėve ir Tėvas manyje? Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu; Tėvas, esantis manyje-Jis daro darbus.
Šią eilutę ilgai nešiojausi. :)

Silvija

Citata iš: Andrius4  rugsėjo 28, 2016, 14:45:05
Raštuose yra daug vietų iš kuriu galima spręsti neva yra trys asmenis. Nes kaip ir patys tai vadinate, kad čia yra slėpinys. O slėpiniams suprasti reikia apreiškimo nuo Dievo. Nes Dievas savo bažnyčia stato ant apreiškimo. Todėl reikia žvelgti čia į visą Bibliją nuo Pradžios Knygos iki Apreiškimo Knygos, tik tada galima kažką įžiūrėti.
(...)

Necitavau viso komentaro, bet jo pradžia su pretenzija katalikams, kad jie nesiremia Apreiškimu ir Biblija nuo Pradžios knygos, buvo daug žadanti. Tačiau staiga - dobiliuko lapelis :o Po teisybei, laukiau stipresnių argumentų.

Tuomet Dievas tarė: ,,Padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą; tevaldo jie ir jūros žuvis, ir padangių sparnuočius, ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemėje šliaužiojančius roplius!"
27 Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą,
pagal savo paveikslą sukūrė jį;
vyrą ir moterį; sukūrė juos.


Ar įžiūri šiame Pradžios knygos 1sk. tekste tai, kad Dievo sukurtas žmogus tikrai žmogumi tampa tik kaip vyras ir moteris kartu paėmus? Pagal Dievo, kuris įsivardija šioje ištraukoje kaip "mes", paveikslą?

Po vieną mes negalėtume tapti žmogumi. O tu save (arba Tomą praeituose komentaruose) lygini su Dievu!? Mano akimis - tai grubi klaida.


Kaštonas

"Ar įžiūri šiame Pradžios knygos 1sk. tekste tai, kad Dievo sukurtas žmogus tikrai žmogumi tampa tik kaip vyras ir moteris kartu paėmus? Pagal Dievo, kuris įsivardija šioje ištraukoje kaip "mes", paveikslą? "

Sakysiu, kad teiginį suprantu kaip klausimą.

http://katekizmas.lt/kbk1996p2003/N1163E.html

1 tema ŽMONIJOS ISTORIJA – DIEVO IEŠKOJIMO ISTORIJA
2 tema JĖZUS IŠ NAZARETO
3 tema PASAULIO ATSIRADIMAS
4 tema BLOGIO KILMĖ
5 tema NUOPUOLIO PASEKMĖS VYRIŠKUMUI IR MOTERIŠKUMUI
6 tema DIEVO ATSAKAS Į ŽMOGAUS NUOPUOLĮ
7 tema JĖZUS DIEVO IR ŽMOGAUS TARPININKAS

https://www.youtube.com/watch?v=Uelf7C_HHX0

Jn:19:5   Jėzus išėjo laukan su erškėčių vainiku ir purpurine skraiste. Pilotas tarė: ,,Štai žmogus!"

Andrius4

Silvija, aš būtinai pateiksiu stipresniu argumentu  iš Seno Testamento. O dobiliuką paminėjau kaip pavyzdy, kad iš vieno kotelio trys lapeliai, o ne iš trijų lapeliu kotelis, nes tada gaunasi aukštin kojom, o pas Dievą nieko nėra aukštin kojom. Silvija, juk paprastume Dievas slepiasi ir paprastume atsiveria.

Ir prašau paaiškink, kaip aš čia save arba Tomą liginu su Dievu, nes nieko nesupratau?

Silvija

Štai:

Citata iš: Andrius4  gruodžio 24, 2015, 17:08:44
Ir tikrai Tomai aš neišpažįstu triasmenio Dievo. Nes Tomai, tu gi esi vienas asmuo, bet turi skirtingu tarnavimu.  (...)

O pritempinėt prie žemiškų pavyzdžių, pvz, dobiliuko, sėkmingai galima ir Trejybę, štai Dievas(kotelis): Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. (lapeliai) Bet tai labai naivus pavyzdys. Papildau: subtiliau dobiliukais Trejybę išreiškia dailininkė A. Žiupsnytė, čia nuoroda jos darbui, o žemiau komentaruose rasi ir paveikslo išaiškinimą).

Šiaip, nesivargink, Andriau, su Senuoju Testamentu, tu jau buvai pateikęs citatų, tereikia šią temą skaityti nuo pradžių. Ten, beje, yra labai taiklių Sigito klausimų.

Mes tikrai savo tikėjimo nepakeisim.

