sausio 21, 2021, 13:51:45

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ar žinai, kad...

Pradėjo Silvija, vasario 14, 2013, 08:01:15

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Silvija

... Šventas Valentinas gyveno Romoje Klaudijaus II laikais. Šiam imperatoriui nepatiko, kad per daug jaunuolių tuokiasi ir uždraudė santuokas, mat jis buvo įsitikinęs, jog viengungiai vyrai, būdami laisvi nuo įsipareigojimų šeimai, yra narsesni kariai kovose plečiant imperiją.

Valentinas nepakluso šiam draudimui ir slapta laimindavo santuokas, kol jį suėmė. Kai jis atsisakė išsižadėti savo tikėjimo į nukryžiuotąjį Jėzų, buvo mirtinai sumuštas, o vėliau 269 metais jam nukirsta galva. Praėjus dviem amžiams Popiežius Gelazijus I vasario 14 d. paskyrė šv. Valentino atminimui.

Giedrė


Tomas M.

Įdomu, kažkur skaičiau, kad tiksliai nežinoma, kas buvo Šv. Valentinas. Rodos yra apie trys istoriniai asmenys, kurie galėtų būti Šv. Valentinais. Vienoje bažnyčioje yra laikoma kaukolė su Šv. Valentino vardu, bet tiksliai nežinoma, kokiam istoriniam asmeniui ji priklauso.

Silvija

...pranciškonų abito virvės, surištos trimis mazgais, atsiradimo istorija turėjo labai pragmatišką priežastį.

Pirmieji Pranciškaus Asyžiečio broliukai laikėsi lygybės principo, tad ir virvę abitui persijuosti pasidalino į lygias dalis. O kad virvės galai nesivilktų žeme ir nesipainiotų po kojomis, žemesnio ūgio vienuoliai pasitrumpino ją sumegzdami po kelis mazgus.

Tik vėliau atsirado trys žymieji mazgai - kaip neturto, skaistybės ir paklusnumo simboliai.


Silvija

...Benediktas XVI ir po atsistatydinimo bus vadinamas Benediktu XVI. Į jį ir toliau bus kreipiamasi ,,Jūsų Šventenybe". Oficialus jo titulas bus ,,Popiežius emeritas" (Papa emeritus) arba ,,Romos Popiežius emeritas" (Romanus Pontifex emeritus). Po atsistatydinimo Benediktas XVI dėvės paprastą (be pelerinos) baltą sutaną. Žvejo žiedas ir antspaudas bus sunaikinti, kaip nustatyta apaštališkojoje konstitucijoje ,,Universi dominici gregis".

(Vatikano radijas. Benediktas XVI bus "Popiežius - emeritas")

Silvija

...Biblijos žuvys, kuriomis Kristus pamaitino 5000 alkanų ir kurias žvejojo šventas Petras - tai Galilėjos tilapijos. Jos sugaunamos ne tik Genezareto ežero vandenyse (tas pats - Tiberiados ežeras arba Galilėjos jūra), bet ir kituose pasaulio vandenyse. Įdomu, kad patelė kiaušinius deda lizde, o po apvaisinimo, renka juos į savo burną ir išplaukia. Patinas tuoj pat pasikviečia į lizdą kitą draugę, o didvyriškai nešiojanti burnoje palikuonis patelė savaitę ištveria be maisto. To pasekoje jos palikuonių išlikimo procentas būna labai aukštas.

Matyt dėl šio ypatingo gyvenimo būdo tilapija kaip simbolis buvo naudojamas daugelyje kultūros paminklų dar gerokai prieš Biblinius pasakojimus.

Plačiau rusų kalba čia.

http://lt.wikipedia.org/wiki/Paprastosios_tilapijos


Silvija

2013 metais rugsėjo 15 dieną bus baigiami švęsti Europos globėjų, šventųjų Kirilo ir Metodijaus, jubiliejiniai metai Slovakijos Bažnyčioje. Šia proga 2012 metais buvo norėta išleisti šventinę dviejų eurų monetą su šventųjų atvaizdais, tačiau ES institucijos liepė pašalinti kryžius nuo vaizduojamų rūbų ir aureoles nuo šventųjų galvų.

Įdomu yra tai, kad tuomet ES pozicija iškart pasipiktino Slovakijos vyskupai:

Citata"Gėda!" sakoma Slovakijos vyskupų pareiškime, kuriuo reaguojama į reikalavimą pašalinti nuo monetos religinius simbolius. Pagrindinių ikonografinių atributų, naudojamų vaizduojant šventuosius, pašalinimas reiškia Europos krikščioniškos tradicijos negerbimą. Slovakijos vyskupų konferencijos atstovas kun. Jozef Kovačik pridūrė: ,,Prieš 1988 m. Aksominę revoliuciją žmonės Slovakijoje gynė savo tikėjimą ir laisvę rizikuodami gyvybe. Tad dabar mus kyla klausimas: kur mes gyvename? Teisinėje valstybėje ar totalitarinėje sistemoje, kuri mums nurodinėja kokius simbolius galime naudoti?"


O Slovakijos valdžia nenusileido ir moneta vis dėlto pasirodė su minėtais simboliais.

Dabar gi panaši istorija kartojasi: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-08-21-ant-euro-monetos-negali-buti-kristaus-atvaizdo/105892

Silvija

...pirmą kartą šv. Pranciškus Asyžietis 1223 m. Italijos Grečio mieste sukvietė Kalėdų šventėms gyventojus ir gyvai, su tikrais gyvuliukais, atkūrė Kūdikėlio Jėzaus gimimo sceną. Po to Prakartėlių tradicija ėmė plisti visoje krikščioniškoje erdvėje.

Nuo XVI a. atsirado tradicija įrengti trijų dimensijų prakartėlės bažnyčiose su vaškinėmis arba medinėmis figūromis, vaizduojančiomis Kalėdų istorijos veikėjus.

Įrengti Prakartėlę Romoje, aikštėje priešais šv. Petro baziliką - Jono Pauliaus II sumanymas, pirmą kartą įgyvendintas1982 m. Šiais metais aikštę puoš neapolietiška prakartėlė, kurią įrengs nuo kelių šimtmečių veikiančių Cantone & Constabile prakartėlių dirbtuvių meistrai, o eglutę padovanos Bavarijos Waldmüncheno savivaldybė. Beje, labai graži tradicija po Naujųjų Metų ją atiduoti vienai italų bendrovei, gaminančiai medinius žaislus, kurie bus dovanojami sergantiems vaikams ir našlaičiams.

O čia - dar viena įdomi prakartėlės gimimo istorija: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-12-26-romos-gatves-slaveju-prakartele/55155

Silvija

Kūčių pavadinimas kilęs iš graikų kalbos - kukkia, kas reikštų pupas ir iš jų pagamintą patiekalą :)

Apie tai daugiau: http://tks.lt/metas-kai-isgyvename-emanuelio-dievo-su-mumis-gimimo-laukima

Silvija

... Loreto koplyčioje yra įrengti sraigtiniai laiptai, garsėjantys savo stebuklingos kilmės istorija. 

Šventasis Juozapas ir stebuklingi laiptai

Santa Fe miestelyje Loreto seserys pasistatydino koplyčią. Sunku patikėti, tačiau be laiptų, vedančių į choro galeriją, o architektas pasimirė, nespėjęs jų pristatyti. Seserys ėmė kalbėti devyndienio maldas šv. Juozapui ir prašyti jo pagalbos. Baigus noveną, jau kitą dieną į miestelį raitas ant asilo atjojo paslaptingas pagyvenęs vyriškis su įrankių dėže ir paklausė, ar negalėtų jis pastatyti laiptų? Bažnyčia atsargiai vertina skleidžiamus gandus apie antgamtinių jėgų įsikišimą, bet seserys žino, jog stebuklingi laiptai buvo atsakas į jų devyndienio maldas šv. Juozapui. Tarp jų yra netgi manančių, jog  žilaplaukis vyriškis ant asilo buvo pats šventasis Juozapas :)

http://ecojoekits.com/2010/06/03/the-legend-of-the-spiral-staircase-st-joseph/

Silvija

...jėzuitų ordinas XVIII amžiuje buvo ant išnykimo ribos?

Citata1773 metais popiežius Klemensas XIV savo bule ,,Dominus ac Redemptor" nurodė panaikinti jėzuitų ordiną, paaiškindamas, kad tai daro dėl visos krikščionijos taikos. Antiklerikalinė propaganda tuosyk vaizdavo jėzuitus kaip piktus ir klastingus sąmokslininkus, kurių reikia atsikratyti. Šiandien žinome, kad nusiteikimas prieš jėzuitus buvo gerokai sudėtingesnis. Vieni norėjo jų turto, kiti negalėjo toleruoti jėzuitų teologijos ar disciplinos, treti norėjo sunaikinti jų interesams trukdančią jėzuitų įtaką, ketvirti jėzuitų nemėgo dėl asmeninių priežasčių, kaip kad įtakingoji Madame de Pompadour, Prancūzijos karaliaus Liudviko XV meilužė, po to, kai jėzuitai atsisakė atrasti ,,išeitį", kuri jai leistų palaikyti santykius su karaliumi ir tuo pačiu gauti išrišimą ir viešai priimti Komuniją.

Jėzuitai pakluso popiežiaus nurodymui ir uždarė savo namus visose šalyse. Tačiau neišnyko: viena vertus, jėzuitų dvasingumas išliko neformaliame lygyje. Antra vertus, Rusijos, Prūsijos ir Dviejų Sicilijų karalystės valdovai patys prašė popiežiaus, kad jų šalyse jėzuitams suteiktų išimtį ir leistų gyvuoti: jiems ypač reikėjo jėzuitų talentų ir kompetencijų švietimo srityje.

Praėjus kelioms dešimtims metų ir iš esmės pasikeitus Europos socialiniam ir politiniam veidui, 1814 metais popiežius Pijus VII atkūrė jėzuitų ordiną.


Šis tekstas paimtas iš Vatikano radijo puslapio (http://lt.radiovaticana.va/news/2014/01/03/j%C4%97zuitai_prad%C4%97jo_savo_ordino_atk%C5%ABrimo_jubiliejaus_min%C4%97jim%C4%85/lit-761050)


Jubiliejaus proga linkėčiau jėzuitams išstovėti nepajudinamai Tiesoje ir šiais laikais [-O<

Pilgrim


Nebuvo prie isnykimo ribos, nebuvo ... buvo tik uzdrausti

Silvija

Oi, tikrai, nevykusiai išsireiškiau :ashamed: ačiū, kad pataisei!

Silvija

...atnaujintoje Popiežiškoje Pasauliečių Taryboje tarp penkiolikos naujų narių - devynių kardinolų ir vyskupų bei šešių pasauliečių - yra ir LIETUVĖ! :D. Irena Eglė Laumenskaitė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto socialinio darbo katedros docentė, anksčiau vadovavo Religijos studijų ir tyrimų centrui.

http://lt.radiovaticana.va/news/2014/02/06/popie%C5%BEius_atnaujino_popie%C5%BEi%C5%A1k%C4%85j%C4%85_pasaulie%C4%8Di%C5%B3_taryb%C4%85,_tarp_nauj%C5%B3j%C5%B3/lit-770776

Silvija

...norint pagirdyti neištroškusį asilą, užtenka šalia jo atvesti pagirdyti ištroškusį asilą, tuomet anas pamato šį labai godžiai geriant ir pagalvoja: o, gerti yra visai geras dalykas! :D Ir taip pat ima gerti.

Jei mes esame ištroškę, mes galime sužadinti troškulį ir kitiems :angel-2:

Varlė keliauninkė


Sigitas

Kaip nevaikštantį, tarkim vienerių metukų berniuką geriausia išmokyti vaikščioti? Tai padeda net tuomet, kai nepadeda nė močiutės gudrybės. Reikia paprašyti pažįstamų, kurie turi vaikutį, panašaus amžiaus, jau mokantį vaikščioti, kad pasisvečiuotų. Vaikai, kaip ir gyvūnai, geriausiai mokosi pamėgdžiodami vieni kitus! Mačiau kaip tai nutiko - pasisvečiavus šeimynėlei su vienerių metukų sūneliu, jau savarankiškai vaikščiojančiu, mano sesers vaikas pats atsistojo ant dviejų ir pradėjo vaikščioti be kieno pagalbos, savarankiškai!
_________________________________________________________________________________________________

Jūsų šuo nenori ėst jam įdėto ėdalo? Pasikvieskite į svečius draugus su šunimi (geriausia kad būtų panašaus sudėjimo, bevek lygūs). Apetitas pakyla, kai matai kitą bevalgantį ar beėdantį.  ;) Aišku, šunys gali ir susipešti, tad suteiks progos praktiškai pasimokyti kaip išskirti mirtinai susikibusius šunis (griebkite už savo šuns galinių kojų, jokiu būdu nekiškite savo rankų arti šuns snukio, šuo gali netyčia grybštelėti).
_____________________________________________________________________________________________________

Link šventumo...  :angel-2:
C.S. Lewis savo knygoje "kipšo laiškai" rašė, jog visgi nutinka tų retų kartų, kai žmogaus velnias-gundytojas ir angelas-sargas siekia to paties tikslo - žmogaus gyvybės išsaugojimo.  :celebrate:

vida

Sigitai, jei turi ,,kipšo laiškai'' rytoj atnešk. Ačiū.

Silvija

...žodis Adventas yra kilęs iš lotynų k. žodžio adventus (atėjimas), reiškiantis Romos imperijoje buvusį pasiruošimo laiką prieš atvykstant Cezariui, kuris turėjo atvažiuoti vizituoti miestą. Žmonės turėjo paruošti apyskaitą už visus savo darbus.

http://www.youtube.com/watch?v=yhkPfk4iUZg

Silvija

...Ankstyvojoje Bažnyčioje ir per visą Jos istoriją buvusios greta viena kitos dvi teologinės kryptys egzistuoja lig šiol. Viena kryptis rėmėsi Jėzaus skelbtuoju gailestingumu, jos šalininkai toleruoja nekrikščioniškas religijas bei pasaulėžiūras, jei tik jos tarnauja laisvei. O antrajai krypčiai priklauso tie tikintieji, kurie pasitikėjimo savimi semiasi iš Bažnyčios autoritetų ir Jos dogmų.

Religijų istorikai net ir judaizme, pirmojo tūkstantmečio pradžioje reikšmingiausiomis išskiria dvi besivaržančias kryptis: Jeruzalės rabinų Šamajo ir Hilelio mokyklas. Šamajas netoleravo nei menkiausio nukrypimo nuo Įstatymo, o Hilelis laikėsi švelnesnių nuostatų. Štai vienam pagoniui, norinčiam pereiti į Judaizmą, Hilelis taip paaiškina Įst 19, 18 žodžius "Nedaryk kitam to, kas tau pačiam nemiela" - "tai ir yra visa Tora, o visa kita tik paaiškinimai, eik ir mokykis!" (Kaip žinome, Jėzus Įstatymą aiškino panašiai. Šios dienos Evangelija.)

Šita nuolatinė įtampa, matyt, yra reikalinga, kad neatsitiktų taip, kaip atsitiko penktojo šimtmečio pabaigoje, kada religija tapo valstybine, o atstumas tarp politinės valdžios ir krikščionybės visai išnyko. Tai turėjo lemtingų padarinių - užsitikrinusi saugumą ir turėdama begalinėse kovose sukauptą patirtį, Bažnyčia eretikus ir kitų religijų išpažinėjus paskelbė vos ne už įstatymo ribų, taip vietoj aukos atsidurdama engėjos vaidmenyje.

(Pagal KRIKŠČIONYBĖS KRONIKA, Vaga 1999)

Aukštyn