• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
birželio 13, 2024, 14:32:13

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Kodėl jau 2000 metų Katalikų Bažnyčios mokymas nežūna?

Pradėjo Diak. Tomas M., gruodžio 20, 2015, 23:16:53

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Andrius4

Aš nekaltinu Silvija, rašau ką Biblija sako :). Aš turėsiu atsakyti, už kiekviena žodį kuri rašau. Ir tai nėra mano mokymas, aš laikausi Jo mokymo. Ir tai nėra mano asmeninio teisumo jausmas. Tai yra tikėjimas visa širdimi į Jį ir į Jo žodį. Todėl aš niekaip negaliu rašyti kitaip, o tik taip, kaip Raštai sako.

Pilgrim

Šventoji Tradicija ir Magisteriumo (Bažnyčios) mokymas yra du visai skirtingi dalykai.

CitataDievo kraujas tekėjo žemėn
Dievas turi kraują ... bet ir aš turiu, vadinasi tarp manęs ir Jo skirtumas nedidelis.

CitataDievas trijose tarnavimuose
tai kaip skirstosi kada kuriame būti, pagal specialų grafiką ?

Silvija

Citata iš: Andrius4  rugsėjo 26, 2016, 02:35:18
Aš nekaltinu Silvija, rašau ką Biblija sako :).  turėsiu atsakyti, už kiekviena žodį kuri rašau.

Biblija dar rašo ir apie tai, kad bus netikrų pranašų, vilkų ėriukų kailyje.

Citata iš: Andrius4  rugsėjo 26, 2016, 02:35:18
Tai yra tikėjimas visa širdimi į Jį ir į Jo žodį. Todėl aš niekaip negaliu rašyti kitaip, o tik taip, kaip Raštai sako.

Negali, bet rašai. O širdis... mūsų širdis Jis geriau pažįsta nei mes patys, tad nebūk tuo tikras, kad ji nėra suklaidinta.

Andrius4

Ačiū už atsakymą dėl tradicijos ir Bažnyčios mokymo.
Citata iš: Pilgrim  rugsėjo 26, 2016, 02:45:19
CitataDievas trijose tarnavimuose
tai kaip skirstosi kada kuriame būti, pagal specialų grafiką ?
Senojo Testamento dienomis  Dievas buvo virš mūsų(Tėvas). Kristaus dienomis tarp mūsų(Sūnus). Ir šiomis dienomis mumyse(Šventoji Dvasia).
Citata iš: Silvija  rugsėjo 26, 2016, 04:15:30
Citata iš: Andrius4  rugsėjo 26, 2016, 02:35:18
Aš nekaltinu Silvija, rašau ką Biblija sako :).  turėsiu atsakyti, už kiekviena žodį kuri rašau.

Biblija dar rašo ir apie tai, kad bus netikrų pranašų, vilkų ėriukų kailyje.
Taip, ir jų buvo, yra ir bus. Bet čia ne vien apie pranašą kalba eina. Branhamas ne vien tik pranašas buvo. Jisai skelbė antrąjį Kristaus atėjima. Ir taip pat jis buvo tas septintas angelas, septintam Bažnyčios laikotarpiui, per kuri buvo užbaigta Dievo paslaptis. Kaip ir buvo Dievo pažadėta.
Citata iš: Silvija  rugsėjo 26, 2016, 04:15:30
Citata iš: Andrius4  rugsėjo 26, 2016, 02:35:18
Tai yra tikėjimas visa širdimi į Jį ir į Jo žodį. Todėl aš niekaip negaliu rašyti kitaip, o tik taip, kaip Raštai sako.
Negali, bet rašai.
Jeigu taip yra kaip sakai, tuomet tavo pareiga pacituoti ir pataisyti mane.

Silvija

Citata iš: Andrius4  rugsėjo 26, 2016, 11:52:39
Branhamas ne vien tik pranašas buvo. Jisai ...

Ne jį galvoje turėjau, o tave.

