rugpjūčio 14, 2020, 18:42:19

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Kodėl aš esu katalikas?

Pradėjo Tomas M., birželio 15, 2012, 04:00:27

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

kukulis

Šioje temoje gerai iliustruojamas pavyzdys, kai susidūrę skirtingos puikybės viena kitą atstumia :)


vida

Sveiki, beveik mėnesį buvau Kazachstane. Astanoj nuėjau į katalikų bažnyčią, labai jauki, graži. Archivyskupas - lenkas. Pakalbėjau su moteriške, kuri tvarkosi bažnyčioje. Pasaulis mažas, ji iš Gargždų, aš ten gyvenau iki 18 metų. Sesuo gyvena Klaipėdoje,( aš dabar gyvenu) bendravom rusiškai, tik išėjus, vyras pasakė, kad ji kalbanti žemaitiškai. Gražu, abi lietuvės , o kalbėjom svetima kalba. Sekmadieniais mišios vyksta ryte, vakare, o šiokiadieniais tik vakare. Parvežiau Dievo gailestingumo paveikslėlius kazachų kalba.
Lankėmės Prezidento muziejuje, prie jo statulos -  auksinė lentelė su užrašu : Jeigu sutikai savo tikėjimo žmogų , tai priimk jį kaip brolį, jei sutikai kito tikėjimo brolį, tai nepriimk jo kaip priešo.
Žodžiu, tikėjimo tema įspūdžių labai daug , medžiagos pamastymams buvo ir yra be galo daug .

Tomas M.


Žuvis

Citata iš: Augustas  birželio 20, 2013, 14:57:13
Na, aš esu katalikas todėl, kad tik RKB patyriau, kas yra tikroji autentiška laisvė ir išsiskleidimas. (...)


Gal kas galite pakomentuoti, kas tai tokio ,,RKB''?

Varlė keliauninkė

RKB yra santrumpa - Romos Katalikų Bažnyčia

kukulis


Tomas M.


Tomas M.


Silvija

Viename straipsnyje išskaičiau gerai suformuluotą principą, kuris gali padėti kai abejojame ir norime pasisakyti viešai dėl labai svarbių KB sprendimų:

CitataNeseniai gavau laišką iš skaitytojo, kuriame rašoma: ,,Esu paprastas ūkininkas ir ruošiuosi būti priimtas į Katalikų Bažnyčią. Aš be galo džiaugiuosi žengdamas šį žingsnį, tačiau nežinau ką daryti dėl popiežiaus pasaulinio atšilimo idėjų. Manau, kad jis neteisus. Ar tai reiškia, kad neturėčiau tapti kataliku?" Parašiau šiam vyrui, užtikrindamas jį, kad popiežiaus enciklika nėra neklystantis mokymas ir paaiškinau, kad tam, jog mokymas būtų neklystantis, turi būti įvykdytos šios trys sąlygos:

Mokymas liečia tikėjimą ir moralę

Popiežius kalba kaip visos Bažnyčios ganytojas

Jis privalo aiškiai pareikšti, kad šis mokymas yra neklaidingas

<...>

Ar gali geras katalikas nesutikti su Laudato Si'? Žinoma, jei tai daroma pozityviai ir kūrybingai. Abejoti popiežiaus mokymo dalimi, išlaikant klusnumo laikyseną ir troškimą daugiau sužinoti ir pilniau suprasti yra visiškai priimtinas dalykas. Nepriimtina būtų paprasčiausiai nurašyti viską, pasišaipyti iš popiežiaus ir nueiti savo keliu. Mes turime diskutuoti dėl detalių, pritardami mokymo visumai.

Jeigu ,,nepritarimas" reiškia piktą ir paklusti atsisakantį maištą, Jūs negalite būti geras katalikas ir nepritarti. Tačiau jeigu ,,nepritarti" reiškia sąžiningai ir protingai kelti klausimus, trokštant pilniau suprasti ir paklusti, tuomet nepritarimas ne tik leistinas, bet net turėtų būti skatinamas.


http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-08-14-ar-gali-geras-katalikas-nepritarti-laudato-si/133957

Nors man ir nelabai priimtinas išsireiškimas geras katalikas (kas yra geras? :-\), visa kita, manau, verta mūsų dėmesio.

kukulis

Citata iš: Silvija  rugpjūčio 14, 2015, 03:23:36
Nors man ir nelabai priimtinas išsireiškimas geras katalikas (kas yra geras? :-\), visa kita, manau, verta mūsų dėmesio.


