liepos 10, 2020, 08:01:33

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Pal. Jurgio Matulaičio perliukai

Pradėjo Tomas M., kovo 10, 2013, 04:54:37

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Tomas M.

"Žmogus yra palinkęs savo dvasiško gyvenimo tobulinimą atidėti, o net ir apleisti arba ir visiškai užmesti, kuomet jam pasitaiko koki geri darbai dėl kitų atlikti. Kai kada žmogus taip duodasi įsitraukti į tų visokių darbų sūkurį, kad jam pačiam nė kiek laiko nepasilieka. Taip begyvenant, bedirbant, besikarščiuojant, žmogaus dvasia pamažu išsenka, išdžiūsta, išsiblaško ir visiškai susilpnėja. Mūs dvasiai ataušus ir atšalus, nebeturės kuo gyventi ir mūsų uolumas, ir mūsų darbai pamažėli turės apmirti. Taigi pirmoj vietoj visada reikia statyti savęs tobulinimas." Pal. Jurgis Matulaitis

Ir dar vienas ta pačia tema, Silvijos anksčiau paminėtas:

"Kaip pavienis žmogus, taip ir visa bendrija turi veizėti, kad per daug ant savęs neapsikraunant darbų nesukluptų ir sveikatos neprastotų. Tada gali pasidaryti, kad, kaip pavienis, taip ir bendrija niekam nederės."

Tomas M.

"...budėkime, kad malonės, taip gausiai mums teikiamos, neruoštų mūs į didesnį pasmerkimą, bet kad eitų jos mūsų sielų išganymo naudai"

Silvija

Reikia žiūrėti, kad pirm laiko į darbą neįsišokus ir neįsitraukus, o kokį nors darbą apėmus ar pradėjus, stengtis jį gerai atlikti ir tobulyn varyti.


Geriausias apvaizdusis Viešpats Dievas, kada reikia ir kada jis nori, suranda sau tinkamus žmones ir juos pašaukia prie darbo ir duoda savo malonės, pašvietimo, įkvėpimo, meilės, tikėjimo, šventumo jiems galią.


Šitas Palaimintojo mintis gaudavau el. paštu praeitų metų liepos mėn., kai tik "užsukom" forumą, tai dabar perskaičius net šyptelėjau  :).

Silvija

Svarbiau negu plytas statyti ir mūrus mūryti yra žmones prie Dievo vesti ir Bažnyčią kurti.

Tomas M.


Aukštyn