Citata iš: Andrius4  rugsėjo 26, 2016, 11:52:39
Citata iš: Andrius4  rugsėjo 26, 2016, 02:35:18
Tai yra tikėjimas visa širdimi į Jį ir į Jo žodį. Todėl aš niekaip negaliu rašyti kitaip, o tik taip, kaip Raštai sako.
Negali, bet rašai.
Jeigu taip yra kaip sakai, tuomet tavo pareiga pacituoti ir pataisyti mane.
[/quote]

Tai, kad tau nesuspindi RKB mokymas Senajame ir Naujajame Testamentuose, yra visiškai subjektyvu. Kaip ir minėjau, kadangi neišmanai to, ką skelbia ir moko Kristaus Bažnyčia, negali ir vertinti. O tu vertini, meluodamas, kad Jos mokymas nesiremia Raštais.

Remiasi, bet tikrai toliau apie tai nepolemizuosim. Nes pradžioje turėtume susitarti dėl tų dalykų, dėl kurių kol kas nesusitariame. Šis forumas negali visos erdvės skirti besaikiams ginčams. Atsiprašau, Andriau, man tikrai gaila, kad taip viskas...

Andrius4

CitataNe jį galvoje turėjau, o tave.
Tai, kad aš ne pranašas Silvija :)
CitataKaip ir minėjau, kadangi neišmanai to, ką skelbia ir moko Kristaus Bažnyčia, negali ir vertinti.
Gal aš ir neišmanau, ką skelbia Katalikų Bažnyčia, bet tu negali teigti, kad aš neišmanau, ką skelbia Kristaus Bažnyčia. Va čia yra didžiausias pasaulinio masto melas, kad Kataliku Bažnyčia yra Kristaus Bažnyčia. Jeigu taip būtu, tai Dievo žodis jums būtu pagrindinis šaltinis ir neturėtumėt  trijų dievu viename. Nesimelstumėte  šventiesiems, nesimelstumėte rožančių Marijai. Neturėtumėte popiežiaus. Krikštytumėte žmones per atgaila ir Jėzaus Kristaus  vardu, kaip ir visi iki vieno Apaštalai mokino. Netikėtumėte į skaistyklą, kurios nėra Raštuose ir t.t. Nes visa to jus mokina tradicija, o ne Kristus. Kristaus Bažnyčia atspindi Kristu ir nieko daugiau jį negali atspindėti. O tu sakai, kad aš meluoju. Parodyk man visa tai, kur yra tai Raštuose. Parodyk man nors viena Apaštalą, kuris krikštijo nors ką nors į trejybę(vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios) ir dar kūdikius. Ir tuomet aš tavęs ir visu katalikų atsiprašysiu ir grįšiu prie katalikybės. Ir nebeturėtumėte slėpinių, nes Dievo septintas angelas jau trimitavo ir Dievo paslaptis jau užbaigta.

Susimastykite, juk busime teisiami pagal Dievo Žodį, ne pagal kažkokia tradicija. Kas žmogų teisme užstos jeigu ne Žodis. Niekas tenai neišstovės, jokios filosofijos ir jokie žmonių mokymai. Jūsų laivas(RKB) plaukia link baisios bedugnės ir tas laivas nepakeis krypties, jis nugrims į prarają, bet kiekvienas dar gali iš jo išlipti ir jis liks gyventi. Nojus 120 metu skelbė apie artėjanti tvaną, bet niekas juo netikėjo, turbūt manė, kad jam pasimaišė protas. Bet Dievas už Nojaus stovėjo, Dievo žodis, per kuri Dievas Nojuj tai išreiškė ir Nojus tuo patikėjo, o kas nepatikėjo turėjo mirti. Kas juos pražudė? Netikėjimas į DIEVO ŽODĮ. Artėja ir antro pasaulio sunaikinimas, tik dabar ne vandeniu, bet ugnimi. ir kas bus dabar sunaikinti? Dievas nesikeičia, vėl visi tie kurie nepatikėjo į JO ŽODĮ. Tai vienintelė ir didžiausia nuodėmė, netikėti į Dievo žodį. Štai jums ir mažoji (ž) ir didžioji (Ž). Nojaus dienomis žodis dar nebuvo išreikštas kūne. Tai buvo sakytinis, bet kas jo nepriėmė turėjo mirti. Ar manot, kad bus dabar kitaip? Nes Kristus yra ir rašytinis ir sakytinis ir išreikštas kūne žodis, kodėl negalyte tuo patikėti?


Varlė keliauninkė

Kaip sakė vienas protingas žmogus (pavardė redakcijai žinoma), visų religijų, sektų, konfesijų bėda yra ta, kad "jos žino kaip reikia".

