rugpjūčio 13, 2020, 04:40:43

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


MARIJOS IR MORTOS PRASMĖ

Pradėjo Kaštonas, rugsėjo 07, 2015, 10:15:16

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Kaštonas

,,Jiems keliaujant toliau, Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris, vardu Morta, pakvietė Jį į savo namus. Ji turėjo seserį, vardu Marija. Ši, atsisėdusi prie Viešpaties kojų, klausėsi Jo žodžių. O Morta rūpinosi visokiu patarnavimu ir stabtelėjusi pasiskundė: Viešpatie, Tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Pasakyk jai, kad man padėtų. Tačiau Viešpats atsakė: Morta, Morta, tu rūpiniesi ir nerimauji dėl daugelio dalykų, o tereikia vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta" (Lk 10, 38-42).
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-02-05-gediminas-zelvaras-marijos-ir-mortos-prasme/76501

Kai buvo skaitoma Šventoji Evangelija girdėjome, kad Viešpats pamaldžios moters buvo priimtas į jos namus. Ir jos vardas buvo Morta. Ir kol ji rūpinosi patarnavimu, jos sesuo Marija sėdėjo prie Viešpaties kojų ir klausėsi Jo Žodžio.
Viena buvo užsiėmusi, kita rami; viena norėjo duoti, kita norėjo priimti. Ir štai Morta, šiame patarnavimo darbe ir susirūpinime kreipiasi į Viešpatį ir skundžiasi savo seserimi, esą ji nepadeda jai jos darbuose.
Bet vietoj Marijos atsako Viešpats. Tas į kurį buvo kreiptasi kaip į Teisėją, tampa Užtarėju (,,Morta, - sako Jis, - tu rūpiniesi daugeliu dalykų, reikalingas gi tik vienas. Marija pasirinko gerą dalį, kuri nebus iš jos paimta"), nes girdėjome ir besiskundžiančiojo skundą ir Teisėjo nuosprendį, kuris atsakydamas pasiskundusiam ėmėsi ginti kitą.

http://www.vievioparapija.eu/skaitiniai/sv-augustinas-apie-morta-ir-marija

Morta ir Marija tai dvi asmenybės. Morta reprezentuoja darbštumą, rūpestį. O tuo tarpu Marija - susikaupimą, jautrumą Dievo žodžiui, tylų pokalbį su Dievu. Kokią padėtį jų atžvilgiu užima Kristus? Šv. Lukas rašė ,,Morta, Morta tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno" (Lk 10, 41 - 42). Viešpats Jėzus nepeikia Mortos už tai kaip paruošė valgį, tik atkreipia jos dėmesį į svarbesnius dalykus, kuriuos priklauso prisiminti. Maistas kūnui yra būtinas, bet žmogui taip pat reikia duonos, kuria yra Dievas ir Jo Žodis.
http://www.egzorcistas.lt/homilijos/homilijos-c-ciklas/eilinis-laikotarpis-c/xvi-eilinis-sekmadienis-2010-c

Įspėjimas Mortai

http://www.lcn.lt/bzinios/bz0712/712hom2.html

Kaštonas


Kaštonas

Ar tai reiškia, kad ir dabar Dievas kalba per Bibliją?

