liepos 08, 2020, 11:05:04

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Apie Kristaus veido paniekinimą - Priešinkimės aktyviai!

Pradėjo Giedrė, rugsėjo 28, 2012, 04:43:17

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

GiedrėGiedrė
GiedrėSilvija

Visame šitame iš pirmo žvilgsnio negatyviame dalyke galima jau dabar įžiūrėti mūsų tikėjimo pergalę, jis gyvybe pulsuoja jaunų žmonių iniciatyvoje, apie kurią jau minėta. Labai verta įsiskaityti į D.U.K. (Dažniausiai užduodami klausimai) apie pasipriešinimą šventvagiškam šeštadienio spektakliui., kuriuos rasite tame pačiame puslapyje, o taip pat atkreipti dėmesį į šį prašymą:
CitataKviečiame visa medžiaga dalintis su bičiuliais el.paštu, socialiniais tinklais ir kitomis prieinamomis priemonėmis. Žmonės, galintys suteikti pagalbos (nemokamo skrajučių spausdinimo, žmonių, galinčių dalinti skrajutes Vilniuje ir bet ko kito, kas gali praversti, kviečiami rašyti adresu bekulturos@gmail.com )

Silvija

Šiandien visiems gerai žinomas kun. J. Sasnauskas įnešė į visą šią istoriją dar daugiau prieštaravimų: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-10-06-julius-sasnauskas-ofm-ne-tie-pabuklai-ir-taikinys-ne-tas/88966

Aš manau, kad maldos akcijos ir taiki demonstracija, kai organizatoriai kviečia paprasčiausiai TYLIAI BŪTI prie teatro, yra teisėti būdai reikalaujant teisingumo ir prašant katalikiškam krašte Dievo meilės. Kaip apaštalas Lukas sako, "reikia šitai daryti ir ano neapleisti!"

Beje, nors prašymas taikiai demonstracijai prie teatro yra paduotas Vilniaus savivaldybei ketvirtadienį, bet jis bus svarstomas tik pirmadienį. Kaip organizatoriai primena, taikių susirinkimų teisę mums laiduoja LR Konstitucija.

Tomas M.

Iš tiesų, faktas, kad žmogus yra kunigas, vienuolis ir net žymus dvasininkas, nepanaikina galimybės suklysti. Man įstrigo eilutės:

CitataNemačius Castellucio spektaklio, nepasakysi, kokia Jėzaus veido koncepcija ten glūdi. Pats režisierius visuose savo komentaruose neištaria nė vieno blogo žodžio apie krikščionių tikėjimą ar šventus simbolius, o sceną su vaikais, mėtančiais granatas į Salvator mundi, vadina nekaltųjų akistata su nekaltuoju ir net meilės šauksmu... Nepaisant nieko, žūtbūt laikytis sąmokslo teorijos? Įtarti, kad režisierius meluoja ir veidmainiauja, trokšdamas prakišti žiūrovams savo klastingą antikrikščionišką provokaciją?


Kaip yra pasakyta "apie juos sužinosime iš jų darbų". Kokie yra "režisieriaus" darbai? Vienoje iš nuorodų į užsienyje skelbto straipsnio apie Castellucio spektaklius (kurią įdėjo homo viator: http://maldoror-is-dead.blogspot.com/2010/12/grimaces-of-hell-in-paradise-emptiness.html )  yra nemažai vaizdinės medžiagos. Visi vaizdai persunkti blogio simbolika. Didelio išmanymo nereikia, kad tai suprastum... Saugodami savo sielos ramybę, mes neprivalome išbraidyti tas balas mėšlo, kad suprasti, kad "taip, tai iš tiesų buvo mėšlas, bet dabar praeis nemažai laiko, kol iš savęs pašalinsiu tą kvapą". Kad suprasti, kas yra blogis, mums nebūtina sudalyvauti juodosiose mišiose...

CitataUžvirusi pekla be galo maloni ir politikams, tiesiog dovanėlė rinkimų išvakarėse. Vieni tampa aršiais šventenybių gynėjais, kiti čiulba apie laisvę ir demokratiją...