Andriau,tu tikrai manai, kad Jėzus fariziejams priekaištavo (Mato 7 sk.) dėl papročių arba kaip tu sakai tradicijos, laikymosi, nors ir pats jų laikėsi? Nea. Priekaištas buvo dėl santykio su artimu - t.y. "savo tiesos" primetimo kitam. Taip kaip tu čia ir darai.

Citata iš: Andrius4  rugsėjo 26, 2016, 15:19:13
Parodyk man visa tai, kur yra tai Raštuose. Parodyk man...
Atsakymas yra Jn 20, 30-31 ir Jn 21,25.

Tomai, ar kas nors.. pataisykit temos antraštę: Katalikų bažnyčiai tikrai ne 2000 metų..

Silvija

Citata iš: Andrius4  rugsėjo 26, 2016, 15:19:13
CitataNe jį galvoje turėjau, o tave.
Tai, kad aš ne pranašas Silvija :)

Visi mes pranašai, tik ne visi tą patį pranašaujame. Dar pirmame temos komentare tai darei:

Citata iš: Andrius4  gruodžio 20, 2015, 05:41:26
Netikėjimas Dievo žodžiu atneša mirtį, o priėmimas Dievo žodžio suteikia gyvenimą. Priimant Dievo žodį priimame Kristų, nes Jis ir yra Dievo Žodis ir Gyvenimas (Gyvybes šaltinis). Bet jus negalite su tuo sutikti, nes laikotės KB mokymo, kuris nebesilaiko Dievo žodžio ir šitas mokymas žus, bet kodėl jus turite žūti su juo?

Šituose žodžiuose daug netiesos apie Katalikų Bažnyčią, kuri, beje, išpažįsta Kristų kaip Dievo Žodį.

Kartok nekartojęs, tu vistiek pūsi tą pačią dūdą, kad katalikai tiki tris dievus... :(Andrius4

Citata iš: Varlė keliauninkė  rugsėjo 26, 2016, 15:59:19
Andriau,tu tikrai manai, kad Jėzus fariziejams priekaištavo (Mato 7 sk.) dėl papročių arba kaip tu sakai tradicijos, laikymosi, nors ir pats jų laikėsi? 
Na kalba ėjo  apie (Morkaus 7) Ir štai pakartosiu kelias eilutes.
(Mk 7:8 -9)Apleidę Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių papročių". 9 Ir jis pridūrė: ,,Puikiai jūs apeinate Dievo įsakymą, norėdami išsaugoti savo papročius!

CitataAtsakymas yra Jn 20, 30-31 ir Jn 21,25.
Aš su tuo sutinku ir apie tai jau rašiau, kad nei jūros rašalo neužtektu, vien tik Dievo meilei aprašyti. O ir prašymas parodyti buvo susijęs su Apaštalų krikštijimu, kad niekas niekada nekrikštijo į trejybe, o į Jėzaus Kristaus vardą. Parodyti kur Apaštalai rožančių kalba ir t.t. O ir tuos kitus dalykus kur  Jėzus padarė ir kurie nesurašyti, tai jie ir liko nežinomi, tad ir kurti jų nereikėtu.
Citata iš: Silvija  rugsėjo 26, 2016, 16:32:06
Visi mes pranašai, tik ne visi tą patį pranašaujame. Dar pirmame temos komentare tai darei:
Citata iš: Andrius4  gruodžio 20, 2015, 05:41:26
Netikėjimas Dievo žodžiu atneša mirtį, o priėmimas Dievo žodžio suteikia gyvenimą. Priimant Dievo žodį priimame Kristų, nes Jis ir yra Dievo Žodis ir Gyvenimas (Gyvybes šaltinis). Bet jus negalite su tuo sutikti, nes laikotės KB mokymo, kuris nebesilaiko Dievo žodžio ir šitas mokymas žus, bet kodėl jus turite žūti su juo?

Šituose žodžiuose daug netiesos apie Katalikų Bažnyčią, kuri, beje, išpažįsta Kristų kaip Dievo Žodį.
Aš nepranašavau čia, tiesiog taip Apreiškimo Knygoj  rašo apie RKB , kas jos laukia.
O ir jeigu RKB išpažįsta Kristų kaip Dievo Žodį, tada kodėl jo nesilaiko? Kodėl nesilaiko pačiu Apaštalų mokymo, kuris surašytas Biblijoje, kuri pats Dievo Žodis(Kristus) jiems perdavė?

