liepos 06, 2020, 15:59:32

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Meditacija: Septyni Kristaus žodžiai

Pradėjo Silvija, kovo 20, 2013, 06:33:32

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Silvija

Radau resursų, kurie mums galėtų padėti apmąstyti Jėzaus kančią paskutiniais Jo gyvenimo momentais. Jėzuitai siūlo septynių paskutinių Kristaus žodžių meditacijas:

Pirmasis žodis

Antrasis žodis

Trečiasis žodis

Ketvirtasis žodis

Penktasis žodis

Šeštasis žodis

Septintasis žodis

Taip pat ir daugelis menininkų bandė išreikšti šių brangių Viešpaties žodžių prasmę savo kūryboje, vienas jų - kompozitorius Joseph Haydn. Į apmąstymus galėtume nugrimst tyliai skambant jo muzikai:

https://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=7q8DHy6xBqI


Silvija

Magnificat išleido mažą, bet labai širdžiai brangų leidinuką - "Septyni paskutiniai Kristaus žodžiai". Tai - meditacijų knygelė, jos pristatymas yra čia:

http://www.magnificat.lt/index.php/apie-virselio-paveiksla/9-knygos/43-7-zodziai.

O įvadiniame jos žodyje rašoma:

Pamaldumas septyniems paskutiniams Kristaus žodžiams gimė XII amžiuje. Tris iš šių žodžių mums pateikia šv. Jonas, kitus tris - Šv. Lukas. Septintąjį, ištartą aramėjų kalba: ,,Eli, Eli, lama sabach-thani?!" (Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?!"), randame ir Šv. Mato, ir Šv. Morkaus evangelijose. Šių žodžių eiliškumą mums nurodo Tradicija. Septynis Kristaus žodžius komentavo Šv. Bonaventūras, pamaldumą jiems skleidė pranciškonai, viduramžiais šie žodžiai netgi buvo laikomi priešnuodžiu septynioms didžiosioms nuodėmėms. Jie skamba Didžiojo penktadienio liturgijoje, juose įkvėpimo sėmėsi kompozitoriai - nuo Šiuco (Schütz) 1962 m. iki Haidno  (Haydn) 1796 m. Amžiams bėgant pamaldumą septyniems Kristaus žodžiams užgožė Kryžiaus kelias.

Šie žodžiai - tarsi dvasinis Išganytojo testamentas. Buvęs domininkonų ordino vyresnysis Timotis Radklifas (Timothy Radcliffe) rašo: ,,Paskutiniai septyni Kristaus žodžiai ant kryžiaus žada mums atleidimą už mūsų padarytus nusižengimus; rojų, kai viskas rodosi prarasta; atkuria nutrūkusią bendrystę. Jie prasiskverbia iki mūsų sielvarto šerdies ir atskleidžia mūsų Dievą, maldaujantį iš mūsų dovanos; jie mus ragina atsiverti meilės tobulybei."

Aukštyn