Ta suirutė kartu atskleidžia ir mūsų dvasios vyrų poziciją, kas yra tikrai gerai, nes tikintieji galės žinoti, kas yra kas.

Mes galime pasirinkti ar klausyti kavutę begeriančio ir radijo bangomis čiulbančio brolio Sasnausko, ar kun. A. Valkausko, kuris kiekvieną dieną akis į akį kovoja su šėtonu ir iš tolo atpažįsta jo pasireiškimus.

Silvija

Man šitoje istorijoje labai apmaudu dėl jaunimo, kurie organizavo akcijas ir kuriuos ganytojai paliko "ant ledo". Vyskupai įjungę žalią šviesą taikiems protestams, taip ir nenuėjo kartu su ganomaisiais iki galo. Ir nors buvo susirinkę vakar į plenarinį posėdį, šiuo klausimu tik išreiškė vieni kitiems savo susirūpinimą, cituoju:
CitataIšreikštas susirūpinimas, jog pastaruoju metu tiek reklamoje, tiek kai kuriuose renginiuose nepagarbiai ir netinkamai pasitelkiami religiniai simboliai, o tai žeidžia tikinčiųjų jausmus bei gali kurstyti religinę nesantaiką..


O poetą, Tomai, tikrai sunku sulyginti su kariu, retai kada viename žmoguje dera šios abi dovanos  :-\

Varlė keliauninkė

Jaunimas karštas, vyskupai išmintingi - kiekvienas veikia pagal savo supratimą. Gal ir gerai padarė, kad nesikišo: šnekėjo ir aiškino per pamokslus bažnyčiose susirinkusiems. Rinkimai artėja, o visa šita istorija įgauna ir politinį prieskonį http://zeppelinus.livejournal.com/41743.html. Neskanų. Raštas sako nevilkti jungo su netikinčiaisiais: jie eina priešinga kryptimi. Mūsų pareiga melstis už juos, kad atsipeikėtų. Nes kas, jei ne mes? Castelučis... sužeistas žmogus ir tiek. Tik Dievas gali jam padėti mūsų maldomis.

Giedrė

Vakar buvau "Atsinaujinimo dienoje" Kaune. Kalbėjo brolis Astijus, kuris aiškiai pabrėžė, kad tas spektaklis - provokacija krikščionims ir būsimų persekiojimų ženklas. Šv. Mišias laikė arkivyskupas S. Tamkevičius, kuris taip pat labai aiškiai spektaklį pasmerkė. Jis vakar taip pat laikė šv. Mišias sudegintoje Kulautuvos bažnyčioje tarp degėsių, kad parodytų savo palaikymą miestelio bendruomenėje. Nežinau, ar jau girdėjote, bet trisdešimt vienerių metų amžiaus padegėjas - sugautas. Tvirtinama, kad jis sudegino bažnyčias Kulautuvoje ir Paštuvoje, o gal ir dar kitas dvi.

Kun. Sasnausko pozicija - nuvylė, jo autoritetas mano akyse smuko negrįžtamai. Vilniaus kunigams apskritai būdinga derintis prie "ponaujos" skonio ir pageidavimų, kad tik būtų madingi tam tikruose sluoksniuose. Liūdna ir apgailėtina. Teko diskutuoti su Kauno aktyviais katalikais: žmonės dėl to spektaklio susiskaldę. Pavyzdžiui, žurnalistė katalikė S. Purytė man sakė, kad matytas R. Kastelučio spektaklis jai sukėlė susižavėjimą ir katarsį. Teliko pasakyti, kad laikau ją pernelyg liberalia. Blogis pasiekė dvejopo tikslo: Kristus buvo paniekintas, o tikintieji suskaldyti. Na, o protestavęs jaunimas - tikri šaunuoliai.


Giedrė

Manau, kad šis straipsnis - geras atsakas mano mylimam, bet dabar pasiklydusiam kun. Sasnauskui:

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-10-09-petras-mackela-ir-pabuklai-geri-ir-taikinys-nepaseno/89063

Gal susimąstys? Duok, Dieve...

Aukštyn