Iš esmės, jeigu žiūrėtume formaliai, tai žodžiai "geras" ir "blogas" iš viso neturėtų būti naudojami. Tačiau ar visada būtina žiūrėti formaliai?

Mano galva, tai, bet kokiu atveju, kai tik kalboje pasirodo žodžiai "geras" arba "blogas", tai vyksta asmeninis įvertinimas. Gali būti ir kolektyvinis asmeniškumas, kai pagal kažkokius kriterijus vertinama "geras" arba "blogas", svarbiausia čia nepretenduoti į absoliutaus teisumo kategoriją ir viskas bus OK :)

Konkrečiu atveju, galima būtų interpretuoti taip: "geras katalikas" tai tas, kuris yra kilnus, nes abejoja enciklika pozityviai. Čia tas gerumas/blogumas gal būt labiau nusako vidinį vektorių, kai žmogus pats nori/stengiasi būti geras ar blogas.

OK. nebevyniosiu, nes čia be pabaigos :D

Augustas

Na, manau, kad yra labai aiškiai nubrėžti kriterijai, kuriais remiantis galima apibrėžti kataliko gerumą ar blogumą. Tai kataliko ortodoksija ir tikėjimo praktikavimas. Kuo šių dalykų daugiau kataliko kasdieniniame gyvenime, tuo katalikas yra geresnis. Tad, Kukuli, čia klausiama, ar ortodoksinį tikėjimą kasdien uoliai praktikuojantis katalikas (kitaip tariant, geras katalikas) gali nesutikti su popiežiaus enciklikomis (ar tam tikromis jų dalimis) ir tuo pačiu išlikti ištikimas ortodoksinei katalikybės doktrinai, ar negali. :)

kukulis

Taip, šiuo atveju žodžio reikšmė gana aiški iš konteksto :)


Bet jei grįžtume prie temos, tai yra tam tikri psichologiniai niuansai, kai ne viskas taip paprasta, kada prieštarauju ir vis vien jaučiuosi geras katalikas. Turiu omeny žmogaus vidinį intertiškumą. Būtent, jeigu įprantu prieštarauti, tai po to prieštarauju ir toliau kituose klausimuose. Kitiems netgi išsivysto prieštaraujantis bendravimo stilius, ką galiu patvirtinti ir iš asmeninės patirties, kiek teko stebėti kitus žmones, o taip pat ir save patį  ::) . Tai atneša labai didelę širdies neramybę.

Todėl tas nesutikimas, verčiau tegul būna "nei priimu, nei atmetu", negu "griežtai prieštarauju". Taip bent jau pataria elgtis daugelis šventųjų ( ir jei neklystu tas pats Katalikų Bažnyčios Katekizmas ), kai susiduriame su teiginiais, kurių negalime nei paneigti, bet ir kurių nei nesinori pilnai patvirtinti.

Silvija

Citata iš: kukulis  rugpjūčio 14, 2015, 11:56:22
Bet jei grįžtume prie temos, tai yra tam tikri psichologiniai niuansai, kai ne viskas taip paprasta, kada prieštarauju ir vis vien jaučiuosi geras katalikas. Turiu omeny žmogaus vidinį intertiškumą.


Lygiai tas pats su įpratimu linkčioti ir viskam pritarti, kas dar vadinama netikru nuolankumu. Nes tikrasis - tai išlikti tiesoje ir vykdyti Dievo valią. Taigi, čia negalioja ir vidurio taisyklė, nes tai gali būti drungnumas.

Štai kaip viskas nepaprasta. Be Dievo. Visai kitaip, kai esi su Jo Dvasia :pentecostal:

Aukštyn