Andrius4

Na taip, aš paliginau su žmogumi. Ar su Tomu, ar su kuo tai kitu, čia nėra skirtumo. Mes esam juk sukurti pagal Jo paveikslą. Galiu ir su tavimi paliginti. Štai Silvija, tu esi kūnas, dvasia ir siela, bet tu vienas asmuo. Ar tu manai, kad tavo kūnas yra asmuo, tavo dvasia kitas asmuo ir siela dar kitas? Ir tarp kitko Jėzus sakė:

Jn 10   34 Jėzus atsakė: ,,Argi jūsų Įstatyme nėra parašyta: Aš tariau: jūs esat dievai!? 35 Taigi [Įstatymas] vadina dievais tuos, kuriems skirtas Dievo žodis, ir Raštas negali būti panaikintas.

Ir taip, aš galiu paliginti ir su dobilėliu, nes dobilėlyje yra gyvybė. O ten kur Dievo nėra, ten nėra ir gyvybės. Negi to nežinojai. Be jo žodžio niekas neatsirado ir niekas be Jo negalėtu gyventi. Jis yra gyvybė. Tu sakai naivus paliginimas. Dievas yra jame. Sumenkinai dobilėli, pabandyk sukurk ta dobilėli, nors kokia gyvybe sukurk, nors blusos. O sakei, kad esi sutikusi Dievą, bet nepažįsti  Jo Didybės

1 Kor 1   27 Bet Dievas pasirinko, kas pasauliui atrodo kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnusSilvija

Beprasmis ginčas, manai būsi dabar Dievo išaukštintas kaip mažutėlis? Nėra tavo mažumo tame, kad pritaikai Dievo žodį kovodamas.

Ir tu, Andriau, visai nekreipi dėmesio į anksčiau išsakytus argumentus, kodėl krikščionys išpažįsta Trejybę. (Neišpažįstantys Jos išvis negali vadintis krikščionimis).

Mano nuomone Dievo - Švč. Trejybės - lyginti su kūriniais nedera, Jis vienintelis Nepalyginamasis. Iš tokių panteistinių pamąstymų apie dobiliukus gimsta naujos New Age atmainos, garbinančios kūrinius.

Bet kūriniuose ieškoti Dievo - taip, galima ir reikia, nes Dievas yra visur, su tuo sutinku.

Kaip jau kalbėjome anksčiau, be KITO, po vieną, mes negalime būti tikrais žmonėmis, mūsų prigimtyje įrašytas santykio poreikis. Todėl vieno kaip asmens žmogaus palyginimas su Dievu ir yra ydingas. Pavojus tame, kaip ir Adomo bei Ievos atveju - imti ieškoti savęs kaip individo, kas veda į susiskaldymą, o ne į tarpasmeninio santykio kūrimą. Tavo požiūris pasitarnauja dabartiniam individualizmo triumfui, kai žmogus sudievinamas be Dievo. T.y. netobulėja panašumu į Jį.


kukulis

Visiškai sutinku su Silvija.

Antra vertus nematau ginčo priežasties. Jeigu Andrius nenori pripažinti kai kurių dogmų tai jo reikalas. Mes pasidalinome nuomonėmis ir gana. :)

Andrius4

Citata iš: Silvija  gruodžio 13, 2017, 15:12:03O į šią temą http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,1286.0.html) prašau aiškiau išdėstyti savąją Trejybės formulę. Ačiū.

Nieko neparašysiu naujo, nes jau esu tai ne karta minėjęs. Formulė yra ta, kad Dievas yra vienas trijuose tarnavimuose. Dievas Tėvas (iki Jėzaus gimimo), virš mūsų. Dievas (gimus Jėzui) savo Sūnuje tarp mūsų ir Dievas (po Jėzaus išėjimo) savo Šventaja Dvasia mumyse.

Pažiūrėkime pagal Šventus Raštus vieną svarbu dalyką. Manau tai padės pamatyti daugiau.

Dievas liepė Mozėi padaryti Jam šventyklą. Ta šventykla buvo tik provaizdis, arba šešėlis tikros Dievo šventyklos ateityje. Ją sudarė aptvertas kiemas, tame kieme palapinė ir palapinėje dar atskira erdvė kur buvo Šventu Švenčiausia. Manau teologai jau supranta, arba jau žino, kur aš lenkiu.

Vėliau Dovydas savo širdyje geidė pastatyti Dievui Namus (šventyklą), bet jau Dievo pažadėtoje žemėje, kurie jau joje buvo. Jiems jau nebereikėjo keliauti iš galo į galą. Tačiau ta žemė irgi buvo tik provaizdis kuria paveldėsime Dievo karalystėje. Taigi Dievas Dovydui pasakė:

2 Sam 7 12 Kai pasibaigs tavo dienos ir tu atgulsi su savo protėviais, aš pakelsiu po tavęs palikuonį, kilusį iš tavęs, ir padarysiu tvirtą jo karalystę. 13 Jis pastatys Namus mano vardui, o aš padarysiu jo karališką sostą amžiną.