Pilgrim


CitataParodyk man nors viena Apaštalą, kuris krikštijo nors ką nors į trejybę (vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios)
Mt 28, 18-19
Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: ,,Man duota visa valdžia danguje ir žemėje.
Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios,

CitataNetikėtumėte į skaistyklą, kurios nėra Raštuose
ar bent kiek supranti RKB mokymą apie skaistyklą ?

Citatatiesiog taip Apreiškimo Knygoj  rašo apie RKB
parodyk kurioje vietoje juodu ant balto parašyta Romos Katalikų bažnyčios laukia tas ir tasSilvija

Citata iš: Andrius4  rugsėjo 26, 2016, 18:49:17
O ir jeigu RKB išpažįsta Kristų kaip Dievo Žodį, tada kodėl jo nesilaiko? Kodėl nesilaiko pačiu Apaštalų mokymo, kuris surašytas Biblijoje, kuri pats Dievo Žodis(Kristus) jiems perdavė?

Laikosi ir dar kaip. O va jūs (nežinau net kaip įsivardinat), iškraipote Raštus.

Štai atsiverčiau Kristaus – Auksčiausiojo Kunigo – maldą Jn 17:

Tai pasakęs, Jėzus pakėlė akis į dangų ir prabilo:
,,Tėve, atėjo valanda!
Pašlovink savo Sūnų,
kad ir Sūnus pašlovintų tave

2 ir – tavo duota galia į visus žmones –
teiktų amžinąjį gyvenimą
visiems, kuriuos jam esi atidavęs.
3 O amžinasis gyvenimas –
tai pažinti tave,
vienintelį tikrąjį Dievą,
ir tavo siųstąjį Jėzų – Mesiją.
4 Aš tave pašlovinau žemėje,
atlikdamas darbą,
kurį buvai man davęs nuveikti.
5 Dabar tu, Tėve, pašlovink mane pas save
ta šlove, kurią esu pas tave turėjęs
dar prieš atsirandant pasauliui.


Šitame kontekste mažų mažiausiai keistas toks tavo Dievo "trijuose tarnavimuose" suvokimas (primenu:

CitataPaprastas paliginimas savais žodžiais:  Aš esu savo vaikui tęvas. Aš taip pat esu savo tėvui sūnus. Ir esu savo žmonai vyras.  Reiškęs aš esu ir tėvas ir sūnus ir vyras. Bet vystyk aš vienas. Ir kas žiuri i mane, mato mane viena, bet tuo pačiu mato manyje tėvą (savo dukrai) mato manyje sūnų (savo tėvui) ir mato manyje vyra (savo žmonai).

Dabar grįžkime prie ištraukos. Pagal jus, šitaip kalbasi pats su savimi vienas asmuo?

Andrius4

Citata iš: Pilgrim  rugsėjo 26, 2016, 19:27:39
CitataParodyk man nors viena Apaštalą, kuris krikštijo nors ką nors į trejybę (vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios)
Mt 28, 18-19
Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: ,,Man duota visa valdžia danguje ir žemėje.
Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios,
Na Apaštalo taip krikštijančio neparodei. Apaštalai suprato ką Kristus tuo norėjo pasakyti ir krikštijo būtent taip kaip Kristus ir įsakė. Jie suprato, kad Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardas yra Jėzus Kristus. Nes kaip nori taip sakyk, bet Tėvas nėra vardas, Sūnus irgi ne ir Šventoji Dvasia irgi ne. Tai kad..... Tik Krikštydamas į Jėzaus Kristaus vardą išpildai Kristaus duota įsakymą. Ką Apaštalai ir darė.