Pradžioje Dievas sukūrė pasaulį, o prieš du tūkstančius metų gimė Jėzus. Vis bandome atspėti, prieš kiekgi metų atsirado gyvybė ir pati žemė. Norime atsekti laiką, o pagal Viešpaties Žodį viskas vyksta dabar, laikas neegzistuoja. Skaitydamas Šventąjį Raštą, įsivaizduoju, kad šiuo metu Dievas kalba ne vien tik žydų tautai, Abraomui, Lukui ar Pauliui. Jis kalba man čia ir dabar. Ir tau kalba, kai klausai Dievo žodžio ar skaitai jį. Tai Dievo meilės laiškas tau. Asmeniškai tau. Įsivaizduok, kad tai tau parašė. Tai ne fantazija ar iliuzija, tai tikrovė, kad Dievui nėra laiko! Tik reikia išlaukti malonės. Ne visiems Šventasis Raštas taip staigiai prakalba. Daugiau protu kažką išmąstome, bandome suprasti, tiesa tai ar ne, bet paskui ateina malonė, Dievas ją dovanoja. Daugelis žmonių dalijasi, kad Šventraštis ima ir atsiveria. Pvz., parašyta, kad Žmogaus Sūnus atėjo ne pasmerkti, bet išgelbėti žmonių. Staiga įsivaizduoju - ne pasmerkti tavęs, Aldonai, bet išgelbėti! Pakeliu akis, ir šypsosi tas Viešpats. Mane daug išmokė šv. Ignacas: skaitant psalmes ar evangelijas nebūtinai visas tekstas turi kalbėti, kartais užkabina tik viena eilutė, tada ir sakome - prabilo, prakalbėjo pagal nuotaiką, kasdienybėje.
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-01-28-dievas-kalba-ar-girdi/140056

Silvija

Kaštonas nukreipė į šią temą iš šios:

http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,1384.msg20110.html#msg20110

Tai ir pasigilinkime  :read:

Citata iš: Kaštonas  rugsėjo 07, 2015, 10:15:16
,,Jiems keliaujant toliau, Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris, vardu Morta, pakvietė Jį į savo namus. Ji turėjo seserį, vardu Marija. Ši, atsisėdusi prie Viešpaties kojų, klausėsi Jo žodžių. O Morta rūpinosi visokiu patarnavimu ir stabtelėjusi pasiskundė: Viešpatie, Tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Pasakyk jai, kad man padėtų. Tačiau Viešpats atsakė: Morta, Morta, tu rūpiniesi ir nerimauji dėl daugelio dalykų, o tereikia vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta" (Lk 10, 38-42).


Pritaikant šį tekstą mūsų maldai, akivaizdu, kad Marija atsidavusi tik Jėzui, Jį kontemplliuoja, Jo klausosi, o Mortai trukdo visoki "puodai". Tokia ir mūsų malda: būdami mortomis turime palikti puodus ir priartėti prie Jėzaus kojų kaip Marija. Būdami marijomis, turime įvertinti Mortos seserišką priekaištą ir neužsibūti per ilgai savojoje "dalyje", nes yra dar ir kita "dalis" - patarnavimų rūpesčiai, kurie šioje žemėje neišvengiami.

Kaštonas

MT 11, 28 - 30 ,,ATEIKITE PAS MANE VISI, KURIE VARGSTATE IR ESATE PRISLĖGTI: AŠ JUS ATGAIVINSIU!"

..."Kai Jėzus kalba apie dangaus karalystę, jis žmogų išlaisvina nuo tos slegiančios naštos, nes iš Jo žodžių labai aiškiai matome - raidė - užmuša, teorija - užmuša. Šiandienėje Evangelijoje girdime tokius Jėzaus žodžius: ,,Mano jungas švelnus, mano našta lengva". Jis uždeda naštą, kurią žmogus yra pajėgus nešti, ji nežlugdo žmogaus, tačiau jį stiprina. Jėzus labai aiškiai leidžia suprasti, kad Dievo valios išsipildymas jokiu būdu nėra žmogaus prievartavimas. O Dievo valios supratimas nėra vien tik mokslininkų ir teologų privilegija. Jėzaus žodžiuose atsispindi laisvė. Kalbėdamas apie religinius įstatymus bei taisykles, Jėzus visų pirma prieš akis turi žmogų - mažą ir silpną. Jis nori, kad kiekvienam būtų pakeliamas religinis gyvenimas, kad  ..."

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-07-14-mt-11-28-30-ateikite-pas-mane-visi-kurie-vargstate-ir-esate-prislegti-as-jus-atgaivinsiu/145866

Giedrė


Aukštyn