Žinome, kad Šventykla pastatė Saliamonas, bet tai ne buvo būtent tai. Dievas kalbėjo apie Kristu, apie tą Šventykla. Ir kai Dievas kalbėjo fariziejams per Jėzų. " Jėzus atsakė: ,,Sugriaukite šitą šventovę, o aš per tris dienas ją atstatysiu!" (Jn 2,19). Jis turėjo galvoje Jėzų.

Dabar po Jėzaus mes matome Paulius kalba apie mus, kad mes dabar esame Dievo šventyklą.

1 Kor 3 16 Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir jumyse gyvena Dievo Dvasia?

Matote? Tas pats Dievas gyvena mumyse. Tas pats kuris ir gyveno Jėzuje Kristuje. Jis ir yra Šventoji Dvasia. Dievas juk Dvasia ir Jisai Šventas. Juk Dievas sau pasistatė Šventyklą. Ne kokiam trečiam asmeniui, kuri RKB pavadino Šventaja Dvasia. Jis ir yra Šventoji Dvasia. Kuri buvo virš žmogaus, nes anuo metu negalėjo apsigyventi žmoguje. Bet per Jėzų Kristu mes buvome sutaikyti, apvalyti ir išvalyti. Ir Dabar Jis gyvena mumyse. ALELIUJA

O mes ir esame originali šventykla kuria kaip provaizdį pastatė Mozė. Nes kūnas yra išorinis kiemas, mūsų dvasia yra palapinė stovinti kieme ir siela yra Šventu Švenčiausia kur ir ilsisi Dievas. :pentecostal:

Silvija

O kaip aiškintum šią Evangelijos vietą, jei pagal tave Jėzus ir Šventoji Dvasia yra tas pats asmuo?

 Kas tartų žodį prieš Žmogaus Sūnų, tam bus atleista, o kas piktžodžiautų Šventajai Dvasiai, tam nebus atleista. (Lk 12, 10)


Pilgrim

CitataManau teologai jau supranta, arba jau žino, kur aš lenkiu.
Gerai, kad tu Andriau supranti, nes be tavęs suprantančių nėra.

o čia tu interpretuoti pagal save
CitataJuk Dievas sau pasistatė Šventyklą
ir kaip pats sakai tai yra tik žmonių išmislas

panašiai ir čia tavo interpretacija
CitataNes kūnas yra išorinis kiemas, mūsų dvasia yra palapinė stovinti kieme ir siela yra Šventu Švenčiausia kur ir ilsisi Dievas

Andrius4

Pilgrim, nenorėjau tavęs užgauti. Anuo sakinių norėjau tik atkreipti dėmesį teologų ir gerąją prasmę.

Ir žinoma, kad daug kur yra interpretacija. Bet jį nėra mano ar iš manęs. Juk jūs taip pat žiūrite, kaip tai aiškina RKB. Aš taip pat žiūriu, kaip tai aiškina Dievo angelas. Bet taip daug dalykų man tenka rašyti savais žodžiais, prisimenant, ką vienur, ar kitur apie tai sako Dievo angelas. Aš juk ne kompiuteris. Tad visad tikrinosi tiek su tuo ka esu girdėjęs ir ką sako Raštai. Ir tikrai stengiuosi niekur nenukrypt. O tai tikrai yra labai nelengva. Tad visad esu būdėjime.

Ir prašyčiau pabandyti man paaiškinti, kam Dievas tada pasistatė Šventyklą, jeigu ne Sau? Ir labai prašau remtis taip pat Šventais Raštais. Nes juk turi argumentuoti, juk manęs to prašote.

Silvija, tavo klausimą mačiau, bet prašau duoti man laiko. Nes turiu daug ka susitikrinti. Ir paruošti argumentų.

Pilgrim

Kad atnašas būtų kur sudėti.
Iš 25 1 - 7
VIEŠPATS kalbėjo Mozei:  ,,Paliepk izraeliečiams atidėti man atnašų. Priimsite man atnašą iš visų, kurių širdis skatina tai padaryti. Aukos, kurias man iš jų priimsite, yra tokios: auksas, sidabras ir varis; mėlynos, violetinės ir tamsiai raudonos spalvos siūlai; plona drobė ir ožkų vilnos; išdirbti avinų kailiai, delfinų oda ir akacijų mediena; aliejus lempoms, balzamas patepimų aliejui ir kvapiajam smilkalui; lazurito akmenys bei brangakmeniai dėti į efodą bei krūtinės dėklą.

Silvija

Kažkodėl man atrodo, kad toks diskusijos pobūdis, Andriau, kai reikia kažkur ieškoti argumentų ar kažką susitikrinti, nėra nuoširdi diskusija iš Tiesos, kuri tavyje gyvena, o pritempinėjimas prie savo tiesų. Gaila, kai žmogus nėra iš tiesų ieškantis Dievo, o pildo kažkokio neva pranašo nurodymus.