Citataar bent kiek supranti RKB mokymą apie skaistyklą ?
Juk  numanai, kad nesuprantu. Bet kam mokinti tai, ko neegzistuoja. Jeigu egzistuotu, manai Kristus nebūtu užsiminęs? Apie pragarą užsiminė ir apie roju irgi.
Citata iš: Pilgrim  rugsėjo 26, 2016, 19:27:39
Citatatiesiog taip Apreiškimo Knygoj  rašo apie RKB
parodyk kurioje vietoje juodu ant balto parašyta Romos Katalikų bažnyčios laukia tas ir tas
Apreiškimo 17 ir 18 sk. Apie tai rašo. Ir ten kalba eina apie Roma, nes yra žinoma, kad Roma yra pastatyta ant septiniu kalvų. Ir ant Romos yra šventųjų ir Kristaus liudytojų kraujas. Tikrai nepaneigsite  to fakto, kad Romos imperijos buvo nužudyta daug šventųjų, o taip pat ir vėliau jau popežiškos Romos buvo taip pat nužudyta daug šventųjų ir Kristaus liudytojų. Žinoma, ta galima neigti, bet istorijos neperrašysi. Tai kad viskas susiveda į Roma. O ten ir RKB. Bet žinoma, čia jums spręsti tiesa tai ar ne. Ir nemanykit, kad čia aš sugalvojau, ar tai mano supratimas ir panašiai. Tai yra Dievo atskleista per savo septintąjį angelą.
Ir jei netikėsite, kad tai yra tiesa  tai geriau manykite, kad aš esu apgautas, taip bent jau bus teisingiau, a to visada manote, kad čia kažkas nuo manęs.

Pilgrim

CitataNa Apaštalo taip krikštijančio neparodei
o tu parodyk taip nekrikštijantį Apaštalą

CitataJie suprato
o iš kur žinai ką jie suprato ? jei su jais kalbėjaisi apie tai, tuomet pasidalink.

CitataJuk  numanai, kad nesuprantu. Bet kam mokinti tai, ko neegzistuoja. Jeigu egzistuotu, manai Kristus nebūtu užsiminęs?
jei nesupranti, tai kam tvirtini, kad mokina apie tai kas neegzistuoja ir kad Jėzus apie tai nekalbėjo, juk negalima kalbėti apie tai ko nesupranti

Citatanes yra žinoma, kad Roma yra pastatyta ant septiniu kalvų
žinoma, kad ne tik Roma pastatyta ant septynių kalvų. Maskva pastatyta ant septynių kalvų, Lisabona taip pat, Telšiai irgi.

CitataRomos imperijos buvo nužudyta daug šventųjų
Rusijos imperijos taip pat.

parodyk kur Apreiškimo knygoje parašyta - Roma.

Citatapopežiškos Romos buvo taip pat nužudyta daug šventųjų ir Kristaus liudytojų
nežinau tokių, pavardink pavardes.


Diak. Tomas M.

Andriau, dėl Krikšto, tai geriau tęsti jau esamą diskusiją:

Ar katalikų krikštas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios yra galiojantis?

Ten atkreipk dėmesį į senovės krikščionių rankraštį - Apaštalų mokymą (Didachė), kuris savo amžiumi yra vienmetis kartu su Evangelijomis ir kuriame yra kalbama apie praktinius tikėjimo reikalus, įskaitant Krikšto teikimą.

Andrius4

Citata iš: Pilgrim  rugsėjo 27, 2016, 16:22:15
CitataNa Apaštalo taip krikštijančio neparodei
o tu parodyk taip nekrikštijantį Apaštalą
Pilgrim, čia tai tikrai mane pralinksminai :) Kaip aš galiu parodyti kažką, ko niekada nebuvo :)
Citata iš: Pilgrim  rugsėjo 27, 2016, 16:22:15
CitataJie suprato
o iš kur žinai ką jie suprato ? jei su jais kalbėjaisi apie tai, tuomet pasidalink.
Iš Raštu.
Citatajei nesupranti, tai kam tvirtini, kad mokina apie tai kas neegzistuoja ir kad Jėzus apie tai nekalbėjo, juk negalima kalbėti apie tai ko nesupranti
Nesuprantu tavęs. Man užtenka žinoti, kad skaistyklos nėra. Tad koks skirtumas kas ką mokina apie neegzistuojančius dalykus. Manau turiu teisią pasakyti, kad skaistyklos nėra ir žmonės taip pat  turį teisią sužinoti, kad tokio dalyko nėra. O ar priimti ar ne, čia kiekvieno asmeninis dalykas.

Citata iš: Pilgrim  rugsėjo 27, 2016, 16:22:15
Citatapopežiškos Romos buvo taip pat nužudyta daug šventųjų ir Kristaus liudytojų
nežinau tokių, pavardink pavardes.
Mano pavardinimas nei vieno neįtikins. Aš jau ta pastebėjau, kai reikia kapstytis po istorinius faktus ir traukti juos, gaunasi lygiai tas pats kas pilstyti iš tuščio į kiaurą. Nes nei tu, nei aš negalėsime įrodyti šaltinio patikimumą ir kad tai tiesa. Todėl aš remiuosi tuo ką kalbėjo Dievo vyras žemėje. Jis matė tuos faktus ir kalbėjo tai prieš visa pasauli ir katalikai su tuo sutiko, nes jis turėjo matomai nenuginčijamus faktus. Nes katalikai jam atsakė, kad jie nubaudė tuos vyskupus kurie taip padarė. Neva iškasė jų kaulus ir sumėtė kažkur į griovį. Ir taip pat tam tikri faktai teigia, kad Žana Dark sudegino tie patys katalikai. Plius yra žinoma apie kataliku kažkada vykdoma genocidą prieš tuos kurie nesutiko su kataliku mokimu, jie buvo paskelbti eretikais ir buvo siaubingai kankinami. Na bet jeigu tu primigtinai reikalausi tu faktu, aš galėsiu imtis jų ieškojimo. Bet bijau, kad kaip visada viskas bus veltui, jeigu net dėl Dievo žodžio neina kažką parodyti, kaip fakto.


Varlė keliauninkė

Tikri žvėrys tie katalikai, nežmogai.. dar plius melagiai..:(
Jeigu nepateiki faktų iš jokių šaltinių, tai tavo šnekėjimas čia turgaus pletkų lygio, brolau.

Andrius4

Keliauninkė, jus tai pat be faktu man tvirtinate daug dalyku, bet aš taip nesakau, kad jus turgaus bobikės. Ir plius faktai yra lengvai nuginčijami, tai gaunasi pilstymas iš tuščio į kiaurą. Be to sakiau, jeigu primigtinai reikalausite aš jų imsiuos. Tai kad....

Tarp kitko Didžiulė pagarba Tomui jis bent jau pripažįsta, kad katalikų Bažnyčia yra neteisingu klaidu padarius. Ir tai ne jūsų kaltė, kad yra buvę baisiu vyskupu. Aš tikiu, kad jus nuoširdžiai tikite į RKB. Ir ne nuo jūsų priklauso vyskupu ir kunigu poelgiai. Bet tai parodo RKB dvasios problėma, kad kažkas negerai.

Varlė keliauninkė

Ai, nesivargink ir negaišk su faktais, mes patys žinom savo žaizdas, ir kas?
Katalikybės istorijoj buvo daugiau gerų dalykų nei blogų, bet kažkodėl visi leidžiasi į blogio paieškas..

Kaštonas

Aš tai vis ieškau kur galiu įsiterpti. :D
Taip sąžiningai -nesuprantu apie ką kalba vyksta.
Lyg apie ana, paskui apie ana. Paskui apie tai kas jau buvo kalbėta...

":Nesuprantu tavęs. Man užtenka žinoti, kad skaistyklos nėra."

Maždaug, Onutė piktinasi kad Dalytės karvė daugiau pieno duoda.
Nėra tau skaistyklos tai nėra. Kaip ir visa kita.
Arba tu tiki kas pasakyta arba rašyk laiškus.


Buvau krikštytas, atsiverčiau. Gavau Šventosios Dvasios krikšta.
Labas ir iki.

Mirusieji prisikelia, raišieji pradeda vaikščioti, aklieji praregi...

Pilgrim

CitataKaip aš galiu parodyti kažką, ko niekada nebuvo
tuomet parodyk tai kas buvo

CitataIš Raštu.
bent tomą ir puslapį nurodytum

CitataMan užtenka žinoti, kad skaistyklos nėra. Tad koks skirtumas kas ką mokina apie neegzistuojančius dalykus
užtenka žinoti, kad W. M. Branham apsišaukėlis, tad koks skirtumas kas ką mokina

CitataManau turiu teisią pasakyti, kad skaistyklos nėra ir žmonės taip pat  turį teisią sužinoti, kad tokio dalyko nėra. O ar priimti ar ne, čia kiekvieno asmeninis dalykas.
manau turiu teisę pasakyti, kad skaistykla yra ir žmonės taip pat  turį teisę sužinoti, kad toks dalykas yra. O ar priimti ar ne, čia kiekvieno asmeninis dalykas.

CitataMano pavardinimas nei vieno neįtikins.
klausimas buvo pavardės, o ne svarstymai apie įtikinimus.