Aš tau nuoširdžiai rekomenduoju šią knygą: http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,1556.0.html
Joje autoriai Scott Hahn, Kimberly Hahn atskleidžia dramatiškai gyvą Dievo vedimą savo gyvenime, grįžimą iš protestantiškos bažnyčios į KB, nors buvo lygiai taip pat kaip tu užkietėję oponentai. Beje, youtubėj irgi yra jų liudijimai.

Aš nenustoju vilties, jog ir tu kada nors suprasi, kad yra viskas ne taip, kaip manei. Mano akimis, tu esi varginamas skaldytojo ir kaltintojo dvasios, kuri klastingai tau įteigė griovėjo misiją. Būk drąsus ir nepatsiduok, brolau. Jei reikia, viską metęs atsitrauk į vienumą ir gerai pagalvok maldoje. Juk tu esi Kristaus, o ne kažkokio Bramhamo ar "Dievo angelo", kuris galbūt tarnauja visai ne Dievui... būk atsargus.

Andrius4

Niekas jūsų nesuskaldys. O tiktai prabus keletas sielų ir išeis iš Babilono į Jeruzale.

Ir niekas jūsų nebetrukdys.

Diak. Tomas M.

Šiais metais turėjau galimybę išklausyti Kristologijos ir Soteriologijos kursą. Kristologija tyrinėja istorinį mokymo apie Jėzų Kristų, kaip tikrą Dievą ir tikrą žmogų, formavimąsi, taip pat kaip formavosi supratimas apie Švč. Trejybę. Soteriologija, savo ruožtu tyrinėja mokymą apie žmogaus išgelbėjimą. Abi šios disciplinos yra susijusios, nes tai, ką mes manome esant Jėzų Kristų, lemia, kaip mes suprasime būdą, kuriuo galime būti išgelbėti/atpirkti.

Tik dabar suprantu, kad tokio tipo diskusijai, kokią mes turėjome su Andriumi, yra reikalingos šios žinios. Neturint to pagrindo, aš jaučiausi, kaip rankose laikydamas karštą bulvę... lyg atrodo nujauti, kaip yra, bet negali teisingai problemos įvertinti ir diskusijos vesti kažkokiu prasmingu keliu.

Bendrai apėmus, visos senos erezijos yra naujos senų erezijų formos. Daugumoje tos teologinės kovos vyko iki 4-5 amžiaus po Kristaus, tad yra išlikę nemažai Bažnyčios Tėvų raštų, kuriuose jie duoda atsaką specifinėms erezijoms.

Tikėjimas, kad Dievas yra vienas asmuo, buvo Dosetizmo ir Modalizmo erezijų požiūris, kur buvo bandoma įrodyti, kad Jėzus nebuvo žmogus, bet tik Dievas ar vienas Dievo "veidų". Iš kitos pusės, grupės kurios neigė Jėzaus dievystę, taip pat mokė, kad Dievas yra vienas asmuo, tai daugiau kilo iš žydų adapcionistų judėjimo, kurie kažkuria prasme skelbė, kad Jėzus buvo žmogus, "įsūnytas" Dievo Tėvo.

Na ir aišku, tame tarpe buvo nemažai tarpinių variantų, kurie visuomet turėjo vieną šių bruožų - arba menkino Jėzaus dieviškumą arba žmogiškumą. Įdomu, kaip tai atsiliepia supratimui apie išgelbėjimą/išganymą.

Sumenkinus Jėzaus dieviškumą, gaunasi, kad Jis buvo viso labo tobulas pavyzdys, kuriuo mes turime sekti ir savo jėgomis siekti išganymo. Dažnai tai pasireikšdavo asketizmu ar legalizmu, siekiant savo jėgomis užsitarnauti Dievo įsūnijimo.

Kita vertus, sumenkinus Jėzaus žmogiškumą, gaunasi, kad Jis buvo tik Dievas arba kažkokiame laipsnyje turintis žmogiškų atributų, bet ne visiškai žmogus. Tokiu atveju, Jis negalėjo už mus kentėti ant Kryžiaus, mirti ir mus atpirkti. Koks tada išganymo kelias? Gnostinės pakraipos nuėjo intelekto ir žinių keliu, t.y. išganymą pasieks tik tie, kurie bus supažindinti su slaptu mokymu (tas mokymas greičiausiai buvo panašus į tai, ką dabar platina Opra, t.y. jūs visi esate dievai...), kiti vėlgi rinkosi asketizmą ir t.t. ir pan.

Tuo tarpu Bažnyčia buvo per vidurį (Jėzus buvo tikras Dievas ir tikras žmogus), nes tik tokiu būdu žmogus gali būti atpirktas Dievo įsikišimu  :pentecostal: